Aktualności » Konfederacja Lewiatan

21 marca świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny, a dwa dni później inaugurację VIII edycji Konkursu Polish National Sales Awards, której w tym roku tematem przewodnim jest hasło „Sprzedaż przyszłości oparta o talenty. 23 marca br. w Warszawie eksperci ze świata nauki, mediów, biznesu oraz polityki rozmawiali o najważniejszych zagadnieniach dla branży sektora sprzedaży w Polsce. Ponad sześćdziesiąt osób wysłuchało przemówień i paneli dyskusyjnych oraz prezentacji badan opinii publicznej zrealizowanych przez instytut badawczy Millward Brown dla PNSA. Inauguracja miała charakter platformy wymiany idei, na bazie której powstanie dokument zawierający wnioski na temat sytuacji sektora sprzedaży w Polsce...

Data publikacji: 25.03.2016
więcej...

W marcu 2016 r. nastroje konsumentów pogorszyły się w stosunku do lutego br. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej obniżył się do poziomu –9,3 (w lutym –6,2), a wskaźnik wyprzedzający obniżył się do poziomu –11,5 (z –8,2 w lutym br.) – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW marcu br. nastroje konsumentów pogorszyły się w stosunku do lutego i stycznia br. (wywiady przeprowadzano w dniach 7–16 marca). Jednak były lepsze niż w marcu 2015 r.Pogorszenie nastrojów konsumentów jest zastanawiające patrząc na poprawiającą się sytuację na rynku pracy – rosnące zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, które po 2. miesiącach br.

Data publikacji: 24.03.2016
więcej...

Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu (BIAC) przy OECD wskazuje na kluczową rolę transgranicznego przepływu danych dla uzdrowienia i przyszłości gospodarki światowej. W dokumencie wydanym 22 marca br. BIAC wzywa OECD i rządy do opracowania polityki i ram regulacyjnych, a które w jak najmniejszym stopniu wypaczą handel, a rozwieją obawy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności. Rządy muszą unikać ograniczania wymiany handlowej za pomocą środków lokalizacji danych, powiedział Clifford Sosnow, przewodniczący Komisji Handlu BIAC i Partner z kancelarii Fasken Martineau LLP. Nasz dokument przedstawia zalecenia w celu zniwelowania wpływu lokalizacji danych, a równocześnie omawia zagadnienia związane z prywatnością...

Data publikacji: 23.03.2016
więcej...

„Sprzedaż przyszłości oparta o talenty jest tematem przewodnim VIII edycji Konkursu Polish National Sales Awards, której uroczysta inauguracja odbędzie się 23 marca br. Wydarzenie poprowadzi Elżbieta Pełka, Prezes Zarządu Polish National Sales Awards, a gościem honorowym prof. UW dr hab. Jacek Męcina. Podczas spotkania zostaną po raz pierwszy  zaprezentowane przez Kubę Antoszewskiego z instytutu badawczego Millward Brown wyniki badań opinii publicznej „Sprzedawcy oczami konsumenta. Inauguracja jak co roku zgromadzi liczne grono liderów sektora sprzedaży w Polsce oraz ekspertów ze świata polityki, nauki oraz biznesu. „Główne cele naszego konkursu, które systematycznie, od ośmiu już lat...

Data publikacji: 21.03.2016
więcej...

Dotychczasowy siedmiodniowy termin na odwołanie się pracownika do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę jest za krótki i często uniemożliwia właściwe przygotowanie pozwu i zgromadzenie wszelkich dowodów w sprawie. Jego wydłużenie do 14 dni jest dobrym rozwiązaniem. Do Kodeksu pracy należałoby również wpisać możliwość rozstrzygania sporów w drodze mediacji – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając poselski projekt zmian w Kodeksie pracy. – W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bądź wygaśnięcia umowy o pracę przepisy Kodeksu pracy przewidują 14 dni na wniesienie żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Dążenie do ujednolicenia terminów jest zasadne i korzystne dla obu stron...

Data publikacji: 18.03.2016
więcej...

14 marca 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Wziął w nim udział Wojciech Kuźmierkiewicz, członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Członkowie Zespołu kontynuowali dyskusję nad postulowanymi zmianami organizacyjnymi w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o podjęciu prac koncepcyjnych nad propozycją przywrócenia pionowego podporządkowania organów Inspekcji. Podjęto decyzję o powołaniu podzespołu roboczego, który przygotuje projekt stanowiska Trójstronnego Zespołu w sprawie postulowanej organizacji i zakresu kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Strony Zespołu uznały za niezbędną obecność w dalszych dyskusjach na temat przyszłości Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawicieli...

Data publikacji: 17.03.2016
więcej...

Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 24 z 4 marca 2016 r. powołał Komitet Rozwoju. Tekst zarządzenia został przedstawiony na stronach BIP Rady Ministrów. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPremier Beata Szydło zapowiadała po utworzeniu rządu, że nie zamierza tworzyć Rady Gospodarczej przy Premierze RP na kształt tej, która funkcjonowała w czasie rządów PO–PSL. Widzi jednak potrzebę powołania zespołu doradczego zajmującego się sprawami gospodarczymi, ale składającego się z członków rządu. Realizując tę zapowiedź premier B. Szydło 4 marca 2016 r. swoim zarządzeniem powołała Komitet Rozwoju. Zarządzenie konstytuuje Komitet, określa jego zadania i zasady pracy.„Zadaniem Komitetu jest inicjowanie, przygotowywanie i...

Data publikacji: 16.03.2016
więcej...

Jeszcze tylko cztery wolne miejsca zostały na  szkoleniu na Mediatora w sprawach cywilnych. Serdecznie zapraszamy.  

Data publikacji: 15.03.2016
więcej...

O problemach polskiej energetyki pisze w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej Paweł Smoleń, członek zarządu Erbudu SA, ekspert Konfederacji Lewiatan. W artykule Zapełnienie luki węglowej to szansa dla polskiego biznesu, innowacji, rynku pracy i dla środowiska przedstawia prognozę rozwoju energetyki w najbliższych latach.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 14.03.2016
więcej...

W poniedziałek, 7 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Ochrony Zdrowia powołanej przy Konfederacji Lewiatan z ministrem zdrowia, Konstantym Radziwiłłem, z udziałem Piotra Warczyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Spotkanie zostało podzielone na trzy obszary tematyczne: finansowanie świadczeń i świadczeniodawców, finansowanie służby zdrowia oraz personel medyczny. Podczas dyskusji o kierunkach koniecznych zmian, minister poinformował o tematach, które są przedmiotem dyskusji w ramach ministerstwa.Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze zrozumienia roli wszystkich podmiotów w systemie ochrony zdrowia. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele PZPPF, zarząd PUSS, Pracodawcy Zdrowia, PharmaNET, GE, Philips oraz Siemens.Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 10.03.2016
więcej...

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjności (link). Projekt opracowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem ustawy jest wprowadzenie instrumentów, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, i które skierowane będą do „innowatorów prywatnych prowadzących działalność badawczo – rozwojową. Proponowane rozwiązania to m.in.: 1)      zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej, 2)      „wzmocnienie obecnie obowiązującej ulgi podatkowej na B+R oraz wprowadzenie dodatkowej ulgi dla inwestujących systematycznie, 3)      zwrot wydatków ponoszonych przez nowopowstające przedsiębiorstwa (start–upy), 4)     ...

Data publikacji: 09.03.2016
więcej...

9 i 10 czerwca 2016 r w Warszawie, w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się konferencja pt. Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Konfederacji Lewiatan. Jest to już szósta edycja konferencji  European Company Law, dedykowanych Prawu spółek, ale po raz pierwszy odbywająca się w Polsce. Poprzednie konferencje odbywały się w Leiden, Utrecht, Maastricht i Uppasala. Organizatorem konferencji jest Centre for European Company Law z...

Data publikacji: 08.03.2016
więcej...

Startuje 8. edycja konkursu Telemarketer Roku 2016. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 8 kwietnia 2016. Ogólnopolski konkurs na najlepszego Telemarketera Roku jest inicjatywą Polskiego Stowarzyszeniu Marketingu SMB. To jedyne tego typu wydarzenie branży call i contact center. Konkurs po raz pierwszy został przeprowadzony w 2009 roku, a w 2016 roku odbędzie się jego ósma edycja, która będzie przebiegać pod hasłem „Telemarketer 3.0 – nowa, lepsza wersja najtrudniejszego zawodu świata. Celem konkursu jest promocja zawodu konsultanta telefonicznego i zwiększenie prestiżu tej trudnej i niedocenianej pracy. Stowarzyszenie chce propagować dobre praktyki rynkowe, aby podnosić standardy w branży call i contact center.  Wyboru...

Data publikacji: 07.03.2016
więcej...

Jakie są najgroźniejsze zewnętrzne czynniki wpływające na przyszłość Europy? Co powinniśmy robić wewnątrz aby sobie z nimi poradzić? Na jakich działaniach należy się skoncentrować aby odpowiedzieć na zagrożenia, takie jak kryzys migracyjny, ale też wykorzystać szanse jakie daje nam np. rewolucja technologiczna? – to główne pytania, które przyświecały organizatorom trzeciej edycji BUSINESSEUROPE Day, spotkaniu które odbyło się 3 marca w Brukseli. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele unijnych instytucji: komisarz Elżbieta Bieńkowska i Ann Mettler, kierownik Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej, wewnętrznego think thanku KE. Przemówienie za pośrednictwem internetu wygłosił także przewodniczący Rady Europejskiej...

Data publikacji: 04.03.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica