Aktualności » Konfederacja Lewiatan

30 i 31 maja 2014, Warszawa uzyska dostęp do morza. Po 5 latach w Świnoujściu w stolicy odbędzie się szósta edycja Karuzeli Cooltury pod hasłem „marzenia i bariery. Na plaży Poniatówka przy Stadionie Narodowym w „Temacie Rzeka będzie można spotkać całą gamę osobistości – od Andrzeja Wajdy i Jacka Santorskiego po bp. Tadeusza Pieronka i Beatę Pawlikowską. Zamiast po czerwonym dywanie będą chodzić po piasku. VI edycja Karuzeli Cooltury o marzeniach i barierach    Tegoroczna Karuzela jest „w drodze z uwagi...

Data publikacji: 19.05.2014
więcej...

Ministerstwo Pracy chce, aby dla ubezpieczenia zdrowotnego nie trzeba było już rejestrować się w urzędzie pracy. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanWyprowadzenie z urzędów pracy osób, które rejestrują się jako bezrobotne tylko z powodu potrzeby uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego to krok w dobrym kierunku. Urzędy będą mogły w większym stopniu skoncentrować się na tych, którzy faktycznie potrzebują pracy i chcą współpracować przy jej poszukiwaniu. Teraz jest tak, że część (wg niektórych szacunków nawet 30 proc.) bezrobotnych już w momencie rejestracji wie, że nie jest chętna i gotowa do podjęcia pracy (a zatem rzeczywiście...

Data publikacji: 16.05.2014
więcej...

Należy rozważyć czy na obecnym etapie prac konieczne jest wprowadzenie specjalnego podatku węglowodorowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyrażony przez rząd zamiar przesunięcia jego obowiązywania do 2020 roku – uważają Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo–Wydobywczego i Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Branża wydobywcza, oceniając projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, który trafił do Sejmu, wskazuje, że w przypadku, gdyby jednak niezbędne okazało się wprowadzenie specjalnego podatku węglowodorowego już teraz, to należałoby go powiązać z dochodami faktycznie osiąganymi ze sprzedaży kopaliny, a nie z określonym wskaźnikiem rynkowym, który służy do obliczenia...

Data publikacji: 15.05.2014
więcej...

Inflacja w kwietniu br., w ujęciu rocznym, wyniosła zaledwie 0,3 proc., a w ujęciu m/m pozostała niezmieniona – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanInflacja nadal utrzymuje się na niskim poziomie. I to mimo, że kwiecień sprzyjał wzrostowi cen ze względu na święta wielkanocne. Gdyby nie wzrost cen wódki i papierosów (podwyżka akcyzy) inflacja byłaby jeszcze mniejsza. Gdybyśmy nie znali innych wskaźników dotyczących naszej gospodarki, to na podstawie tak niskiego wzrostu cen moglibyśmy postawić tezę, że Polska weszła w okres osłabienia gospodarczego. Na szczęście, tak nie jest, bo produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie, wynagrodzenia,...

Data publikacji: 14.05.2014
więcej...

Elastyczne warunki prowadzenia prac poszukiwawczych i wydobycia, czy wyważone traktowanie przypadków naruszenia warunków technicznych – proponują Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo–Wydobywczego i Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Jutro Nadzwyczajna Komisja ds. Energetyki i Surowców Energetycznych zajmie się nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego. – Branża poszukiwawczo–wydobywcza z dużym zadowoleniem przyjęła wiadomość o rezygnacji z koncepcji powołania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych, jak również wprowadzenia wspólnej zintegrowanej koncesji i okresu przejściowego. Jednak proponowane przepisy, wciąż utrzymują wysoki poziom biurokratyzacji i skomplikowane procedury, które będą skutecznie utrudniały prace sektora – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka...

Data publikacji: 13.05.2014
więcej...

Podczas zakończonego właśnie VI Kongresu Kobiet w Warszawie odbyło się kilka sesji oraz kilkadziesiąt paneli i warsztatów, w których udział wzięło około 9000 uczestniczek i uczestników z całej Polski oraz kilkunastu krajów świata, m.in. Ukrainy, Litwy, Francji, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Bułgarii, a także ze Stanów Zjednoczonych oraz Indii. Wśród gości specjalnych znaleźli się m.in. premier Donald Tusk, marszałkini Sejmu Ewa Kopacz i wicemarszałkini Wanda Nowicka, Pani Prezydentowa Anna Komorowska, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz–Waltz. Dyskutowano m.in. o 25–latach po transformacji, solidarności z Ukrainą, nadchodzących wyborach europejskich, kontrowersjach wokół gender, reprezentacji płci w gremiach...

Data publikacji: 12.05.2014
więcej...

W przypadku umów o dzieło i umów zlecenia wprowadzenie ustawowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest możliwe. Konfederacja Lewiatan jest przeciwna jakimkolwiek ograniczeniom w kształtowaniu umów cywilnoprawnych. Wiele państw ustawowo określa minimalne wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez pracownika na rzecz pracodawcy wychodząc z założenia, że jest on słabszą stroną i nie mogąc znaleźć innej pracy i nie mając środków do życia będzie zgadzał się na każde warunki stawiane przez pracodawcę. Wprowadzenie ustawowego minimalnego wynagrodzenia stanowi ograniczenie swobody zawierania umów i odstępstwo od zasady „chcącemu nie dzieje się krzywda, ale w celu ochrony słabszych wiele społeczeństw akceptuje takie...

Data publikacji: 09.05.2014
więcej...

Zmiana nazwy Sudeckiego Związku Pracodawców oraz rozwój Sekcji Kobiet Biznesu i Sekcji Medycznej – to dwa główne tematy planowanego na piątek nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków. Spotkanie w nowo otwartym Browarze Jedlinka zaplanowano na 9 maja. Rozpocznie je Walne Zebranie członków o godz. 16.30. Przedstawiciele ponad 135 zrzeszonych w organizacji firm zdecydują, czy zmienić nazwę SZP na „Dolnośląscy Pracodawcy. – Nasza organizacja rośnie w siłę, szybko się rozwija, wciąż przyjmujemy nowych członków – już nie tylko z regionu Pogórza Sudeckiego, ale całego województwa dolnośląskiego. Chcemy, by wszyscy pracodawcy– także ci Wrocławia, czy Jeleniej Góry  mogli identyfikować się z...

Data publikacji: 08.05.2014
więcej...

Rola pielęgniarek i położnych powinna zostać wzmocniona, ale zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o tych zawodach nie są spójne zarówno z innymi przepisami, jaki i regulacjami z zakresu ochrony zdrowia – uważa Konfederacja Lewiatan. Celem proponowanych zmian w projekcie ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej jest umożliwienie im wystawiania recept na niektóre leki, zleceń na wyroby medyczne oraz wypisywania skierowań na wykonywanie określonych badań diagnostycznych.– Z wielkim zainteresowaniem odbieramy działania Ministerstwa Zdrowia mające na celu zwiększenie roli pielęgniarek i położnych. Projektodawca nie wyjaśnia jednak jak będą finansowane zmiany, w tym również kto poniesie koszt kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych...

Data publikacji: 07.05.2014
więcej...

W przypadku usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych dla podatników, gdy ich miejscem będzie terytorium innego państwa UE, polski operator może nie być zwolniony z obowiązku wystawienia faktury z dopiskiem odwrotne obciążenie. Konieczne będzie zatem śledzenie statusu odbiorcy, co w przypadku usług, świadczonych np. w pociągach będzie bardzo trudne, a wręcz niemożliwe – uważa Konfederacja Lewiatan. Przekazany do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej ma implementować dyrektywę Rady w odniesieniu do miejsca świadczenia usług. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania zmierzające do opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną...

Data publikacji: 06.05.2014
więcej...

Konfederacja Lewiatan  zaprasza na konferencję prasową:                                                                            Czarna Lista Barier 2014 Już po raz jedenasty przedstawimy bariery, które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. W ubiegłym roku doczekaliśmy się kilku korzystnych zmian dla przedsiębiorców, m.in. wydłużono okres rozliczeniowy czasu pracy i wprowadzono ruchomy czas pracy w porozumieniu z pracownikami,  poszerzono również możliwości świadczenia usług zagranicznym przedsiębiorstwom w dni świąteczne. Udało się także nieco ograniczyć wysokie koszty administracyjne realizacji obowiązków podatkowych, m.in. stworzono możliwości wystawiania uproszczonych faktur przy transakcjach do 450 zł czy wystawiania faktur zbiorczych dla kilku odrębnych dostaw towarów lub usług w trakcie miesiąca. Ponadto ułatwiono odzyskiwanie VAT od niezapłaconych...

Data publikacji: 05.05.2014
więcej...

Jedna naprawa to luksus, na który nie możemy sobie pozwolić. Planowane zmiany w kodeksie cywilnym najbardziej odczuje polska branża produktów AGD, przemysł samochodowy i serwisy zajmujące się ich naprawą – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Zdaniem Konfederacji Lewiatan proponowane przy okazji prac nad implementacją dyrektywy konsumenckiej zmiany w kodeksie cywilnym  odbiją się na kondycji polskich przedsiębiorców. Mimo, że przepisy unijne nie wymagają takich zmian, polski ustawodawca chce dać konsumentom prawo do odstąpienia od umowy w razie ponownego ujawnienia się wady produktu w ciągu dwóch lat od zakupu towaru. Zasadność wprowadzenia takiego przepisu i skutki ekonomiczne nie są brane pod uwagę.

Data publikacji: 04.05.2014
więcej...

Wskaźnik PMI w kwietniu br. odnotował spadek do 52 pkt z poziomu 54,0 w marcu – podał bank HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej –Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan. Wskaźnik PMI w kwietniu jest zdecydowanie niższy niż w trzech ostatnich miesiącach i najniższy od lipca 2013 r. Ale ciągle wskazuje poprawę warunków w sektorze przemysłowym. Przedsiębiorstwa sygnalizują wyraźnie mniejsze tempo wzrostu nowych zamówień na rynku krajowym. Jednak nie to niepokoi, bowiem wskaźnik nowych zamówień pozostał wyraźnie ponad progiem 50 punktów. Niepokoi natomiast zdecydowany spadek zamówień eksportowych – wskaźnik nowych zamówień eksportowych zbliżył się do granicznej wartości 50 punktów...

Data publikacji: 04.05.2014
więcej...

5 maja rusza IV edycja Konkursu na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne roku. Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Partnerstwa można zgłaszać w dwóch kategoriach: Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno–Prywatne 2014 Roku. Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno–Publiczne 2014 Roku. ************************************************************************************ Organizatorem Konkursu jest Krajowy Ośrodek EFS (w poprzednich latach również Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju –UNDP). Konkurs ma na celu promocję innowacyjnego i partnerskiego podejścia do realizacji przedsięwzięć społecznych, które pokrywają się z obszarami wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Data publikacji: 30.04.2014
więcej...

Największy Konkurs Marketingu Bezpośredniego GOLDEN ARROW (www.goldenarrow.pl), który jest organizowany od 2006 roku przez przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu i VFP Communications, wydawcę m.in. miesięcznika „Media & Marketing Polska, w tym roku został rozbudowany o dodatkową kategorię, oprócz dotychczasowych (www.goldenarrow.pl/kategorie.html) tj,:        wysyłka bezpośrednia,        program lojalnościowy,        promocja sprzedaży,        experiential marketing,        program incentive travel,        marketing internetowy,        social media,        marketing mobilny,        direct response advertising,        kampania zintegrowana        Kampania design       ...

Data publikacji: 29.04.2014
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica