Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan zaprasza związki zawodowe do powrotu do rozmów i dialogu dla wspólnego dobra pracowników i pracodawców , w poczuciu odpowiedzialności za państwo.– Proponujemy przystąpienie do rozmów bez żadnych warunków wstępnych. Ich przedmiotem powinny być zmiany warunków funkcjonowania firm, a celem wzrost produktywności, bo tylko wówczas będzie możliwe zwiększenie zatrudnienia i szybszy wzrost wynagrodzeń. Inwestorzy mają prawo liczyć na godziwy zysk z inwestycji, a pracownicy na wzrost wynagrodzeń, w przypadku wzrostu wydajności pracy – mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.Zdaniem Konfederacji Lewiatan w wielu sprawach jest szansa na rozsądny kompromis. Pracodawcy są gotowi do dialogu, aby ograniczyć nadużywanie...

Data publikacji: 16.09.2013
więcej...

W dniach 16–17 października 2013 w Warszawie odbędzie się II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2013, którego organizatorem jest Instytut Allerhanda. Wydarzenie gromadzi uczestników i decydentów rynków finansowych, a w szczególności kadrę zarządzającą banków i instytucji rynku kapitałowego; emitentów i uczestników rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych; ekspertów kancelarii prawnych obsługujących rynek finansowy; regulatorów i nadzorców; członków administracji rządowej oraz przedstawicieli świata akademickiego. Tegoroczna formuła wydarzenia obejmuje podział na dwie sekcje: pierwszy dzień Kongresu (16 października) przeznaczony jest na polemikę doświadczonych praktyków; dzień drugi (17 października) to prezentacja referatów naukowych zgłoszonych w konkursie Call for papers. W programie Kongresu...

Data publikacji: 13.09.2013
więcej...

Zarządzanie różnorodnością to temat, który coraz bardziej interesuje przedsiębiorców. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność. Otwarcie na pracowników, którzy dotychczas mieli większe problemy na rynku pracy i byli mniej doceniani – kobiety, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, czy obcokrajowcy coraz silniej wynika ze zmian demograficznych i takich zjawisk jak choćby starzenie się społeczeństwa. Odpowiedzią na tę zmieniającą się rzeczywistość może być zarządzanie różnorodnością, które – skutecznie realizowane – daje wymierne korzyści finansowe. – Chcąc wesprzeć...

Data publikacji: 12.09.2013
więcej...

Nowe przepisy, zawarte w nowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia, dotyczące osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, nie poprawią sytuacji tej grupy na rynku pracy, ponieważ zbyt mały nacisk kładą na pomoc przy przekwalifikowaniu osób w starszym wieku – uważa Konfederacja Lewiatan. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby starosta przyznawał pracodawcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50–go roku życia. Dofinansowanie przysługiwałoby przez 12 miesięcy, w sytuacji gdy bezrobotny ukończył 50 lat lub 24 miesiące jeżeli ma ponad 60 lat. Maksymalny poziom dofinansowania wyniósłby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 500zł miesięcznie. Jednakże pracodawca, który otrzyma...

Data publikacji: 12.09.2013
więcej...

W lipcu br. eksport był o 6 proc., zaś import o 0,7 proc. wyższy niż w lipcu 2012 roku. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło ok. 0,3 mld EUR – podał NBP. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Przedsiębiorstwa ciągle bardzo dobrze sobie radzą na rynkach zagranicznych. I co najważniejsze, szukają możliwości sprzedaży swoich produktów i usług poza rynkami UE, w tym także poza rynkiem niemieckim. Dane z gospodarki niemieckiej za lipiec nie były najlepsze, a polskim eksporterom udało się jednak zwiększyć sprzedaż o 6 proc. Firmy radzą sobie zatem na naszych „tradycyjnych rynkach także...

Data publikacji: 11.09.2013
więcej...

W ciągu najbliższych czterech dni związkowcy będą protestować w stolicy i żądać zrealizowania swoich postulatów, m.in. dotyczących podniesienia płacy minimalnej, obniżenia wieku emerytalnego czy ograniczenia stosowania umów krótkoterminowych. Konfederacja Lewiatan uważa, że ich spełnienie byłoby niekorzystne dla gospodarki, przedsiębiorców i pracowników.Podwyższenie płacy minimalnej Płaca minimalna w Polsce rośnie najszybciej w Europie. Jest nadal niska w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi, ale najwyższa w całej Europie Wschodniej. Jest wyższa niż np. w Czechach, Słowacji, Estonii, Litwie, Łotwie, Chorwacji, czy na Węgrzech. Jeżeli płaca minimalna rośnie szybciej niż wydajność pracy to pracownicy o niskich kwalifikacjach, szczególnie w regionach najuboższych, tracą pracę.

Data publikacji: 11.09.2013
więcej...

Charakterystyka działalności LOT LOT to nowoczesne linie lotnicze, pierwsze w Europie, które dysponują flotą najnowszej generacji – samolotami Boeing 787 Dreamliner. Jednocześnie działając od 1929 r. są jednymi z najstarszych linii na świecie. Spółka jest największym polskim przewoźnikiem lotniczym, liderem na rynku połączeń krajowych oraz przewozów międzynarodowych z i do Polski. W 2003 roku LOT dołączył do największego sojuszu lotniczego – Star Alliance, który obecnie skupia 28 linii. Członkowie sojuszu oferują 21 900 rejsów dziennie do 1.328 portów lotniczych w 195 krajach. Marka, pod którą działa LOT jest jedną z najbardziej wartościowych, rozpoznawalnych i darzonych zaufaniem na polskim rynku. Cieszy...

Data publikacji: 10.09.2013
więcej...

Z niepokojem przyjęliśmy decyzję Ministerstwa Zdrowia z 16 sierpnia br. o wycofaniu z projektu założeń ustawy o refundacji leków, propozycji zmiany polegającej na doprecyzowaniu obowiązującego obecnie przepisu zakazującego reklamowania aptek i punktów aptecznych – napisali w liście do ministra zdrowia szefowie Konfederacji Lewiatan, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Centrum im. Adama Smitha, ZPA PharmaNET, Federacji Pacjentów Polskich i Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Nasze zdumienie decyzją ministra zdrowia – napisali sygnatariusze listu – pogłębia fakt, iż zarówno w pierwotnej wersji projektu założeń (z dnia 30 kwietnia br.), jak i w następnej (z dnia 1 sierpnia br.) resort zdrowia konsekwentnie podtrzymywał konieczność uregulowania tej...

Data publikacji: 09.09.2013
więcej...

Największe wydarzenie branży e–commerce w Polsce, V Targi eHandlu zostały objęte patronatem Konfederacji Lewiatan. Targi eHandlu to jedyna w Polsce impreza w formule targowej skierowana do przedstawicieli sklepów internetowych oraz firm oferujących usługi i produkty dla tego rynku. Celem Targów jest zapewnienie idealnych warunków do integracji środowiska ecommerce oraz wymiany doświadczeń na tym polu. Od czasu swojej pierwszej edycji Targi eHandlu zgromadziły ponad 450 Wystawców oraz ponad 8000 Zwiedzających. V edycja Targów odbędzie się po raz pierwszy w dwudniowej formule 23–24.09.2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp na główny...

Data publikacji: 06.09.2013
więcej...

W imieniu zespołu Lewiatan Business Angels informujemy o kolejnym spotkaniu z cyklu LBA Investors Day. Spotkanie odbędzie się 18 września w siedzibie Konfederacji Lewiatan, przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie, w godz. 18.00–20.30.Podczas spotkania zaprezentują się:Projekt 1 Spółka działa na rynku nowych technologii multimedialnych i od lipca 2012 realizuje innowacyjny pomysł w zakresie dystrybucji utworów cyfrowych. Spółka posiada wyłączne prawa do użycia na terenie Europy technologii szyfrowanego streakingu oraz opatentowanego odtwarzacza treści multimedialnych, który jest podstawowym elementem procesu technologicznego zapewniającego całkowitą ochronę praw własności intelektualnej dla właścicieli utworów, oferując jednocześnie użytkownikom niespotykaną elastyczność odtwarzania rozszyfrowanych treści. Posiadamy w...

Data publikacji: 06.09.2013
więcej...

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorców, którzy dostrzegają potencjał jaki drzemie w inicjowaniu i prowadzeniu dialogu z interesariuszami oraz porządkowaniu działań podejmowanych w sferze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, eksperci Deloitte uruchomili dyżur telefoniczny, w czasie którego odpowiadają na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące dialogu, budowy strategii CSR, komunikowania działań z tego obszaru, w tym raportowania społecznego, a także innych zagadnień istotnych z punktu widzenia funkcjonowania firmy w sposób odpowiedzialny. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się: §  co kryje się pod pojęciem dialogu z interesariuszami i jakie przynosi on korzyści, §  jak stworzyć mapę interesariuszy Państwa...

Data publikacji: 05.09.2013
więcej...

Chcesz współtworzyć największe wydarzenie promujące przedsiębiorczość w Polsce? Chcesz dołączyć do grona setek firm, organizacji pozarządowych, szkół czy uniwersytetów, które już po raz szósty włączą się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości? Dołącz do grona partnerów i zorganizuj własne wydarzenie pod szyldem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w listopadzie!Szczegóły dostępne pod adresem: http://pl.unleashingideas.org/news/dolacz–do–grona–partnerow–swiatowego–tygodnia–przedsiebiorczosci–1

Data publikacji: 05.09.2013
więcej...

Konfederacja Lewiatan postrzega Umowę Partnerstwa jako dokument wyznaczający ramy interwencji polityki spójności w Polsce. Umowa jest więc najważniejszym, syntetycznym obrazem inwestycji publicznych, które mają otrzymać wsparcie UE. Główne elementy strategii  wykorzystania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych opisane w projekcie są zgodne z postulatami Lewiatana. Szczególnie cenne są: deklaracja dotycząca koncentracji, ukierunkowanie na rezultaty i zwiększenie stopnia koordynacji. Popieramy też deklarowane obszary koncentracji EFSI, wynikające z Strategii Rozwoju Kraju, tj.: poprawa konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności terytorialnej i społecznej, podniesienia prawności i efektywności państwa oraz cel, który zakłada oparcie rozwoju o trzy wymienione wyżej wymiary. ...

Data publikacji: 04.09.2013
więcej...

Trwają konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Zgodnie z projektem środki o wartości ponad 24 mld EUR (a łącznie z udziałem krajowym – ponad 28 mld EUR) mają sfinansować inwestycje w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony zdrowia i kultury. W projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaproponowano następujący podział unijnej alokacji dla poszczególnych osi priorytetowych (wartości bez udziału krajowego): –      Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – 1,26 mld EUR, –      Ochrona środowiska,...

Data publikacji: 03.09.2013
więcej...

W 2. kwartale 2013 r. liczba pracujących była większa o 1,6 proc. w stosunku do 1. kwartału, ale ciągle niższa niż w 2. kwartale 2012 r. – podał GUS na podstawie BAEL. Komentarz dr Małgorzata Starczewskiej–Krzysztoszek, Głównej Ekonomistki Konfederacji Lewiatan: W 2. kwartale 2013 r. osób pracujących było o 239 tys. więcej niż w 1. kwartale. Jednak o 77 tys. mniej niż w 2. kwartale 2012. Należy jednak pamiętać, że na liczbę pracujących w 2 kwartale 2012 r. wpływ miało Euro 2012. Oczywiście wzrost liczby pracujących w 2. kwartale w stosunku do 1. kwartału br.

Data publikacji: 02.09.2013
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica