Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji Biznes – Innowacje – Eksport VII Kongres Kobiet, 11–12 września 2015, Warszawa, Torwar 11września 2015 (piątek)  godz. 14:00– 19:00, TORWARPotencjał kobiet to dziś jeden z ważniejszych i nie w pełni wykorzystanych czynników rozwoju firm i polskiej gospodarki. Dlaczego należy zapewnić równe szanse dla kobiet w firmach i gospodarce? Jak skutecznie wspierać firmy kobiece w zdobywaniu rynków zagranicznych?  Jaki jest wkład kobiet w rozwój nowych technologii – czy firmy kobiece są innowacyjne?  Inspiracje i sukcesy firm zarządzanych przez kobiety. Dobre praktyki z Polski i innych krajów.  Problemy młodego pokolenia kobiet...

Data publikacji: 26.08.2015
więcej...

Ministerstwo Finansów  przekazało do konsultacji Strategię Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016 – 2020. Strategia jest elementem nowego systemu zarządzania administracją podatkową, którego podstawy zostały określone w ustawie o administracji podatkowej z dnia 10 lipca 2015 r. Dokument ten, będzie określać w perspektywie średniookresowej, strategiczne cele i kierunki działania Administracji Podatkowej. Strategia zaprezentowana została w dniu 20 sierpnia 2015 r. podczas spotkania z przedstawicielami różnych środowisk. Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan reprezentowali Przewodniczący Andrzej Nikończyk i Pierwszy wiceprzewodniczący Grupy PP Tomasz Misiak. Planowane jest kolejne...

Data publikacji: 25.08.2015
więcej...

W końcu czerwca 2014 r. było nas 38,5 mln. W latach 1990–2013 przeciętne trwanie życia kobiet wydłużyło się o 4 lata, a mężczyzn o 3,5 roku – podał GUS w publikacji „Sytuacja demograficznej Polski 2013–2014. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanSytuacja demograficzna Polski wygląda całkiem dobrze, jeśli patrzymy na wydłużające się trwanie życia – w 1990 r. kobiety żyły przeciętnie 80 lat, a mężczyźni 75 lat. W 2013 r. przeciętne trwanie życia wydłużyło się – do 84 lat dla kobiet i 79 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że w ciągu 23 lat (1990–2013) długość życia Polaków...

Data publikacji: 25.08.2015
więcej...

Po wakacjach prace w Komisji ruszają pełną parą. Przygotowaliśmy garść informacji o tym, co istotnego dla firm będzie się działo w Brukseli do końca 2015 roku. Dla naszych członków to cenna informacja z punktu widzenia prac nad ewentualnymi stanowiskami.  Zachęcamy firmy członkowskie do zapoznania się z kalendarzem prac Komisji Europejskiej i sygnalizowania tematów dla Państwa istotnych ekspertom Biura Lewiatana w Brukseli. 8 września Debata kierunkowa na temat Strategii Handlu i Inwestycji na rzecz Zatrudnienia i Wzrostu (komisarz odpowiedzialny: J. Katainen)Kontynuacja debaty kierunkowej na temat polityki społecznej (komisarz odpowiedzialny: V. Dombrovskis)...

Data publikacji: 25.08.2015
więcej...

W opiniowanym projekcie proponuje się dodanie w Art. 71 ust. 2 dodatkowego punktu nr 9, przez co nastąpiłoby uwzględnienie przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, do okresu 365 dniu, w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, również okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693) lub zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...

Data publikacji: 25.08.2015
więcej...

Stopa bezrobocia w lipcu br. spadła do 10,1 proc. z 10,3 proc. w czerwcu. Rok temu bezrobocie wynosiło 11,8 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanGUS potwierdził prezentowane wcześniej przez resort pracy informacje o poziomie bezrobocia rejestrowanego pochodzące z meldunków urzędów pracy. Liczba bezrobotnych w stosunku do czerwca zmniejszyła się o ok. 36,5 tys. osób do 1586 tys. osób. Dzięki temu stopa bezrobocia zmniejszyła się już szósty raz z rzędu. Jednak tempo tego spadku było wyraźnie niższe niż w poprzednich miesiącach. Stopa bezrobocia spadła z poziomu 10,3% do...

Data publikacji: 25.08.2015
więcej...

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 roku. Nowe prawo umożliwi renegocjację kontraktów długoterminowych w momencie ogłoszenia przepisów zmieniających koszty wykonywania zamówienia, a nie jak wcześniej po ich wejściu w życie . Dzięki temu uda się uchronić ok. 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej – uważa Konfederacja Lewiatan. Waloryzacja kontraktów to zabezpieczenie interesu wszystkich stron – zamawiający nie musi rozpisywać nowego przetargu, przedsiębiorca ma gwarancję otrzymania wynagrodzenia za świadczone usługi bez konieczności ponoszenia strat z tytułu rosnących kosztów pracy, pracownik zaś zachowa bezpieczeństwo zatrudnienia. Podstawą kalkulacji zamówień zawsze powinno być minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem...

Data publikacji: 25.08.2015
więcej...

Umowa o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym to jeden z najważniejszych projektów dyskutowanych obecnie na forum UE. Szczególnie w obecnej sytuacji zmian gospodarczych i zagrożeń geopolitycznych zarówno wewnątrz Unii, jak i w krajach z nią sąsiadujących, TTIP może oznaczać zmianę cywilizacyjną, możliwość integracji ekonomicznej na niespotykaną dotąd skalę i zbudowanie silnej przeciwwagi gospodarczej dla ekspansji krajów Dalekiego Wschodu. Z drugiej strony po obu stronach Atlantyku będą zwycięzcy i przegrani umowy. Dlatego od rozpoczęcia negocjacji staramy się informować Państwa o ich przebiegu i zachęcać do aktywnego udziału polskiego biznesu w debacie. Okres przedurlopowy...

Data publikacji: 24.08.2015
więcej...

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano 1) projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych , oraz 2) projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych . Prosimy o przesyłanie Państwa uwag do przedmiotowych projektów rozporządzeń do 28 sierpnia na adres akarkoszka@konfederacjalewiatan.pl.

Data publikacji: 21.08.2015
więcej...

Celem Konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Do udziału w konkursie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP, realizujących ciekawe inicjatywy i mogących się pochwalić najbardziej przemyślanymi działaniami z obszaru employer brandingu, których adresatem są uczniowie, studenci lub absolwenci. Pracodawcy ubiegający się o wyróżnienie w konkursie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia kompetencji młodych osób w...

Data publikacji: 20.08.2015
więcej...

Ministerstwo Środowiska przekazało stanowisko (poniżej) jak rozliczać do 30 września projekty inwestycyjne prowadzone w ramach Krajowego Planu Inwestycyjnego, w sytuacji gdy ciągle brak właściwego rozporządzenia.   Szanowni Państwo, w imieniu pani Agnieszki Sosnowskiej, z–cy dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza, przekazuję poniższe informacje.Zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji na dzień 25 sierpnia br. przewidziana jest publikacja ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnianiami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc w dniu 9 września br. Ustawa jest niezwykle istotna z punktu widzenia przedsiębiorców posiadających instalacje objęte systemem handlu...

Data publikacji: 19.08.2015
więcej...

W czasie spotkania, 12 sierpnia br., Lewiatana z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska rozmawiano nt. rozliczania inwestycji ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym.  Informacje ogólne, wprowadzające w dyskusję1. Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych najprawdopodobniej zostanie opublikowana 25 sierpnia 2015r. i wejdzie w życie w ciągu 14 dni, tj. od 9 września 2015 roku. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zostaną przyjęte i wejdą w życie po 30 września 2015 r.2. Termin składania sprawozdania z realizacji zadań zgłoszonych do Krajowego Planu Inwestycyjnego nie zmienia się i jest to 30 września.3. Ministerstwo Środowiska podkreśliło, że KPI jest decyzją o wiążącej mocy prawnej. Zapisane...

Data publikacji: 19.08.2015
więcej...

Celem programu jest promocja aktywności fizycznej i zachęcenie pracodawców do stwarzania swoim pracownikom jak najlepszych warunków do rozwijania sportowych zainteresowań. Uczestnicy programu gromadzić będą przebiegnięte kilometry i... radość ze współzawodnictwa. Program kierowany jest do wszystkich typów przedsiębiorstw – bez względu na branżę czy liczbę zatrudnionych. – Aby było sprawiedliwie, firmy dzielić będziemy na małe, średnie i duże, zależnie od liczby pracowników – zaznacza Magda Skrocka–Kołodziejska, Zastępca Dyrektora Fundacji Maraton Warszawski. Tegoroczna edycja programu zostanie rozegrana podczas wrześniowego 37. PZU Maratonu Warszawskiego (27 września br.) oraz biegów towarzyszących, jak sztafeta maratońska, Bieg na Piątkę czy biegi dziecięce Młodzi Bohaterowie Narodowego,...

Data publikacji: 19.08.2015
więcej...

W imieniu MSZ zapraszamy misję gospodarczą do Indii (Bangalore) oraz na Sri Lankę (Kolombo). Misje odbędą się pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, p. Katarzyny Kacperczyk, w dniach 4–7 października 2015 r. Oficjalna część programu w Bangalore rozpocznie się wieczorną recepcją 4 października 2015 r. 5 października 2015 r. przewidywany jest udział w Forum Gospodarczym Indie – Europa Centralna, w którym Polska ma status kraju partnerskiego. W godzinach wieczornych 5 października 2015 r. zaplanowano przelot do Kolombo. W dniach 6 – 7 października 2015 r. w Kolombo odbędzie się seminarium...

Data publikacji: 18.08.2015
więcej...

Stworzenie Polakom odpowiednich warunków do uczenia się przez całe życie nie zyskało dotychczas należytego zrozumienia i wsparcia ze strony rządu. Wśród ustaw, które powinny być uchwalone jeszcze w tej kadencji, nie ma tej o zintegrowanym systemie kwalifikacji, tak bardzo potrzebnej gospodarce i osobom uczącym się – napisali w liście do premier Ewy Kopacz przedstawiciele kilkunastu organizacji, w tym Konfederacji Lewiatan. Kapitał ludzki jest jednym z istotnych warunków rozwoju społeczno–ekonomicznego Polski. Dobre kształcenie i możliwości szkolenia pracowników w istotny sposób wpływają na sytuację ekonomiczną i rynkową firm.Od 2008 roku programy nauczania w polskich szkołach definiują oczekiwane efekty uczenia się. W 2011...

Data publikacji: 17.08.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica