Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Mamy nadzieję, że po karnawale kampanii wyborczej, która rządzi się swoimi prawami, nastąpi czas pracy. Przed Polską stoją wielkie wyzwania, m.in. sformułowanie wieloletniej strategii polityki przemysłowej, czy zapewnienie równowagi finansów publicznych. Pracodawcy oczekują na jak najszybsze utworzenie rządu i expose premier. Przedsiębiorcy, potrzebują pewności co do kierunków polityki gospodarczej i stabilności w decyzjach strategicznych – podkreśla Konfederacja Lewiatan. Prawo i Sprawiedliwość obejmuje rządy w czasie dobrej sytuacji gospodarczej i wewnętrznej Polski. Dotychczasowy rząd przygotował dość zrównoważony budżet państwa, chociaż w naszej ocenie deficyt powinien być niższy, rozpoczyna się wydawanie środków z funduszy europejskich, które mamy do dyspozycji do 2020...

Data publikacji: 27.10.2015
więcej...

Wprowadzenie zamówień in house, nieprecyzyjne zapisy, pozwalające na swobodną interpretację przepisów, nieuwzględnienie postulatów, m.in. dotyczących wydłużenia terminu na składanie pytań, restrykcyjny sposób uregulowania instytucji podwykonawstwa – krytykuje w projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych Rada Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan i wzywa rząd do jego odrzucenia. Projekt jest w zdecydowanej części powieleniem poprzedniej wersji dokumentu z kwietnia 2015 r., w którym mechanicznie umieszczono artykuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. W projekcie ustawy jest próba uregulowania zamówień in house, (jednostka samorządu udziela zamówienia publicznego kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, np. spółce...

Data publikacji: 27.10.2015
więcej...

Mediacja z roku na rok jest coraz chętniej wykorzystywana przez polskie firmy w celu rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Wchodzące w życie przepisy wspierające polubowne rozwiązywanie sporów mają szansę dodatkowo przyspieszyć ten trend. Tym samym mediacja staje się realną alternatywą dla postępowania sądowego. Uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na pytanie, co to oznacza dla gospodarki, społeczeństwa oraz środowisk prawniczych. Organizatorem konferencji jest Centrum Mediacji Lewiatan oraz Forum Odpowiedzialnego Rozwoju. Podczas konferencji głos zabierze między innymi Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, a swoje przesłanie w formie wideo przedstawi Profesor Leszek Balcerowicz. Ważnym elementem wydarzenia będzie również wręczenie nagród dla szczególnie zasłużonych...

Data publikacji: 27.10.2015
więcej...

Innowacyjność polskich firm jest niska, ich konkurencyjność wynika z niskich kosztów, co w globalnej konkurencji z Azją, a niedługo z Afryką, może okazać się katastrofalne w skutkach. Przemysł nie generuje nowych miejsc pracy. Mamy mało rozpoznawalnych marek i znaków towarowych na rynkach międzynarodowych – podkreślali uczestnicy konferencji „Polska 2015–2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan. Ponad 200 przedsiębiorców, polityków, przedstawicieli administracji publicznej, polityków i ekonomistów zastanawiało się w warszawskim hotelu Sheraton, jakiej polityki przemysłowej potrzebuje Polska, aby szybko się rozwijać. W panelu „Czy możliwa jest jedna polityka przemysłowa? uczestniczyli z jednej strony przedsiębiorcy, z drugiej zaś przedstawiciele...

Data publikacji: 21.09.2015
więcej...

Na podstawie uchwalonej w dniu 10 lipca 2015 r. ustawy o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, mogą być obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.  Przekazujemy do konsultacji rozporządzenia Ministra Finansów: – w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż...

Data publikacji: 21.09.2015
więcej...

W dniach 13–14 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się XVI Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy, którego organizatorem jest firma SEKA SA. Tegoroczne wydarzenie będzie poświęcone analizie obowiązujących zmian Kodeksu pracy w zakresie stosowania umów terminowych, a także kontrowersjom przy kontrolowaniu przez ZUS zasadności zawierania umów o dzieło. Udział w Forum jest bezpłatny.  SEKA SA, firma działająca od 1988 roku, świadcząca usługi m.in. doradztwa w zakresie prawa pracy od kilku lat organizuje coroczne Forum, na którym poruszane są kwestie ważne dla każdego pracodawcy, a związane z wypełnianiem Kodeksu Pracy. Tegoroczne spotkanie stanowić będzie doskonałą okazję do poznania opinii...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

9 września br. Komisja Europejska (KE) przedstawiła wstępny zarys Programu Prac na 2016 r., którego ostateczne przyjęcie zaplanowane jest na 27 października br. Propozycja KE została przesłana do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, oraz do Xaviera Bettela, premiera Luksemburga, kraju sprawującego aktualnie prezydencję w Radzie UE. Z projektu wynika, że Program będzie opierał się na dziesięciu priorytetach zogniskowanych wokół kilku najważniejszych kwestii tj. kryzysu związanego z napływem uchodźców, wsparcia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, pogłębienia integracji rynku wewnętrznego i wzmocnienia aspektu socjalnego Unii Gospodarczo–Walutowej. Wszelkie propozycje legislacyjne muszą przy tym być spójne z...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają na spotkanie dla przedsiębiorców oraz instytucji finansowych, poświęcone możliwościom korzystania ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej w ramach instrumentów Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Szczególna uwaga poświęcona zostanie projektom z budżetu KE, zarządzanym m.in. przez organizacje międzynarodowe, w tym EBI i Europejski Fundusz Inwestycyjny, organy publiczne oraz organy podlegające prawu prywatnemu, a mające obowiązek świadczenia usługi publicznej. Seminarium odbędzie się 28 września 2015 r. (poniedziałek) w Klubie Bankowca, ul. Smolna 6 w...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

Zgodnie z danymi brytyjskiego urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w okresie od maja do lipca br. roku liczba bezrobotnych wzrosła o 10 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i wyniosła 1,82 mln (5,5%). Liczba osób zatrudnionych, w tym prowadzących własną działalność gospodarczą, wyniosła 31,09 mln osób, co stanowiło liczbę o 42 tys. wyższą w stosunku do poprzednio badanego okresu i o 413 tys. wyższą w skali roku. Poziom zatrudnienia (employment rate) pozostał bez zmian i wyniósł 73,5%. Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie:...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

Zapraszamy do udziału w kolejnej, organizowanej przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją  UŁ, debacie na temat: „Relacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Debata odbędzie się 27 października br. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. S. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi. Debata ma stanowić forum wymiany poglądów przedstawicieli nauki i praktyków zajmujących się ochroną danych osobowych. Jej celem jest przedstawienie wątpliwości interpretacyjnych i innych trudności związanych ze stosowaniem przepisów prawa w praktyce przez przedsiębiorców podejmujących różnego rodzaju działania marketingowe oraz ich analiza i...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w sierpniu 5,3 proc. r/r – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPo sierpniowych danych dotyczących produkcji sprzedanej przemysłu można mieć mieszane uczucia – z jednej strony dynamika jest niezła (5,3 proc.). Z drugiej strony – trzeba pamiętać, że baza była niska, bowiem produkcja przemysłowa w sierpniu 2014 r. była niższa o 1,9 proc. r/r. Ponadto w relacji do lipca br. produkcja przemysłowa w sierpniu była niższa o ponad 7 proc. I tylko 24 działy przemysłu (na 34) odnotowały wzrost. Jak zwykle były to branże silnie związane z eksportem.Jak zatem...

Data publikacji: 17.09.2015
więcej...

Ogłoszono nabór wniosków na dofinansowanie projektów badawczo–rozwojowych dużych przedsiębiorstw w działaniu Szybka ścieżka. Warunki wsparcia w tym oraz kilku innych działaniach zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący programu Inteligentny Rozwój. Zdaniem Konfederacji Lewiatan dofinansowanie mogą otrzymać projekty najbardziej ambitne, złożone, o ponadprzeciętnej wartości. Wyższe wymogi wobec projektów B+R dużych firm W schemacie wsparcia o nazwie Szybka ścieżka małe i średnie przedsiębiorstwa od kilku miesięcy mogą ubiegać się o dofinansowanie samodzielnych projektów badawczo–rozwojowych. Teraz zasady wsparcia w tym działaniu przyjęto również dla projektów dużych firm, które będzie można składać od połowy października. Podobnie jak w konkursie dla MŚP, wspierane projekty powinny prowadzić...

Data publikacji: 17.09.2015
więcej...

Przedsiębiorstwa będą mogły dłużej korzystać z pomocyTrwają prace nad rozporządzeniami, na mocy których wydłużony zostanie termin, w jakim może być udzielana pomoc w formie instrumentów zwrotnych przedsiębiorcom w ramach inicjatywy JESSICA oraz z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia wydłużenie okresu pomocy do 31 marca 2017 roku. Dzięki czterem planowanym do wprowadzenia w życie rozporządzeniom okres udzielania pomocy wydłużony zostanie do 31 marca 2017 r. Obecnie możliwe jest to do 31 grudnia 2015 r. Przesunięcie tego terminu umożliwiła decyzja Komisji Europejskiej, która zmieniła wytyczne dotyczące zamknięcia programów operacyjnych korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,...

Data publikacji: 17.09.2015
więcej...

Rynek zamówień publicznych wart jest od 140 mld zł do 160 mld zł rocznie. Nowe klauzule społeczne w kontraktach nie są respektowane, prawo jest ważne, ale liczą się też dobre praktyki – podkreślali uczestnicy spotkania poświęconego prawu zamówień publicznych, które odbyło się 17 września, z inicjatywy Konfederacji Lewiatan, w Smolarnii. W spotkaniu z pracodawcami i samorządowcami udział brali Maria Małgorzata Janyska, posłanka, PO, Mieczysław Augustyn, senator, PO, Lech Pilawski, dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan, Grzegorz Lang, dyrektor Departamentu Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Gospodarki. W trakcie dyskusji wskazywano, że w kontraktach cena nie powinna być najważniejsza. Przypominano o tym, że obecnie...

Data publikacji: 17.09.2015
więcej...

24 września z wizytą w Polsce będzie przebywać Johannes Hahn – Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia. Zapraszamy na spotkanie z Komisarzem w siedzibie Konfederacji Lewiatan przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 24 września o godzinie 13 45. Spotkanie przewidujemy na ok 1,5 godziny – do godziny 15 15. To kolejna już wizyta przedstawiciela KE w Lewiatanie w tym roku (wcześniej odbyły się m.in. spotkania z wiceprzewodniczącymi – Marosem Sefkovicem oraz Jyrki Katainenem poświęcone polityce klimatycznej i energetycznej UE oraz europejskiemu funduszowi inwestycyjnemu).

Data publikacji: 17.09.2015
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica