Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Twoja firma ma głowę do pomagania? Wciąż masz szansę złożyć wniosek w XVIII edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku! Nabór przedłużony do 20 stycznia! Chcesz podziękować firmie, która w minionym roku wspierała Twoją organizację? A może Twoja firma angażowała się społecznie i zrobiła coś dobrego dla innych? Wiemy, że w Polsce jest coraz więcej małych i dużych firm, które mają głowę do pomagania, współpracują z organizacjami pozarządowymi albo rozwijają wolontariat pracowniczy. Chcemy, żeby dowiedziała się o tym cała Polska, bo firmy, które nie siedzą z założonymi rękami to przykłady godne naśladowania.Na złożenie wniosku masz jeszcze tydzień – nabór został przedłużony...

Data publikacji: 12.01.2015
więcej...

Na koniec grudnia 2014 roku stopa bezrobocia wyniosła 11,5 proc. – szacuje resort pracy. W listopadzie było to 11,4 proc. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanW grudniu 2014 r. stopa bezrobocia wzrosła w stosunku do listopada tylko o 0,1 pkt. proc. Zarejestrowanych bezrobotnych było 1 mln 825,8 tys., czyli zaledwie o 26 tys. więcej niż przed miesiącem. Tak niski przyrost poziomu bezrobocia w grudniu jest ewenementem na polskim rynku pracy. Ze względu na tzw. efekt sezonowości wynikający z ograniczenia aktywności w niektórych sektorach gospodarki oraz w związku z kończeniem się części programów...

Data publikacji: 12.01.2015
więcej...

Co będzie działo się w najbliższych dniach na forum europejskim? Przedstawiamy kalendarium przygotowane przez Biuro Lewiatana w Brukseli. • 12 – 15 stycznia br. sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, Strasbourg;• 13 stycznia br. wystąpienie Donalda Tuska nt. wyników grudniowej Rady Europejskiej, Parlament Europejski, Strasbourg;• 13 stycznia br. spotkanie organizowane przez Komisję Europejską dla przedstawicieli dla biznesu nt. planu inwestycyjnego, Bruksela;• 13 stycznia br. spotkanie przednegocjacyjne Wspólny Program Organizacji Europejskich Partnerów Społecznych na lata 2015–2017, Bruksela;• 14 stycznia br. III runda negocjacji Wspólnego Programu Organizacji Europejskich Partnerów Społecznych na lata 2015–2017, Bruksela;• 15 stycznia br. posiedzenie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds.

Data publikacji: 12.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan organizuje kolejne szkolenie w ramach Akademii Lewiatana. Uczelnia Korczaka wspólnie z Konfederacją Lewiatanzapraszają w ramach Akademii Lewiatana na szkolenie:Zarządzanie zespołem w dwóch obszarach:coachingu i rozwiązywania konfliktów19 stycznia 2015Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3Szanowni Państwo,Pracodawcy coraz więcej uwagi poświęcają procedurom zarządzania konfliktami na poziomie firmy w zakresie rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny i inicjujący nową jakość pracy oraz relacji interpersonalnych. Równocześnie duże znaczenie mają te metody zarządzania zespołem, które wyzwalają w pracownikach inicjatywę, konstruktywne działanie oraz samodzielność. Taką możliwość dają narzędzia coachingowe oraz metody zarządzania konfliktem.Zapraszamy Państwa na szkolenie, w ramach którego zaprezentowane zostaną podstawowe narzędzia zarządzania konfliktem na poziomie...

Data publikacji: 09.01.2015
więcej...

Kopalnie generujące największe straty zostaną zamknięte przewiduje plan naprawczy dla stojącej na skraju bankructwa Kompanii Węglowej. Decyzja rządu o wygaszeniu trwale nierentownych kopalń i uzależnieniu wynagrodzeń w górnictwie od wyników spółek węglowych jest słuszna, choć podjęta zdecydowanie zbyt późno – uważa Konfederacja Lewiatan. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanDoceniamy ciężką i niebezpieczną pracę górników, ale dotowanie trwale nierentownych kopalń jest gospodarczym absurdem i marnotrawstwem pieniędzy podatników. Transferowanie zysków z kopalń zyskownych do trwale nierentownych ogranicza możliwości modernizacji tych pierwszych i skazuje całe polskie górnictwo węgla kamiennego na bankructwo. Związkowcy i politycy opowiadający się za utrzymaniem wszystkich...

Data publikacji: 09.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan powołała Radę Zamówień Publicznych, której zadaniem będzie przygotowanie rekomendacji dotyczących dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.– Chcemy przygotować, zgodnie z zapisami ustawy, dobre praktyki dla poszczególnych branż i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Uważamy również, że nie można tylko dostosować obecnej ustawy Prawo zamówień publicznych do dyrektyw unijnych, lecz trzeba napisać ją od nowa. I tym też planujemy się zająć – mówi Marek Kowalski, szef Rady, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. zamówień publicznych.Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotować i upowszechnić przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Ustawą nowelizującą wprowadzono art.

Data publikacji: 09.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan organizuje kolejne szkolenie w ramach Akademii Lewiatana. Uczelnia Korczaka wspólnie z Konfederacją Lewiatanzapraszają w ramach Akademii Lewiatana na szkolenie:Zarządzanie zespołem w dwóch obszarach:coachingu i rozwiązywania konfliktów19 stycznia 2015Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3Szanowni Państwo,Pracodawcy coraz więcej uwagi poświęcają procedurom zarządzania konfliktami na poziomie firmy w zakresie rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny i inicjujący nową jakość pracy oraz relacji interpersonalnych. Równocześnie duże znaczenie mają te metody zarządzania zespołem, które wyzwalają w pracownikach inicjatywę, konstruktywne działanie oraz samodzielność. Taką możliwość dają narzędzia coachingowe oraz metody zarządzania konfliktem.Zapraszamy Państwa na szkolenie, w ramach którego zaprezentowane zostaną podstawowe narzędzia zarządzania konfliktem na poziomie...

Data publikacji: 09.01.2015
więcej...

Kopalnie generujące największe straty zostaną zamknięte przewiduje plan naprawczy dla stojącej na skraju bankructwa Kompanii Węglowej. Decyzja rządu o wygaszeniu trwale nierentownych kopalń i uzależnieniu wynagrodzeń w górnictwie od wyników spółek węglowych jest słuszna, choć podjęta zdecydowanie zbyt późno – uważa Konfederacja Lewiatan. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanDoceniamy ciężką i niebezpieczną pracę górników, ale dotowanie trwale nierentownych kopalń jest gospodarczym absurdem i marnotrawstwem pieniędzy podatników. Transferowanie zysków z kopalń zyskownych do trwale nierentownych ogranicza możliwości modernizacji tych pierwszych i skazuje całe polskie górnictwo węgla kamiennego na bankructwo. Związkowcy i politycy opowiadający się za utrzymaniem wszystkich...

Data publikacji: 09.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan powołała Radę Zamówień Publicznych, której zadaniem będzie przygotowanie rekomendacji dotyczących dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.– Chcemy przygotować, zgodnie z zapisami ustawy, dobre praktyki dla poszczególnych branż i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Uważamy również, że nie można tylko dostosować obecnej ustawy Prawo zamówień publicznych do dyrektyw unijnych, lecz trzeba napisać ją od nowa. I tym też planujemy się zająć – mówi Marek Kowalski, szef Rady, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. zamówień publicznych.Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotować i upowszechnić przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Ustawą nowelizującą wprowadzono art.

Data publikacji: 09.01.2015
więcej...

Po 8 latach pracy na stanowisku prezesa Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią, Henryka Bochniarz zakończyła współpracę z amerykańskim koncernem. Od 16. lat pełni społecznie funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, w grudniu 2014 r. została po raz trzeci wybrana na wiceprezydenta BUSINESSEUROPE. Jest członkinią rad nadzorczych Unicredit, TP SA i Fiat Auto Poland i jedną z kluczowych postaci Stowarzyszenia Kongres Kobiet. W listopadzie 2014 r. została odznaczona przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim OOP z Gwiazdą. 

Data publikacji: 08.01.2015
więcej...

W 2015 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw może osiągnąć ok. 5 600 tys., natomiast stopa bezrobocia może po raz pierwszy od 5 lat spaść poniżej 10 proc. Początek roku prawdopodobnie będzie, jak zwykle okresem wzrostu bezrobocia i spadku zatrudnienia, jednak już w II kw. nastąpi wyraźna poprawa – uważa Konfederacja Lewiatan. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanRok 2014 skończył się relatywnie dobrą sytuacją na rynku pracy. Pod koniec roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rosło coraz szybciej (niemal o 1 proc. co miesiąc), natomiast poziom bezrobocia dość długo nie wykazywał efektu sezonowego i...

Data publikacji: 08.01.2015
więcej...

Projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, może pomóc w zwiększeniu poziomu ochrony klientów instytucji finansowych, a w szczególności konsumentów korzystających z usług firm pożyczkowych – uważa Konfederacja Lewiatan. Pod koniec 2014 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt co do zasady należy ocenić pozytywnie. Regulacja wprowadza m.in. ograniczenie możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach o kredyt konsumencki, co ma na celu przeciwdziałanie popadnięciu kredytobiorców w tzw. spiralę zadłużenia. Pozytywnie należy też ocenić propozycję rozszerzenia na wszystkie...

Data publikacji: 08.01.2015
więcej...

Po 8 latach pracy na stanowisku prezesa Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią, Henryka Bochniarz zakończyła współpracę z amerykańskim koncernem. Od 16. lat pełni społecznie funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, w grudniu 2014 r. została po raz trzeci wybrana na wiceprezydenta BUSINESSEUROPE. Jest członkinią rad nadzorczych Unicredit, TP SA i Fiat Auto Poland i jedną z kluczowych postaci Stowarzyszenia Kongres Kobiet. W listopadzie 2014 r. została odznaczona przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim OOP z Gwiazdą. 

Data publikacji: 08.01.2015
więcej...

W 2015 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw może osiągnąć ok. 5 600 tys., natomiast stopa bezrobocia może po raz pierwszy od 5 lat spaść poniżej 10 proc. Początek roku prawdopodobnie będzie, jak zwykle okresem wzrostu bezrobocia i spadku zatrudnienia, jednak już w II kw. nastąpi wyraźna poprawa – uważa Konfederacja Lewiatan. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanRok 2014 skończył się relatywnie dobrą sytuacją na rynku pracy. Pod koniec roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rosło coraz szybciej (niemal o 1 proc. co miesiąc), natomiast poziom bezrobocia dość długo nie wykazywał efektu sezonowego i...

Data publikacji: 08.01.2015
więcej...

Projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, może pomóc w zwiększeniu poziomu ochrony klientów instytucji finansowych, a w szczególności konsumentów korzystających z usług firm pożyczkowych – uważa Konfederacja Lewiatan. Pod koniec 2014 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt co do zasady należy ocenić pozytywnie. Regulacja wprowadza m.in. ograniczenie możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach o kredyt konsumencki, co ma na celu przeciwdziałanie popadnięciu kredytobiorców w tzw. spiralę zadłużenia. Pozytywnie należy też ocenić propozycję rozszerzenia na wszystkie...

Data publikacji: 08.01.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica