Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Zmiana nazwy Sudeckiego Związku Pracodawców oraz rozwój Sekcji Kobiet Biznesu i Sekcji Medycznej – to dwa główne tematy planowanego na piątek nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków. Spotkanie w nowo otwartym Browarze Jedlinka zaplanowano na 9 maja. Rozpocznie je Walne Zebranie członków o godz. 16.30. Przedstawiciele ponad 135 zrzeszonych w organizacji firm zdecydują, czy zmienić nazwę SZP na „Dolnośląscy Pracodawcy. – Nasza organizacja rośnie w siłę, szybko się rozwija, wciąż przyjmujemy nowych członków – już nie tylko z regionu Pogórza Sudeckiego, ale całego województwa dolnośląskiego. Chcemy, by wszyscy pracodawcy– także ci Wrocławia, czy Jeleniej Góry  mogli identyfikować się z...

Data publikacji: 08.05.2014
więcej...

Rola pielęgniarek i położnych powinna zostać wzmocniona, ale zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o tych zawodach nie są spójne zarówno z innymi przepisami, jaki i regulacjami z zakresu ochrony zdrowia – uważa Konfederacja Lewiatan. Celem proponowanych zmian w projekcie ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej jest umożliwienie im wystawiania recept na niektóre leki, zleceń na wyroby medyczne oraz wypisywania skierowań na wykonywanie określonych badań diagnostycznych.– Z wielkim zainteresowaniem odbieramy działania Ministerstwa Zdrowia mające na celu zwiększenie roli pielęgniarek i położnych. Projektodawca nie wyjaśnia jednak jak będą finansowane zmiany, w tym również kto poniesie koszt kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych...

Data publikacji: 07.05.2014
więcej...

W przypadku usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych dla podatników, gdy ich miejscem będzie terytorium innego państwa UE, polski operator może nie być zwolniony z obowiązku wystawienia faktury z dopiskiem odwrotne obciążenie. Konieczne będzie zatem śledzenie statusu odbiorcy, co w przypadku usług, świadczonych np. w pociągach będzie bardzo trudne, a wręcz niemożliwe – uważa Konfederacja Lewiatan. Przekazany do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej ma implementować dyrektywę Rady w odniesieniu do miejsca świadczenia usług. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania zmierzające do opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną...

Data publikacji: 06.05.2014
więcej...

Konfederacja Lewiatan  zaprasza na konferencję prasową:                                                                            Czarna Lista Barier 2014 Już po raz jedenasty przedstawimy bariery, które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. W ubiegłym roku doczekaliśmy się kilku korzystnych zmian dla przedsiębiorców, m.in. wydłużono okres rozliczeniowy czasu pracy i wprowadzono ruchomy czas pracy w porozumieniu z pracownikami,  poszerzono również możliwości świadczenia usług zagranicznym przedsiębiorstwom w dni świąteczne. Udało się także nieco ograniczyć wysokie koszty administracyjne realizacji obowiązków podatkowych, m.in. stworzono możliwości wystawiania uproszczonych faktur przy transakcjach do 450 zł czy wystawiania faktur zbiorczych dla kilku odrębnych dostaw towarów lub usług w trakcie miesiąca. Ponadto ułatwiono odzyskiwanie VAT od niezapłaconych...

Data publikacji: 05.05.2014
więcej...

Jedna naprawa to luksus, na który nie możemy sobie pozwolić. Planowane zmiany w kodeksie cywilnym najbardziej odczuje polska branża produktów AGD, przemysł samochodowy i serwisy zajmujące się ich naprawą – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Zdaniem Konfederacji Lewiatan proponowane przy okazji prac nad implementacją dyrektywy konsumenckiej zmiany w kodeksie cywilnym  odbiją się na kondycji polskich przedsiębiorców. Mimo, że przepisy unijne nie wymagają takich zmian, polski ustawodawca chce dać konsumentom prawo do odstąpienia od umowy w razie ponownego ujawnienia się wady produktu w ciągu dwóch lat od zakupu towaru. Zasadność wprowadzenia takiego przepisu i skutki ekonomiczne nie są brane pod uwagę.

Data publikacji: 04.05.2014
więcej...

Wskaźnik PMI w kwietniu br. odnotował spadek do 52 pkt z poziomu 54,0 w marcu – podał bank HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej –Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan. Wskaźnik PMI w kwietniu jest zdecydowanie niższy niż w trzech ostatnich miesiącach i najniższy od lipca 2013 r. Ale ciągle wskazuje poprawę warunków w sektorze przemysłowym. Przedsiębiorstwa sygnalizują wyraźnie mniejsze tempo wzrostu nowych zamówień na rynku krajowym. Jednak nie to niepokoi, bowiem wskaźnik nowych zamówień pozostał wyraźnie ponad progiem 50 punktów. Niepokoi natomiast zdecydowany spadek zamówień eksportowych – wskaźnik nowych zamówień eksportowych zbliżył się do granicznej wartości 50 punktów...

Data publikacji: 04.05.2014
więcej...

5 maja rusza IV edycja Konkursu na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne roku. Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Partnerstwa można zgłaszać w dwóch kategoriach: Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno–Prywatne 2014 Roku. Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno–Publiczne 2014 Roku. ************************************************************************************ Organizatorem Konkursu jest Krajowy Ośrodek EFS (w poprzednich latach również Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju –UNDP). Konkurs ma na celu promocję innowacyjnego i partnerskiego podejścia do realizacji przedsięwzięć społecznych, które pokrywają się z obszarami wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Data publikacji: 30.04.2014
więcej...

Największy Konkurs Marketingu Bezpośredniego GOLDEN ARROW (www.goldenarrow.pl), który jest organizowany od 2006 roku przez przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu i VFP Communications, wydawcę m.in. miesięcznika „Media & Marketing Polska, w tym roku został rozbudowany o dodatkową kategorię, oprócz dotychczasowych (www.goldenarrow.pl/kategorie.html) tj,:        wysyłka bezpośrednia,        program lojalnościowy,        promocja sprzedaży,        experiential marketing,        program incentive travel,        marketing internetowy,        social media,        marketing mobilny,        direct response advertising,        kampania zintegrowana        Kampania design       ...

Data publikacji: 29.04.2014
więcej...

Cykl seminariów w formie wspólnych śniadań prowadzony przez ekspertów z MDDP Business Consulting zostaje przedłużony o kolejne dwa terminy. Aktualny plan seminariów: >        8 maja 2014: Jak przekładać cele strategiczne na realne działania w firmie >        15 maja 2014: Formułowanie i wdrażanie efektywnych strategii biznesowych >        22 maja 2014: Skuteczne podejście do projektowania i wdrażania systemu KPI w organizacji >        29 maja 2014: Jak efektywnie podejść do optymalizacji procesów biznesowych Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie www.mddp–bc.pl/seminaria/   Dla Członków Konfederacji LEWIATAN 40% zniżki!...

Data publikacji: 28.04.2014
więcej...

O wydłużenie vacatio legis z 3 do 12 miesięcy, aby przedsiębiorcy realizującydługoterminowe kontrakty podpisane przed uchwaleniem ustawy nie znaleźli się w pułapce i wprowadzenie rocznego zamiast miesięcznego limitu składek – apeluje Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym rządowego projektu ozusowania umów zleceń. – Nie kwestionujemy rozszerzenia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu kolejnych umów zleceń wykonywanych w tym samym okresie aż do momentu kiedy uzyskany z nich przychód osiągnie wysokość co najmniej ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rozwiązanie to uznajemy za wyważony kompromis: zapewni osobom pracującym na zlecenie przynajmniej minimalny poziom ubezpieczenia, niepowodując jednocześnie nadmiernego wzrostu kosztu pracy.

Data publikacji: 25.04.2014
więcej...

W programie m.in. Inspirujące debaty: • Inteligentna gospodarka: rola kobiet, globalizacja współczesnej gospodarki • GIRL POWER! Droga do Zarządu – nasze kariery – młode, pełne energii, pomysłów i wiary w to co robią – ich historie to inspiracja dla młodych kobiet, że warto brać los we własne ręce, podejmować odważne wybory i konsekwentnie dążyć do celu. • Work–life balance; czy to tylko problem kobiet? gdzie go szukać? Czy w sobie, czy w relacjach z innymi ludźmi? Niezależność finansowa, jak osiągnąć równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym • Aktywizacja zawodowa kobiet Praktyczne warsztaty i prezentacje:  ...

Data publikacji: 24.04.2014
więcej...

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czeka już tylko na podpis prezydenta RP. Nowe przepisy pozwolą znacznej części społeczeństwa, jaką stanowią osoby bezrobotne i ich rodziny, na skorzystanie z odradzającego się wzrostu gospodarczego – uważa Konfederacja Lewiatan. Konfederacja Lewiatan od początku popierała przeprowadzenie kompleksowej reformy rynku pracy, która idąc za przykładem innych państw członkowskich Unii Europejskiej, doprowadzi do zwiększenia efektywności usług rynku pracy i poprawy funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. Zmiana przepisów była potrzebna ponieważ system publicznych służb zatrudnienia funkcjonujący w oparciu o dotychczasowe regulacje jest nieefektywny, na co wskazały m.in. niedawno ogłoszone wyniki kontroli NIK dotyczące wsparcia zatrudnienia...

Data publikacji: 23.04.2014
więcej...

INCENTIVE SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. Twój partner w programach motywacyjnych, lojalnościowych i kafeteryjnych Oferujemy: Programy lojalnościowe Skierowane zarówno do klientów B2B jak i B2C. Własne rozwiązania technologiczne pozwalają nam na szybkie i efektywne kosztowo wdrożenia. Nasze programy oparte są na własnym katalogu nagród liczącym kilkadziesiąt tysięcy produktów i usług, a także katalogach opartych na produktach własnych naszych klientów. Programy motywacyjne Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom wdrażamy w krótkim czasie programy motywacyjne skierowane zarówno do grupy kilkudziesięciu jak i kilku tysięcy osób. Internetowa platforma motywacyjna pozwala zarządzać programami na bieżąco. Łatwa komunikacja z uczestnikami programu, możliwość...

Data publikacji: 17.04.2014
więcej...

IV edycja Konkursu na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne roku jest adresowana do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno–Prywatne 2014 Roku. Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno–Publiczne 2014 Roku. Opisy zwycięskich partnerstw z poprzednich edycji oraz regulamin Konkursu są dostępne na stronie www.partnerstwo.roefs.pl.  ************************************************************************************ Organizatorem Konkursu jest Krajowy Ośrodek EFS (w poprzednich latach również Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Konkurs...

Data publikacji: 16.04.2014
więcej...

14 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Konfederacji Lewiatan. W pierwszej części ambasador Polski przy OECD, Paweł Wojciechowski, przedstawił najważniejsze rekomendacje Raportu OECD dotyczące Polski, zwrócił też uwagę na ogromne, a niewykorzystane możliwości korzystania z pozycji i projektów OECD przez Polskę. Konkluzja dyskusji była wspólna: rekomendacje OECD są w większości tożsame z postulatami Lewiatana. Problemem jest ich implementacja. Zarząd zalecił przeanalizowanie możliwości wzmocnienia współpracy z OECD i BIAC. W drugiej części posiedzenia Zarząd: – wysłuchał informacji o bieżących projektach legislacyjnych (m.in. uzusowienie umów zleceń, ustawa o promocji zatrudnienia i...

Data publikacji: 15.04.2014
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica