Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego jest jednym z członków międzynarodowego konsorcjum, w ramach największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w UE, Horyzont 2020. Konsorcjum jest beneficjentem projektu NEPTUNE. Projekt skierowany jest do małych i średnich firm, zakłada wsparcie działań w zakresie tworzenia nowych projektów, innowacji i przedsiębiorczości poprzez  rozwój międzysektorowego i transgranicznego łańcucha wartości w obszarze „niebieskiego wzrostu (Blue Growth) w Europie i poza nią. Celem projektu jest rozwój regionalnych ekosystemów gospodarczych oraz tworzenie lepszych warunków współpracy między firmami i klastrami w sektorach: morskim, przestrzeni kosmicznej, technologii informacyjno–komunikacyjnych,...

Data publikacji: 01.09.2016
więcej...

31 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan. Członkowie Rady wysłuchali informacji o konferencjach regionalnych firm rodzinnych, które odbyły się w siedmiu miastach, posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej ds. MŚP na temat „Firmy rodzinne w polskiej gospodarce i Europejskim Forum Nowych Idei, które po raz szósty odbędzie się we wrześniu w Sopocie.Eksperci Lewiatana przedstawili stan prac nad kilkoma ważnymi projektami, m.in. nowelizacją ustawy o pracy tymczasowej, nowelizacją ustawy o związkach zawodowych i zmianami w kodeksie karnym (chodzi o karę 25 lat m.in. za oszustwa podatkowe).Gośćmi przedsiębiorców były Luiza Modzelewska, dyrektor departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych Ministerstwa...

Data publikacji: 31.08.2016
więcej...

8 sierpnia 2016 r. w Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie w sprawie organizacji bezpiecznych parkingów dla samochodów ciężarowych. Posiedzenie zostało poprzedzone krótką prezentacją przedstawiciela firmy ABC Czepczyński na temat procedur wyłudzania i kradzieży towaru oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Oba tematy zainteresowały zarówno firmy transportowe, firmy z sektora bezpieczeństwa, jak również firmy produkcyjne i sprzedaży detalicznej. Na spotkaniu wszyscy uczestnicy zgodzili się co do dwóch głównych spraw: 1) utworzenie w Polsce bezpiecznych parkingów jest jak najbardziej wskazane i potrzebne; 2) będzie to bardzo trudne, długofalowe przedsięwzięcie, wymagające zaangażowania wielu podmiotów.

Data publikacji: 30.08.2016
więcej...

Compass & Partners to firma specjalizująca się w budowie kultury organizacyjnej opartej na optymalizacji procesów oraz odpowiedzialności pracowników za zmiany. Konsultanci koncentrują się na rozwoju liderów, przy jednoczesnym praktycznym wsparciu podczas przejścia przez proces zmian. Współpraca z C&P oparta jest o nowoczesne koncepcje zarządzania i know–how z zakresu zarządzania strategicznego i Lean Management. Dla ekspertów Compass & Partners, w centrum uwagi jest człowiek i wiara w jego możliwości. Siłą napędową realizacji celów – koncentracja na podnoszeniu kompetencji zespołu, spójna z kluczowymi procesami organizacji oraz przyświecającą jej strategią rozwoju.    Atuty Compass & Partners:       ...

Data publikacji: 29.08.2016
więcej...

Ministerstwo Rozwoju przygotowało, wspólnie z innymi resortami, projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konsultacje społeczne Strategii mają trwać do września 2016 r. W konsultacjach nie może zabraknąć Członków Konfederacji Lewiatan. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o uwagi, pytania oraz propozycje zmian. Przygotowaliśmy fiszkę, którą ma nam wszystkim pomóc w pracy nad analizą i oceną Strategii (w załączeniu). Planujemy następujący harmonogram prac nad analizą i oceną Strategii: 1)    sierpień 2016 a)    przygotowanie na podstawie Państwa uwag i propozycji oraz analiz ekspertów Konfederacji Lewiatan wstępnej oceny Strategii i propozycji jej...

Data publikacji: 10.08.2016
więcej...

Zapraszamy do zalogowania się na platformie Konfederaci Konfederatom – miejsca, gdzie członkowie Konfederacji mają okazję zaprezentować swój profil działalności, historię firmy i filozofię jej działania, zamieścić swoje zapytania ofertowe, dane kontaktowe, a także nawiązać współpracę na korzystnych warunkach z innymi firmami zrzeszonymi w organizacji. Głównym celem platformy jest wspieranie budowania relacji biznesowych.  Firmy, które zalogują się do portalu, co 3 tygodnie otrzymywać będą biuletyn z najnowszymi wiadomościami dot. nowych firm i ofert specjalnych. Dostęp do platformy mają tylko zalogowani członkowie Konfederacji Lewiatan. Prowadzenie konta firmy, zamieszczanie ofert i korzystanie z ofert firm członkowskich jest bezpłatne. Zapraszamy do...

Data publikacji: 05.08.2016
więcej...

Nowe przepisy dotyczące pracy tymczasowej zniechęcą przedsiębiorców do stosowania tej formy zatrudnienia – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy, który ma uregulować ten sposób zatrudniania. Nowelizacja ustawy jest nakierowana na ograniczenie stosowania pracy tymczasowej w ramach umowy o pracę. Niepokoją takie propozycje jak:– zwiększanie stopnia złożoności regulacji prowadzących do braku pewności po stronie podmiotów je stosujących,– wprowadzanie nowych obciążeń i kosztów w przypadku umów o pracę (np. przerzucenie na przedsiębiorców kosztów wydłużania umowy o pracę do dnia porodu),– wzmacnianie umów cywilnoprawnych kosztem umów o pracę, – brak promowania umów o pracę poprzez wydłużenie okresu skierowania pracownika tymczasowego do 24...

Data publikacji: 04.08.2016
więcej...

2 sierpnia br. w trakcie spotkania Podzespołu ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej (działającego w ramach RDS) rozmawialiśmy m.in. na temat listy leków dla osób powyżej 75 roku życia. Piotr Błaszczyk, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego podkreślił, że zaproponowana przez Ministra Zdrowia lista jest kompromisem, który łączy oczekiwania pacjentów i umożliwia kontynuowanie stabilnej aktywności gospodarczej przedsiębiorcom działającym w Polsce. W drugiej części spotkania Minister Krzysztof Łanda przybliżył zakres prac nad zmianami w zakresie ustawy refundacyjnej i Prawa farmaceutycznego. Przedsiębiorców ucieszył fakt realizacji wcześniejszych zapowiedzi dotyczących wprowadzenia...

Data publikacji: 03.08.2016
więcej...

Choć unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zostało przyjęte 27 kwietnia br., prace legislacyjne, związane z reformą unijnych ram prawnych nadal trwają. Obecnie przeniosły się one na grunt krajowy. Państwa członkowskie muszą dostosować swoje przepisy do wymogów rozporządzenia. Mają na to czas do 25 maja 2018 roku, od kiedy rozporządzenie będzie stosowane – podkreśla Konfederacja Lewiatan. – Wśród przepisów, które wymagają zmiany wymienić można akty sektorowe, m.in. prawo bankowe, przepisy o udostępnianiu informacji gospodarczych czy prawo ubezpieczeniowe. Ważne będzie także uregulowanie kwestii przetwarzania danych osobowych pracowników – wskazuje Magdalena Piech, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Konieczne jest także uchylenie aktów krajowych lub...

Data publikacji: 02.08.2016
więcej...

Prezydent podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nie rozwiązuje ona trwającego od miesięcy sporu politycznego wokół tej instytucji i nie prowadzi do odbudowy, tak istotnego dla przedsiębiorców, zaufania do prawa i instytucji publicznych. Abstrahując od wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. (K 34/15) i 9 marca br. (K 47/15), w ustawie, zobowiązano prezesa Trybunału do włączenia do składów orzekających i przydzielenia spraw 3 sędziom, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta RP oraz przewidziano publikację orzeczeń Trybunału wydanych przed dniem 20 lipca 2016 r. z „naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015...

Data publikacji: 01.08.2016
więcej...

Obecnie przedsiębiorcy płacą za przechowywanie akt ok. 130 mln zł rocznie. Pracodawcy muszą trzymać akta pracownicze przez 50 lat, tylko w jednym celu – emerytalnym. Wkrótce może to się zmienić. W ocenie Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, zapowiadane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany będą dla biznesu korzystne. W Polsce obowiązuje jeden z najdłuższych na świecie i rekordowy w Europie, aż 50 – letni, obowiązkowy czas archiwizacji akt pracowniczych. Dla porównania dokumentacja kadrowo– płacowa w Wielkiej Brytanii przechowywana jest przez okres 6 lat, w Niemczech odpowiednio 10 i 6 lat, a we Francji i na Węgrzech obie kategorie dokumentów...

Data publikacji: 29.07.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan zwróciła się do prezydenta z apelem o rozważenie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z „prewencyjnym wnioskiem w sprawie zgodności ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne jej rozpatrzenie. Konfederacja Lewiatan podczas całego procesu legislacyjnego wielokrotnie wskazywała na poważne wątpliwości co do zgodności z Konstytucją oraz prawem unijnym kluczowych regulacji zawartych w ustawie.Przepisy dotyczące przedmiotu opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego i progresywnych stawek podatku są niejasne i powodują liczne wątpliwości, co do ich zgodności z art. 2 i art. 217 Konstytucji. Vacatio legis określone w ustawie (1 września br.) jest jak...

Data publikacji: 28.07.2016
więcej...

Minister zdrowia przedstawił główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia. Zdaniem Konfederacji Lewiatan duże obawy budzi proponowana zmiana w sposobie finansowania służby zdrowia połączona z likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak naprawdę oznacza ona przewrócenie całego systemu do góry nogami. – Planowane zmiany w ochronie zdrowia w wielu miejscach nie dziwią i stanowią realizację postulatów wyborczych PiS. Niemniej jednak duże zaniepokojenie wywołuje nowy sposób finansowania ochrony zdrowia. Już sama zmiana organizacyjna – przejście z NFZ na wojewódzkie oddziały zdrowia stanowi ogromne wyzwanie logistyczne i techniczne. Dzisiejsze oddziały NFZ są właścicielami bazy danych i systemów informatycznych, które będzie musiała przejąć nowa instytucja. Do...

Data publikacji: 27.07.2016
więcej...

Będą ułatwienia dla początkujących przedsiębiorców MŚP, którzy planują pozyskać fundusze unijne na innowacyjne inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. To uzgodnienia, które zostały wspólnie wypracowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą oraz partnerów społecznych, w tym Dolnośląskich Pracodawców. Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata na Dolnym Śląsku będą mogły liczyć na ułatwienia w najbliższym konkursie RPO z działania 1.5.A Wsparcie innowacyjności  produktowej i procesowej MŚP. To efekt wspólnie wypracowanych rozwiązań między Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a przedstawicielami środowisk regionalnego biznesu. Podczas lipcowego posiedzenia grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji Komitetu Monitorującego RPO...

Data publikacji: 26.07.2016
więcej...

Oferta specjalna na platformie Konfederaci Konfederatom! Spółka ODO 24, członek Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu, oferuje szeroki wachlarz audytów, warsztatów i szkoleń, wspomagających proces ochrony danych. Szczegóły oferty zamieszczone są na platformie B2B pod poniższym linkiem: http://k2k.konfederacjalewiatan.pl Dostęp do ofert i prezentacji firm możliwy jest dopiero po zalogowaniu. Uwaga! Na hasło LEWIATAN firma udziela 10 % rabatu! *** Platforma B2B „Konfederaci Konfederatom jest miejscem, gdzie członkowie Konfederacji prezentują specjalne oferty handlowe dla firm zrzeszonych w Lewiatanie. Głównym celem projektu jest wspieranie budowania relacji biznesowych, pozyskiwanie nowych klientów i obniżenie kosztów...

Data publikacji: 25.07.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica