Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Kopalnie generujące największe straty zostaną zamknięte przewiduje plan naprawczy dla stojącej na skraju bankructwa Kompanii Węglowej. Decyzja rządu o wygaszeniu trwale nierentownych kopalń i uzależnieniu wynagrodzeń w górnictwie od wyników spółek węglowych jest słuszna, choć podjęta zdecydowanie zbyt późno – uważa Konfederacja Lewiatan. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanDoceniamy ciężką i niebezpieczną pracę górników, ale dotowanie trwale nierentownych kopalń jest gospodarczym absurdem i marnotrawstwem pieniędzy podatników. Transferowanie zysków z kopalń zyskownych do trwale nierentownych ogranicza możliwości modernizacji tych pierwszych i skazuje całe polskie górnictwo węgla kamiennego na bankructwo. Związkowcy i politycy opowiadający się za utrzymaniem wszystkich...

Data publikacji: 09.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan powołała Radę Zamówień Publicznych, której zadaniem będzie przygotowanie rekomendacji dotyczących dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.– Chcemy przygotować, zgodnie z zapisami ustawy, dobre praktyki dla poszczególnych branż i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Uważamy również, że nie można tylko dostosować obecnej ustawy Prawo zamówień publicznych do dyrektyw unijnych, lecz trzeba napisać ją od nowa. I tym też planujemy się zająć – mówi Marek Kowalski, szef Rady, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. zamówień publicznych.Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotować i upowszechnić przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Ustawą nowelizującą wprowadzono art.

Data publikacji: 09.01.2015
więcej...

Po 8 latach pracy na stanowisku prezesa Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią, Henryka Bochniarz zakończyła współpracę z amerykańskim koncernem. Od 16. lat pełni społecznie funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, w grudniu 2014 r. została po raz trzeci wybrana na wiceprezydenta BUSINESSEUROPE. Jest członkinią rad nadzorczych Unicredit, TP SA i Fiat Auto Poland i jedną z kluczowych postaci Stowarzyszenia Kongres Kobiet. W listopadzie 2014 r. została odznaczona przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim OOP z Gwiazdą. 

Data publikacji: 08.01.2015
więcej...

W 2015 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw może osiągnąć ok. 5 600 tys., natomiast stopa bezrobocia może po raz pierwszy od 5 lat spaść poniżej 10 proc. Początek roku prawdopodobnie będzie, jak zwykle okresem wzrostu bezrobocia i spadku zatrudnienia, jednak już w II kw. nastąpi wyraźna poprawa – uważa Konfederacja Lewiatan. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanRok 2014 skończył się relatywnie dobrą sytuacją na rynku pracy. Pod koniec roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rosło coraz szybciej (niemal o 1 proc. co miesiąc), natomiast poziom bezrobocia dość długo nie wykazywał efektu sezonowego i...

Data publikacji: 08.01.2015
więcej...

Projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, może pomóc w zwiększeniu poziomu ochrony klientów instytucji finansowych, a w szczególności konsumentów korzystających z usług firm pożyczkowych – uważa Konfederacja Lewiatan. Pod koniec 2014 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt co do zasady należy ocenić pozytywnie. Regulacja wprowadza m.in. ograniczenie możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach o kredyt konsumencki, co ma na celu przeciwdziałanie popadnięciu kredytobiorców w tzw. spiralę zadłużenia. Pozytywnie należy też ocenić propozycję rozszerzenia na wszystkie...

Data publikacji: 08.01.2015
więcej...

Po 8 latach pracy na stanowisku prezesa Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią, Henryka Bochniarz zakończyła współpracę z amerykańskim koncernem. Od 16. lat pełni społecznie funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, w grudniu 2014 r. została po raz trzeci wybrana na wiceprezydenta BUSINESSEUROPE. Jest członkinią rad nadzorczych Unicredit, TP SA i Fiat Auto Poland i jedną z kluczowych postaci Stowarzyszenia Kongres Kobiet. W listopadzie 2014 r. została odznaczona przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim OOP z Gwiazdą. 

Data publikacji: 08.01.2015
więcej...

W 2015 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw może osiągnąć ok. 5 600 tys., natomiast stopa bezrobocia może po raz pierwszy od 5 lat spaść poniżej 10 proc. Początek roku prawdopodobnie będzie, jak zwykle okresem wzrostu bezrobocia i spadku zatrudnienia, jednak już w II kw. nastąpi wyraźna poprawa – uważa Konfederacja Lewiatan. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanRok 2014 skończył się relatywnie dobrą sytuacją na rynku pracy. Pod koniec roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rosło coraz szybciej (niemal o 1 proc. co miesiąc), natomiast poziom bezrobocia dość długo nie wykazywał efektu sezonowego i...

Data publikacji: 08.01.2015
więcej...

Projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, może pomóc w zwiększeniu poziomu ochrony klientów instytucji finansowych, a w szczególności konsumentów korzystających z usług firm pożyczkowych – uważa Konfederacja Lewiatan. Pod koniec 2014 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt co do zasady należy ocenić pozytywnie. Regulacja wprowadza m.in. ograniczenie możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach o kredyt konsumencki, co ma na celu przeciwdziałanie popadnięciu kredytobiorców w tzw. spiralę zadłużenia. Pozytywnie należy też ocenić propozycję rozszerzenia na wszystkie...

Data publikacji: 08.01.2015
więcej...

Polskie Stowarzyszenie Studenckie na Uniwersytecie w Cambridge (CU Polish Society) pragnie przedstawić nowy projekt networkingowo–biznesowy pod nazwą Next Step: Poland skierowany do polskich studentów najlepszychuczelni w Wielkiej Brytanii oraz przedstawicieli firm, instytucji naukowych i rządowych w Polsce. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim czynnego udziału oraz do zaangażowania się we współorganizację tego przedsięwzięcia.CU Polish Society stanowi platformę dla wymiany myśli i rozwoju innowacyjnych rozwiązań poprzez integracjęPolonii reprezentującej szeroki wachlarz kierunków naukowych. Nasze stowarzyszenie zrzesza ponad 200polskich studentów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu w Cambridge. Jesteśmy zaangażowani w promocję polskiej kultury i tradycji oraz środowisk naukowych i biznesowych poprzez organizację licznych konferencji...

Data publikacji: 07.01.2015
więcej...

Dialog jest jednym z fundamentów funkcjonowania państwa i społeczeństwa – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski rozpoczynając spotkanie dotyczące stanu prac nad nową formułą dialogu społecznego w Polsce. W debacie na zaproszenie prezydenta, która odbyła się 7 stycznia w Pałacu Prezydenckim, wziął udział minister Władysław Kosiniak–Kamysz oraz szefowie organizacji pracodawców i związków zawodowych. Konfederację Lewiatan reprezentowała Henryka Bochniarz. Uczestnicy poinformowali prezydenta Bronisława Komorowskiego, że istnieje szansa na przedstawienie wspólnego projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ale treść wymaga jeszcze doprecyzowania. Intencją wszystkich stron jest przekazanie MPiPS uzgodnionych założeń projektu do 31 stycznia, by ministerstwo przygotowało projekt nowej ustawy o dialogu społecznym.Minister pracy...

Data publikacji: 07.01.2015
więcej...

W czasie 100 dni rząd Ewy Kopacz zakończył negocjacje z Komisją Europejską większości krajowych programów operacyjnych, skierował do konsultacji społecznych projekty ustaw ważnych dla przedsiębiorców, ale jednocześnie w Sejmie utknęła ustawa o odnawialnych źródłach energii, a wdrażanie pakietu onkologicznego rozpoczęło się ze zgrzytami – ocenia Konfederacja Lewiatan. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanWśród plusów funkcjonowania rządu Ewy Kopacz w czasie pierwszych 100 dni wymieniłbym fakt, że premier wynegocjowała racjonalne porozumienie UE w sprawie polityki klimatyczno–energetycznej do 2030 roku. Musimy redukować emisję CO2, ale jako kraj najbardziej uzależniony od węgla dostaniemy dodatkowe fundusze na realizację tego celu.Rząd zakończył również...

Data publikacji: 07.01.2015
więcej...

Po październikowej Radzie Europejskiej, na której przyjęto ramy polityki klimatyczno–energetycznej do 2030 roku, dyskusja o przyszłości polityki klimatycznej i energetycznej nabrała tempa. W 2015 r. będą podejmowane decyzje, których konsekwencje biznes będzie ponosił przez kolejne dekady – ocenia Konfederacja Lewiatan. W tym roku podziewamy się propozycji dotyczących:– narzędzi chroniących europejski przemysł przed ucieczką emisji tzw. carbon leakage, – zasad funkcjonowania funduszu transformacji sektora energetyki oraz– mechanizmu przydzielania darmowych uprawnień dla energetyki. Wszystkie powyższe kwestie związane są z funkcjonowaniem systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w okresie 2020 –2030. Oznacza to, że system EU ETS pozostanie centralnym narzędziem polityki klimatycznej...

Data publikacji: 07.01.2015
więcej...

Polskie Stowarzyszenie Studenckie na Uniwersytecie w Cambridge (CU Polish Society) pragnie przedstawić nowy projekt networkingowo–biznesowy pod nazwą Next Step: Poland skierowany do polskich studentów najlepszychuczelni w Wielkiej Brytanii oraz przedstawicieli firm, instytucji naukowych i rządowych w Polsce. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim czynnego udziału oraz do zaangażowania się we współorganizację tego przedsięwzięcia.CU Polish Society stanowi platformę dla wymiany myśli i rozwoju innowacyjnych rozwiązań poprzez integracjęPolonii reprezentującej szeroki wachlarz kierunków naukowych. Nasze stowarzyszenie zrzesza ponad 200polskich studentów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu w Cambridge. Jesteśmy zaangażowani w promocję polskiej kultury i tradycji oraz środowisk naukowych i biznesowych poprzez organizację licznych konferencji...

Data publikacji: 07.01.2015
więcej...

Dialog jest jednym z fundamentów funkcjonowania państwa i społeczeństwa – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski rozpoczynając spotkanie dotyczące stanu prac nad nową formułą dialogu społecznego w Polsce. W debacie na zaproszenie prezydenta, która odbyła się 7 stycznia w Pałacu Prezydenckim, wziął udział minister Władysław Kosiniak–Kamysz oraz szefowie organizacji pracodawców i związków zawodowych. Konfederację Lewiatan reprezentowała Henryka Bochniarz. Uczestnicy poinformowali prezydenta Bronisława Komorowskiego, że istnieje szansa na przedstawienie wspólnego projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ale treść wymaga jeszcze doprecyzowania. Intencją wszystkich stron jest przekazanie MPiPS uzgodnionych założeń projektu do 31 stycznia, by ministerstwo przygotowało projekt nowej ustawy o dialogu społecznym.Minister pracy...

Data publikacji: 07.01.2015
więcej...

W czasie 100 dni rząd Ewy Kopacz zakończył negocjacje z Komisją Europejską większości krajowych programów operacyjnych, skierował do konsultacji społecznych projekty ustaw ważnych dla przedsiębiorców, ale jednocześnie w Sejmie utknęła ustawa o odnawialnych źródłach energii, a wdrażanie pakietu onkologicznego rozpoczęło się ze zgrzytami – ocenia Konfederacja Lewiatan. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanWśród plusów funkcjonowania rządu Ewy Kopacz w czasie pierwszych 100 dni wymieniłbym fakt, że premier wynegocjowała racjonalne porozumienie UE w sprawie polityki klimatyczno–energetycznej do 2030 roku. Musimy redukować emisję CO2, ale jako kraj najbardziej uzależniony od węgla dostaniemy dodatkowe fundusze na realizację tego celu.Rząd zakończył również...

Data publikacji: 07.01.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica