Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan wysłała do Ministra Zdrowia apel, w którym prosi o wskazanie terminu, kiedy zostanie opracowane rozporządzenie stanowiące akt wykonawczy do art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dodany na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy nowelizacji od 1 września 2015 r. w placówkach systemu oświaty będzie możliwa wyłącznie sprzedaż tych produktów, które mieszczą się w zakresie grup środków spożywczych określonych w rozporządzeniu. A zatem,...

Data publikacji: 14.08.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy od września ruszają z nową usługą dla firm planujących ekspansję na rynki zagraniczne. W każdy wtorek przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak przygotować plan rozwoju eksportu, jakie instrumenty wsparcia oferuje obecnie Ministerstwo Gospodarki, czy też jakie są możliwości sfinansowania wyjazdu na zagraniczne targi branżowe. To pierwsza tego typu specjalistyczna usługa na dolnośląskim rynku. W każdy wtorek w godzinach 10.00–12.00 porad eksperckich będzie udzielał ekonomista, prof. Marek Wróblewski. Przedsiębiorcy mogą zadać pytania wysyłając bezpośrednio maila na adres: internacjonalizacja@dolnoslascy–pracodawcy.pl lub kontaktując się telefonicznie z ekspertem + 71 797 67 79. Usługa doradcza...

Data publikacji: 13.08.2015
więcej...

Na Dolnym Śląsku powstała Grupa robocza ds. przedsiębiorstw i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego RPO WD 2014–2020. Jest to pierwsza grupa robocza w Polsce, która zajmie się problematyką wspierania oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie regionalnym. Działalność grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji została zainaugurowana 5 sierpnia bieżącego roku. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano przewodniczącego grupy, omówiono najważniejsze cele i zadania oraz określono wstępną tematykę najbliższych spotkań. Przewodniczącym grupy jednogłośnie został wybrany Marcin Kowalski z Konfederacji Lewiatan (wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców). – Mam nadzieję,...

Data publikacji: 12.08.2015
więcej...

Polski system energetyczny zawiódł. Ograniczenia w dostawach energii dla przedsiębiorców, spowodowane upałami, będą się utrzymywały. Przedsiębiorcy muszą być przygotowani na skutki tej sytuacji, które mogą trwać nawet kilkanaście dni. Stosowanie się do ograniczeń poboru mocy jest absolutnie niezbędne, po to, aby nie dopuścić do blackout u i załamania krajowego systemu energetycznego. Dla przypomnienia, jednodniowy blackout w Szczecinie kosztował firmy i instytucje 55 mln złotych, a operatorów – 60 mln złotych. Problem był wówczas regionalny, dziś jest to kwestia krajowa. Jest oczywiste, że bieżące ograniczenia przełożą się na poważne...

Data publikacji: 11.08.2015
więcej...

Zapraszamy firmy członkowskie do aktywnego korzystania z platformy Business to Business „Konfederaci Konfederatom. Na platformie aktywnie działa już 286 firm członkowskich i stale przybywają nowe podmioty. Serwis jest dostępny bez dodatkowych opłat dla wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. Platforma „Konfederaci Konfederatom umożliwia m.in.: –        nawiązanie nowych kontaktów biznesowych zarówno w branży, jak i regionie –        zaprezentowanie oferty firmy –        obniżenie kosztów działalności poprzez korzystanie z ofert specjalnych przygotowanych przez innych –        kontakt mailowy z innymi członkami Konfederacji.   W ostatnim czasie na platformie pojawiły się nowe oferty specjalne dla...

Data publikacji: 10.08.2015
więcej...

W dniach 3–6 sierpnia w siedzibie Lewiatana odbył się wakacyjny kurs dla mediatorów. Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy uwzględniającej zarówno aspekty prawne, biznesowe, jak i psychologiczne, z naciskiem na kwestie praktyczne. Szkolenie prowadzili eksperci z zakresu mediacji zarówno w teorii jak i w praktyce – mec. Maciej Bobrowicz i dr Rafał Morek. Uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w warsztatach!  Szkolenie zorganizowano w zakresie realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu...

Data publikacji: 07.08.2015
więcej...

12 października br. odbędzie się Globalny Kongres ARMTECH 2015 dotyczący wysokich technologii.  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.armtechcongress.com W dniach 14 do 16 października 2015 r. odbędzie się również Międzynarodowe Forum Gospodarcze o tematyce Międzynarodowy Biznes i Inwestycje na Kaukazie i w Centralnej Azji.

Data publikacji: 07.08.2015
więcej...

Komentarz Bartosza Wyżykowskiego, Radcy Prawnego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego Konfederacji Lewiatan. Pod koniec lipca w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Projekt, który w założeniu miał umożliwić biurom informacji gospodarczej budowanie pełniejszych i bardziej kompletnych baz danych o niespłacanych zobowiązaniach, a co za tym idzie, spowodować lepszą weryfikację kontrahentów, w ocenie zarówno biur informacji gospodarczej, jak i firm korzystających z ich usług, tych celów nie spełnia.Liczne zastrzeżenia budzą szczególnie nowe instrumenty służące ochronie praw dłużników. Nie oznacza to, że nie są one w ogóle potrzebne. Przeciwnie. Każda osoba, która...

Data publikacji: 04.08.2015
więcej...

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju opracował i przedstawił do konsultacji Projekt Strategii Promocji Równości Kobiet i Mężczyzn. Zmiany w biznesie: tworzenie możliwości dla wszystkich. Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć na stronie: http://www.ebrd.com/ebrd–and–gender–equality–overview.html, a tekst dokumentu można znaleźć tutaj: Draft strategy Wszelkie komentarze należy przesyłać na adres: GSreview@ebrd.com do 22 października br.

Data publikacji: 04.08.2015
więcej...

EEC Ventures jest niezależną firmą inwestycyjno–doradczą. EEC Ventures dostarcza rozwiązania spółkom i przedsiębiorcom, działającym głównie w sektorach: energetyki odnawialnej i konwencjonalnej, elektrotechniki i efektywności energetycznej, smart utilities, usług środowiskowych, chemii i zagospodarowania odpadów, sektorze gazowym i paliwowym, wydobycia i przetwarzania surowców, automatyki przemysłowej jak również innowacyjnych materiałów. EEC Ventures doradza spółkom oraz właścicielom spółek w przeprowadzaniu na rynku kapitałowym transakcji, które pomagają w realizacji ich strategii oraz podejmowaniu innych decyzji mających na celu zwiększenie wartości przedsiębiorstw. Realizację kontraktu doradczego  zwykle zaczynamy od analizy i oceny pozycji rynkowej, kompetencji i sytuacji...

Data publikacji: 04.08.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan, home.pl oraz Microsoft wyłonili 12 firm, które przejdą FIRMOWĄ (R)EWOLUCJĘ. Przewagi cyfrowego podejścia do biznesu i mobilnego stylu pracy są niepodważalne. Jednocześnie statystyki dotyczące adopcji nowych technologii w polskich mikro– i małych przedsiębiorstwach pokazują, że nadal nieco ponad połowa z nich nie korzysta bądź w niewielkim stopniu korzysta z dostępnych technologii informatycznych. Wskazuje to na konieczność zmiany modelu ich działania. Wyzwanie to podjęli przedsiębiorcy, którzy zgłosili się do projektu FIRMOWE (R)EWOLUCJE udowadniając, że są gotowi na cyfrową transformację. Spośród zgłoszonych przedsiębiorstw, organizatorzy akcji wyselekcjonowali 12 firm, które przedstawiły najciekawsze pomysły na twórcze wykorzystanie technologii do ich...

Data publikacji: 04.08.2015
więcej...

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w lipcu 54,5 wobec 54,3 pkt. w czerwcu br. – podał Markit. Lipcowy, podobnie jak czerwcowy, wskaźnik PMI potwierdził siłę głównego sektora naszej gospodarki – przemysłu. Ciągle rośnie liczba nowych zamówień na rynku krajowym, ale także zamówień eksportowych (eksport wzrósł w najszybszym tempie od lutego 2014 r.). I co niezmiernie ważne, bo potwierdza trend i siłę tych pozytywnych zmian – przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego zwiększają poziom zatrudnienia. Przy czym wzrost liczby miejsc pracy był jednym z najszybszych w historii badań PMI. Firmy przemysłowe widząc dobre perspektywy...

Data publikacji: 03.08.2015
więcej...

Poniżej przedstawiamy listę lipcowych spotkań i debat w Brukseli oraz kalendarium nadchodzących wydarzeń. 1.       1 lipca br. początek Luksemburskiej Prezydencji w Radzie UE; 2.       1 lipca br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. energii i klimatu, Bruksela; 3.       1 lipca br. wysłuchanie publiczne EPP Data driven economy, Parlament Europejski, Bruksela; 4.       2 lipca br. konferencja  Making the EU services market an engine for growth, Komisja Europejska DG GROW, Bruksela; 5.       2 lipca br. debata śniadaniowa ‘Rola innowacji w transformacji gospodarki, Parlament Europejski, Bruksela; 6.       2 lipca br. spotkanie europejskich partnerów społecznych wraz sektorowymi organizacjami pracodawców...

Data publikacji: 03.08.2015
więcej...

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku innych istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorców, tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie konsultacje dotyczące dyrektywy audiowizualnej, klauzul umownych sprzedaży treści cyfrowych i dóbr materialnych w internecie oraz zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Bankowość i finanse Termin odpowiedzi: do 7.10.2015 Konsultacje dotyczące możliwego wpływu rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) oraz pakietu CRD IV/CRR na finansowanie bankowe gospodarki (więcej informacji tutaj) Termin odpowiedzi: do 09.09.2015 Większa...

Data publikacji: 03.08.2015
więcej...

W tym roku lipiec w Brukseli był wyjątkowo aktywny – ekspertkom Lewiatana w Brukseli udało się odbyć kilka spotkań z przedstawicielami KE w sprawach istotnych dla naszych członków. Przedstawiamy wnioski z trzech najważniejszych rozmów, szczególnie ważne dla sektorów energetyki i transportu. 1) Spotkanie z  M. Thyssens, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności zawodowych i mobilności, która odpowiada za powstający właśnie Pakiet Mobilności – ważne dla wszystkich sektorów wysyłających pracowników do pracy za granicę, w szczególności sektora transportu. Zwrócilismy uwagę na delikatny temat dumpingu społecznego, który jest w tej chwili w Brukseli odmieniany...

Data publikacji: 03.08.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica