Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Majowe dane o koniunkturze konsumenckiej wskazują na lekką poprawę nastrojów konsumentów indywidualnych we wszystkich analizowanych przez GUS obszarach. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanBadanie prowadzone w okresie 4–13 maja (II faza odmrażania) wskazuje, że wprawdzie nadal dominują pesymiści (saldo odpowiedzi na minusie: –30.1), jednak znaczący odsetek respondentów notuje poprawę (wzrost poziomu wskaźnika o 6,3 pkt proc.) w porównaniu do pierwszej połowy kwietnia. Co ważne, odbicie dotyczy zarówno wskaźnika bieżącego, jak i wyprzedzającego (badającego oczekiwania na przyszłość). Wskaźnik wyprzedzający wyniósł w maju –37,3 i stanowiło to poprawę salda o 10,4 pkt. proc. na przestrzeni miesiąca. Respondenci systematycznie oceniają...

Data publikacji: 20.05.2020
więcej...

• Od połowy marca br. firmy szkoleniowe i doradcze, poza usługami świadczonymi w formie zdalnej, praktycznie zaprzestały działalności. • Konfederacja Lewiatan popiera apel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych o przyjęcie dla branży usług rozwojowych rekomendacji, które umożliwią realizację stacjonarnych szkoleń i doradztwa z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zasad bezpieczeństwa. W apelu skierowanym do Jadwigi Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju, Polska Izba Firm Szkoleniowych, podkreśla, że branża wypracowała rekomendacje dotyczące warunków i wymogów pozwalających na realizację działalności szkoleniowej w tradycyjnej formie, z uwzględnieniem pewnych rygorów, ograniczeń i środków bezpieczeństwa.Z badania przeprowadzonego pod koniec marca wynika, że w najbliższych trzech miesiącach 84%...

Data publikacji: 19.05.2020
więcej...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało zbiór wyjaśnień do przepisów wprowadzonych Ustawą dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID–19 w 2020 r. Jak czytamy w przedmowie tego materiału resort funduszy, mając świadomość w jakiej sytuacji – nie ze swojej winy – znaleźli się wnioskodawcy i beneficjenci realizujący projekty ze środków europejskich, wprowadził do porządku prawnego szczególne i nadzwyczajne rozwiązania prawne. Umożliwiają one podejmowanie działań niwelujących negatywny wpływ pandemii na wdrażanie i realizację programów operacyjnych, uelastyczniają procedury oraz pozwalają – pomimo zaistniałych trudności – pomyślne dokończenie realizacji zaplanowanych w projektach...

Data publikacji: 18.05.2020
więcej...

W świetle opublikowanego przez GUS szybkiego szacunku wzrostu gospodarczego za I kwartał 2020, realna dynamika PKB wyniosła +1,9% r/r (w porównaniu do 4,8% przed rokiem). W horyzoncie kwartału polska gospodarka skurczyła o 0,5%. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanTo jest siła, z jaką polska gospodarka oberwała wskutek COVID–19 przede wszystkim pośrednio. Spośród 13 tygodni poddanych analizie, w około 3–4 tygodniach odnotowywano problemy z dostawami na tyle dotkliwe, by utrudniało to procesy przetwórcze, natomiast pełen lockdown dotyczył kolejnych dwóch tygodni. W tym okresie konsumenci kumulowali zapasy. Należy jednak przypomnieć, że nieliczne branże z wysokim udziałem eksportu mogły spisać na straty...

Data publikacji: 15.05.2020
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, ABSL, Pracodawcy RP, BCC, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego wystosowały apel dotyczący zapisów, które miałyby się znaleźć w opracowywanej dyrektywie. Pobierz pełną treść apelu (materiał w jęz. angielskim).

Data publikacji: 14.05.2020
więcej...

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dzisiaj szczegóły trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Zapowiedział, że od 18 maja będą mogły funkcjonować restauracje, kawiarnie i bary, ale też zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Komentarz Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego Konfederacji LewiatanDla zdecydowanej większości przedsiębiorców najważniejsze jest w tej chwili odmrażanie gospodarki. Z naszego badania wynika, że tak uważa 71% firm. Teraz najpilniejsze jest uruchomienie usług i zwiększenie skali handlu, co częściowo stanie się od poniedziałku. Bez pilnego odmrażania, w sposób bezpieczny, działalności gospodarczej, przedsiębiorcy będą mieli coraz większe problemy z prowadzeniem biznesu. Już obecnie, co też wynika z naszego badania, 5% właścicieli nie jest...

Data publikacji: 13.05.2020
więcej...

• Konfederacja Lewiatan apeluje do ministra cyfryzacji o wydłużenie z 6 do 12 miesięcy okresu, w którym firmy świadczące usługi dotyczące cyberbezpieczeństwa, mają dostosować pomieszczenia, obiekty do odpowiednich wymogów organizacyjnych i technicznych.• Pozwoli to na urealnienie okresu dostosowawczego do obecnej, trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra cyfryzacji, które określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dla podmiotów świadczących usługi kluczowe w różnych sektorach gospodarki, w tym w obszarze ochrony zdrowia (np. szpitale), energetyki, transportu, sektora finansowego czy cyfrowego. Wszystkie te branże mierzą się obecnie z problemami organizacyjnymi związanymi z pandemią COVID–19. W przypadku...

Data publikacji: 12.05.2020
więcej...

• Po rekordowym, ponad 30 proc. wzroście sprzedaży w marcu br., w kwietniu polski rynek apteczny zanotował prawie 7 proc. spadek. • Rekordowy marzec nie wpłynął jednak na poprawę sytuacji ekonomicznej aptek, gdyż wiązał się ze znacznym wzrostem kosztów. Na początku epidemii koronawirusa, Polacy gremialnie rzucili się do aptek, chcąc przygotować się na rozpoczynającą się izolację. Wynikiem tego, w marcu br. wartość sprzedaży brutto na polskim rynku aptecznym wzrosła o 33,1 proc. w stosunku do marca 2019 roku – wynika z danych Pex PharmaSequence. W ujęciu ilościowym (liczba sprzedanych opakowań) rynek wzrósł w marcu br. o 31,1 proc. w...

Data publikacji: 11.05.2020
więcej...

• Ustawodawca chce przerzucić ciężar udowodnienia, że majątek pochodzi z legalnych źródeł na właściciela. Oznacza to de facto wprowadzenie domniemania winy! • Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić konfiskatę prewencyjną. Organy ścigania nie będą już musiały wykazywać faktu przeniesienia majątku lub tego, że majątek służył do popełniania przestępstw lub był nabyty w sposób nielegalny. • Rady Przedsiębiorczości apeluje o odstąpienie od dalszego procedowania tych zmian. Konfiskata majątku i zmierzające do niej działania prokuratury stoją w sprzeczności z art. 46 Konstytucji RP. Rada Przedsiębiorczości, którą tworzą Konfederacja Lewiatan, ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, KIG, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC...

Data publikacji: 08.05.2020
więcej...

• Ustawodawca chce przerzucić ciężar udowodnienia, że majątek pochodzi z legalnych źródeł na właściciela. Oznacza to de facto wprowadzenie domniemania winy! • Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić konfiskatę prewencyjną. Organy ścigania nie będą już musiały wykazywać faktu przeniesienia majątku lub tego, że majątek służył do popełniania przestępstw lub był nabyty w sposób nielegalny. • Rady Przedsiębiorczości apeluje o odstąpienie od dalszego procedowania tych zmian. Konfiskata majątku i zmierzające do niej działania prokuratury stoją w sprzeczności z art. 46 Konstytucji RP. Rada Przedsiębiorczości, którą tworzą Konfederacja Lewiatan, ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, KIG, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC...

Data publikacji: 08.05.2020
więcej...

• 37% przedsiębiorców narzeka na niejasną interpretację przepisów, a 35% na brak możliwości uzyskania szczegółowych informacji dotyczących uzyskania pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.• 52% firm postuluje umożliwienie przedsiębiorcom swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na kontach VAT. • 42% chciałoby zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące dla średnich i dużych firm, które odnotowały znaczny spadek przychodów – wynika z badania Konfederacji Lewiatan przeprowadzonego wśród 302 przedsiębiorstw.  Z badania wynika, że firmy korzystają z różnych form wparcia oferowanych przez rząd. 43% wskazało na zwolnienie ze składek ZUS, 27% na pożyczkę z urzędu pracy. Wśród popularnych form pomocy respondenci wymieniali...

Data publikacji: 07.05.2020
więcej...

• 75% firm uważa, że brak jasnej strategii odmrażania działalności gospodarczej ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne.• 60% przedsiębiorstw zaangażowało oszczędności, aby poradzić sobie w bieżącej sytuacji.• 5% już podjęło działania w kierunku likwidacji firmy, 43% wytrzyma jeszcze 1–2 miesiące, a przetrwanie 3–4 miesięcy deklaruje 20% – wynika z badania Konfederacji Lewiatan przeprowadzonego wśród 302 przedsiębiorstw.  Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców (71%) uważa, że odmrażanie gospodarki jest dziś jednym z kluczowych zadań rządu. Niestety, 75% jest przekonanych, że brak jasnej strategii odmrażania gospodarki ma negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne. A 49% firm podkreśla, że brak współpracy administracji...

Data publikacji: 06.05.2020
więcej...

• W Senacie trwają prace nad tarczą antykryzysową 3.0, która zawiera, m.in. regulacje dotyczące branży telekomunikacyjnej.• Zostały one przygotowane bez żadnych konsultacji społecznych i w większości przypadków nie mają związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan zmiany w prawie telekomunikacyjnym powinny zostać wyłączone z ustawy dotyczącej COVID–19 i zostać poddane odrębnemu procesowi legislacyjnemu z uwzględnieniem pełnych konsultacji społecznych.  Znaczna część nowych przepisów jest już bowiem przedmiotem regulacji opracowywanych w ramach projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. W tarczy 3.0 znalazły się m.in. przepisy dotyczące umożliwienia zawarcia umowy, jej rozwiązania, odstąpienia albo wypowiedzenia, w formie dokumentowej, czyli np.

Data publikacji: 05.05.2020
więcej...

Małgorzata Miszkin–Wojciechowska, dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan została ekspertem w zakresie mediacji w Komisji Europejskiej ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ). Funkcję będzie pełnić do kwietnia 2022 roku, z możliwością jej przedłużenia. CEPEJ została powołana 18 września 2002 r na podstawie uchwały Komitetu Ministrów Rady Europy. Jej powstanie było odzwierciedleniem woli Rady Europy w obszarze promowania zasad prawnych i praw podstawowych w Europie, które wynikają z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komisja analizuje skuteczność wymiaru sprawiedliwości w krajach UE. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: ewaluacja systemów sądowniczych, jakość wymiaru sprawiedliwości obejmująca informatyzację systemu sądowniczego, e– sprawiedliwość...

Data publikacji: 04.05.2020
więcej...

Konfederacja Lewiatan, razem z organizacjami pracodawców z Niemiec, Litwy, Malty, Estonii, Bułgarii, Węgier, Cypru, Łotwy i Rumunii, we wspólnym stanowisku apelują o ponową ocenę Pakietu Mobilności 1, aby umożliwić płynniejsze wyjście z pandemii COVID–19 oraz wesprzeć trwałą transformację przemysłu, logistyki i transportu w przyszłości. Uważamy, że: Przyjęcie Pakietu Mobilności 1 w obecnym kształcie, w połączeniu z następstwami gospodarczymi COVID–19, poważnie wpłynie na sektor transportu, zagraża jego istnieniu i zdolności do służenia gospodarce europejskiej w kluczowej fazie ożywienia gospodarczego;Ograniczenie swobody świadczenia usług poprzez powiązanie jej z państwem siedzibą spółki i wprowadzeniem licznych barier, takich jak obowiązek powrotu pojazdu...

Data publikacji: 30.04.2020
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica