Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Firmy będą musiały ujawniać różnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami – zaproponowała Komisja Europejska.• Projekt ustawy ograniczającej lukę płacową w Polsce przygotował też Kongres Kobiet. Konfederacja Lewiatan postuluje, aby zajęła się nim Rada Dialogu Społecznego. – Kobiety od lat zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Zjawisko dyskryminacji płacowej kobiet w Polsce jest powszechne, pomimo istnienia zapisów konstytucyjnych, kodeksu pracy, dyrektyw unijnych. Aby je zlikwidować potrzebne są regulacje, które nałożą określone obowiązki na pracodawców. W tym kierunku idzie inicjatywa KE i do tego też zmierza projekt ustawy Kongresu Kobiet ograniczający lukę płacową w Polsce...

Data publikacji: 05.03.2021
więcej...

• Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy m.in. z resortem finansów zainicjowało prace nad projektem ustawy o REIT–ach (Real Estate Investment Trust). • Zdaniem Konfederacji Lewiatan spółki inwestujące w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu, nie powinny być podwójnie opodatkowywane. Należy im też pozwolić inwestować w obiekty komercyjne. To kolejna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tych specjalnych podmiotów gospodarczych (spółek lub funduszy) inwestujących w najem nieruchomości. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT–y, jako FINN–y (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości), zakończył się na etapie Sejmu i nie został uchwalony. REIT–y w zależności od państwa, funkcjonują na nieco...

Data publikacji: 04.03.2021
więcej...

26 lutego 2021 roku rozpoczęły się konsultacje projektu Krajowego Planu Odbudowy. Będą trwać do 2 kwietnia 2021 roku. Następnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotuje ostateczną wersję projektu KPO, która powinna zostać przekazana do Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 roku. Komisja będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie Planu. Pobierz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (PDF) KPO to dokument, w którym rząd opisuje:jakie reformy związane z wdrażaniem zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform Polski zostaną zrealizowane do 2026 rokujakie inwestycje  są niezbędne, aby te reformy wdrożyć.  Działania zaplanowane w KPO mogą zostać sfinansowane z puli 58 mld...

Data publikacji: 03.03.2021
więcej...

W IV kwartale 2020 roku PKB skurczył się o 2,8% r/r (niewyrównany sezonowo; po wyrównaniu spadek wyniósł 2,7% r/r). W stosunku do danych z 12 lutego jest to minimalna korekta w górę, o 0,1 pkt proc. – podał GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Dzisiejszy odczyt w żadnej mierze nie zaskakuje. Gorszy wynik notowaliśmy w II kwartale, kiedy ograniczenia aktywności gospodarczej były faktycznie większe. Z kolei III kwartał, który przyniósł rozluźnienie obostrzeń, cechuje większa aktywność, a przez to wyższy wzrost PKB.  Odnotowaliśmy spadek konsumpcji prywatnej (wkład –1,7 pkt proc., dynamika –3,2% r/r) tylko częściowo zniwelowany przez...

Data publikacji: 26.02.2021
więcej...

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu Eurofound: „Życie, praca i COVID–19”. Wypełnienie ankiety zajmuje 10 minut. UZUPEŁNIJ ANKIETĘAnkieta jest adresowana do osób mieszkających w UE, lecz znajdujące się w niej pytania dotyczące dobrostanu mogą być interesujące dla osób z dowolnego innego kraju. Udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny.Wszystkie odpowiedzi gromadzone są anonimowo. Więcej na ten temat znajduje się w informacji o ochronie danych. Ankietę tę przeprowadza Eurofound – agencja UE, której zadaniem jest dostarczanie wiedzy w celu wsparcia rozwoju lepszej polityki społecznej, zatrudnienia i związanej z pracą. Więcej informacji na temat Eurofound i prac, którymi się zajmujemy można znaleźć pod...

Data publikacji: 25.02.2021
więcej...

• Rząd wkrótce ma przedstawić Nowy Polski Ład, czyli plan działań i reform w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. • Konfederacja Lewiatan apeluje, aby uwzględnić w nim rolę krajowego przemysłu farmaceutycznego w zagwarantowaniu bezpieczeństwa Polaków i wzmacnianiu naszej gospodarki. Przerwanie globalnych łańcuchów dostaw, braki leków w Europie, problemy z dostępnością szczepionek na Covid–19 udowodniły, że w czasach kryzysu tylko lokalna produkcja gwarantuje dostęp do leków. Kryzys pandemiczny pokazał też, że każdy kraj UE w takiej sytuacji będzie realizował strategię zadbania o własnych obywateli w pierwszej kolejności, a dopiero potem – solidaryzowania się z pozostałymi państwami. –...

Data publikacji: 24.02.2021
więcej...

Stopa bezrobocia w styczniu 2021 roku wyniosła – zgodnie z wcześniejszymi szacunkami – 6,5%, wobec 6,2% w grudniu ubiegłego roku. W powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 1090,4 tys. osób bez pracy – podał GUS. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanPomimo pandemii Covid–19 i wzrostu stopy bezrobocia w skali kraju, nadal są w Polsce obszary na których bezrobocie rejestrowane jest na bardzo niskim poziomie. Przykładem może być m.st. Warszawa (1,9%), Poznań (2,1%), Wrocław (2,5%). Na przeciwległym biegunie są regiony o bezrobociu przekraczającym 10% – podregion szczecinecko– pyrzycki (14.0%), podregion włocławski czy radomski (oba 14,5%). Na poziomie powiatów to zróżnicowanie jest jeszcze...

Data publikacji: 23.02.2021
więcej...

9 lutego br. odbyło się posiedzenie zespołu Digital Economy Task Force wramach BusinessEurope. Tematem bylo omówienie strategii działań wokół kluczowych projektów digitalowych, a Konfederację Lewiatan reprezentowała Aleksandra Musielak. Agenda spotkania obejmowała omówienie kluczowych dla przyszłego funkcjonowania europejskiego rynku cyfrowego projektów legislacyjnych, w tym DMA (Digital Markets Act), DSA (Digital Services Act), DGA (Data Governance Act). Pierwszy ze wspomnianych projektów, tj. DMA, ma na celu wprowadzenie ograniczeń oraz obowiązków względem większych platform internetowych (tzw. gateekepers czyli „strażników Internetu”). Federacja w toku wymiany poglądów zwróciły uwagę na niejasności związane ze niejasnym sposobem realizacji przez większe platformy nowych obowiązków. Zwrócono...

Data publikacji: 22.02.2021
więcej...

Premier Ukrainy Denys Szmychal przyjechał z oficjalną wizytą do Brukseli na kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE–Ukraina. Omówiono na nim realizację układu stowarzyszeniowego UE–Ukraina, ze szczególnym uwzględnieniem reform politycznych, praworządności, współpracy gospodarczej i handlu oraz zagadnienia dotyczące suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy. Układ stowarzyszeniowy, który wszedł w życie 1 września 2017 r., to podstawowy akt zbliżający Ukrainę do UE. Propaguje on: głębsze więzi polityczne, ściślejsze relacje gospodarcze i poszanowanie wspólnych wartości. Gospodarczą częścią układu jest pogłębiona, kompleksowa strefa wolnego handlu. Ma być podstawą modernizacji ukraińskiej gospodarki i stosunków handlowych tego kraju. Premier Ukrainy znalazł także czas na spotkanie z BusinessEurope i...

Data publikacji: 20.02.2021
więcej...

• W tym miesiącu rząd ma przedstawić Nowy Polski Ład, czyli plan działań i reform w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. • Konfederacja Lewiatan rekomenduje 7 rozwiązań podatkowych, które powinny się w nim znaleźć. Ich celem jest stworzenie przyjaznego dla przedsiębiorców systemu podatkowego. Prawo podatkowe ulega ciągłym zmianom. Proces ten jest z jednej strony związany z koniecznością dostosowywania przepisów do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, z drugiej wynika z rosnących potrzeb fiskalnych państwa. To powoduje, że przepisy prawa podatkowego są bardzo złej jakości. Ustawy podatkowe uchwalane są w skandalicznym trybie, bez pogłębionych konsultacji publicznych i odpowiedniego vacatio legis. Aby...

Data publikacji: 19.02.2021
więcej...

W numerze m.in. o priorytetach Komitetu w kadencji 2020–2023, oświadczenie ws. migrantów w Bośni i Hercegowinie, program prac Obserwatorium Rynku Pracy, a także materiały Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.  Pobierz biuletyn (ang.)

Data publikacji: 18.02.2021
więcej...

• Obecnie w Polsce produkuje się rocznie ok. 1 mln ton wodoru.• W projekcie Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku nie ma przedstawionej w sposób przejrzysty ścieżki rozwoju wytwarzania wodoru i zwiększenia jego produkcji.• Nie wiadomo na kim rząd chce oprzeć realizację najważniejszych celów, firmach państwowych, prywatnych czy różnych konsorcjach – uważa Konfederacja Lewiatan. – W strategii wodorowej zabrakło informacji o planowanych kosztach inwestycyjnych w poszczególnych latach, scenariuszach rozwoju. Nie ma oceny możliwości, szans, ryzyk, i zagrożeń realizacji wskazanych celów. Nie wiemy np. o ile dodatkowo ma wzrosnąć udział OZE w stosunku do...

Data publikacji: 17.02.2021
więcej...

• Uzależnienie Unii Europejskiej od dostaw produktów farmaceutycznych spoza kontynentu, długie łańcuchy dostaw, utrata kompetencji wytwarzania – zagroziły bezpieczeństwu Europejczyków.• Dlatego konieczne jest wsparcie produkcji leków i substancji czynnych w Polsce i innych unijnych państwach. • Dzięki wyszkolonej i doświadczonej kadrze, a także istniejącej infrastrukturze Polska może stać się ważnym europejskim centrum produkcji farmaceutycznej – uważa Konfederacja Lewiatan. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie high–level meeting Komisji Europejskiej z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i przemysłu farmaceutycznego państw członkowskich dotyczące powrotu produkcji substancji czynnych do Unii Europejskiej. Pandemia pokazała, jak istotne jest posiadanie silnego europejskiego i krajowego przemysłu...

Data publikacji: 16.02.2021
więcej...

Rada Przedsiębiorczości podkreśla konieczność stworzenia regulacji pracy zdalnej przyjaznej dla obu stron stosunku pracy, dającej możliwość elastycznego i efektywnego stosowania tej formy organizacji pracy. Apel Rady Przedsiębiorczości znajdziesz tutaj Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość niemalże w każdej dziedzinie życia. Jedną z bardziej fundamentalnych zmian jest powszechna digitalizacja procesów i szersze zastosowanie w ciągu ostatnich miesięcy pracy w formie zdalnej. Polski rynek pracy musi dostosować się do nowej rzeczywistości, jednocześnie starając się sprostać wyzwaniom tzw. digitaleconomy – napisała Rada Przedsiębiorczości, którą tworzą ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC i Związek...

Data publikacji: 15.02.2021
więcej...

• Konfederacja Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podpisały porozumienie dotyczące realizacji programu certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracowniom.• Celem programu ma być promowanie najlepszych agencji zatrudnienia.• To pierwsza inicjatywa podjęta wspólnie przez organizację pracodawców i związki zawodowe. Program ma promować agencje zatrudnienia, które przestrzegają obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności, wykazują ponadprzeciętną jakość świadczonych usług, promują stabilne formy zatrudnienia oraz podejmują działania służące zwiększeniu zadowolenia pracowników. Certyfikacja agencji zatrudnienia ma na celu weryfikację jakości świadczonych przez nie usług, poprawę wizerunku branży oraz promocję dobrych praktyk. Składanie wniosków o nadanie certyfikatu „Agencji zatrudnienia przyjaznej pracownikom będzie możliwe już za kilka...

Data publikacji: 12.02.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica