Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy wkracza w 20–ty rok działalności. Od początku specjalizuje się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych oraz wiodących koncernów zagranicznych. Posiada mocno zaznaczony międzynarodowy profil, od lat z sukcesami działa na rynkach międzynarodowych, w tym w szczególności na rynkach wschodnich. Kancelaria wielokrotnie brała czynny udział w opiniowaniu projektów i ekspertyz rządowych na arenie międzynarodowej będąc za to wielokrotnie nagradzaną – otrzymała m.in. statuetkę od Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Ałmaty, za wybitne osiągnięcia w rozwoju polsko – kazachstańskiej współpracy gospodarczej, a także prestiżowy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki wręczany przez BCC pod patronatem...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Polska branża leasingowa 2014 rok zaliczyła do udanych. Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan, wypracowały 21,3 proc. wzrost i łączne finansowanie na poziomie 42,8 mld zł, przy czym w przeważającej części były to transakcje odnoszące się do dóbr ruchomych. Łączna wartość aktywnego portfela branży na koniec 2014r. (78,3 mld zł) jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych, udzielonych firmom przez banki. Związek Polskiego Leasingu odpowiadający za 90 proc. polskiego rynku leasingu, podał, że branża leasingowa w 2014 roku wypracowała 21,3 proc. wzrost liczony rok do roku. Łącznie sfinansowano transakcje o wartości 42,8 mld zł, co wskazuje...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę będzie wpływał korzystnie na realizację zamówień publicznych tylko wtedy, gdy będzie on wykorzystywany w sposób logiczny i zgodnie z intencją ustawodawcy. Niestety, już pojawiają się pierwsze przypadki mylnej interpretacji nowych przepisów, co skutkuje weryfikacją przez zamawiającego zatrudnienia w całej firmie wykonawcy, naruszając tym samym ustawę o swobodzie działalności gospodarczej – przestrzega Rada Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan. Zapis w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zamawiającemu uwzględnienie w SIWZ obowiązku zatrudniania przez wykonawcę pracowników – dedykowanych do wykonania wskazanego zamówienia – na umowę o pracę, to niewątpliwie przełom w dążeniu do profesjonalizacji bardzo...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Styczniowy indeks PMI wzrósł z 52,8 pkt. do 55,2 pkt., osiągając najwyższą wartość od lutego 2014 roku – podał bank HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPrzemysł sygnalizuje zdecydowaną poprawę koniunktury, głównie za sprawą rynku wewnętrznego, ale także nowych zamówień eksportowych. W efekcie przedsiębiorstwa planują wzrost zatrudnienia, co jest bardzo ważne z punktu widzenia całej gospodarki. Potwierdza to nasze prognozy, że w tym roku będziemy mieli do czynienia z „walką o pracowników w niektórych zawodach, w tym o inżynierów i techników. Powinno to wpłynąć na stabilny wzrost spożycia gospodarstw domowych, główną składową PKB. Po raz pierwszy od...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

W imieniu MPiPS zapraszamy na cykl bezpłatnych seminariów informacyjno–szkoleniowych pt. „Równe szanse kobiet i mężczyzn w biznesie. Jak to zrobić?.Seminaria są dedykowane dużym firmom (zatrudniającym powyżej 250 osób) i zostały przygotowane z myślą o menedżerach/menedżerkach i specjalistach/specjalistkach z działów związanych z HR, CSR oraz z działów współpracujących. Dzięki udziałowi w seminarium mogą Państwo uzyskać następujące korzyści: Dla firm: · Wsparcie doradcze dla firm we wprowadzaniu rozwiązań zwiększających równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz w inicjowaniu procesów promocji kobiet na stanowiska decyzyjne; · Wskazówki, jak najlepiej wykorzystać Przewodnik „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Dlaczego projekt Unii Energetycznej jest ważny dla przedsiębiorców w Polsce? O tym będą rozmawiać przedstawiciele biznesu zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan z wiceprzewodniczącym KE, Marošem Šefčovičem, który 2 lutego przyjedzie z wizytą do Warszawy. Polska została wybrana z wąskiej grupy pięciu krajów, jakie odwiedzi Šefčovič. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lewiatana. – Ta wizyta jest wyrazem nowego otwarcia w Komisji Europejskiej i chęci wsłuchiwania się w głos biznesu. Doceniamy ją tym bardziej, że nasza organizacja została uznana za najlepszego partnera do rozmów – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. Konfederacja Lewiatan zrzesza zarówno producentów, jak i odbiorców energii. Umożliwia to przekrojowe...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno–Prywatnego uruchomiła profesjonalną platformę informacyjną o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w formule PPP w Polsce: http://bazappp.pl/   Baza zawiera ponad 500 rekordów dotyczących projektów PPP, na różnych etapach (od pomysłu, poprzez wybór doradców, analizy wstępne i wybór partnera prywatnego, aż do fazy realizacji).Jako jedyna w Polsce, Baza PPP, jest codziennie aktualizowana przez specjalnie powołany do tego Zespół! Bazę można łatwo przeszukiwać dzięki funkcji filtrowania (województwo, sektor, status, wartość).Serdecznie zapraszamy do rejestracji i korzystania z Bazy PPP.Rejestrując się uzyskujesz: – Dostęp do najbardziej aktualnych informacji o planowanych i realizowanych projektach PPP w Polsce. – Dane kontaktowe...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy zaangażują się w uruchomienie nowego programu „Gwarancje dla młodzieży, który będzie wdrażany przez urzędy pracy na terenie całego kraju. Jest to specjalny program adresowany do osób młodych poniżej 25 roku życia. Niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy. Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z Konfederacją Lewiatan zaapelowali do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o włączenie organizacji pracodawców na rzecz skuteczniejszej realizacji założeń tego programu. – W szczególności regionalne organizacje pracodawców zrzeszone w...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

Władze Niemiec na razie nie będą egzekwować przepisów, według których polscy kierowcy ciężarówek przejeżdżający przez Niemcy, mają zarabiać co najmniej 8,5 euro na godzinę. Nacisk wywierany na rząd niemiecki przyniósł pozytywny skutek. Przedsiębiorcy apelowali co najmniej o zawieszenie tych przepisów – podkreśla Konfederacja Lewiatan. Egzekwowanie nowego prawa zostało wstrzymane do czasu, aż sprawę wyjaśni Komisja Europejska. Żądania Niemców, aby kierowcy zatrudnieni przez polskie firmy transportowe jadąc np. do Hiszpanii przez Niemcy otrzymywali wynagrodzenie takie jak kierowcy niemieccy, jest absurdalne. To godzi w tak mocno podnoszoną przez Niemcy zasadę jednolitego rynku powodując niewyobrażalne koszty związane z prowadzeniem ewidencji i kontrolą.–...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

W Radzie ds. Unikania Opodatkowania powinien znaleźć się przedstawiciel organizacji zrzeszającej przedsiębiorców lub pracodawców – apeluje w liście do premier Ewy Kopacz Konfederacja Lewiatan. Komitet Stały Rady Ministrów zdecydował, że w Radzie ds. Unikania Opodatkowania nie będzie zasiadał przedstawiciel organizacji zrzeszającej przedsiębiorców lub pracodawców. – Decyzja ta, jest o tyle niezrozumiała, że zadaniem Rady ma być analizowanie transakcji gospodarczych, w których zawieraniu największe doświadczenie mają właśnie przedsiębiorcy. Rada wydawać będzie pisemne opinie o zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, na wniosek złożony przez stronę postępowania, organ podatkowy pierwszej instancji lub organ odwoławczy – mówi Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan zaprasza na bezpłatne 4–dniowe szkolenie pt. „Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów. Odbędzie się ono w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie w dniach: 25.02.2015 godz. 10.15 do 17.30 26.02.2015 godz. 08.45 do 16.00 11.03.2015 godz. 09.15 do 16.30 12.03. 2015 r. godz. 09.15 do 16.30. Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan zaprasza na bezpłatne 4–dniowe szkolenie pt. „Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów. Odbędzie się ono w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie w dniach: 16.02.2015 godz. 10.15 do 17.30 17.02.2015 godz. 08.45 do 16.00 02.03.2015 godz. 09.15 do 16.3003.03. 2015 r. godz. 09.15 do 16.30. Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Reprezentacja klienta w mediacji– szkolenie jednodniowe dla przedstawicieli środowisk prawniczych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów gospodarczych, które odbędzie się w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie w dwóch terminach 13.02.2015 r. oraz 20.02.2015 r. w godz. 09.00 do 17.00.Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie skierowane jest do...

Data publikacji: 29.01.2015
więcej...

Prezydencki projekt ustawy zakładający zmianę przepisów związanych z urlopami rodzicielskimi zawiera wiele dobrych rozwiązań, np. określenie maksymalnego wieku dziecka uprawniającego matkę do korzystania przez nią z płatnej przerwy na karmienie, czy wydłużenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego. Ale zawiera też propozycje, które nakładają na pracodawców dodatkowe biurokratyczne obowiązki – uważa Konfederacja Lewiatan. Do konsultacji społecznych trafił prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw zawierający pakiet zmian w obszarze przepisów dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. Zmiany akceptowane przez pracodawcówCzęść zmian zaproponowanych w projekcie zyskało akceptację pracodawców. Należy do nich zaliczyć...

Data publikacji: 29.01.2015
więcej...

W opublikowanym Euro Health Consumer Indeks 2014 Polska zajęła 32 miejsce na 37 badanych krajów europejskich. Dopóki podstawą systemu opieki zdrowotnej nie stanie się pacjent nie można mówić o prawdziwej dostępności do usług na najwyższym poziomie. Jeśli priorytetem będzie obrona finansów NFZ, a nie racjonalne wydawanie pieniędzy, dopóty pacjent będzie zagubionym niewolnikiem systemu – uważa Konfederacja Lewiatan. Ochrona zdrowia kuleje. Konfederacja Lewiatan często zwraca uwagę na brak systemowego podejścia do proponowanych zmian i łatania przez Ministerstwo Zdrowia dziur w sytuacji podbramkowej. Obecne sygnały dotyczące funkcjonowania pakietu onkologicznego też nie dają złudzeń, że w najbliższym czasie coś się zmieni (a mamy...

Data publikacji: 29.01.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica