Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Władze Niemiec na razie nie będą egzekwować przepisów, według których polscy kierowcy ciężarówek przejeżdżający przez Niemcy, mają zarabiać co najmniej 8,5 euro na godzinę. Nacisk wywierany na rząd niemiecki przyniósł pozytywny skutek. Przedsiębiorcy apelowali co najmniej o zawieszenie tych przepisów – podkreśla Konfederacja Lewiatan. Egzekwowanie nowego prawa zostało wstrzymane do czasu, aż sprawę wyjaśni Komisja Europejska. Żądania Niemców, aby kierowcy zatrudnieni przez polskie firmy transportowe jadąc np. do Hiszpanii przez Niemcy otrzymywali wynagrodzenie takie jak kierowcy niemieccy, jest absurdalne. To godzi w tak mocno podnoszoną przez Niemcy zasadę jednolitego rynku powodując niewyobrażalne koszty związane z prowadzeniem ewidencji i kontrolą.–...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

W Radzie ds. Unikania Opodatkowania powinien znaleźć się przedstawiciel organizacji zrzeszającej przedsiębiorców lub pracodawców – apeluje w liście do premier Ewy Kopacz Konfederacja Lewiatan. Komitet Stały Rady Ministrów zdecydował, że w Radzie ds. Unikania Opodatkowania nie będzie zasiadał przedstawiciel organizacji zrzeszającej przedsiębiorców lub pracodawców. – Decyzja ta, jest o tyle niezrozumiała, że zadaniem Rady ma być analizowanie transakcji gospodarczych, w których zawieraniu największe doświadczenie mają właśnie przedsiębiorcy. Rada wydawać będzie pisemne opinie o zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, na wniosek złożony przez stronę postępowania, organ podatkowy pierwszej instancji lub organ odwoławczy – mówi Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan zaprasza na bezpłatne 4–dniowe szkolenie pt. „Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów. Odbędzie się ono w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie w dniach: 25.02.2015 godz. 10.15 do 17.30 26.02.2015 godz. 08.45 do 16.00 11.03.2015 godz. 09.15 do 16.30 12.03. 2015 r. godz. 09.15 do 16.30. Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan zaprasza na bezpłatne 4–dniowe szkolenie pt. „Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów. Odbędzie się ono w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie w dniach: 16.02.2015 godz. 10.15 do 17.30 17.02.2015 godz. 08.45 do 16.00 02.03.2015 godz. 09.15 do 16.3003.03. 2015 r. godz. 09.15 do 16.30. Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Reprezentacja klienta w mediacji– szkolenie jednodniowe dla przedstawicieli środowisk prawniczych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów gospodarczych, które odbędzie się w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie w dwóch terminach 13.02.2015 r. oraz 20.02.2015 r. w godz. 09.00 do 17.00.Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie skierowane jest do...

Data publikacji: 29.01.2015
więcej...

Prezydencki projekt ustawy zakładający zmianę przepisów związanych z urlopami rodzicielskimi zawiera wiele dobrych rozwiązań, np. określenie maksymalnego wieku dziecka uprawniającego matkę do korzystania przez nią z płatnej przerwy na karmienie, czy wydłużenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego. Ale zawiera też propozycje, które nakładają na pracodawców dodatkowe biurokratyczne obowiązki – uważa Konfederacja Lewiatan. Do konsultacji społecznych trafił prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw zawierający pakiet zmian w obszarze przepisów dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. Zmiany akceptowane przez pracodawcówCzęść zmian zaproponowanych w projekcie zyskało akceptację pracodawców. Należy do nich zaliczyć...

Data publikacji: 29.01.2015
więcej...

W opublikowanym Euro Health Consumer Indeks 2014 Polska zajęła 32 miejsce na 37 badanych krajów europejskich. Dopóki podstawą systemu opieki zdrowotnej nie stanie się pacjent nie można mówić o prawdziwej dostępności do usług na najwyższym poziomie. Jeśli priorytetem będzie obrona finansów NFZ, a nie racjonalne wydawanie pieniędzy, dopóty pacjent będzie zagubionym niewolnikiem systemu – uważa Konfederacja Lewiatan. Ochrona zdrowia kuleje. Konfederacja Lewiatan często zwraca uwagę na brak systemowego podejścia do proponowanych zmian i łatania przez Ministerstwo Zdrowia dziur w sytuacji podbramkowej. Obecne sygnały dotyczące funkcjonowania pakietu onkologicznego też nie dają złudzeń, że w najbliższym czasie coś się zmieni (a mamy...

Data publikacji: 29.01.2015
więcej...

Propozycje przedstawione przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego pokrywające się z wcześniej złożonymi deklaracjami banków: obniżenie oprocentowania wynikające z ujemnej stopy procentowej LIBOR, wydłużenie okresu spłaty kredytu, rezygnacja z dodatkowych zabezpieczeń, są rozsądne i nie naruszają zasady równego traktowania klientów, którzy zaciągnęli kredyty walutowe i złotowe – komentuje Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Bardzo pozytywnie oceniamy propozycję rezygnacji z opodatkowania umorzonej części kredytu po stronie kredytobiorcy i możliwość zaliczenia kosztów umorzenia do kosztów uzyskania przychodu banków.Bezprowizyjne przewalutowanie kredytów po średnim kursie NBP w dniu dokonania tej transakcji byłoby obecnie niekorzystne dla kredytobiorców w sytuacji wyjątkowo słabego złotego i mocnego...

Data publikacji: 28.01.2015
więcej...

Ostatnie dane, które napływają z rynku pracy napawają umiarkowanym optymizmem. W grudniu 2014 r. stopa bezrobocia wzrosła w stosunku do listopada tylko o 0,1 pkt. proc. do poziomu 11,5%. Tak niski przyrost bezrobocia w tym miesiącu jest ewenementem.Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan. Ten rok rozpoczynamy w atmosferze bardzo szybkiego tempa zmian na rynku pracy. Przy dużej dostępności ofert pracy, rotacja pracowników poszukujących nowego zatrudnienia osiągnęła poziom najwyższy od czterech kwartałów. Jednocześnie odsetek osób poważnie obawiających się utraty pracy jest najwyższy od 4 lat. Tak wynika z najnowszego badania agencji zatrudnienia Randstad „Monitor...

Data publikacji: 28.01.2015
więcej...

• 2– 6 lutego br. ósma runda negocjacyjna umowy TTIP, Bruksela;• 3 lutego br. konferencja nt. dyrektywy o prawach udziałowców (tzw. Shareholders Rights Directive) – Striking the right balance in corporate governance and shareholder engagement, BUSINESSEUROPE, Bruksela;• 3 lutego br. spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela;• 3 lutego br. spotkanie z poseł Danutą Jazłowiecką, Parlament Europejski, Bruksela;• 3 lutego br. konferencja pt. ‘European multistakeholder forum on corporate stakeholder responsibility, Bruksela;• 4 lutego br. nieformalne posiedzenie komitetu zatrudnienia, Ryga;• 4 lutego br. spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. gospodarczych i monetarnych, Bruksela;• 4 lutego br. konferencja nt. e–Health, Bruksela;• 4 lutego...

Data publikacji: 28.01.2015
więcej...

Przedstawiamy listę styczniowych spotkań i wydarzeń, w których uczestniczyły dr Anna Kwiatkiewicz i Anna Trzop z Biura Lewiatana w Brukseli oraz inni przedstawiciele Konfederacji. • 7 stycznia br. spotkanie z Konsentio – udział Lewiatana w BUSINESSEUROPE Day 2015 (26 marca 2015, Bruksela), Bruksela;• 7 stycznia br. noworoczne spotkanie u holenderskich pracodawców (VNO), Bruksela;• 7 stycznia br. spotkanie z przedstawicielem Europejskiego Urzędu Patentowego, Bruksela;• 8 stycznia br. spotkanie Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE, Bruksela;• 9 stycznia br. spotkanie z biurem europosła Michała Boniego – udział Lewiatana w konferencji organizowanej przez THINK THANK, ONZ i Delloite na temat przyszłości Europy Społecznej, Bruksela;• 9 stycznia...

Data publikacji: 28.01.2015
więcej...

Zapraszamy do udziału w prestiżowej konferencji biznesu dla członków BUSINESSEUROPE, która odbędzie się 26 marca br. w Brukseli. Istnieje możliwość wystąpienia w charakterze panelisty w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez jednego z komisarzy i wśród reprezentantów europejskiego biznesu najwyższego szczebla. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.:• inwestycje w obszarze rozwiązań cyfrowych w Europie;• inwestycje w unię energetyczną;• budowanie konkurencyjności na jednolitym rynku;• handel międzynarodowy jako czynnik pobudzający inwestycje;• plan inwestycyjny KE. Dlaczego warto przyjechać? Wydarzenie będzie okazją do:• wystąpienia w panelu w doborowym towarzystwie prezesów zarządów i CEO wielkich firm oraz prezydentów i dyrektorów...

Data publikacji: 28.01.2015
więcej...

W związku z wejściem w życie kontrowersyjnych przepisów o płacy minimalnej na terytorium Niemiec, Konfederacja Lewiatan apeluje do firm członkowskich sektora transportowego o jak najszybsze przesłanie informacji nt. specyfiki struktury wynagrodzenia polskich kierowców. Państwa argumenty zostaną wykorzystane przez Ministerstwo Rozwoju w polemice z niemieckim rządem. Przypominamy, że nowa płaca minimalna w Niemczech ma zastosowanie do przewozów transportowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r., a w grudniu 2014 r. zostały przyjęte przepisy wykonawcze). Oznacza to, że przewoźnik zagraniczny musi wypłacić kierowcy wynagrodzenie w wysokości co najmniej niemieckiej płacy minimalnej, tzn. 8,50 EUR za...

Data publikacji: 28.01.2015
więcej...

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2014 roku o 3,3 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPolska gospodarka radzi sobie znacznie lepiej niż większość gospodarek unijnych, a jej wzrost opiera się na solidnych fundamentach spożycia indywidualnego i inwestycji. Spożycie indywidualne było bowiem w 2014 r. wyższe o 3 proc., a inwestycje o 9,4 proc. niż w 2013 r. Wzrost PKB wsparły także rosnące zapasy (o 2,4 proc.). Natomiast negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego popytu zagranicznego potwierdza tylko dobrą kondycję polskiej gospodarki ponieważ przyzwoitemu wzrostowi eksportu towarzyszył jeszcze wyższy wzrost importu, co zawsze jest charakterystyczne...

Data publikacji: 27.01.2015
więcej...

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2014 roku wzrosła w ujęciu rocznym o 1,8 proc. – poinformował GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWzrost sprzedaży detalicznej nie był wysoki jak na miesiąc, w którym mieliśmy święta Bożego Narodzenia. Był też wewnętrznie zróżnicowany. W cenach bieżących r/r spadła bowiem sprzedaż aut, a także paliw (spadek także w cenach stałych). Wzrosła zaś silnie odzieży i obuwia (10,7 proc.) oraz kosmetyków i farmaceutyków (prawie 14 proc.). O poprawie kondycji gospodarstw domowych, wynikającej z lepszej sytuacji na rynku pracy, świadczy również fakt, że w większym stopniu rosła sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych...

Data publikacji: 27.01.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica