Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Unia Europejska dokłada wszelkich starań w eliminacji barier spotykających europejskich przedsiębiorców działających na rynku wewnętrznym. Niektóre państwa wciąż jednak stosują rozwiązania prawne, które powodują ograniczenia działalności gospodarczej zagranicznych podmiotów. Przykładem takich rozwiązań są zmiany wprowadzone do konstytucji Słowacji w odniesieniu do importerów wody źródlanej – zauważa Konfederacja Lewiatan. Zgodnie z artykułem 4 ustęp 2 konstytucji Republiki Słowackiej niezgodny z prawem jest eksport wody wydobywanej ze źródeł znajdujących się na terenie Słowacji, o ile nie jest ona rozlewana do opakowań konsumenckich na terenie tego kraju. – Wymóg, aby woda źródlana wywożona poza granice słowackie była butelkowana, wyraźnie faworyzuje rodzime firmy, które...

Data publikacji: 03.11.2015
więcej...

Jednolity patent pomoże w budowie innowacyjnej gospodarki – to tytuł artykułu ekspertki Lewiatana, który ukazał się 3 listopada w ‘Dzienniku Gazecie Prawnej. W artykule autorka stwierdza, że Europa jest coraz bliżej zakończenia trwających od ponad 30 lat prac nad ustanowieniem patentu unijnego o jednolitym skutku i informuje, co się dzieje w tej kwestii w naszym kraju. Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 03.11.2015
więcej...

W opinii Konfederacji Lewiatan zawarta w uzasadnieniu projektu (s.2) teza, że „Dokonana analiza wykazała, że najlepszym rozwiązaniem będzie przyjęcie nowego rozporządzenia, zastępującego dotychczasowe rozporządzenie MG z 15 czerwca 2007 r., dostosowujące warunki udzielania, rozliczania i zwrotu wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy do znowelizowanych przepisów w sprawie pomocy państwa. budzi uzasadnione wątpliwości. Po pierwsze, zmiana prawa europejskiego – wejście w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (dalej „Rozp. 651) – automatycznie rozciąga się na jurysdykcje narodowe i nie wymaga transpozycji do przepisów narodowych. Tymczasem autorzy  projektu zastosowali dość niezrozumiały zabieg wprowadzania...

Data publikacji: 03.11.2015
więcej...

Od ponad 20 lat działalności na polskim rynku UPC Polska tworzy solidne podstawy do rozwoju cyfrowej gospodarki i dobrobytu Polski. Dzięki wielomilionowym inwestycjom w rozwój szerokopasmowej infrastruktury i cyfrowych usług, firma oferuje dostęp do internetu o szybkości nawet do 250 Mb/s (300 Mb/s dla biznesu) dla ponad 2,8 mln gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu sieci w ponad 140 miastach. Przyczynia się tym samym znacząco do realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. Będąc liderem rynku innowacyjnych usług cyfrowych: telewizji, szerokopasmowego internetu i telefonii, w kilkunastu miastach w całej Polsce firma zatrudnia w sumie 1700...

Data publikacji: 03.11.2015
więcej...

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w październiku 52,2 wobec 50,9 we wrześniu i 51,1 w sierpniu 2015. W lipcu wyniósł 54,5, a w czerwcu 54,3 pkt – podał Markit. Komentarz dr Jacka Adamskiego, doradcy Zarządu Konfederacji LewiatanMamy znów wyraźną poprawę wskaźnika. Co prawda nie powracają już wartości PMI, jakich doświadczaliśmy od listopada 2014 aż do lipca br., kiedy to utrzymywały się – z małymi wyjątkami – powyżej 54 punktów, znamionując stale przyspieszanie wzrostu gospodarczego. Jednak nie sprawdziły się też wrześniowe obawy o trwałe osłabienie wzrostu. Obecny wskaźnik 52,2 w Polsce na tle Europy jest jednak przeciętnym wynikiem. Idziemy...

Data publikacji: 02.11.2015
więcej...

Po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącej naruszenia przez spółki motoryzacyjne obowiązku zapewnienia sieci zbierania zużytych aut w 2006 r. zastosowanie znajdą nowe, bardziej racjonalne przepisy, przewidujące możliwość obniżenia sankcji, w sytuacji, w której – mówiąc w uproszczeniu – stopień naruszenia obowiązku prawnego był znikomy lub niewielki. To ważne orzeczenie dla branży motoryzacyjnej – uważa Konfederacja Lewiatan. Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie siedmiu sędziów podjął bardzo ważną uchwałę dla przedsiębiorców branży motoryzacyjnej. Uchwała (sygn.: II OPS 1/15) ma kluczowe znaczenie dla licznych, toczących się od wielu lat sporów między spółkami motoryzacyjnymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska (GIOŚ), ale nie tylko.

Data publikacji: 02.11.2015
więcej...

We hope that after a period of slackness related to the election campaign in Poland, the new government will immediately get to work. Poland is to face great challenges like creating a long–lasting industrial policy strategy or assuring balance of public finances. Employers expect that the new government will be formed as quickly as possible, and they cant wait the expose of the new Prime Minister. Polish Confederation Lewiatan underlines that entrepreneurs need to know directions of the economic policy and feel stability in strategic decisions.   Law and Justice party (PiS)...

Data publikacji: 02.11.2015
więcej...

Wystartowała V Jubileuszowa Edycja Konkursu. Zarejestruj się i wygraj cenne nagrody! 2 listopada 2015 r. wystartował ogólnopolski konkurs LIDER KSIĘGOWOŚCI 2016. Wydawnictwo Wolters Kluwer już po raz piąty zaprasza wszystkie osoby fizyczne, które zawodowo są związane z dziedziną rachunkowości i podatków, księgowych, księgowych małych i dużych firm oraz biur rachunkowych do walki o prestiżowy tytuł LIDERA KSIĘGOWOŚCI 2016. Konkurs daje możliwość nie tylko sprawdzenia swojej wiedzy, ale także rozwoju umiejętności oraz wyróżnienia swojej osoby i działalności na tle konkurencji.   Obecną jubileuszową edycję konkursu patronatem objęli: – Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów...

Data publikacji: 02.11.2015
więcej...

25 września br. ruszyły konsultacje społeczne geoblokingu i innych ograniczeń w dostępie do towarów, usług i informacji w oparciu o lokalizację lub pochodzenie.   Głównym celem konsultacji, które zakończą się 28 grudnia, jest zebranie informacji dotyczących restrykcji i zróżnicowanych warunków stosowanych przez firmy wobec potencjalnych klientów na podstawie ich narodowości lub kraju pobytu. W oparciu o wnioski zgromadzone na podstawie konsultacji KE przygotuje propozycję legislacyjną, której publikację zapowiada już na połowę 2016 r. Komisja kieruje swoje pytania zarówno do sprzedających jak i kupujących (w tym klientów przedsiębiorców i konsumentów).

Data publikacji: 30.10.2015
więcej...

Recently I participated in the Polish–Italian Business Summit in Milan. Discussions concerned mutual investments, euro, crisis in Greece, and others, however, it was not possible to avoid certain feeling of distaste. We might say it was about the menu. Italians are convinced that Poland wants to benefit from the EU à la carte. In their opinion Poland understands solidarity as funds for new roads, stadiums and laboratories, but not as sharing responsibility for immigrants who are coming to Lampedusa Island in huge numbers to find a better place to live. This was the...

Data publikacji: 30.10.2015
więcej...

W Miami zakończyła się właśnie kolejna, jedenasta runda negocjacji Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu I Inwestycji (TTIP). Zdecydowanie mniejszy niż początkowo rozgłos w mediach w połączeniu ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA, wskazywać mogą na coraz mniej realny finał umowy. Wraz z postępem rozmów negocjatorzy napotykają coraz więcej punktów spornych. Stany Zjednoczone nie wydają się być skłonne do ustępstw w kluczowych dla Unii Europejskiej kwestiach, takich jak chociażby zamówienia publiczne ułatwiające dostęp europejskich firm do amerykańskiego rynku. Z kolei po stronie UE niepokój opinii publicznej budzi, istotna dla Amerykanów, ale także...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

Inflacja na Białorusi we wrześniu wyniosła 1,3%, od początku roku – 9,2% 1. Inflacja na Białorusi we wrześniu wyniosła 1,3%, od początku roku – 9,2% Na Białorusi inflacja w styczniu 2015 r. wyniosła 2,4%, w lutym – 1,7%, w marcu – 0,8%, w kwietniu – 0,9%, w czerwcu – 0,7%, w lipcu – 0,2%, w sierpniu – 0,2%. W segmencie produktów spożywczych ceny we wrześniu wzrosły o 1,5%, niespożywczych – o 1,3%, na usługi odpłatne – o 1%. Najbardziej we wrześniu potaniały ziemniaki – o 16,8%, a zdrożały pozostałe warzywa – o...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

26 października w kenijskim dzienniku „Daily Nation, na stronie kenijskiego Ministerstwa Rolnictwa (http://www.kilimo.go.ke/index.php/tenders/ ) oraz na stronie polskiego Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/wspieranie–eksportu/kredyty–rzadowe/informacje–dla–przedsiębiorców ) ukazało się ogłoszenie o przetargu międzynarodowym w związku z podpisaniem polsko – kenijskiej umowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Umowę tę podpisano 22 września 2015 r. W jej ramach polska udzieli kredytu Kenii w wysokości 100 mln dolarów na modernizację rolnictwa. Ogłoszenie o przetargu jest skierowane do polskich firm, spółek joint venture oraz konsorcjów. Ogłoszenie zawiera 22 pozycje obejmujące projekty w zakresie modernizacji rolnictwa, w tym m. in.

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

Ministerstwo Gospodarki zbiera informacje o barierach w prowadzeniu działalności na rynku wewnątrzunijnym, chce przeanalizować pojawiające się trudności pod kątem obowiązującego prawa UE, a następnie, tam gdzie to zasadne, pomóc i wesprzeć polskich przedsiębiorców również poprzez kontakt z państwami członkowskimi i instytucjami UE. Informacje przekazane przez przedsiębiorców są niezbędne do monitorowania, czy rynek wewnętrzny faktycznie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej.  Jeżeli: jesteś polskim przedsiębiorcą obecnym na rynkach innych państw członkowskich UE lub reprezentujesz izbę zrzeszającą takich przedsiębiorców,uważasz, że napotykasz nieuzasadnione bariery prawne lub administracyjne na rynkach innych państw UE, poinformuj o...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

„Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej to tytuł konferencji zorganizowanej 28 października 2015 r. przez Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Choć jak na wstępie podkreśliła Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, mediacja dotyczy prawie każdego aspektu życia, wydarzenie było poświęcone mediacji w wymiarze gospodarczym. „Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej to tytuł konferencji zorganizowanej 28 października 2015 r. przez Centrum Mediacji Lewiatan i Forum Obywatelskiego Rozwoju w Hotelu Marriott w Warszawie. Wśród ponad stu gości znaleźli się prawnicy, mediatorzy, przedsiębiorcy, wykładowcy akademiccy i przedstawiciele mediów. Choć jak na wstępie podkreśliła Henryka Bochniarz, prezydent...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...



 



 

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica