Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Instrumenty wsparcia innowacji. Warunki finansowania. Dobre praktyki, które odbędzie się 29 listopada 2016 r. we Wrocławiu. Konfederacja Lewiatan i Dolnośląscy Pracodawcy są partnerem merytorycznym tego wydarzenia. W trakcie spotkania, przedsiębiorcy zostaną poinformowani o projektowych, kapitałowych oraz społecznościowych formach finansowania innowacji. Termin: 29 listopada 2016, od godziny 9:30 (rejestracja). Miejsce: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48, bud. B–11, sala 21, II piętro.   W programie m.in.: ·         Paweł Bochniarz, MIT Enterprise Forum Poland Jak uczynić swój...

Data publikacji: 04.11.2016
więcej...

Siemens Healthcare jest członkiem założycielem Związku Pracodawców Firm Produkcyjnych. Siemens Healthineers ma ambicję stać się zaufanym partnerem dostawców usług medycznych na całym świecie – partnerem, na którym można polegać w zakresie wspomagania doskonałości klinicznej, efektywności działania i rentowności. Klientom oferuje szerokie i wszechstronne portfolio rozwiązań.Kliknij, aby powiększyć:

Data publikacji: 03.11.2016
więcej...

Zapraszamy na Inaugurację 9. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. To wydarzenie, które odbędzie się 14.11 (poniedziałek) w Brain Embassy, zaszczycą swoją obecnością nietuzinkowe osoby, pełne pasji, energii i doświadczenia, którym będą się dzielić przez cały dzień. Będą to m.in. Ambasador Stanów Zjednoczonych Paul W. Jones, CEO Village Capital Chris Cusack, reprezentant Fundacji Kaufmanna Arnobio Morelix, prezes Fundacji Startup Poland Julia Krysztofiak–Szopa czy Majka Lipiak z Leżę i Pracuję i Norbert Wierbiłowicz z FaniMani. Tematem przewodnim wydarzenia jest Przedsiębiorczość Społeczna. Jest to istotny temat, który wg nas...

Data publikacji: 02.11.2016
więcej...

30 października Unia Europejska i Kanada po ponad tygodniu perturbacji podpisały Kompleksową Umowę Ekonomiczno–Handlową czyli CETA. – To dobra wiadomość dla Unii Europejskiej, bo pomimo wewnętrznych kłopotów udowodniła swoją zdolność do zawierania korzystnych  dla przedsiębiorców europejskich umów handlowych – komentuje Jakub Wojnarowski, Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan. – Brak zgody zdecydowanie ograniczyłby wiarygodność Unii jako efektywnej instytucji, zdolnej do reprezentowania 28, a w przyszłości 27 państw członkowskich – dodaje.  CETA znosi prawie 100% ceł i barier pozataryfowych, wprowadza udogodnienia...

Data publikacji: 31.10.2016
więcej...

Aktualnie Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan  liczy 190 członków, w tym 16 członków wspierających. Ogółem w firmach członkowskich zatrudnionych jest 20972 pracowników. W 2016 roku w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców  Lewiatan wstąpiły następujące  firmy: FINANCIAL OBE Sp. z o.o. s.k.,METIS Katarzyna Brudnicka,TRIADA Firma Produkcyjno–Handlowa Andrzej Jaworski,ABC Czepczyński Sp. z o.o.,AżDoZet  Wioletta Rolewska,A–Empressa Sp. z o.o.,UNUS MUNDUS Krzysztof Kabaciński,FIBAR GROUP SA,WeC  Dorota Szylak,TG Instalacje Sp. z o.o.,MACOPEDIA  Sp. z o.o.,Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu,Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu.    

Data publikacji: 28.10.2016
więcej...

Polska zajęła w rankingu Doing Business 2017 miejsce 24 – podał Bank Światowy. Komentarz Krzysztofa Kajdy, dyrektora departamentu prawnego Konfederacji LewiatanAwans o 1 miejsce w ogólnym rankingu (z 25 na 24) nie jest powodem do zbyt daleko idących wniosków, a szczególnie nadmiernego optymizmu – na pewno mamy ambitniejsze cele niż de facto bronienie pozycji z zeszłego roku. Na 10 podobszarów składających się na ocenę ogólną rankingu awansowaliśmy w 4 (m.in. pozwolenia na budowę, rozwiązywanie problemów zadłużania firm, dochodzenie należności) w kilku istotnych przypadkach obniżyliśmy swoją pozycję (m.in. rozpoczynanie działalności gospodarczej, podatki, dostępność kredytów) przy czym nie odnotowano w żadnym przypadku...

Data publikacji: 27.10.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan i kancelaria Domański Zakrzewski Palinka w ramach akcji „Zmieniamy zamówienia publiczne” zapraszają na kolejne warsztaty: Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego Prawa zamówień publicznych – analiza, wymiana doświadczeń i (w końcu) pierwsze odpowiedzi 14 listopada 2016 r. Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3   Szanowni Państwo, 28 lipca br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Część z nich – w sposób istotny zmieniając warunki udziału w rynku zamówień publicznych – budzi uzasadnione wątpliwości. Jednocześnie dysponujemy już pierwszymi praktycznymi doświadczeniami w ich stosowaniu, zarówno...

Data publikacji: 26.10.2016
więcej...

SW Mentoring wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszają na szkolenie w ramach cyklu Akademii Lewiatana Zarządzanie pokoleniami w firmie. Jak wyzwanie przekuć w przewagę konkurencyjną? 21 listopada 2016 r. Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3   Partner: Warsztat ma na celu zwrócenie uwagi uczestników na konsekwencje, jakie rodzą dla ich firm szybkie zmiany demograficzne zachodzące w Polsce w perspektywie najbliższych lat. Z jednej strony starzenie się społeczeństwa – a więc pracowników i klientów – i związane z tym zmiany w zachowaniach, postawach, zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem ...

Data publikacji: 25.10.2016
więcej...

– 42 mld zł to łączne finansowanie udzielone przez leasingodawców w ciągu trzech pierwszych kwartałów br. – Dynamika branży leasingowej w okresie od stycznia do końca września 2016 roku wyniosła 17,1 %.– O 1/3 wzrosło finansowanie pojazdów lekkich oraz środków transportu ciężkiego. Warszawa, 24.10.16: Związek Polskiego Leasingu, członek Konfederacji Lewiatan, reprezentujący polską branżę leasingową podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów roku, firmy leasingowe sfinansowały aktywa o łącznej wartości 42 mld zł. Dynamika branży w okresie od stycznia do końca września 2016r. wyniosła 17,1%. Wyniki opublikowane przez ZPL po trzech kwartałach 2016r. mówią o znaczącej roli branży leasingowej w finansowaniu...

Data publikacji: 24.10.2016
więcej...

Podczas IV edycji konferencji Nienieodpowiedzialni prelegenci zgodnie twierdzili, że branża finansowa jest w przededniu zmian, które w znaczny sposób wpłyną na sposób prowadzenia biznesu. Głównymi powodami tych zmian jest cyfryzacja i wchodzenie na rynek pracy millenialsów. W czasach, w których roboty zaczynają wypierać pracę ludzi, zaufanie i relacje z klientami są receptą na powodzenie w biznesie. Tegoroczna edycja konferencji Nienieodpowiedzialni pod nazwą „Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku? miała miejsce 13 października w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Rozpoczęło ją wystąpienie Artura Nowaka –...

Data publikacji: 21.10.2016
więcej...

520. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego zatwierdziła 30 opinii, m. in:SOC/543 – w sprawie przekształconego rozporządzenia Dublin IIICCMI/142 – Rola i wpływ WIT oraz PPP na realizacje programu Horyzont 2020 na rzecz zrównoważonych przemian w przemyśleCCMI/143 – Wzmacnianie europejskiego sektora przemysłowego produktów kosmetycznych, pielęgnacji ciała i higieny osobistejCCMI/145 – Demontaż statków a społeczeństwo recyklinguREX/461 – UE zaangażowana we wspieranie celów zrównoważonego rozwoju na świecie – program działań do roku 2030NAT/680 – Propagowanie bardziej sprawiedliwych rolno–spożywczych łańcuchów dostawNAT/694 – Parametry statków rybackichINT/797 – w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego geoblokowania geograficznego na jednolitym rynku cyfrowymINT/798 – Prawodawstwo w dziedzinie praw konsumentaINT/798...

Data publikacji: 20.10.2016
więcej...

W dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z Henryką Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, która obejmuje przewodnictwo Rady Dialogu Społecznego na kolejny rok. Szefowa Lewiatana mówi o reformach PiS, współpracy z rządem, wyzwaniach które stoją przed RDS.Link do rozmowy:http://www.rp.pl/Rzecz–o–polityce/161019130–Henryka–Bochniarz–rewolucja–w–podatkach–jest–niepotrzebna.html Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 19.10.2016
więcej...

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy studentów na temat najważniejszych zagadnień współczesnej ekonomii, dyskusja o bieżących problemach ekonomicznych, politycznych i prawnych oraz inspiracja do zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także włączenie się w działania i realizację misji FOR. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 25–27 listopada 2016 r. (rozpoczęcie w piątek o godz. 14:00, zakończenie w niedzielę o 16:30) w Warszawie. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać pracę na jeden z poniższych tematów i przesłać ją poprzez specjalny formularz do 31 października br. Nagrodą specjalną jest trzytygodniowy letni...

Data publikacji: 18.10.2016
więcej...

W ramach prac Komitetu Monitorującego PO WER 2014–2020 powołano Grupę roboczą do spraw efektywności PO WER. Zadaniem powołanej grupy jest wypracowanie uproszczeń i usprawnień w zakresie wdrażania PO WER i EFS. Grupa robocza zajmuje się m.in. opracowaniem propozycji rozwiązań, które przyśpieszą długi proces oceny wniosków o dofinansowanie. W ramach prac powołanej grupy Ministerstwo Rozwoju przedstawiło propozycję modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów w PO WER, które mają być pilotażowo zastosowane w jednym konkursie w 2016 roku organizowanym przez MR w Działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Pilotaż proponowanych zmian ma na celu skrócenie zbyt...

Data publikacji: 17.10.2016
więcej...

Zapraszamy na VII Morskie Regaty Żeglarskie Konfederacji Lewiatan! Charakter imprezy Spotkanie ma charakter integracyjno–promocyjny. Jak zawsze łączymy tradycyjne regaty żeglarskie z możliwością promowania uczestniczących w nich firm. Nowością siódmej edycji będzie możliwość używania genakerów (zapewnimy załogom szkolenie).

Data publikacji: 14.10.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica