Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W liście skierowanym do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Konfederacja Lewiatan namawia głowę państwa do bezzwłocznego podpisania ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają przyjęte w nowelizacji rozwiązania dotyczące uelastycznienia czasu pracy. Uważamy, że te zmiany przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, naszych produktów i usług w sytuacji znaczących wahań koniunktury gospodarczej. Obecnie wiele firm przechodzi trudności ekonomiczne i wciąż brakuje instrumentów wspierających przetrwanie okresu kryzysowego – piszą przedsiębiorcy w liście do prezydenta.W obliczu narastających problemów z utrzymaniem stanu zatrudnienia w firmach konieczne jest pilne wprowadzenie rozwiązań,...

Data publikacji: 01.08.2013
więcej...

W lipcu br. indeks PMI dla Polski wzrósł do 51,1 pkt z 49,3 pkt w czerwcu. Poziom 50 pkt przekroczył po raz pierwszy od maja 2012 roku – podał HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWzrost wskaźnika PMI wyraźnie powyżej 50 pkt nie może być ani przypadkowy, ani jednorazowy. Przemysł wraca do życia, o czym świadczą dane dotyczące nowych zamówień tak z rynku krajowego, europejskiego, jak i amerykańskiego. Sygnały napływające z przedsiębiorstw o spadku zapasów, tym razem trzeba odbierać pozytywnie, ponieważ ten spadek nie wynika z ograniczania sprzedaży i konieczności dostosowywania wielkości zapasów, a ze wzrostu...

Data publikacji: 01.08.2013
więcej...

Do 15 września trwa rekrutacja na studia podyplomowe Public Affairs & Lobbying realizowane przez Collegium Civitas we współpracy z Konfederacją Lewiatan. Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Planowane rozpoczęcie zajęć w październiku. Pracownikom firm należących do Konfederacji Lewiatan przysługuje 10% rabat na studia. Na program składa się około 180 godzin dydaktycznych (wykłady, zajęcia warsztatowe, analizy studiów przypadku oraz seminaria) realizowanych przez 2 semestry. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu public affairs, public relations, komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, technik autoprezentacji, procesów decyzyjnych w Polsce, na szczeblu centralnym i samorządowym oraz w Unii...

Data publikacji: 01.08.2013
więcej...

Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA to spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. Domeną jej działalności jest produkcja i emisja telewizyjnych kanałów tematycznych, które specjalizują się w nostalgicznym kontencie filmowym i muzycznym, a także sprzedaż czasu reklamowego. W portfolio spółki znajdują się: Telewizja Kino Polska, Kino Polska Muzyka i przeznaczona dla Polonii stacja Kino Polska International. Najstarsza w tym zestawie Telewizja Kino Polska obchodzi w tym roku dziesiąte urodziny. W ciągu dekady działalności zdobyła ona wiele liczących się nagród – m.in. Telekamerę „Tele Tygodnia w kategorii „Kanał filmowy i serialowy, dwie statuetki Hot Bird TV...

Data publikacji: 01.08.2013
więcej...

Pobieranie przez pracodawców weksli od pracowników albo domaganie się podpisania zgody na egzekucje długu będzie zakazane. Projekt zmian przepisów trafił do Sejmu – poinformowała „Gazeta Wyborcza. Propozycje zmian w kodeksie pracy, przygotowane przez grupę posłów PO, zmierzają do modyfikacji zasad odpowiedzialności materialnej pracownika za jego postępowanie. Obecne przepisy nie dają pracodawcom szans na pełne dochodzenie roszczeń w przypadku uszkodzenia drogiego sprzętu. W dziale piątym kodeksu pracy, jest mowa o odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi, ale może się on od niej uchylić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków...

Data publikacji: 31.07.2013
więcej...

Rządowy Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego – bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu to dokument wyraźnie stronniczy przygotowywany pod silną presją udowodnienia z góry założonej tezy, że OFE sąinstytucją marnotrawną, przynoszącą wszystkim szkody. Zawiera przy tym karygodne przemilczenia, błędy i zafałszowania, przynoszące wstyd dokumentowi adresowanemu przez władze do społeczeństwa.Obywatelski Kontrraport jest szczegółową oraz krytyczną analizą rządowego dokumentu.Zasadniczy schemat myślowy obecny w Przeglądzie można przedstawić następująco:_ ekonomiczna wiarygodność mechanizmu finansowania świadczeń z ZUS nie ustępuje rzetelności finansowania kapitałowego;_ składki kierowane do OFE przynoszą gorsze efekty niż te, które trafiają do ZUS;_ na dodatek koszty działania OFE są wysokie, a ich główna przyczyna są wysokie zyski...

Data publikacji: 31.07.2013
więcej...

Przedstawiamy opinię Towarzystwa Ekonomistów Polskich nt. raportu „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu, opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów w czerwcu 2013 r. Opracowanie zostało złożone w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu oraz z listem Przewodniczącego Ryszarda Petru:List Ryszarda Petru Raport TEP 

Data publikacji: 31.07.2013
więcej...

Uchwalona w przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej ułatwi walkę z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi w handlu stalą, paliwami i złotem, czyli tzw. towarami wrażliwymi. Chociaż niektóre jej zapisy budzą wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan.Uchwalone przepisy są reakcją na coraz częstsze oszustwa podatkowe i wyłudzenia podatku VAT w obrocie tzw. towarami wrażliwymi (stal, paliwa, złoto). Biorąc pod uwagę cel uchwalonych przepisów Konfederacja Lewiatan popiera działania mające ograniczyć występowanie nieuczciwych zachowań w zakresie rozliczeń podatku VAT, obserwowanych w obrocie towarami wrażliwymi. Brak działań, mających powstrzymać narastanie zjawisk patologicznych spowodowało zaburzenie zasad funkcjonowania rynku. Przedsiębiorcy z branż objętych...

Data publikacji: 30.07.2013
więcej...

Już 4 października bieżącego roku w warszawskim centrum konferencyjnym Sound&Garden odbędzie się I Kongres Biznesu – spotkanie networkingowe osób piastujących najwyższe stanowiska w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Cięcia kosztów, zwolnienia, bankructwa...Osoby zarządzające na co dzień stykają się z problemami, których rozwiązanie nie jest oczywiste. Wiedza, doświadczenie – dziś teoria zarządcza wystawiona została na wielką próbę. Mimo kryzysu wiemy, że szansa na rozwój jest w zasięgu ręki, a pieniądze leżą na ulicy. Wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć...  Siła networkingu W warszawskim centrum konferencyjnym Sound&Garden, które w lipcu bieżącego roku miało oficjalne otwarcie, spotkają się specjaliści...

Data publikacji: 30.07.2013
więcej...

Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców oraz zrzeszeni w nim przedsiębiorcy zgłosili w sumie 21 uwag merytorycznych i propozycji do projektu programu ZIT dla Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014–2020. – Złożyliśmy największą liczbę uwag podczas konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Wałbrzychu – uważa Artur Mazurkiewicz, Prezes Sudeckiego Związku Pracodawców.Uwagi merytoryczne i redakcyjne zgłoszone przez Sudecki Związek Pracodawców odnosiły się do większości priorytetów zawartych w tym dokumencie. – Zależało nam, aby ocenić nie tylko sam priorytet dotyczący gospodarki oraz innowacyjności przedsiębiorstw, ale również pozostałe priorytety, które będą miały wpływ na rozwój społeczno–gospodarczy Aglomeracji Wałbrzyskiej do 2020 roku – mówi Artur Mazurkiewicz.

Data publikacji: 29.07.2013
więcej...

W załączeniu przedstawiamy stanowisko Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu.Stanowisko

Data publikacji: 29.07.2013
więcej...

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o finansach publicznych zawieszającą na 2013 r. pierwszy próg ostrożnościowy oraz obowiązującą regułę wydatkową. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.Rząd zdecydował się znowelizować budżetu na ten rok. Aby mógł to przeprowadzić musiał jednak zawiesić dwa „zabezpieczenia wzrostu deficytu budżetowego zapisane w ustawie o finansach publicznych – (1) pierwszy próg ostrożnościowy, tj. konsekwencje przekroczenia przez dług publiczny 50 proc. PKB (art. 86, pkt. 1 ust. 1) oraz (2) obowiązującą regułę wydatkową mówiącą o tym, że zaplanowane wydatki z budżetu państwa nie mogą być większe niż planowane wydatki z roku poprzedniego powiększone o planowaną w założeniach...

Data publikacji: 26.07.2013
więcej...

W związku z podjęciem przez Departament Rynku Pracy MPiPS prac dot. przygotowania projektu Stanowiska Rządu RPw odniesieniu do dokumentu KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, RADY EUROPEJSKIEJ, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO–SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW – Pracując wspólnie na rzecz młodych Europejczyków, Wezwanie do działania...

Data publikacji: 25.07.2013
więcej...

W pierwszym półroczu polskie firmy leasingowe sfinansowały transakcje o wartości 16 mld zł, co stanowi wzrost o 5,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Związek Polskiego Leasingu opublikował wyniki badania statystycznego dot. okresu pierwszego półrocza 2013. W segmencie pojazdów, sfinansowano transakcje o wartości 9,1 mld zł (wzrost o 7,3%). W segmencie maszyn i urządzeń sfinansowano transakcje o wartości 5,2 mld zł, (spadek o 2,2%). Łącznie na rynku leasingu ruchomości sfinansowano transakcje o wartości 15,1 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do roku ubiegłego. Po 3,5% spadku wartości udzielonego finansowania w II półroczu 2012 roku...

Data publikacji: 24.07.2013
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica