Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Nieuczciwa konkurencja ze strony chińskich firm na rynkach państw trzecich to wielkie wyzwanie dla europejskich przedsiębiorstw. • Wsparcie ze strony Pekinu dla koncernów z Państwa Środka wykracza poza dyplomację ekonomiczną, a rozbudowany program subsydiowania eksportu oraz inwestycji zagranicznych jest nieuczciwy i niezgodny z regułami WTO – ostrzegają Konfederacja Lewiatan oraz BUSINESSEUROPE. – Problem nieuczciwej konkurencji ze strony firm chińskich na poza unijnych rynkach europejskich, afrykańskich czy azjatyckich, nie jest wcale nowy. Jednak ta kwestia nabrała nowego znaczenia w dzisiejszej niepewnej sytuacji w globalnym handlu. Związane jest to przede wszystkim z wojną handlową między USA a Chinami...

Data publikacji: 28.11.2019
więcej...

• Najwięcej osób skorzystało ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w obszarze rynku pracy.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan kontraktacja projektów jest na tym etapie satysfakcjonująca, natomiast poziom certyfikacji środków jest daleko niewystarczający.• Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej jest w połowie stawki, jeśli chodzi o wykorzystanie całości środków. Obecnie realizowanych jest 5700 projektów finansowanych z POWER 2014–2020. Do początku listopada 2019 r. zakontraktowano 18 mln zł, co stanowi 73,5% wartości całego programu. Zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 8 mln zł, co stanowi 33,6 % wartości programu, natomiast certyfikacja – 7,7 mln zł, co odpowiada 32,7...

Data publikacji: 27.11.2019
więcej...

Temat przewodni tegorocznej edycji Kongresu to „Polski kapitał rusza w świat. To czwarte spotkanie w ramach Kongresu Polskiego Kapitału, konferencji, która na stałe wrosła w obraz polskiego rynku i kapitałowego, i finansowego, będzie okazją do poszerzenia formuły. Polski kapitał to termin, którego jedynie częścią są pieniądze. I o tym będziemy rozmawiać 12 grudnia 2019 roku, czekając na werdykt, kto dostanie nagrodę Przedsiębiorcy Roku Forbesa. W pięciu kategoriach!IV Kongres Polskiego Kapitału to: Jednodniowa konferencja organizowana pod egidą Forbesa50 autentycznych liderów polskiej gospodarki na scenie250 właścicieli i prezesów dużych i średnich polskich firm na widowniWyróżniający się przedsiębiorcyPrezesi banków...

Data publikacji: 26.11.2019
więcej...

Rusza pierwsze w Polsce badanie firm dotyczące zarządzania reputacją. Projekt prowadzony przez agencję OBTK swoim patronatem objęły Konfederacja Lewiatan i Uniwersytet Warszawski. Wezmą w nim udział dyrektorzy komunikacji i marketingu firm z 10 sektorów gospodarki. Badanie obejmie firmy m. in. z sektora finansów, energetyki, FMCG, transportu, czy farmacji. Zaproszeni do udziału dyrektorzy komunikacji odpowiedzą na pytania dotyczące działań związanych z budowaniem reputacji w kontekście poszczególnych kanałów komunikacji, najlepszych praktyk, ale również wyzwań związanych z zarządzaniem reputacją. Odpowiedzi posłużą do przygotowania raportu, którego celem będzie pokazanie, jaka jest przyszłość reputacji korporacyjnej i jak dobrze nią zarządzać w erze digital.

Data publikacji: 25.11.2019
więcej...

21 listopada 2019 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Instytucji Finansowych. W posiedzeniu wzięło udział 13 członków Związku. Walne Zgromadzenie przedstawiło i jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Związku, a także dokonało wyboru nowych władz Związku. W spotkaniu wziął udział również Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, który w imieniu Konfederacji i Związku złożył podziękowania ustępującemu Prezesowi Związku – Markowi Kulczyckiemu za wieloletnią pracę. W skład władz nowej kadencji Związku Pracodawców Instytucji Finansowych wchodzą:  Prezes Zarządu: Przemysław Gdański (BNP Paribas Bank Polska S.A.) Wiceprezesi Zarządu:...

Data publikacji: 22.11.2019
więcej...

Konfederacja Lewiatan dołączyła do koalicji kilkudziesięciu europejskich organizacji, które opowiadają się za walką z rozpowszechnianiem treści terrorystycznych w internecie i podżeganiem do przemocy, ale chcą wprowadzić zmiany do projektu unijnego rozporządzenia. Uczestnicy koalicji w pełni popierają Komisję Europejską w walce z rozpowszechnianiem treści terrorystycznych w internecie, ale wyrażają zaniepokojenie niektórymi szczegółowymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu o rozpowszechnianiu treści terrorystycznych online. – Obowiązek usuwania treści terrorystycznych lub uniemożliwiania dostępu do tych treści może być dla wielu firm prawdziwym wyzwaniem, a w przypadku mniejszych przedsiębiorstw może okazać się wręcz niewykonalna – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Europejskie organizacje są przekonane,...

Data publikacji: 21.11.2019
więcej...

• Firmy nie są w stanie nadążyć za zmianami w podatkach, są przeciążone nowymi obowiązkami. • Potrzebują czasu na wdrożenie już uchwalonych przepisów. Lista zmian w podatkach w ostatnich latach jest długa. Obowiązkowy split payment, biała lista podatników, zatory płatnicze, nowa matryca stawek VAT, nowe zasady płatności podatku u źródła, SENT, elektroniczne kasy fiskalne, nowy JPK_VAT. – Dostrzegamy przeciążenie biznesu obowiązkami związanymi z płaceniem podatków. Na przedsiębiorców nakładane są nowe daniny, sankcje i inne obciążenia (podatek bankowy, podatek solidarnościowy, minimalny podatek od budynków, SENT, ograniczenia w zaliczaniu do KUP wydatków na używanie samochodów osobowych w firmach albo kosztów...

Data publikacji: 20.11.2019
więcej...

• Premier Mateusz Morawiecki wygłosił expose w Sejmie, w którym unikał trudnych tematów związanych m.in. z finansowaniem obietnic wyborczych. • Za dużo było o przeszłości, za mało o dalekowzrocznej wizji rozwoju kraju, za mało konkretów, za dużo ogólnych deklaracji. Zabrakło odniesienia do takich ważnych dla firm problemów, jak niedobór pracowników, czy zatrudnianie cudzoziemców. • Cieszy zapowiedź kolejnych ulg dla mikro i małych firm, chociaż szkoda, że nie obejmą one większych przedsiębiorstw. • Pracodawcy dobrze oceniają deklarację premiera o uproszczeniu prawa podatkowego i przygotowaniu kolejnego pakietu deregulacyjnego. – Premier zadeklarował, że zapewni przedsiębiorcom stabilne warunki prowadzenia firm i będzie wspierał...

Data publikacji: 19.11.2019
więcej...

Kolejna odsłona działań Konfederacji Lewiatan na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy w Polsce i w krajach bałtyckich. Na zaproszenie Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States) włączamy się w prace w projekcie Baltic Sea Labour Forum for Sustainable Working Life (BSLF–SWL). Projekt, współfinansowany ze środków europejskich, służy ocenie dotychczasowych działań na rzecz wydłużania okresu aktywności zawodowej osób starszych. Przez najbliższe dwa lata ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan dr Sonia Buchholtz będzie koordynować prace zespołu ds. zarządzania wiekiem i warunków pracy, aby znaleźć i wypromować takie praktyki, które służą efektywnemu wykorzystywaniu potencjału starszych pracowników oraz reaktywizacji osób...

Data publikacji: 18.11.2019
więcej...

• Jacek P. Krawczyk, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, ma duże szanse zostać prezydentem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego (EKES). • Krawczyk pełni obecnie funkcję przewodniczącego Grupy Pracodawców EKES, która w 2020 roku przejmuje rotacyjną prezydencję Komitetu. Głosowanie w tej sprawie 22 stycznia 2020 r. Europejski Komitet Ekonomiczno–Społeczny to ciało doradcze Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE. Składa się z 350 przedstawicieli organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych, ze wszystkich krajów członkowskich UE. Komitet opiniuje projekty unijnej legislacji. Tym samym dba o to, by unijne prawo odzwierciedlało oczekiwania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Choć opinie komitetu nie są wiążące dla innych instytucji to jego...

Data publikacji: 15.11.2019
więcej...

• Grupa posłów PiS złożyła projekt ustawy zakładający zniesienie limitu składek na ZUS. • Pod apelem w sprawie utrzymania limitu podpisało się w ostatnich tygodniach 65 organizacji przedsiębiorców. • Konfederacja Lewiatan wyraża zdecydowany sprzeciw wobec procedowania tak ważnego projektu ustawy bez konsultacji z partnerami społecznymi. To podważa zaufanie do państwa. • Pracodawcy oczekują, że nowy rząd przedstawi całościowy i przejrzysty projekt zmian w systemie ubezpieczeń społecznych i w finansach publicznych, który zostanie przedyskutowany w Radzie Dialogu Społecznego i wdrożony w konsensusie z partnerami społecznymi. – Za utrzymaniem limitu opowiedziało się 65 organizacji przedsiębiorców. Tak ważna zmiana nie powinna być...

Data publikacji: 14.11.2019
więcej...

• Grupa posłów PiS złożyła projekt ustawy zakładający zniesienie limitu składek na ZUS. • Pod apelem w sprawie utrzymania limitu podpisało się w ostatnich tygodniach 65 organizacji przedsiębiorców. • Konfederacja Lewiatan wyraża zdecydowany sprzeciw wobec procedowania tak ważnego projektu ustawy bez konsultacji z partnerami społecznymi. To podważa zaufanie do państwa. • Pracodawcy oczekują, że nowy rząd przedstawi całościowy i przejrzysty projekt zmian w systemie ubezpieczeń społecznych i w finansach publicznych, który zostanie przedyskutowany w Radzie Dialogu Społecznego i wdrożony w konsensusie z partnerami społecznymi. – Za utrzymaniem limitu opowiedziało się 65 organizacji przedsiębiorców. Tak ważna zmiana nie powinna być...

Data publikacji: 14.11.2019
więcej...

BusinessEurope and all its members propose their priorities for the European Union in a new political cycle in 2019–2024. Prosperity, people and the planet – these are the three pillars for a successful Union that should be a source of inspiration for future political decisions. BusinessEurope President Pierre Gattaz said:European entrepreneurship has a unique feature. It feels responsible for and cares about prosperity, people and the planet. Companies have a central role to play. Achieving environmental and social goals largely depends on their success: without profitable companies, no inclusive growth, no jobs, no technological solutions to protect the...

Data publikacji: 13.11.2019
więcej...

• 48 proc. przedsiębiorstw obawia się w przyszłym roku pogorszenia sytuacji rynkowej i słabego popytu na swoje produkty.• 52 proc. uważa, że w 2020 roku prowadzenie działalności gospodarczej będzie utrudniała przewlekłość postępowań sądowych – wynika z barometru Lewiatana, badania nastrojów przedsiębiorców, zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.  W przyszłym roku należy się spodziewać pogorszenia sytuacji rynkowej i słabszego popytu. Tak uważa 48 proc. ankietowanych firm. W tym roku obawiało się tego 39 proc. przedsiębiorstw. Ponad połowa przedsiębiorstw jest przekonanych, że w 2020 roku negatywnie na ich biznes będzie oddziaływała przewlekłość postępowań sądowych. W tym roku takie zagrożenie widziało...

Data publikacji: 12.11.2019
więcej...

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Konfederacja Lewiatan razem ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) oraz Business&Science Poland zorganizowali wspólnie konferencję pt. „European Space Policy – perspectives for business, która odbyła się 6 listopada w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli. Konferencję uroczyście otworzył Ambsador Andrzej Sadoś, a w panelach o szansach jakie dla przemysłu stwarza Program Kosmiczny UE i Horyzont Europa dyskutowali przedstawiciele Komisji Europejskiej, firm i eksperci. Konferencja ta została zorganizowana z inicjatywy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Konfederacji Lewiatan. „Czas wykorzystać szansę, którą rozwój tej branży stwarza dla całej...

Data publikacji: 08.11.2019
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica