Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Ponad 100 dolnośląskich pracodawców uczestniczyło w spotkaniu we Wrocławiu poświęconym funduszom unijnym na lata 2014–2020 w dniu 4 grudnia br. Środków unijnych na wsparcie rozwoju dolnośląskich firm będzie więcej. Ale zamiast dotacji firmy będą miały do dyspozycji więcej zwrotnych instrumentów finansowych w postaci pożyczek i poręczeń.  Spotkanie zorganizowane przez Sudecki Związku Pracodawców wspólnie z Konfederacją Lewiatan było poświęcone przygotowaniom regionu do nowego okresu programowania na lata 2014 –2020. Obecnie trwają prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym. Eksperci Sudeckiego Związku Pracodawców w trakcie zakończonych 2 grudnia br. konsultacji społecznych zgłosili ponad 30 uwag i postulatów do projektu...

Data publikacji: 06.12.2013
więcej...

Dziś Sejm zajmie się rządowym projektem zmian w OFE. Realizacja zawartych w nim propozycji doprowadzi do całkowitej likwidacji kapitałowej części systemu emerytalnego, co zmniejszy jawny dług publiczny w krótkim okresie, ale przyspieszy narastanie zobowiązań państwa wobec przyszłych emerytów – uważa Konfederacja Lewiatan. Zmiany te przyniosą więc tylko tymczasową „ulgę finansom publicznym, ale zwiększą ryzyko ich niezrównoważenia w długim okresie. Żyjemy coraz dłużej i coraz dłużej pobieramy emerytury i do tego kolejne pokolenia są mniej liczne od poprzednich, oszczędzanie na emeryturę jest więc koniecznością. Wysokość naszych emerytur będzie zależała od sytuacji demograficznej, długości okresu aktywności zawodowej, a także tempa wzrostu gospodarczego.

Data publikacji: 03.12.2013
więcej...

W listopadzie br. indeks PMI dla Polski wzrósł do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. w październiku – podał HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanOstatnio wskaźnik PMI taki poziom odnotował ponad dwa lata temu. Już nie tylko eksport ciągnie polską gospodarkę. Przyspieszył również popyt krajowy. Produkcja rośnie w najwyższym tempie od ponad dwóch lat. W trzecim kwartale przemysł rozwijał się najbardziej dynamicznie, bowiem wzrost wartości dodanej brutto, którą wytworzył, wyniósł 4,4 proc. Możemy się spodziewać, że przemysł pociągnie pozostałe sektory gospodarki i wpłynie także na poprawę sytuacji na rynku pracy. Czwarty miesiąc z rzędu przedsiębiorstwa przemysłowe sygnalizują...

Data publikacji: 02.12.2013
więcej...

W trzecim kwartale br. PKB wzrósł o 1,9 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanTrzeci kwartał wyraźnie pokazał, że gospodarka jest na ścieżce wychodzenia z osłabienia. Do przyspieszenia wzrostu gospodarczego przyczyniły się bowiem zarówno spożycie indywidualne, eksport netto, jak i inwestycje. Spożycie indywidualne wzrosło co prawda tylko o 1 proc. (r/r), ale stało się to po okresie ostrego hamowania, który trwał od trzeciego kwartału 2012 roku. W trzecim kwartale br. gospodarstwa domowe już znacznie chętniej podejmowały decyzje konsumpcyjne.Bardzo ważne, że po raz pierwszy od trzeciego kwartału 2012 wzrosły – o 0,6 proc.

Data publikacji: 29.11.2013
więcej...

Artykuł Pawła SmoleniaDoradcy Zarządu Konfederacji Lewiatan Skończmy z narzekaniem, jak to UE zmusza nas do rezygnacji z węgla, i zróbmy coś dla usprawnienia naszej energetykiPrzysłuchując się ostatnio niektórym dyskusjom i oświadczeniom w kwestii węgiel a sprawa polska, dziwuję się poziomowi emocji i dramatyzmu wypowiedzi. Z wielkim impetem wbijamy się jako kraj w syndrom ofiary, szykując się na śmiertelną wojnę z wrogiem, którego uosobieniem staje się Bruksela.Z troską także patrzymy na bolączki naszych sąsiadów – Niemców – i ich rewolucję energetyczną i przyłączamy się zawczasu do ich rzeczywistych i domniemanych utyskiwań. Nie jestem jednak pewien, czy nie jest to walka...

Data publikacji: 28.11.2013
więcej...

Zarządzanie różnorodnością to temat, który coraz bardziej interesuje przedsiębiorców i przedsiębiorczynie na całym świecie. Pracodawcy i pracodawczynie dostrzegają korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność.  Czy tak jest również w Polsce? Chcąc się przekonać, czy i w jaki sposób polskie firmy wykorzystują różnorodny potencjał pracowników, Konfederacja Lewiatan przeprowadziła Barometr Różnorodności – pierwsze ogólnopolskie badanie firm wskaźnikiem Diversity Index, służącym do kompleksowej analizy zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie. CZY POLSKIE FIRMY SĄ RÓŻNORODNE?...

Data publikacji: 27.11.2013
więcej...

Sprzedaż detaliczna w październiku br. wzrosła o 3,2 proc. w ujęciu rocznym – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWe wrześniu prognozowałam, że w październiku, ale i w listopadzie sprzedaż detaliczna będzie nieco słabsza. Widać wyraźnie, że gospodarstwa domowe nie są jeszcze gotowe na większe wydatki. Na październikowy wzrost sprzedaży detalicznej znaczny wpływ miała bardzo wysoka sprzedaż samochodów. Większe zakupy aut nie były jednak zasługą ożywienia popytu na rynku krajowym, lecz wzmożonego zainteresowania obcokrajowców, którzy nabywają samochody w salonach w Polsce.Słabsza okazała się dynamika sprzedaży sprzętu RTV i AGD, co tylko potwierdza...

Data publikacji: 26.11.2013
więcej...

Zmniejszenie dofinansowania dla osób o umiarkowanej niepełnosprawności o ok. 30 proc. w porównaniu do kwot zakładanych w ustawie z roku 2012 może spowodować utratę płynności i upadłość przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne – uważa Konfederacja Lewiatan. Lewiatan, po przeanalizowaniu projektu zmiany finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przedstawionego w ramach ustawy okołobudżetowej, uznaje rozwiązania za zbyt ryzykowne dla zachowania płynności finansowej w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Szczególnie dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy w roku 2012 zaufali kierunkom rozwoju zatrudnienia osób niepełnosprawnych wskazanemu przez rząd i zwiększyli je w grupie o umiarkowanej niepełnosprawności.– Proponujemy zmniejszenie poziomu finansowania zatrudnienia osób o niepełnosprawności lekkiej z...

Data publikacji: 25.11.2013
więcej...

MDDP Business Consulting zaprasza na cykl seminariów w formie wspólnych śniadań, w trakcie których poruszane będą najważniejsze problemy biznesowe polskich firm. Już 2 grudnia rozmawiać będziemy na temat praktycznego podejścia do przekładania celów strategicznych na realne działania w firmie. Więcej informacji oraz harmonogram kolejnych seminariów na stronie: http://www.mddp–bc.pl/seminaria/ Dla członków Konfederacji Lewiatan 40% rabat!

Data publikacji: 22.11.2013
więcej...

Prezentacji nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 było poświęcone ubiegłotygodniowe spotkanie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele czterech związków regionalnych Konfederacji Lewiatan. W trakcie spotkania dokonano zmian personalnych w WKDS. Elżbietę Rusiecką z Dolnośląskiego Związku Pracodawców (Konfederacji LEWIATAN) zastąpiła mec. Agnieszka Sieńko ze Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska (Konfederacja LEWIATAN).W trakcie obrad Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedstawił zarys nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014–2020. Ponad 2 mld Euro uzyska Dolny Śląsk w ramach nowego okresu programowania UE. Najwięcej środków unijnych będzie przeznaczonych na rozwój transportu w regionie oraz wspieranie przedsiębiorczości...

Data publikacji: 21.11.2013
więcej...

Rozpoczyna się nabór wniosków w XVII edycji Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku. Do 14 stycznia 2014 r. firmy, organizacje pozarządowe, fundacje firm mogą składać wnioski na stronie www.dobroczyncaroku.pl. Zwycięzców poznamy w maju 2014 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Ogólnopolski Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku– organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 1997 roku – to największy i najdłużej działający w Polsce konkurs nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw. Kto może zostać „Dobroczyńcą Roku? W Konkursie mogą wziąć udział zarówno duże, jak i małe firmy, w zależności od kategorii. Zgłoszenia mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub...

Data publikacji: 20.11.2013
więcej...

Ministerstwo Gospodarki chce, w projekcie ustawy deregulacyjnej, zwolnić z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę. Konfederacja Lewiatan popiera to rozwiązanie. Ministerstwo Gospodarki przygotowało kolejny projekt ustawy deregulacyjnej, którego celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie niektórych regulacji, redukcję obowiązków administracyjnych i doprecyzowanie niejasnych przepisów. Opodatkowanie świadczeńW ocenie Lewiatana bardzo korzystne i pożądane jest zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę. Obecnie Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że zorganizowanie pracownikom nieodpłatnego dojazdu do pracy transportem zbiorowym...

Data publikacji: 19.11.2013
więcej...

Cztery piąte (81%) młodych Polaków wykazuje pozytywną postawę w stosunku do pracy na własny rachunek. Negatywną ma tylko 13% – wynika z raportu „Przedsiębiorczość na świecie 2013 firmy Amway. Polacy wykazują nieco bardziej pozytywną postawę wobec przedsiębiorczości niż średnio młodzi ludzie w 24 badanych krajach świata (77% pozytywnych i 18% negatywnych postaw). Najlepiej nastawieni do samozatrudnienia są młodzi ludzie z Finlandii, Danii, Holandii, Francji, Meksyku i Wielkiej Brytanii. – Młodzi Polacy należą do najbardziej przedsiębiorczych w Europie. To nasz ogromny kapitał, który musimy umiejętnie wykorzystać – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.Z największym dystansem do samozatrudnienia podchodzą młodzi z krajów...

Data publikacji: 18.11.2013
więcej...

Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 sierpnia 2013 r.): I. Uwagi wstępne:Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt) zakłada wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego rzeczowego prawa ograniczonego, tj.: prawa zabudowy. Prawo zabudowy ma uprawniać do korzystania z cudzej nieruchomości, a w szczególności do korzystania z budynków lub innych urządzeń na, nad, lub pod nieruchomością. Przewiduje się, że prawo zabudowy ustanawiane będzie w umowie – od 30 do 100 lat, będzie mogło mieć charakter odpłatny...

Data publikacji: 15.11.2013
więcej...

Polskie środowiska biznesowe oczekują, że szczyt klimatyczny COP19 okaże się znaczącym krokiem w kierunku stworzenia nowego, globalnego i prawnie wiążącego reżimu klimatycznego. W trakcie spotkania w Warszawie powinny zostać opracowane ramy na 2015 rok stanowiące dla gospodarki jasny i trwały sygnał, dzięki któremu biznes będzie w stanie zacząć planować swoje przyszłe działania i inwestycje – przekonuje Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy oczekują kompleksowego międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych, które pozwoli na globalne wyrównanie szans i prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru najlepszych kierunków polityki...

Data publikacji: 14.11.2013
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica