Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Polska awansowała na 25 miejsce w rankingu Doing Business, jeszcze rok temu zajmowała 32 pozycję. Komentarz Krzysztofa Kajdy, dyrektora departamentu prawnego Konfederacji LewiatanWe wszystkich komentarzach, w tym osób odpowiedzialnych za tworzenie raportu ze strony Banku Światowego, przejawia się motyw zmiany metody rankingu dla uzasadnienia awansu Polski w poszczególnych obszarach poddanych rankingowi. Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednim roku gdzie także BŚ zmieniał kilka istotnych kryteriów oceny. Ten brak ciągłości kryteriów oceny utrudnia racjonalną i rzetelną ocenę jaki rzeczywiście postęp Polska robi w ostatnich latach w odniesieniu do najbardziej konkurencyjnych i przyjaznych gospodarek świata.Niezależnie od powyższego z raportu dowiadujemy się m.in.,...

Data publikacji: 28.10.2015
więcej...

W Polsce działa 330 sieci aptecznych posiadających po pięć i więcej aptek. W zdecydowanej większości są to małe i średnie polskie przedsiębiorstwa o niewielkiej koncentracji rynkowej – wynika z raportu Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET „Sieci apteczne w Polsce, przygotowanego wspólnie z firmą PharmaExpert. Jak wynika z raportu, 330 sieci aptecznych mających po pięć i więcej aptek skupia w sumie 34 proc. wszystkich aptek działających na rynku. Są to w ogromnej większości małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające niewielkie udziały w ogólnym rynku aptek. Z 330 sieci zaledwie 11 posiada powyżej 50 aptek w skali całego kraju,...

Data publikacji: 28.10.2015
więcej...

Konsultujemy projekty rozporządzeń akcyzowych. Zapraszamy do przesłania opinii.   1) z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego; http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278306/katalog/12317678#12317678 2) z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego; http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278307/katalog/12317711#12317711 3) z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju; http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278351/katalog/12317791#12317791 4) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu...

Data publikacji: 28.10.2015
więcej...

Zagadnienia związane z ewolucją rynku pracy, przewidywaniami odnośnie pożądanych kierunków rozwojów poszczególnych sektorów ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży były tematami przewodnimi spotkania „Will selling provide jobs in jobless economy of the future?. Warsztat w charakterze śniadania biznesowego został zorganizowany przez Polish National Sales Awards oraz A.T. Kearney i odbył się 8 października br. w Warszawie, w Polskiej Radzie Biznesu przy Alejach Ujazdowskich 13. Uczestniczyli w nim wybitni specjaliści, praktycy biznesu zgromadzeniu wokół platformy PNSA. Spotkanie poprowadził Wojciech Maziarski dziennikarz „Gazety Wyborczej. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: prof. dr hab. Alojzy Nowak, prorektor ds. badań naukowych i współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz...

Data publikacji: 28.10.2015
więcej...

Mamy nadzieję, że po karnawale kampanii wyborczej, która rządzi się swoimi prawami, nastąpi czas pracy. Przed Polską stoją wielkie wyzwania, m.in. sformułowanie wieloletniej strategii polityki przemysłowej, czy zapewnienie równowagi finansów publicznych. Pracodawcy oczekują na jak najszybsze utworzenie rządu i expose premier. Przedsiębiorcy, potrzebują pewności co do kierunków polityki gospodarczej i stabilności w decyzjach strategicznych – podkreśla Konfederacja Lewiatan. Prawo i Sprawiedliwość obejmuje rządy w czasie dobrej sytuacji gospodarczej i wewnętrznej Polski. Dotychczasowy rząd przygotował dość zrównoważony budżet państwa, chociaż w naszej ocenie deficyt powinien być niższy, rozpoczyna się wydawanie środków z funduszy europejskich, które mamy do dyspozycji do 2020...

Data publikacji: 27.10.2015
więcej...

Wprowadzenie zamówień in house, nieprecyzyjne zapisy, pozwalające na swobodną interpretację przepisów, nieuwzględnienie postulatów, m.in. dotyczących wydłużenia terminu na składanie pytań, restrykcyjny sposób uregulowania instytucji podwykonawstwa – krytykuje w projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych Rada Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan i wzywa rząd do jego odrzucenia. Projekt jest w zdecydowanej części powieleniem poprzedniej wersji dokumentu z kwietnia 2015 r., w którym mechanicznie umieszczono artykuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. W projekcie ustawy jest próba uregulowania zamówień in house, (jednostka samorządu udziela zamówienia publicznego kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, np. spółce...

Data publikacji: 27.10.2015
więcej...

Mediacja z roku na rok jest coraz chętniej wykorzystywana przez polskie firmy w celu rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Wchodzące w życie przepisy wspierające polubowne rozwiązywanie sporów mają szansę dodatkowo przyspieszyć ten trend. Tym samym mediacja staje się realną alternatywą dla postępowania sądowego. Uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na pytanie, co to oznacza dla gospodarki, społeczeństwa oraz środowisk prawniczych. Organizatorem konferencji jest Centrum Mediacji Lewiatan oraz Forum Odpowiedzialnego Rozwoju. Podczas konferencji głos zabierze między innymi Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, a swoje przesłanie w formie wideo przedstawi Profesor Leszek Balcerowicz. Ważnym elementem wydarzenia będzie również wręczenie nagród dla szczególnie zasłużonych...

Data publikacji: 27.10.2015
więcej...

Innowacyjność polskich firm jest niska, ich konkurencyjność wynika z niskich kosztów, co w globalnej konkurencji z Azją, a niedługo z Afryką, może okazać się katastrofalne w skutkach. Przemysł nie generuje nowych miejsc pracy. Mamy mało rozpoznawalnych marek i znaków towarowych na rynkach międzynarodowych – podkreślali uczestnicy konferencji „Polska 2015–2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan. Ponad 200 przedsiębiorców, polityków, przedstawicieli administracji publicznej, polityków i ekonomistów zastanawiało się w warszawskim hotelu Sheraton, jakiej polityki przemysłowej potrzebuje Polska, aby szybko się rozwijać. W panelu „Czy możliwa jest jedna polityka przemysłowa? uczestniczyli z jednej strony przedsiębiorcy, z drugiej zaś przedstawiciele...

Data publikacji: 21.09.2015
więcej...

Na podstawie uchwalonej w dniu 10 lipca 2015 r. ustawy o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, mogą być obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.  Przekazujemy do konsultacji rozporządzenia Ministra Finansów: – w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż...

Data publikacji: 21.09.2015
więcej...

W dniach 13–14 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się XVI Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy, którego organizatorem jest firma SEKA SA. Tegoroczne wydarzenie będzie poświęcone analizie obowiązujących zmian Kodeksu pracy w zakresie stosowania umów terminowych, a także kontrowersjom przy kontrolowaniu przez ZUS zasadności zawierania umów o dzieło. Udział w Forum jest bezpłatny.  SEKA SA, firma działająca od 1988 roku, świadcząca usługi m.in. doradztwa w zakresie prawa pracy od kilku lat organizuje coroczne Forum, na którym poruszane są kwestie ważne dla każdego pracodawcy, a związane z wypełnianiem Kodeksu Pracy. Tegoroczne spotkanie stanowić będzie doskonałą okazję do poznania opinii...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

9 września br. Komisja Europejska (KE) przedstawiła wstępny zarys Programu Prac na 2016 r., którego ostateczne przyjęcie zaplanowane jest na 27 października br. Propozycja KE została przesłana do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, oraz do Xaviera Bettela, premiera Luksemburga, kraju sprawującego aktualnie prezydencję w Radzie UE. Z projektu wynika, że Program będzie opierał się na dziesięciu priorytetach zogniskowanych wokół kilku najważniejszych kwestii tj. kryzysu związanego z napływem uchodźców, wsparcia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, pogłębienia integracji rynku wewnętrznego i wzmocnienia aspektu socjalnego Unii Gospodarczo–Walutowej. Wszelkie propozycje legislacyjne muszą przy tym być spójne z...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają na spotkanie dla przedsiębiorców oraz instytucji finansowych, poświęcone możliwościom korzystania ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej w ramach instrumentów Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Szczególna uwaga poświęcona zostanie projektom z budżetu KE, zarządzanym m.in. przez organizacje międzynarodowe, w tym EBI i Europejski Fundusz Inwestycyjny, organy publiczne oraz organy podlegające prawu prywatnemu, a mające obowiązek świadczenia usługi publicznej. Seminarium odbędzie się 28 września 2015 r. (poniedziałek) w Klubie Bankowca, ul. Smolna 6 w...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

Zgodnie z danymi brytyjskiego urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w okresie od maja do lipca br. roku liczba bezrobotnych wzrosła o 10 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i wyniosła 1,82 mln (5,5%). Liczba osób zatrudnionych, w tym prowadzących własną działalność gospodarczą, wyniosła 31,09 mln osób, co stanowiło liczbę o 42 tys. wyższą w stosunku do poprzednio badanego okresu i o 413 tys. wyższą w skali roku. Poziom zatrudnienia (employment rate) pozostał bez zmian i wyniósł 73,5%. Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie:...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

Zapraszamy do udziału w kolejnej, organizowanej przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją  UŁ, debacie na temat: „Relacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Debata odbędzie się 27 października br. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. S. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi. Debata ma stanowić forum wymiany poglądów przedstawicieli nauki i praktyków zajmujących się ochroną danych osobowych. Jej celem jest przedstawienie wątpliwości interpretacyjnych i innych trudności związanych ze stosowaniem przepisów prawa w praktyce przez przedsiębiorców podejmujących różnego rodzaju działania marketingowe oraz ich analiza i...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w sierpniu 5,3 proc. r/r – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPo sierpniowych danych dotyczących produkcji sprzedanej przemysłu można mieć mieszane uczucia – z jednej strony dynamika jest niezła (5,3 proc.). Z drugiej strony – trzeba pamiętać, że baza była niska, bowiem produkcja przemysłowa w sierpniu 2014 r. była niższa o 1,9 proc. r/r. Ponadto w relacji do lipca br. produkcja przemysłowa w sierpniu była niższa o ponad 7 proc. I tylko 24 działy przemysłu (na 34) odnotowały wzrost. Jak zwykle były to branże silnie związane z eksportem.Jak zatem...

Data publikacji: 17.09.2015
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica