Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W ramach kolejnego etapu realizacji corocznego Semestru Europejskiego (SE) Komisja Europejska opublikowała komunikat na temat bieżącej sytuacji społeczno–gospodarczej w Unii Europejskiej oraz zaproponowała zalecenia, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw UE na lata 2020–2021. KE stwierdziła, że nie należy w tym szczególnym momencie podejmować decyzji w sprawie objęcia państw członkowskich procedurą nadmiernego deficytu, nawet jeśli niektóre z nich już do tego się kwalifikują. Dotychczasowym standardem corocznych zaleceń dla poszczególnych krajów było ich oparcie na konkluzjach raportów krajowych Komisji (publikowanych na ogół w lutym każdego roku) oraz w odpowiedzi na dokumenty przedkładane Komisji przez poszczególne kraje członkowskie...

Data publikacji: 29.06.2020
więcej...

• Prezydent podpisał już ustawę o tarczy 4.0, która zawiera przepisy dotyczące ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem.• Po apelach Rady Przedsiębiorczości, w tym Konfederacji Lewiatan, parlamentarzyści zgodzili się, aby ograniczeniom nie podlegały przejęcia przez firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).• Pracodawcy oczekują nowelizacji ustawy o firmach strategicznych. Nowe przepisy, mimo że nieco złagodzone, w dalszym ciągu stanowią ryzyko dla gospodarki. Nieprecyzyjne zapisy co do mechanizmów ochrony oraz liczby „chronionych branż wydłużą okres planowania biznesowego, a w pewnych sytuacjach mogą nawet sparaliżować inwestycje. Na szczęście, dzięki wysiłkom pracodawców skupionych w Radzie...

Data publikacji: 26.06.2020
więcej...

• Partnerzy europejscy podpisali ramową umowę w sprawie digitalizacji, która w sposób całościowy odnosi się do problematyki zmiany technologicznej związanej z cyfryzacją środowiska pracy. • Wśród sygnatariuszy porozumienia są BusinessEurope, którego członkiem jest Konfederacja Lewiatan, a także Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, CEEP i SMEunited.   Celem podpisanej umowy jest:– zwiększenie świadomości i lepsze zrozumienie szans i wyzwań w świecie pracy wynikających z transformacji cyfrowej;– lepsze wykorzystanie możliwości związanych z digitalizacją i radzenie sobie z wyzwaniami, przy jednoczesnym uwzględnieniu istniejących inicjatyw, praktyk i układów zbiorowych;– zachęcenie do partnerskiego podejścia pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli;– wspieranie rozwoju podejścia do integracji...

Data publikacji: 25.06.2020
więcej...

Dane GUS dotyczące bezrobocia w maju 2020 r. potwierdzają wcześniejsze szacunki resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Stopa bezrobocia wyniosła 6%, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 1011,7 tys. Oznacza to niewielki wzrost bezrobocia od początku pandemii COVID –19. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Warto pamiętać, że wchodziliśmy w okres zamrożenia gospodarki z rekordowo niskim bezrobociem (w lutym 2020 r. było to 5,5%), również w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Obecną, stosunkowo dobrą sytuację na rynku pracy, zawdzięczamy bardzo ostrożnym ruchom kadrowym ze strony pracodawców, którzy czekając na zmianę sytuacji, raczej korzystają z dostępnych form wspierania...

Data publikacji: 24.06.2020
więcej...

BusinessEurope, ETUC, CEEP i SMEunited podpisały Europejską umowę partnerów społecznych w sprawie digitalizacji, aby wesprzeć udaną transformację cyfrową gospodarki europejskiej i zarządzać jej dużymi konsekwencjami dla rynków pracy, świata pracy i całego społeczeństwa. Umowa wspiera integrację technologii cyfrowych w miejscu pracy, inwestowanie w umiejętności cyfrowe, aktualizację umiejętności i ciągłe zatrudnianie siły roboczej. Umożliwia także pracodawcom i związkom zawodowym wprowadzanie strategii transformacji cyfrowej w partnerstwie z podejściem zorientowanym na człowieka na poziomie krajowym, sektorowym, firmowym i zakładowym. Dotyczy to m.in. przestrzegania zasad czasu pracy i odpowiednich środków zapewniających zgodność.Pełna treść porozumienia dostępna jest tutaj.Markus J. Beyrer, Dyrektor Generalny Business Europe, powiedział:...

Data publikacji: 23.06.2020
więcej...

• Sejm, rozpatrując poprawki Senatu do tarczy 4.0, uwzględnił czasowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków.• Konfederacja Lewiatan apelowała, aby przedsiębiorcy byli zwolnieni z tego podatku. Kryzys wywołany epidemią COVID–19 bardzo mocno uderzył w branżę wynajmu nieruchomości komercyjnych. Czasowe, całkowite zamknięcie obiektów handlowych, spowodowało dramatyczne spadki sprzedaży najemców, renegocjację umów i rezygnację z wielu wynajmowanych powierzchni. Niektóre obiekty biurowe wciąż stoją puste, a pracownicy pracują zdalnie. Taka sytuacja powoduje, że właściciele tych obiektów ponoszą poważne straty. – Pozytywnie przyjmujemy uwzględnienie naszego postulatu i wyrażamy nadzieję, że w przypadku dalszych trudności branży objętej podatkiem minimalnym, zwolnienie zostanie...

Data publikacji: 22.06.2020
więcej...

• Dzisiaj Sejm zajmie się prezydenckim projektem ustawy o wsparciu branży turystycznej, który przewiduje wprowadzenie bonu wakacyjnego.• Po apelach Konfederacji Lewiatan resort rozwoju zmienił koncepcję bonu i odstąpił od pomysłu współfinansowania go przez pracodawców. – Cieszymy się, że wysłuchano głosu przedsiębiorców i bon wakacyjny nie będzie kolejnym obciążeniem zwiększającym koszty zatrudnienia pracowników. I to wprowadzanym w momencie, kiedy wiele firm boryka się ze spadkiem przychodów i potrzebuje wsparcia. Początkowo bon miał być finansowany w części z budżetu państwa (90%), a w części przez pracodawcę (10%). Teraz źródłem jego finansowania będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID–19. Takie rozwiązanie pomoże branży turystycznej...

Data publikacji: 19.06.2020
więcej...

Koniunktura konsumencka w czerwcu nadal znajduje się na minusie (–19,4) – wciąż dominują pesymiści – ale ogólny sentyment konsumentów poprawia się (wzrost wskaźnika ufności o 10,7 pkt. proc.) – podał dzisiaj GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanJest to przyrost niemal identyczny do tego obserwowanego w maju. Pozwala to wnioskować, że sytuacja epidemiczna i gospodarcza daje oddech, ale nie ulega poprawie na tyle, aby Polacy nagle uwierzyli w powrót do starej rzeczywistości i przedkryzysowych wzorców konsumpcji. W szczególności, wciąż jeszcze odracza się dokonywanie ważnych zakupów. Należy zauważyć, że poprawę widać zarówno w odniesieniu do deklarowanej sytuacji finansowej...

Data publikacji: 18.06.2020
więcej...

W opublikowanym dzisiaj komunikacie GUS podaje, że w pierwszych czterech miesiącach roku obroty towarowe handlu zagranicznego spadły o 5,3% r/r. W samym kwietniu eksport wyniósł ok. 14 733 mln EUR (spadek o 26%), natomiast import wyniósł ok. 14 757 mln EUR (spadek o 24,9%). Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanMamy zatem do czynienia z nieznacznie ujemnym saldem w handlu – eksport netto w kwietniu wynosi ok. –24 mln EUR i jest w wartościach absolutnych o ok. 100 mln EUR mniejszy niż przed miesiącem. Dzisiejsze dane odzwierciedlają skutki wszystkich okołokoronawirusowych procesów, jakie miały miejsce w gospodarce: trudności z pozyskaniem...

Data publikacji: 17.06.2020
więcej...

UE podjęła liczne działania mające przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym COVID–19. Poniżej przedstawiamy instrumenty finansowe, z których już mogą korzystać firmy, albo będą mogły to robić w niedalekiej przyszłości. Komisja Europejska zaproponowała 750 mld euro na Fundusz Odbudowy nazwany „Next Generation EU” oraz 1100 mld euro na nowe Wieloletnie Ramy Finansowe UE na lata 2021–2027. Wielkość tych środków oraz sposób ich dystrybucji będzie jednak jeszcze przedmiotem negocjacji przywódców 27 państw członkowskich a  Parlament Europejski musi wyrazić zgodę na propozycję Rady. Tymczasem już teraz UE wprowadziła instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektora opieki zdrowotnej. W celu sfinansowania tego działania uruchomione...

Data publikacji: 16.06.2020
więcej...

Centrum Monitorowania Sytuacji Gospodarczej zachęca do wzięcia udziału w ankiecie mającej na celu sprawdzenie skali wpływu koronawirusa na sytuację gospodarczą polskich przedsiębiorstw. Zebrane dane zostaną poddane szczegółowej, fachowej analizie – posłużą Radzie Przedsiębiorczości i jej poszczególnym członkom do dialogu ze stroną rządową ws. udzielania biznesowi pożądanego wsparcia. Wyniki posłużą opracowaniu analiz, które CMSG zaprezentuje publicznie. Ankieta dostępna jest TUTAJAnkieta jest anonimowa i została przygotowywana przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej (CMSG) –  zespół ekonomistów z niezależnych organizacji zrzeszających polskich pracodawców, który na bieżąco analizuje sytuację rodzimego biznesu w czasie pandemii. Niezależne ekspertyzy są niezbędne do prowadzenia skutecznej...

Data publikacji: 15.06.2020
więcej...

Ponad 60 proc. firm księgowo–podatkowych przeszło na pracę zdalną. Razem ze swoimi klientami chętnie korzystają z rozwiązań tarczy antykryzysowej, jednak oczekiwania rynku były większe – wynika z badania LEXOMETR Prawno–Gospodarczy przeprowadzonego przez Wolters Kluwer Polska. W raporcie „Koronawirus a branża księgowo–podatkowa, przygotowanego przez Wolters Kluwer Polska, czytamy, że księgowi odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu wsparcia finansowego w czasie kryzysu, niestety wciąż borykają się z kiepskimi i wciąż zmienianymi przepisami. Z badań wynika, że w najbliższym czasie 98% firm nie przewiduje zawieszenia działalności ani upadłości. Zachęcamy do zapoznania się z raportem, w którym znalazły się również komentarze ekspertów...

Data publikacji: 10.06.2020
więcej...

W związku z epidemią COVID–19 większość polskich przedsiębiorców wysłała swoich pracowników na zaległe urlopy oraz wstrzymała nowe rekrutacje, wynika z 41. edycji badania Plany Pracodawców realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanZdecydowana większość działań podejmowanych przez pracodawców, mimo że mogą być odbierane jako niekorzystane dla pracowników, nie obejmuje zwolnień z pracy. Z jednej strony to może być efekt tarcz antykryzysowych, które są mocno nastawione na wsparcie utrzymania zatrudnienia, z drugiej strony – pracodawcy mają w pamięci niedawne problemy z pozyskiwaniem pracowników, dlatego zachowują dużą ostrożność w wypowiadaniu umów o pracę. Wśród stosowanych przez firmy...

Data publikacji: 09.06.2020
więcej...

• Ponad 85% firm ocenia swoje przygotowanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jako dobre lub bardzo dobre. • Jednocześnie 79% z nich odczuwa brak jasnych i przejrzystych wytycznych w tym zakresie.   W ramach projektu „Safely Get Back to Work in the new normal („Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalności), który powstał z inicjatywy trzech największych firmy z branży usług HR: Randstad, Adecco Group i ManpowerGroup, a do którego w Polsce, jako współpartner, dołączyło również Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, zapytaliśmy pracodawców o ich przygotowanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w nowej rzeczywistości. Firmy dobrze oceniają swoje przygotowanie...

Data publikacji: 08.06.2020
więcej...

• Walne Zgromadzenie Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan, wybrało nowy zarząd. Poza raz pierwszy, w 26–letniej historii organizacji leasingowej, zebranie zostało przeprowadzone w wirtualnej rzeczywistości. • Wybory do Komitetu Wykonawczego ZPL, który kieruje bieżącą działalnością organizacji, dyskusje nad nową strategią i bieżącą sytuacją rynkową – to najważniejsze punkty agendy tegorocznego zebrania branży leasingowej.   Pomimo nadzwyczajnych okoliczności, wszystkie zaplanowane w porządku obrad punkty, zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Podczas zebrania, członkowie Komisji Mandatowo– Skrutacyjnej potwierdzili jego ważność i zdolność do podejmowania uchwał (zarówno tajnych jak i jawnych). Zadaniem komisji było także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów do organów...

Data publikacji: 04.06.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica