Aktualności » Konfederacja Lewiatan

– Obowiązujące przepisy o poborze podatku u źródła są jednymi z najbardziej nieprecyzyjnych i niejasnych na świecie. Na problem ten zwracają uwagę firmy oraz inwestorzy zagraniczni, którzy rozważają ulokowanie swoich przedsiębiorstw w Polsce. Konieczna jest korekta tych przepisów oraz przygotowanie we współpracy z biznesem objaśnień podatkowych, dających jasne dyrektywy w jaki sposób je stosować. Obecne […] Artykuł Postulaty podatkowe ważne dla firm pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 04.01.2024
więcej...

W związku z trwającymi pracami nad propozycją dyrektywy Komisji Europejskiej VAT in Digital Age, Konfederacja Lewiatan przesyłała postulat dotyczący opodatkowania usług przewozu osób oraz uwagi do regulacji e-commerce.   KL/2/1/ASW/2024 Artykuł Uwagi do propozycji dyrektywy Komisji Europejskiej VAT in Digital Age oraz regulacji e-commerce pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 03.01.2024
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana Końcówka roku jednak nie napawa optymizmem. PMI za grudzień potwierdza, że przedwczesny był entuzjazm ekonomistów, co do poprawy koniunktury w przemyśle, a co za tym idzie wyraźnego odbicia w tej branży. PMI spadł z poziomu 48,7 pkt do 47,4 pkt., niewiele, ale jednak. Trochę się zatarł dobry obraz przemysłu, […] Artykuł Przemysł rozczarował pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 02.01.2024
więcej...

Gospodarczo mijający rok nas nie rozpieszczał. Pierwsze dwa kwartały zakończyliśmy spadkami PKB. W międzyczasie odnotowaliśmy historycznie rekordową inflację. Trzeci kwartał to jednak światełko w tunelu i oznaki niewielkiego, ale jednak ożywienia gospodarczego. Ostatecznie PKB średnio w całym mijającym roku będzie na niewielkim plusie, oscylującym w granicach 0,3%, przy cały czas wysokiej średniorocznej inflacji sięgającej zapewne […] Artykuł Prognozy 2024. Szybszy wzrost PKB, niższa inflacja, wyższe inwestycje pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 29.12.2023
więcej...

Rynek pracy wciąż odczuwał będzie deficyt pracowników, a perspektywy demograficzne wskazują, że wchodzimy w etap szybko kurczących się zasobów pracy i jednoczesnego starzenia się pracowników. Oznacza to, że polityka zatrudnienia musi poszukiwać nowych sposobów zachęcania do pozostania na rynku pracy osób starszych, a równocześnie zachęcania do pracy osób biernych zawodowo tj. kobiet, osób niepełnosprawnych i […] Artykuł Prognozy 2024. Nie bezrobocie, a brak pracowników największym problemem pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 28.12.2023
więcej...

W związku z toczącymi konsultacjami nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym (nr 1151 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.     KL/510/215/PM/2023 Artykuł Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 27.12.2023
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana W porównaniu z sytuacją sprzed roku bezrobocie było niższe o 0,1 pkt proc. W urzędach pracy zarejestrowanych było 773,4 tys. bezrobotnych, tj. o 3,4 tys. więcej m/m, ale o 26,8 tys. mniej niż rok wcześniej. Wysokość bezrobocia, przy obecnej sytuacji na rynku pracy oraz liczbie aktywnych zawodowo, nie zmienia […] Artykuł Bezrobocie zatrzymało się pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 22.12.2023
więcej...

W związku z pracami legislacyjnymi nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku oraz czynności, które mogą być wykonywane przez jednostkę wydzieloną organizacyjnie albo inne jednostki organizacyjne banku Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.   KL/508/213/PH/2023 Artykuł Stanowisko Konfederacji Lewiatan dot. projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 21.12.2023
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana Pełzające zatrudnienie i dwucyfrowe wynagrodzenia. Taki schemat powtarza się w zasadzie od dobrych kilku miesięcy. Rynek pracy mimo chwilowego spowolnienia nie daje po sobie odczuć, że cokolwiek nadzwyczajnego wydarzyło się w naszej gospodarce. Listopadowe dane pokazują w skali miesiąca stagnację, a w skali roku niewielki, bo […] Artykuł Wynagrodzenia dalej będą szybko rosły [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 20.12.2023
więcej...

W nawiązaniu do pisma z 24 listopada 2023 r. znak sprawy PT7.8100.1.2023 kierującego do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (nr 827 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów) Konfederacji Lewiatan przekazuje uwagi. Artykuł Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 19.12.2023
więcej...

W związku z prowadzonymi pracami nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych (COM(2021) 762 wersja ostateczna), przekazujemy stanowisko reprezentatywnych organizacji pracodawców. Artykuł Stanowisko FPP, KL oraz Pracodawców RP do projektu dyrektywy PE i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 18.12.2023
więcej...

Szczegółowe omówienie postulatów w załączniku – Struktura wiekowa społeczeństwa, rosnące potrzeby zdrowotne pacjentów oraz nieuchronny wzrost kosztów nowoczesnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce i leczeniu nie pozostawiają złudzeń. Dalsze funkcjonowanie ochrony zdrowia wymaga znacznego zwiększenia udziału w PKB. Istotnym jest aby parametry procentowego udziału w PKB planowano w relacji do aktualnej sytuacji finansowej państwa. Zwiększenie […] Artykuł 15 postulatów dotyczących ochrony zdrowia pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 15.12.2023
więcej...

Przed nowym rządem stoją cztery wyzwania związane z unijnymi pieniędzmi. Najważniejsze to odblokowanie KPO, żeby Polska mogła złożyć pierwszy wniosek o płatność (ok. 7 mld euro). Pieniądze z KPO – To można zrobić na dwa sposoby:  zrealizować uzgodnione z Komisją Europejską kamienie milowe dotyczące gwarancji bezstronności i niezależności sędziów. W tym przypadku  potrzebna byłaby współpraca […] Artykuł Cztery wyzwania związane z pieniędzmi z UE pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 14.12.2023
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Szczegółowe omówienie podatkowych propozycji Lewiatana znajdziesz w załączniku Nadmierne obciążenie dla firm W każdym roku uchwalane są dziesiątki nowych ustaw oraz wydawane lub zmieniane są setki rozporządzeń. Wprowadzają one tysiące zmian do przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców i gospodarki. Zaczynając od ustaw, które dotyczą nowych sektorów gospodarki (np. związane z OZE), przez regulacje […] Artykuł 24 postulaty podatkowe dla nowego rządu [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 13.12.2023
więcej...

Koncepcja globalnego podatku minimalnego jest efektem wieloletnich prac na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach projektu BEPS 2.0. O co chodzi w podatku Pillar 2 Istotą założeń Pillar 2 jest nałożenie obowiązku zapłaty podatku wyrównawczego tak, aby efektywna stawka podatkowa grupy w danym kraju nie była niższa niż 15%. Ten mechanizm ma […] Artykuł Podatek Pillar 2 – rozmowy z przedstawicielami BIAC pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 12.12.2023
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica