Związek » O Związku

Dolnośląscy Pracodawcy

to związek pracodawców, który powstał w 1992 roku pod nazwą Sudecki  Związek Pracodawców, na podstawie ustawy o organizacji pracodawców oraz w oparciu o statut.  W 2014 roku związek zmienił nazwę na Dolnośląscy Pracodawcy.

Dolnośląscy Pracodawcy to jedna z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku skupiająca ponad 180 firm działających w regionie. Członkostwo w Dolnośląskich Pracodawcach to kompleksowe wsparcie i szerokie możliwości rozwoju Państwa biznesu.

Dolnośląscy Pracodawcy są członkiem Konfederacji Lewiatan, którą tworzą branżowe i regionalne związki pracodawców, członkowskie indywidualni, pracodawcy posiadający szczególną pozycję gospodarczą i znaczenie w stosunkach pracy. 

Konfederacja Lewiatan

reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i w Unii Europejskiej, dbając m.in. o zdrową konkurencję, trwały  wzrost gospodarczy, lepsze prawo oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Łącznie w Konfederacji Lewiatan zrzeszonych jest ponad 4100 firm, tworzących łącznie 1050 000 miejsc pracy.

 

Czym się zajmujemy?


DZIAŁAMY

aktywnie jako członek Konfederacji Lewiatan


REPREZENTUJEMY

przedsiębiorców wobec organów administracji samorządowej, administracji państwowej oraz związków zawodowych pracowników

 

BUDUJEMY

pozytywny wizerunek przedsiębiorcy i jego roli w społeczeństwie

 

WSPÓŁPRACUJEMY

z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia przedsiębiorcom korzystnych warunków do konkurowania i rozwoju na rynku

 

WSPOMAGAMY

przygotowywanie firm do korzystania z funduszy unijnych

 

WNIOSKUJEMY

o zmiany, opiniujemy, zgłaszamy zastrzeżenia do aktów prawnych

 

OFERUJEMY

poprzez Konfederację Lewiatan udział w procesie tworzenia i nowelizacji prawa

 

WYRAŻAMY

publicznie interesy naszych członków
m.in. poprzez przygotowywanie komunikatów prasowych, wypowiedzi medialnych

 

ANGAŻUJEMY SIĘ

na poziomie regionalnym w prace ważnych organów decyzyjnych województwa Dolnośląskiego

 

INTERWENIUJEMY

w sprawach istotnych dla naszych członków, zarówno bezpośrednio,      
       jak  i za pośrednictwem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

 

INTEGRUJEMY

poprzez  pomoc w pozyskiwaniu partnerów i kontrahentów, kojarzenie firm,
 rozpowszechnianie ofert współpracy oraz organizację różnorodnych eventów

 

INICJUJEMY

debaty i spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy, a także z posłami i senatorami

 

ORGANIZUJEMY

szkolenia w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców

 

 

Nasi reprezentanci - Jak działamy?

Dolnośląscy Pracodawcy skutecznie wykorzystują uprawnienia, jakie przysługują organizacjom pracodawców w Polsce. Członkowie Dolnośląskich Pracodawców opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego. Związek bierze udział w pracach:

 • Grupy  Roboczej ds. Inteligentnej Specjalizacji na Dolnym Śląsku, obszar ICT - Artur Mazurkiewicz
 • Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Artur Mazurkiewicz (prezydium)
 • Komitetu Monitorującego RPO Województwa Dolnośląskiego - Sławomir Hunek, Marcin Kowalski
 • Wojewódzkiej  Rady Rynku Pracy - Artur Sawrycz
 • Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wałbrzychu - Tadeusz Choczaj
 • Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świdnicy - Artur Mazurkiewicz
 • Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dzierżoniowie - Tadeusz Zajdel, Krzysztof Zawadzki
 • Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku - Sebastian Borecki
 • Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zgorzelcu - Wojciech Brzeziński 
 • Powiatowej Rady Rynku Pracy w Oleśnicy - Piotr Zarzycki
 • Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jeleniej Górze - Maciej Rybiałek
 • Dolnośląskiej Rady Gospodarczej przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu - Artur Mazurkiewicz
 • Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki - Artur Mazurkiewicz
 • Rady Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Artur Mazurkiewicz
 • Regionalnym Forum Terytorialnym Województwa Dolnośląskiego - Artur Mazurkiewicz
 • Rady Upiększania Miasta Wałbrzycha - Artur Mazurkiewicz
 • Forum Dialogu Regionalnego przy ZPWiM - Katarzyna Schmidt - Kwiecińska
 • Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan - Andrzej Jachym
 • Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan - Marcin Biskup
 • Radzie Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  - Artur Mazurkiewicz
 • Radzie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Marcin Biskup/Marcin Kowalski

Instytucja Otoczenie Biznesu

 

Dolnośląscy Pracodawcy są Instytucją Otoczenia Biznesu. Prowadzimy działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Oferujemy przedsiębiorcom usługi rozwojowe w szerokim zakresie: od wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu środków poprzez dedykowane usługi doradcze. Posiadamy bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz sektora MŚP.

 

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica