Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Główny Urząd Statystyczny przygotowuje się do kolejnego Programu badań statystycznych w 2019 (spis powszechny). Prace nad weryfikacją i poszerzeniem zakresu badania koordynuje Rada Statystyki, w której z ramienia Konfederacji zasiada prof. Jacek Męcina.Do 24 stycznia 2018 r. możemy zgłosić uwagi do programu. Ze względu na konieczność zebrania od naszych członków zgłaszanych wniosków zwracamy się z prośbą o ich przesyłanie na adres jmecina@konfederacjalewiatan.pl do 16 stycznia 2018 r. Materiał pomocniczy:Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 – projekt – etap Rady Ministrów Koordynator konsultacji:  

Data publikacji: 28.12.2017
więcej...

19 grudnia 2017 r. dyskutowano w Konfederacji o przyszłości OZE w Polsce, a przede wszystkim o tym jak przygotować polski system elektroenergetyczny na rosnący udział źródeł odnawialnych.  Ministerstwo Energii zapowiedziało, że w najbliższym czasie zaprezentuje projekt polityki energetycznej państwa z perspektywą do roku 2040. Jeszcze brakuje odpowiedzi, jak powinna wyglądać przyszłość, ale jest już pewne, że stary model energetyki odchodzi do lamusa. Integracja zmiennych OZE w systemie energetycznym to niezbędny element efektywnej transformacji systemu. Podstawą gorącej dyskusji był zaprezentowany przez Joannę Maćkowiak–Panderę, prezes Forum Energii, raport wskazujący osiem sposobów integrowania źródeł odnawialnych w systemie. Zdaniem Joanny...

Data publikacji: 23.12.2017
więcej...

Nowa dyrektywa dotycząca informowania na piśmie pracowników o warunkach zatrudnienia wymaga modernizacji, ale niektóre zawarte w niej propozycje mogą niekorzystnie wpłynąć na rozwiązania krajowe i zwiększyć obciążenia przedsiębiorstw – uważa Konfederacja Lewiatan. Komisja Europejska przedstawiła wczoraj propozycje nowej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (COM(2017) 797). Ma ona zastąpić i rozszerzyć obecnie obowiązującą dyrektywę 91/533/EWG z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy.Konfederacja Lewiatan rozumie potrzebę aktualizacji dyrektywy w sprawie oświadczeń pisemnych (1991/533 / EWG). BusinessEurope, którego członkiem jest Lewiatan, było gotowe...

Data publikacji: 22.12.2017
więcej...

DLA KOGO SĄ WARSZTATY? Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli średnich firm (zatrudniających od 50 do 249 osób): właścicieli, osoby z HR, osoby zajmujące się w firmie komunikacją wewnętrzną, osoby na kierowniczym stanowisku, czy naturalnych liderów w Twojej firmie. Warunkiem jest udział od 2 do 4 osób z firmy. Zachęcamy do udziału pracodawców/czynie i pracowników/ce, bo w tworzeniu miejsca pracy równych szans, wolnego od dyskryminacji,...

Data publikacji: 20.12.2017
więcej...

POSTULATY PRACODAWCÓW DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓWPolska gospodarka i rynek pracy potrzebują wsparcia ze strony pracowników z zagranicy. Niektóre branże nie miałyby wręcz szansy na rozwój bez otwarcia naszego rynku pracy. Konieczne jest zatem budowanie w Polsce efektywnego systemu dotyczącego zatrudniania cudzoziemców. Poniżej prezentujemy postulaty najbardziej oczekiwanych przez przedsiębiorców usprawnień w tym obszarze.1. ZATRUDNIENIE KRÓTKOOKRESOWEOd 1 stycznia 2018 r. nastąpią zmiany w zakresie wydawania zezwoleń na prace sezonowe i oświadczeń o powierzeniu pracy. Obawiamy się, że starostowie nie będą przygotowani do stosowania nowych procedur. Postulujemy, aby w przypadku oświadczeń całą dokumentację można było składać drogą elektroniczną. Konieczne jest także wydanie rozporządzenia ws.

Data publikacji: 19.12.2017
więcej...

Na szczycie UE przywódcy państw dyskutowali o przyszłości unii gospodarczej i walutowej (UGW) oraz o unii bankowej. W opublikowanej agendzie spotkania przywódcy wyraźnie podkreślili, że najważniejsze jest dopięcie tzw. unii bankowej, a dokładnie jej drugiego i trzeciego filaru. Pierwszy, który już obowiązuje polegał na wzmocnieniu roli Europejskiego Banku Centralnego nadzorującego największe unijne instytucje finansowe. Brak znaczących postępów w tej dziedzinie sprawi bowiem, że bardzo trudno będzie oczekiwać postępów w odniesieniu do ambitniejszych propozycji. W związku z tym przywódcy dyskutowali o konieczności uruchomienia wspólnego mechanizmu ochronnego dla jednolitego funduszu restrukturyzacji, który ma pomagać bankom znajdującym się w tarapatach (prawdopodobnie w...

Data publikacji: 15.12.2017
więcej...

Unijni przywódcy spotkali się dziś w Brukseli, aby zainaugurować współpracę wojskową, rozmawiać o kryzysie migracyjnym, reformie strefy euro, a w formacie EU27 o przyszłości negocjacji Brexitu. Unijna polityka przemysłowo–obronna, to szansa dla polskich firm, dlatego potrzeba ścisłej współpracy przemysłu z resortami obrony, rozwoju i spraw zagranicznych – uważa Konfederacja Lewiatan. Grudniowy szczyt to kolejne spotkanie szefów państw i rządów w ramach „Agendy Liderów, 2–letniego programu prac Rady Europejskiej, zaproponowanego przez przewodniczącego Donalda Tuska i jednogłośnie przyjętego przez wszystkich unijnych przywódców. Prezentując agendę, Tusk podkreślał, po pierwsze – potrzebę wypracowania nowych metod pracy, nastawionych na osiąganie „prawdziwych rozwiązań dla prawdziwych...

Data publikacji: 14.12.2017
więcej...

Array

Data publikacji: 13.12.2017
więcej...

7 grudnia br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Euractiv w Brukseli, poświęcona gospodarczym i kulturowym aspektom nowej chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku. Z Konfederacji Lewiatan obecny był Adam Dorywalski. Spotkanie otworzyła Daniela Vincenti z Euractiv. W dyskusji uczestniczyli paneliści: Eric Philippart z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, Christophe Manet z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), Weinian Hu z Centre for European Policy Studies (CEPS – think–tank z siedzibą w Bruskeli) i Xiaoguang Yang z chińskiej misji przy UE. Inicjatywa Pasa i Szlaku ma objąć swym zasięgiem 60 krajów i 4.4 miliarda...

Data publikacji: 08.12.2017
więcej...

6 grudnia br. odbyło się śniadanie robocze dla polskich organizacji biznesowych organizowane przez biuro Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Ze strony Konfederacji Lewiatan obecni byli Kinga Grafa i Adam Dorywalski. Spotkanie dotyczyło omówienia aktualności związanych z Horyzontem 2020 oraz przygotowaniami 9 programu ramowego badań i innowacji UE. Uczestnicy zwrócili uwagę na to, że sektor średnich i małych przedsiębiorstw w Polsce bardzo dobrze radzi sobie z wykorzystaniem funduszy unijnych. Warty podkreślenia jest także fakt, że Komisja Europejska pragnie podtrzymać trójfilarowość z Horyzontu 2020 w 9 programie ramowym tj. pierwszy dotyczący indywidualnych projektów naukowych i wynalazków technicznych, drugi...

Data publikacji: 07.12.2017
więcej...

Jeśli Senat przegłosuje dzisiaj ustawę dotyczącą zniesienia limitu składek na ZUS, nawet z wydłużonym vacatio legis do 1 stycznia 2019 r., to i tak NSZZ „Solidarność i Konfederacja Lewiatan, będą apelowali do prezydenta o jej zawetowanie. W wspólnym oświadczeniu Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan i Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność napisali, że sprzeciwiamy się zniesieniu limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wprowadzenie limitu wiązano ze stworzeniem jednolitego systemu emerytalno–rentowego w celu zagwarantowania jego stabilności w przyszłości i niedopuszczenie do tworzenia tzw. „kominów emerytalnych (dużych różnic wysokości przeciętnej emerytury w stosunku do emerytur najwyższych). Powstawanie dużych rozbieżności w wysokości...

Data publikacji: 06.12.2017
więcej...

Dzisiaj senatorowie mają rozstrzygnąć, czy ustawa dotycząca zniesienia limitu składek na ZUS wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. czy za rok. Przedłużenie terminu do stycznia 2019 r. jest bezwzględnie istotne dla firm, ale nie odpowiada na zasadnicze zastrzeżenia jakie budzi projekt. Zdaniem Konfederacji Lewiatan najlepszym rozwiązaniem byłoby jego odrzucenie i podjęcie rozmów o zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych. Wczoraj senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała, aby ustawę wprowadzić dopiero od stycznia 2019 r. Pracodawcy i związki zawodowe krytycznie oceniają propozycje zniesienia limitu, czego wyrazem jest wspólne stanowisko pięciu organizacji pracodawców i związków zawodowych wchodzących w skład...

Data publikacji: 05.12.2017
więcej...

28 listopada w ramach Europejskiego Tygodnia Kształcenia i Szkolenia Zawodowego firma Nestlé wspólnie z partnerami: Konfederacją Lewiatan, Ambasadą Szwajcarii, Ambasadą Austrii oraz Polsko–Szwajcarską Izbą Gospodarczą zorganizowała warsztat poświęcony współpracy szkół zawodowych z biznesem. Konsultacje wpisują się w szeroki kontekst działań budujących społeczność firm zaangażowanych w tworzenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami. Spotkanie miało na celu integrację środowiska firm z przedstawicielami szkół i centrów kształcenia praktycznego. Sesje warsztatowe były doskonałą okazją do wymiany dobrych praktyk oraz diagnozy kluczowych barier rozwoju współpracy biznesu z instytucjami szkolnictwa zawodowego. W trakcie wystąpienia wprowadzającego Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji...

Data publikacji: 04.12.2017
więcej...

W artykule „Biznes walczy o lepszy split payment, który ukazał się w „Pulsie Biznesu, 1 grudnia br., Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, mówi o poprawkach w ustawie, które ograniczą ryzyko pogorszenia płynności finansowej firm.https://www.pb.pl/biznes–walczy–o–lepszy–split–payment–899740 Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 01.12.2017
więcej...

PKB wzrósł w 3. kwartale 2017 r. o 4,9 proc. r/r. Nakłady brutto na środki trwałe były wyższe o 3,3 proc. r/r – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPolska gospodarka wzrosła w 3. kwartale 2017 r. w większym stopniu niż wynikało to z szybkiego szacunku PKB opublikowanego przez GUS w połowie listopada – o 4,9 proc.Można było przewidzieć, że głównym motorem wzrostu gospodarczego było spożycie indywidualne, które od 3. kwartału 2016 r., czyli od czasu gdy ruszył program Rodzina 500+, ale zaczęła się też wyraźnie poprawiać sytuacja na rynku pracy, rośnie w tempie bliskim 5 proc.

Data publikacji: 30.11.2017
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica