Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan liczył 136 członków, w tym 13 członków wspierających. Ogółem w firmach zatrudnionych było 240 307 pracowników. W 2013 roku w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan wstąpiły następujące firmy:SGB–Bank S. A.Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.Wyższa Szkoła Techniczno–Przyrodnicza w PoznaniuPrzedsiębiorstwo Produkcyjne Katarzyna Tomasz RembowscyDoradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o.B2B europe.pl Sp. z o.o. sp.k.HADEX – GAZ Sp. z o.o.DPM SOLID POLSKA Przesławscy Spółka JawnaACTIVIS Polska Sp. z o.o.VARICO : w biznesie warto na nas liczyć STOMIL...

Data publikacji: 08.01.2014
więcej...

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektów rozporządzeń związanych z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych:      I.   Uwagi do  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Funduszu Gwarancyjnego:   a)    Proponujemy ujednolicenie z innymi rozporządzeniami zapisu odwołania do Dziennika Ustaw dla ustawy o funduszach emerytalnych (proponujemy jednolity zapis: Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm. – uwzględni to zmiany wprowadzone przez bieżącą ustawę);   b)    Zwracamy uwagę na brak...

Data publikacji: 07.01.2014
więcej...

16 stycznia 2014 r. wraz z Euro–Funding organizujemy seminarium przybliżające korzyści i zasady udziału w Horyzoncie 2020. Horyzont 2020 z budżetem ponad 70 mld euro i dofinansowaniem projektów od 70 do 100% został zainaugurowany 11 grudnia 2013. Komisja Europejska ogłosiła pierwsze konkursy, których większość przeznaczona jest dla przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i MŚP. Horyzont 2020 będzie w latach 2014–2020 głównym źródłem bezzwrotnych dotacji z funduszy europejskich, wspierającym projekty dotyczące badań, prac rozwojowych, testowania i demonstracji nowych rozwiązań aż po fazę wprowadzania ich na rynek. W 2014 uruchomione będą także nowe edycje programów...

Data publikacji: 30.12.2013
więcej...

Skierowanie ustawy o OFE do Trybunału Konstytucyjnego było niezbędnym krokiem ze względu na szereg wątpliwości prawnych i konstytucyjnych wyrażanych, także przez Lewiatana. Komentarz Konfederacji Lewiatan do podpisania przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych27 grudnia 2013 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. W...

Data publikacji: 27.12.2013
więcej...

Rząd i parlament powinny skoncentrować się na tym, aby najbliższe dwa lata służyły zapewnieniu szybkiego rozwoju gospodarczego Polski także po 2020 r. Cztery priorytety to – aktywny rynek pracy i tworzenie szans dla młodych Polaków (w tym edukacyjnych), racjonalna, sprzyjająca tworzeniu miejsc pracy i rozwojowi firm polityka gospodarcza, odbudowa Unii Europejskiej i naszego w niej miejsca oraz dialog społeczny i klarowne komunikowanie się z ludźmi oparte na zaufaniu – napisała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, w artykule Jak nie zmarnować 650 mld zł, który ukazał się w Gazecie Wyborczej 23 grudnia br. W tym wyborczym i politycznym chaosie, kluczowa...

Data publikacji: 23.12.2013
więcej...

Rząd i parlament powinny skoncentrować się na tym, aby najbliższe dwa lata służyły zapewnieniu szybkiego rozwoju gospodarczego Polski także po 2020 r. Cztery priorytety to – aktywny rynek pracy i tworzenie szans dla młodych Polaków (w tym edukacyjnych), racjonalna, sprzyjająca tworzeniu miejsc pracy i rozwojowi firm polityka gospodarcza, odbudowa Unii Europejskiej i naszego w niej miejsca oraz dialog społeczny i klarowne komunikowanie się z ludźmi oparte na zaufaniu – napisała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, w artykule Jak nie zmarnować 650 mld zł, który ukazał się w Gazecie Wyborczej 23 grudnia br. W tym wyborczym i politycznym chaosie, kluczowa...

Data publikacji: 23.12.2013
więcej...

Realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości program Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), skierowany do przedsiębiorców, którzy odczuwają skutki spowolnienia, zbliża się do końca. Przez dwa lata uczestnicy programu skorzystali z 1500 różnorodnych pakietów usług szkoleniowych i doradczych, szacowanych na łączną kwotę ponad 27 mln złotych. W programie ISR bierze udział 210 firm różnej wielkości – łącznie ponad 4500 pracowników i przedsiębiorców. Podstawowe obszary działalności przedsiębiorstw, w których udzielono profesjonalnego wsparcia to: zarządzanie, marketing, sprzedaż i obsługa klienta, produkcja i technologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka oraz finanse. Na podstawie indywidualnych planów rozwoju, opracowanych w przedsiębiorstwach uczestniczących w ISR, wyodrębniono blisko 155...

Data publikacji: 20.12.2013
więcej...

W czasie spotkania z członkami Konfederacji Lewiatan wicepremier Elżbieta Bieńkowska mówiła o nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Mimo, ze budżet unijny na te lata jest mniejszy to Polska dostanie więcej pieniędzy. W związku z tym, że zmieniają się warunki wykorzystywania środków unijnych (jeśli nie wykorzystamy pieniędzy na jakiś cel, to one już do nas nie wrócą) kryteria wyboru projektów będą zaostrzone, a procedury bardziej skomplikowane. Wicepremier mówiła również o programach operacyjnych, tych horyzontalnych i regionalnych. 

Data publikacji: 19.12.2013
więcej...

Trwa konkurs na wykonanie projektu graficznego logo kampanii edukacyjnej „Wybieram e–faktury. Kampania edukacyjna prowadzona jest przez Koalicję „Wybieram e–faktury, w skład której wchodzą: Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Orange Polska, UPC Polska, ING oraz Sage. W ramach kampanii prowadzone są działania informacyjno–edukacyjne promujące ideę e–faktur, jak również działania na rzecz zmian systemowych, które sprzyjałyby stosowaniu nowoczesnych form rozliczeniowych. W ramach kampanii powstała również strona internetowa www.wybieramefaktury.pl – kompendium wiedzy o e–fakturach dla konsumentów.Celem kampanii „Wybieram e–faktury jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zalety korzystania z e–faktur. W jej ramach prowadzone...

Data publikacji: 18.12.2013
więcej...

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało kolejną wersję projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, uzupełnioną m.in. o uwagi zgłoszone w zakończonych niedawno konsultacjach społecznych. Wśród przyjętych uwag, znajdują się zgłoszone przez Lewiatana kwestie dotyczące: –      wyjaśnienie kwestii dot. a/symetrycznej przepustowości budowanych/modernizowanych sieci szerokopasmowych, do których będą odnosić się parametry 30 Mbps i 100 Mbps; –      uzupełnienie Diagnozy o opis technologii satelitarnych; –      zwiększenie alokacji środków UE na POPC. Część uwag będzie rozpatrzona na etapie szczegółowych prac nad Programem. Zestawienie uwag Lewiatana wraz z odpowiedziami MIR znajdują się w tabeli. W wyniku przeliczenia...

Data publikacji: 17.12.2013
więcej...

W latach 2014–2020 duże przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z unijnych funduszy pod warunkiem, że ich inwestycje przyczynią się do realizacji określonych kierunków rozwojowych i będą zgodne z nowymi zasadami przyznawania pomocy  publicznej. Warunki uzyskania wsparcia przez duże firmy będą przy tym znacznie ostrzejsze niż w przypadku MŚP. Ponadto, ewentualne wyłączenia lub ograniczenia dot. wsparcia dla dużych firm mogą być przyjęte na poziomie krajowym, w wyniku decyzji dot. programów operacyjnych lub konkretnych działań. Zasadniczo możliwość uzyskania wsparcia zależy od tego, czy podmiotowy oraz przedmiotowy zakres planowanej inwestycji jest zgodny z: –      przepisami rozporządzeń funduszy europejskich (rozporządzenia...

Data publikacji: 16.12.2013
więcej...

Po kilku tygodniach prac Rada OZE Konfederacji Lewiatan przygotowała stanowisko do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z 12 listopada 2013 r., wersja 4.0.W pracach RADY nad tym stanowiskiem udział brało reprezentatywne dla sektora grono firm, w tym Axpo Polska, CEZ Polska, Dalkia Polska, EDF Polska, EDF EN Polska, GdF Suez Energia Polska, Green Bear Corporation Poland, Polish Energy Partners, PGNiG Termika, PGE, PKN Orlen, RWE Renewables oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Fotowoltaicznej, Związek Banków Polskich i Towarowa Giełda Energii.Stanowisko RADY OZE Konfederacji Lewiatan w załączeniu. 

Data publikacji: 13.12.2013
więcej...

W spotkaniu z Ministrem Środowiska, które odbyło się 11 grudnia wzięli udział członkowie wszystkich najważniejszych organizacji branżowych przemysłu wydobywczego – Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo–Wydobywczego, Stowarzyszenia Naukowo–Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, jak również eksperci i przedsiębiorcy. Tematem spotkania były uwagi przedsiębiorców do przygotowywanej przez rząd nowelizacji Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Przedsiębiorcy przedstawili Ministrowi uzgodnione stanowisko, którego kluczowym przesłaniem był postulat rezygnacji z szerokiej i przeprowadzanej w tak szybkim tempie nowelizacji. Wskazano przy tym na pozytywne aspekty obecnie obowiązującego prawa, które wymaga jedynie częściowego uzupełnienia i dostosowania niektórych przepisów w celu usprawnienia...

Data publikacji: 12.12.2013
więcej...

Parlament Europejski zatwierdził propozycję Komisji Europejskiej tzw. backloadingu, czyli czasowego wycofania 900 mln pozwoleń na emisję CO2. To złe rozwiązanie, bo obniża wiarygodność systemu – uważa Konfederacja Lewiatan. – Uważamy, że backloading to mało skuteczna interwencja w system handlu emisjami (EU ETS), która nie dość, że nie ustabilizuje rynku CO2 to w żaden sposób nie gwarantuje, że środki ze wzrostu cen będą wspierały rozwój niskoemisyjnych technologii i rozwiązań. Propozycja backloadingu osłabia wiarygodność całego systemu handlu emisjami – mówi Agata Staniewska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.– To czego potrzeba przedsiębiorcom to lepszej strategii pobudzania niskoemisyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań w UE, a nie...

Data publikacji: 11.12.2013
więcej...

Małe i średnie przedsiębiorstwa oceniają swoją sytuację rynkową w 2013 roku gorzej niż w latach poprzednich. Bardziej pesymistyczne są też oceny perspektyw rozwojowych rynków, na których działają – wynika z badania Konfederacji Lewiatan. Dla coraz większej grupy małych i średnich przedsiębiorstw najważniejszym celem staje się utrzymanie na rynku – cele ekspansywne tracą na znaczeniu. Badania z ostatnich 3 lat (2011–2013) wskazują, że osłabienie gospodarcze spowodowało wzrost odsetka MSP, które koncentrują się na utrzymaniu na rynku (wzrost z 39,4 proc. w 2011 r. do 45,4 proc. w 2013 r.). Nastąpił również spadek liczby firm stawiających na wzrost sprzedaży, zysku i udziału...

Data publikacji: 10.12.2013
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica