Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W dniach 30 maja – 1 czerwca w Warszawie odbył się finał konkursu Telemarketer Roku 2016. Do siedziby organizatora konkursu – Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB z całej Polski zjechali uczestnicy, wyłonieni przez Jury na podstawie odsłuchanych rozmów. W tym roku w Jury zasiadało aż 18 osób z wielu firm i branż. Uczestnicy konkursu podczas finału mieli do wykonania dwa zadania. Pierwszym z nich było przeprowadzenie rozmowy telefonicznej według przygotowanego przez Jury scenariusza. Do każdej kategorii Jurorzy przygotowali unikalny szkic rozmowy. Kolejnym zadaniem była rozmowa indywidualna z przedstawicielami Jury, podczas której konsultanci przedstawiali się...

Data publikacji: 09.06.2016
więcej...

„MSP powinny oszczędzać energię to tytuł komentarza, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu. Jego autorkami są Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan oraz Małgorzata Popiołek z Fundacji Poszanowania Energii. Ekspertki poruszają problem oszczędzania energii przez małe i średnie firmy.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 08.06.2016
więcej...

Popieramy działania Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu, gdyż leżą one w interesie konsumentów oraz przedsiębiorstw i są kluczowym elementem strategii budowania unii energetycznej. Dla Polski, uzależnionej w ok. 70 proc. od importu gazu, jest to szczególnie ważne – napisała Konfederacja Lewiatan w uwagach do nowego unijnego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego przedstawionego w ramach tzw. Pakietu zimowego 2016. – Opowiadamy się za wzmocnieniem mechanizmów współpracy pomiędzy państwami, w tym utworzenie grup regionalnych opartych na jasnych i niedyskryminujących kryteriach oraz przygotowanie różnego typu regionalnych dokumentów planistycznych, oceny ryzyka, planów działań zapobiegawczych i planów...

Data publikacji: 07.06.2016
więcej...

Fundacja Marka dla Polski organizuje debatę, która jest elementem procesu dialogu społecznego o tym jak budować silną markę Polska i promować polskie przedsiębiorstwa za granicą. Koncepcja silnej marki Polska jest istotnym elementem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w debacie „Rola gospodarki i polskich przedsiębiorców w budowie marki kraju. W jaki sposób skutecznie promować polskie produkty i usługi?, która odbędzie się 27.06.2016 o godz. 11.00 w Sejmie RP, Budynek G, s. 14.Debata ta jest kierowana przede wszystkim do przedsiębiorców i środowisk gospodarczych. Ma być ona dyskusją z przedsiębiorcami...

Data publikacji: 06.06.2016
więcej...

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Reforma administracji zakłada konsolidację administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. PDF 1333_projekt_ustawy_o_KAS__str–_1–118–002.pdf (PDF, 4.43 MB)...

Data publikacji: 03.06.2016
więcej...

Pierwszy sukces wszystkich uczestników dialogu społecznego na Dolnym Śląsku. Organizacje pracodawców, związki zawodowe, administracja rządowa i samorządowa wspólnie wypracowali rekomendacje zmian w systemie funkcjonowania Krajowego Fundusz Szkoleniowego. Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego trafi teraz do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. „Pomimo sukcesu, jaki odnosi Krajowy Funduszu Szkoleniowy, nie sposób uniknąć problemów pojawiających się na etapie podziału środków będących do dyspozycji w ramach KFS na obecnie obowiązujących zasadach, wynikających często z braku precyzyjnych uregulowań prawnych lub możliwości dowolnej interpretacji przepisów –  możemy przeczytać w stanowisku przyjętym przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 17 maja...

Data publikacji: 02.06.2016
więcej...

31 maja 2016 r. miało miejsce posiedzenie Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu. Członkowie Rady wybrali skład Zarządu nowej kadencji. Aktualny skład Zarządu PZPK przedstawia się następująco:   Prezes Zarządu: Leszek  Wroński – KPMG Advisory Spółka z o.o. sp.k.   Wiceprezesi Zarządu: Paweł Dżurak – PwC Polska Sp. z o.o. Adam Kraszewski – Gessel, Koziorowski s.k. Marek Metrycki – Deloitte Advisory Sp. z o.o. Tomasz Michalik – MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego Sp. z o.o. Michał Zaborek...

Data publikacji: 01.06.2016
więcej...

Zapraszamy na debatę o cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Budując gospodarkę napędzaną danymi: Jak wspierać polskie MŚP w transformacji cyfrowej czwartek, 9 czerwca Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa 11:30–14:00...

Data publikacji: 31.05.2016
więcej...

VI Morskie Regaty Konfederacji Lewiatan wygrała załoga firmy Ergis z jej prezesem Tadeuszem Nowickim jako sternikiem. Impreza odbyła się w ubiegłym tygodniu w Chorwacji, w okolicach Zadaru. W regatach wzięło udział 12 załóg, które wystartowały z Sukosanu. Pierwszego dnia odbyły się dwa długie biegi, następnego dnia jeden, a trzeciego dnia zabrakło wiatru i dzień poświęcono integracji załóg.  Drugie miejsce w regatach zajęła załoga Zarządu Konfederacji Lewiatan z kapitanem Waldemarem Mieczkowskim, na trzecim miejscu uplasowała się ekipa firmy Telkam z Lublina, której przewodził Zbigniew Rymsza. Mimo niezbyt udanej pogody regatowej zawodnikom dopisywał...

Data publikacji: 30.05.2016
więcej...

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje dotyczące wzrostu w 2017 r: a)      wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, b)      minimalnego wynagrodzenia za pracę, c)      emerytur i rent z FUS. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2017 r. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby w 2017 r. utrzymany został poziom funduszu płac w państwowej sferze budżetowej. Wzrost wynagrodzeń będzie mógł nastąpić w wyniku ograniczenia wielkości zatrudnienia w państwowej sferze budżetowej...

Data publikacji: 25.05.2016
więcej...

Niepokój wzbudza zapowiedź Ministerstwa Zdrowia zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych. Wycena procedur medycznych od zawsze budziła wiele kontrowersji. Konfederacja Lewiatan i Polska Unia Szpitali Specjalistycznych apelują, aby realna wycena poszczególnych świadczeń odbyła się w sposób transparentny, była konsultowana i to w odpowiednio długim czasie. Zmiany nie powinny być skokowe (np. obniżki procedur medycznych o kilkadziesiąt procent). Kontrowersje wokół wyceny procedur medycznych dotyczą nie tylko jej wysokości (czy może zbyt niskich stawek), ale także tego kto ma być za wycenę odpowiedzialny (argumentując, że nie powinien to być monopolistyczny płatnik jakim jest NFZ).Na mocy przyjętych, jeszcze w ubiegłej kadencji, przepisów Agencja Oceny...

Data publikacji: 24.05.2016
więcej...

20 maja dr Dobrawa Biadun (ekspert ds. ochrony zdrowia) i przedstawiciele ZPA PharmaNET spotkali się z Ministrem Zdrowia – Konstantym Radziwiłłem. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad zmianami w zakresie prowadzenia aptek. Minister wyraził chęć współpracy z przedsiębiorcami i wyjaśnił, że obecnie trwają prace koncepcyjne nad przepisami. Marcin Piskorski – Prezes PharmaNET podkreślił natomiast poparcie dla wprowadzenia zmian, które będą korzystne przede wszystkim dla pacjentów. W trakcie spotkania uzgodniono też dalszy tryb współpracy.

Data publikacji: 23.05.2016
więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza uczelnie do udziału w XIX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, objętego honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Celem Konkursu jest promocja osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim i jest przeprowadzany w trzech kategoriach: 1.    produkt przyszłości jednostki naukowej, 2.    produkt przyszłości przedsiębiorcy, 3.    produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa–przedsiębiorca. Zwycięzcy w Konkursie otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości oraz wsparcie w promocji produktu. Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród...

Data publikacji: 20.05.2016
więcej...

19 maja w Hadze rozpoczęło się dwudniowe spotkanie Prezydentów BUSINESSEUROPE, którego głównym tematami są przyszłość Unii Europejskiej w obliczu licznych problemów burzących jej jedność oraz polityka zagraniczna Europy, w kontekście strategii przygotowanej przez Komisję Europejską. – Dziś w Europie mamy do czynienia z wieloma zjawiskami rozbijającymi jej jedność. Przedsiębiorcy zrzeszeni w BUSINESSEUROPE są zgodni, iż tym bardziej potrzebujemy wspólnego działania i solidaryzmu. Dlatego też w ramach BUSINESSEUROPE wypracowaliśmy wspólne stanowisko ws. Globalnej Strategii na rzecz Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. W Hadze spotkaliśmy się, aby omówić konkretne rozwiązania, które pozwolą biznesowi aktywnie...

Data publikacji: 19.05.2016
więcej...

          ...

Data publikacji: 18.05.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica