Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Europejskie Forum Nowych Idei odbędzie się 11-13 października w Sopocie, w hotelu Radisson Blu.  W tym roku wydarzenie nabiera dodatkowego wymiaru, nie tylko ze względu na planowane niedługo po konferencji wybory parlamentarne, ale także zbliżające się 25-lecie Konfederacji Lewiatan. Dyskusje podczas EFNI będą podzielone na 6 bloków tematycznych: Europa na globalnych rynkach Zielona zmiana Europy Przyszłość Europy Cyfrowa […] Artykuł Zapraszamy dziennikarzy na 12. edycję EFNI pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 12.09.2023
więcej...

– Dziękujemy pracodawcom za tak liczny udział w naszym konkursie. Niezwykle nas on cieszy, bo świadczy o tym, że na polskim rynku pracy coraz bardziej docenia się znaczenie równości płci. Tego, że w swojej różnorodności powinniśmy mieć równe szanse, ponieważ to podnosi potencjał firm – komentuje liczbę zgłoszeń Dominika Kulczyk. Prezeska Kulczyk Foundation wraz z […] Artykuł Znamy nominowanych do nagrody w konkursie na prokobiecą firmę roku pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 11.09.2023
więcej...

– Budżet będzie bardzo trudno zrealizować i już na tym etapie wymaga nowelizacji w trakcie roku budżetowego. Jest nieczytelny i niejasny. W oczy rzuca się brak transparentności zarówno w kwestii finansowania wszystkich działań państwa (wyprowadzanie środków publicznych do funduszy), jak również zapewniania środków wynikających z innych ustaw, np. szkolnictwo wyższe i nauka – mówi Mariusz […] Artykuł Budżet 2024. Zbyt optymistyczny, z ogromnym deficytem pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 08.09.2023
więcej...

– Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy pozytywnie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego i przekłada się na wyższą wydajność przedsiębiorstw. Tymczasem według raportu „Global Gender Gap Report 2022”, Światowego Forum Ekonomicznego, pod względem równości wynagrodzeń otrzymywanych za tę samą pracę, Polska zajęła 119 miejsce wśród 145 państw. Jedynie 27,8 % firm zatrudnia kobiety […] Artykuł Postulaty Lewiatana. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 07.09.2023
więcej...

Do upowszechnienia pracy hybrydowej, która łączy pracę zdalną z wykonywaniem obowiązków w biurze, przyczyniła się pandemia. Tak uważa 31% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu. 42% ankietowanych wyraziło przekonanie, że skutkiem pandemii było uelastycznienie czasu pracy. Odsetek osób, które chciałyby pracować tylko w trybie stacjonarnym spadł w ciągu ostatnich dwóch lat z 65,5% do 46%. […] Artykuł Raport Lewiatana: Polacy polubili pracę hybrydową pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 06.09.2023
więcej...

– Przejrzysty, efektywny, konstruktywny i oparty na argumentach i faktach dialog społeczny jest istotnym czynnikiem dobrego funkcjonowania nowoczesnych gospodarek. W Polsce sytuacja w RDS ulega od kilku lat erozji. Wciąż partnerzy społeczni pozbawieni są realnego wpływu na jakość regulacji prawnych – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana. Fasadowy charakter ma współpraca RDS z rządem. […] Artykuł Postulaty Lewiatana. Autentyczny i efektywny dialog społeczny pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 05.09.2023
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana Jutro Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o pierwszej od roku zmianie stóp procentowych. Czeka nas prawdopodobnie symboliczna obniżka głównej stopy procentowej o 25 punktów bazowych do poziomu 6,5%. Zapewne na konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego usłyszymy, że gospodarka zaczęła proces schładzania po 2022 r. i obecnie możemy sobie pozwolić […] Artykuł Jutro pierwsza obniżka stóp procentowych pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 05.09.2023
więcej...

Na tegorocznym Kongresie Kobiet, który się odbył 2-3 września w Poznaniu nie zabrakło tematów dotyczących zarządzania różnorodnością w biznesie. Panele zostały poświęcone nie tylko równości ze względu na płeć, ale również różnicom wielopokoleniowym, zatrudnieniu kobiet 60+ oraz kwestiom godzenia obowiązków rodzicielskich z pracą. Robimy za dużo rzeczy za państwo. Firmy edukują swoich pracowników i pracowniczki, […] Artykuł Biznes i RównoWaga szans w zatrudnieniu na Kongresie Kobiet pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 04.09.2023
więcej...

W nawiązaniu do pisma z dnia 19 czerwca br. znak sprawy DSP5.8010.3.2022 kierującej do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan.   KL/337/160/ASW/2023 Artykuł Ordynacja podatkowa – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 01.09.2023
więcej...

PKB według jeszcze nadal wstępnego szacunku spadł w ujęciu rocznym o 0,6%. Według wcześniejszych prognoz spadek miał być niższy i wynieść 0,5%. GUS zrewidował, w górę, skalę kwartalnego spadku z -3,7% na -2,2%. Rewizja danych kwartalnych to nie wynik zmiany samych danych a kwestia „walki” z procedurą pozbywania się sezonowych zdarzeń. Sprawdza się dokładnie to, […] Artykuł Spadek PKB byłby wyższy gdyby nie eksport i inwestycje pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 31.08.2023
więcej...

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę na potrzebę podjęcia szybkich działań dla poprawy sytuacji na rynku materiałów budowlanych, mającego bezpośredni wpływ na sytuację całego sektora budowlanego. W pierwszej połowie 2023 roku liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia spadła o 34,7% rok do roku, a liczba rozpoczętych inwestycji zmniejszyła się  o 28,5%. Nastąpił wyraźny […] Artykuł 35 organizacji apeluje do premiera o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 30.08.2023
więcej...

– Zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia powinno być połączone ze strategią wydatkowania środków i wzmocnieniem konsultacji publicznych. Sytuacja finansowa NFZ w 2023 r. jest trudna, ponieważ kilkunastoprocentowa inflacja stale zwiększa koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych. Przy wysokiej inflacji będziemy mieli do czynienia z pogłębianiem się problemów finansowych systemu ochrony zdrowia i paraliżem wdrażania nowych zadań – […] Artykuł Postulaty Lewiatana. Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 29.08.2023
więcej...

W październiku 2022 roku  weszła w życie ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.  Wprowadzono w niej ograniczenie przychodów wytwórców energii elektrycznej w tzw. instalacjach inframarginalnych (chodzi o technologie o niższych kosztach, takich jak OZE, energia jądrowa i węgiel brunatny). Producenci energii mają […] Artykuł Firmy energetyczne nie powinny już płacić podatku od nadzwyczajnych zysków pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 28.08.2023
więcej...

Zasada pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać,  jest kluczowa dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. W różnych formach znajduje ona odzwierciedlenie we wskaźnikach czy indeksach ekonomicznych (m.in. The Index of Economic Freedom czy Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski). – Dzięki tej zasadzie ograniczany jest koszt związany z szukaniem partnera biznesowego, zawieraniem umowy, a w końcu jej realizacją […] Artykuł Postulaty Lewiatana. Poprawić warunki zawierania i egzekwowania umów pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 25.08.2023
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana Bezrobocie nadal utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. W lipcu w urzędach pracy zarejestrowało się niewiele ponad 780 tys. bezrobotnych, co przełożyło na  stopę bezrobocia w wysokości 5%, taką samą jak w czerwcu. Rok temu bezrobocie było wyższe o 0,2 pkt. proc. Ciężko będzie jednak  „zejść” […] Artykuł Pracodawcy niechętnie zwalniają pracowników [+MP3) pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 24.08.2023
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica