Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W środę, 21 maja w Brukseli odbyła się konferencja wysokiego szczebla, zorganizowana przez José Manuel Barroso, Prezydenta Komisji Europejskiej oraz Gunther Oetinger, Komisarza ds. Energii, na której dyskutowane były kwestie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. W konferencji wziął udział Paweł Smoleń, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, który ocenił, że wydarzenie z racji zbliżających się wyborów było bardzo wygładzone, a jedynym interesującym jego momentem było przemówienie premiera Donalda Tuska.„W istocie politycy europejscy, Gunther Oetinger oraz Jose Manuel Barroso, wprowadzili premiera Tuska na mównicę jako lidera europejskiej debaty nad bezpieczeństwem energetycznym UE. Przemówienie premiera było co do formy bardzo koncyliacyjne, poszukujące porozumienia, co jest...

Data publikacji: 23.05.2014
więcej...

Zapraszamy do lektury laudacji wygłoszonych na cześć laureatów nagród Lewiatana podczas Gali Nagród Lewiatana 15 maja 2013 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie.Laudacja Łukasza Kalinowskiego, prezesa MetLife, dla Tomasza Zaboklickiego – laureata Nagrody im. Andrzeja Wierzbickiego.Dzisiejszym laureatem jest twórca globalnej firmy z lokalnym rodowodem, jak sam o niej mówi. Tomasz Zaboklicki – bo o nim mowa – w 2001 roku założył wraz ze współpracownikami spółkę menadżerską, powstałą w oparciu o zrujnowane finansowo Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy.Przedsiębiorstwo zmieniło profil działania. Przestało remontować tabor kolejowy, a wkroczyło na ścieżkę produkcji. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak wielkim przedsięwzięciem jest stworzenie zakładu,...

Data publikacji: 22.05.2014
więcej...

Projekt Tech–Match Poland skierowany jest do polskich firm (start–upów, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych przedsiębiorstw), posiadających gotowe rozwiązania technologiczne (w fazie komercyjnej), wpisujących się w wyniki projektu Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030 oraz Krajowa Inteligentna Specjalizacja (oba dokumenty mają na celu podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki) oraz zapotrzebowanie technologiczne korporacji z Doliny Krzemowej (projekt ma charakter matchmakingowy). Projekt realizowany jest w ramach programu Ministra Gospodarki pn. InSight2030 into Silicon Valley 2013–2016 W 1. edycji projektu Tech_Match Poland, realizowanej w grudniu 2013 r., wzięło udział 10 polskich przedsiębiorstw, które...

Data publikacji: 21.05.2014
więcej...

Brak długoterminowej strategii dla sektora energetycznego, ślimaczące się prace nad regulacjami umożliwiającymi wydobycie gazu z łupków, trwająca od ponad 2 lat dyskusja jak wspierać OZE, brak postępu w procesie liberalizacji rynku gazu, czy w końcu wracający problem niezrestrukturyzowanego górnictwa – to najważniejsze problemy, z którymi boryka się branża – uważa Konfederacja Lewiatan. Nie lepiej jest w Europie. „Obyś żył w ciekawych czasach to chińskie powiedzenie jak ulał pasuje do obecnej sytuacji na europejskim rynku energii – turbulencje polityczne, pat inwestycyjny, skomplikowane regulacje i chwiejne bezpieczeństwo energetyczne Europy.Problemów jest, wiec dużo – zarówno na poziomie Brukseli, jak i Warszawy. Ale,...

Data publikacji: 20.05.2014
więcej...

Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu br. o 5,4 proc., zaś budowlano–montażowa o 12,2 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej –Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPrzemysł ciągle pozytywnie zaskakuje. W kwietniu produkcja wzrosła o 5,4 proc., a w samym przetwórstwie przemysłowym o 7,3 proc. i to mimo świąt Wielkanocnych, które wypadły w tym miesiącu i wbrew temu, co sygnalizował wskaźnik PMI, czyli zmniejszenia się zamówień, tak na rynku krajowym jak i zagranicznym. Aż 27 z 34 działów przemysłu wykazało wzrost produkcji i w dużej mierze były to te związane z eksportem, np. meble czy wyroby z pozostałych mineralnych...

Data publikacji: 20.05.2014
więcej...

30 i 31 maja 2014, Warszawa uzyska dostęp do morza. Po 5 latach w Świnoujściu w stolicy odbędzie się szósta edycja Karuzeli Cooltury pod hasłem „marzenia i bariery. Na plaży Poniatówka przy Stadionie Narodowym w „Temacie Rzeka będzie można spotkać całą gamę osobistości – od Andrzeja Wajdy i Jacka Santorskiego po bp. Tadeusza Pieronka i Beatę Pawlikowską. Zamiast po czerwonym dywanie będą chodzić po piasku. VI edycja Karuzeli Cooltury o marzeniach i barierach    Tegoroczna Karuzela jest „w drodze z uwagi...

Data publikacji: 19.05.2014
więcej...

Ministerstwo Pracy chce, aby dla ubezpieczenia zdrowotnego nie trzeba było już rejestrować się w urzędzie pracy. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanWyprowadzenie z urzędów pracy osób, które rejestrują się jako bezrobotne tylko z powodu potrzeby uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego to krok w dobrym kierunku. Urzędy będą mogły w większym stopniu skoncentrować się na tych, którzy faktycznie potrzebują pracy i chcą współpracować przy jej poszukiwaniu. Teraz jest tak, że część (wg niektórych szacunków nawet 30 proc.) bezrobotnych już w momencie rejestracji wie, że nie jest chętna i gotowa do podjęcia pracy (a zatem rzeczywiście...

Data publikacji: 16.05.2014
więcej...

Należy rozważyć czy na obecnym etapie prac konieczne jest wprowadzenie specjalnego podatku węglowodorowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyrażony przez rząd zamiar przesunięcia jego obowiązywania do 2020 roku – uważają Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo–Wydobywczego i Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Branża wydobywcza, oceniając projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, który trafił do Sejmu, wskazuje, że w przypadku, gdyby jednak niezbędne okazało się wprowadzenie specjalnego podatku węglowodorowego już teraz, to należałoby go powiązać z dochodami faktycznie osiąganymi ze sprzedaży kopaliny, a nie z określonym wskaźnikiem rynkowym, który służy do obliczenia...

Data publikacji: 15.05.2014
więcej...

Inflacja w kwietniu br., w ujęciu rocznym, wyniosła zaledwie 0,3 proc., a w ujęciu m/m pozostała niezmieniona – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanInflacja nadal utrzymuje się na niskim poziomie. I to mimo, że kwiecień sprzyjał wzrostowi cen ze względu na święta wielkanocne. Gdyby nie wzrost cen wódki i papierosów (podwyżka akcyzy) inflacja byłaby jeszcze mniejsza. Gdybyśmy nie znali innych wskaźników dotyczących naszej gospodarki, to na podstawie tak niskiego wzrostu cen moglibyśmy postawić tezę, że Polska weszła w okres osłabienia gospodarczego. Na szczęście, tak nie jest, bo produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie, wynagrodzenia,...

Data publikacji: 14.05.2014
więcej...

Elastyczne warunki prowadzenia prac poszukiwawczych i wydobycia, czy wyważone traktowanie przypadków naruszenia warunków technicznych – proponują Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo–Wydobywczego i Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Jutro Nadzwyczajna Komisja ds. Energetyki i Surowców Energetycznych zajmie się nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego. – Branża poszukiwawczo–wydobywcza z dużym zadowoleniem przyjęła wiadomość o rezygnacji z koncepcji powołania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych, jak również wprowadzenia wspólnej zintegrowanej koncesji i okresu przejściowego. Jednak proponowane przepisy, wciąż utrzymują wysoki poziom biurokratyzacji i skomplikowane procedury, które będą skutecznie utrudniały prace sektora – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka...

Data publikacji: 13.05.2014
więcej...

Podczas zakończonego właśnie VI Kongresu Kobiet w Warszawie odbyło się kilka sesji oraz kilkadziesiąt paneli i warsztatów, w których udział wzięło około 9000 uczestniczek i uczestników z całej Polski oraz kilkunastu krajów świata, m.in. Ukrainy, Litwy, Francji, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Bułgarii, a także ze Stanów Zjednoczonych oraz Indii. Wśród gości specjalnych znaleźli się m.in. premier Donald Tusk, marszałkini Sejmu Ewa Kopacz i wicemarszałkini Wanda Nowicka, Pani Prezydentowa Anna Komorowska, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz–Waltz. Dyskutowano m.in. o 25–latach po transformacji, solidarności z Ukrainą, nadchodzących wyborach europejskich, kontrowersjach wokół gender, reprezentacji płci w gremiach...

Data publikacji: 12.05.2014
więcej...

W przypadku umów o dzieło i umów zlecenia wprowadzenie ustawowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest możliwe. Konfederacja Lewiatan jest przeciwna jakimkolwiek ograniczeniom w kształtowaniu umów cywilnoprawnych. Wiele państw ustawowo określa minimalne wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez pracownika na rzecz pracodawcy wychodząc z założenia, że jest on słabszą stroną i nie mogąc znaleźć innej pracy i nie mając środków do życia będzie zgadzał się na każde warunki stawiane przez pracodawcę. Wprowadzenie ustawowego minimalnego wynagrodzenia stanowi ograniczenie swobody zawierania umów i odstępstwo od zasady „chcącemu nie dzieje się krzywda, ale w celu ochrony słabszych wiele społeczeństw akceptuje takie...

Data publikacji: 09.05.2014
więcej...

Zmiana nazwy Sudeckiego Związku Pracodawców oraz rozwój Sekcji Kobiet Biznesu i Sekcji Medycznej – to dwa główne tematy planowanego na piątek nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków. Spotkanie w nowo otwartym Browarze Jedlinka zaplanowano na 9 maja. Rozpocznie je Walne Zebranie członków o godz. 16.30. Przedstawiciele ponad 135 zrzeszonych w organizacji firm zdecydują, czy zmienić nazwę SZP na „Dolnośląscy Pracodawcy. – Nasza organizacja rośnie w siłę, szybko się rozwija, wciąż przyjmujemy nowych członków – już nie tylko z regionu Pogórza Sudeckiego, ale całego województwa dolnośląskiego. Chcemy, by wszyscy pracodawcy– także ci Wrocławia, czy Jeleniej Góry  mogli identyfikować się z...

Data publikacji: 08.05.2014
więcej...

Rola pielęgniarek i położnych powinna zostać wzmocniona, ale zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o tych zawodach nie są spójne zarówno z innymi przepisami, jaki i regulacjami z zakresu ochrony zdrowia – uważa Konfederacja Lewiatan. Celem proponowanych zmian w projekcie ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej jest umożliwienie im wystawiania recept na niektóre leki, zleceń na wyroby medyczne oraz wypisywania skierowań na wykonywanie określonych badań diagnostycznych.– Z wielkim zainteresowaniem odbieramy działania Ministerstwa Zdrowia mające na celu zwiększenie roli pielęgniarek i położnych. Projektodawca nie wyjaśnia jednak jak będą finansowane zmiany, w tym również kto poniesie koszt kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych...

Data publikacji: 07.05.2014
więcej...

W przypadku usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych dla podatników, gdy ich miejscem będzie terytorium innego państwa UE, polski operator może nie być zwolniony z obowiązku wystawienia faktury z dopiskiem odwrotne obciążenie. Konieczne będzie zatem śledzenie statusu odbiorcy, co w przypadku usług, świadczonych np. w pociągach będzie bardzo trudne, a wręcz niemożliwe – uważa Konfederacja Lewiatan. Przekazany do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej ma implementować dyrektywę Rady w odniesieniu do miejsca świadczenia usług. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania zmierzające do opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną...

Data publikacji: 06.05.2014
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica