Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Chcemy, aby dialog społeczny był doceniany przez Polaków. Dlatego Rada Dialogu Społecznego musi reagować na to, co się dzieje w państwie – powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa dolnośląskiego, które odbyło się 20 grudnia br. Przewodnicząca RDS podkreśliła, że w związku z przygotowywaną w przyszłym roku nowelizacją ustawy dotyczącej dialogu społecznego, konieczna jest współpraca w tym zakresie z regionami, zbieranie opinii, dobrych praktyk. Chodzi o to, żeby poprzez zmiany w ustawie jeszcze bardziej wzmocnić i usprawnić dialog społeczny.Henryka Bochniarz zapowiedziała też, że w styczniu 2017 roku plenarne posiedzenie RDS...

Data publikacji: 20.12.2016
więcej...

Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad prawnym rozwiązaniem problemu sukcesji w firmach rodzinnych. Wszystko wskazuje na to, że w styczniu 2017 r. będzie gotowy projekt ustawy, która wprowadzi do porządku prawnego instytucję prokurenta spadkowego. Będzie on zarządzał firmą do czasu rozstrzygnięć spadkowych – informuje Konfederacja Lewiatan. Sukcesji w firmach rodzinnych poświęcone było spotkanie Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Firmy rodzinne działające w Radzie Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan, a także w Regionalnych Radach Firm Rodzinnych od dawna wskazywały na prawne problemy związane z sukcesją, tak przedsiębiorstw osób fizycznych, jak i spółek. Ministerstwo Rozwoju...

Data publikacji: 19.12.2016
więcej...

Firmy MŚP uzyskają możliwość finansowania wprowadzania innowacji, dzięki środkom przeznaczonym na zabezpieczenia kredytów. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie oferował małym i średnim przedsiębiorstwom instrumenty, które umożliwią zabezpieczenie kredytów.  Gwarancje spłaty kredytów znacząco ułatwią małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do finansowania projektów inwestycyjnych. Niejednokrotnie bez takich gwarancji, przedsiębiorcy nie mieliby możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Wsparcie ma być dostępne do końca 2023 r. Państwowy bank utworzył Fundusz Gwarancyjny (FG) ze środków z obecnej perspektywy 2014–2020. Fundusze unijne w kwocie 525 mln zł pochodzą z programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój (POIR), a resztę...

Data publikacji: 17.12.2016
więcej...

Fundacja Ashoka w ramach swojej misji wspierania innowatorów społecznych stworzyła program Społeczny StartUp. Jest on skierowany do przedsiębiorców społecznych, czyli tych, którzy szukają rozwiązań problemów społecznych związanych z aktywizacją zawodową grup wykluczonych, z ochroną środowiska, z wsparciem osób z niepełno sprawnościami oraz ich rodzin i innymi trudnościami nękającymi naszą teraźniejszość. Jury złożone z przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz biznesu wybrało spośród 41 zgłoszonych w II edycji programu pomysłów 5 przedsiębiorstw lub pomysłów na przedsiębiorstwa. Zapewniamy im grant oraz szkolenia merytoryczne. W sumie wspieramy 15 podmiotów z całej...

Data publikacji: 16.12.2016
więcej...

O projekcie zmian w prawie farmaceutycznym wypowiada się w Pulsie Biznesu, 15 grudnia br. dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.https://pulsbiznesu.pb.pl/premium/4651464,36613,aptekarze–kloca–sie–w–sejmie Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 15.12.2016
więcej...

Pogłębienie dysproporcji w rozmieszczeniu aptek, ograniczenie dostępu do usług farmaceutycznych, utrwalenie nieprawidłowości występujących na tym rynku, naruszenie prawa unijnego, w szczególności swobody przedsiębiorczości oraz zasady ochrony konkurencji – takie zdaniem Konfederacji Lewiatan mogą być konsekwencje wprowadzenia w życie poselskiego projektu Prawo farmaceutyczne, nad którym pracuje Sejm. Posłowie proponują wprowadzenie zasady zwanej „Apteka dla aptekarza, która przewiduje możliwość prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów lub wybrane spółki osobowe farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu, stopniowe wygaszanie aptek prowadzonych przez innych przedsiębiorców oraz zastosowanie ograniczeń podmiotowych, terytorialnych i demograficznych uniemożliwiających otwieranie nowych aptek w określonych lokalizacjach.– Projekt nie zawiera żadnych przepisów, które sprzyjałyby powstawaniu...

Data publikacji: 14.12.2016
więcej...

W programie Prawy do lewego, 13 grudnia br., w telewizji Polsat News 2, Daria Kulczycka, ekspertka Konfederacji Lewiatan mówi o przyszłości polskiego górnictwa.http://www.ipla.tv/Prawy–do–lewego–lewy–do–prawego–35–lat–pozniej/vod–7190458 Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 14.12.2016
więcej...

O upadłości konsumenckiej mówiła Anna Dużyńska–Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan w programie „Chodzi o pieniądze, 12 grudnia br., w TVP.http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_tv.php?kw=02ec12aaa2df5d0102ec1200000114ce Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 13.12.2016
więcej...

Resort sprawiedliwości opublikował projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu ściganie lichwy. Istotne jest jednak to, że kluczowe zmiany nie dotyczą w ogóle spraw karnych, a uderzą w firmy pożyczkowe i ich klientów, którzy wpadną do szarej strefy – ostrzega Konfederacja Lewiatan. – Projekt zakłada między innymi zmianę przepisów ustawy o kredycie konsumenckim polegającą na zredukowaniu kosztów pozaodsetkowych do 20 proc. w skali roku, w miejsce obecnie obowiązującego limitu 55 proc. A przecież nowe limity dopiero kilka miesięcy temu weszły w życie. Wydaje się, że w praktyce Ministerstwo uniemożliwi działanie firm pożyczkowych, które nie...

Data publikacji: 12.12.2016
więcej...

9 grudnia br.,Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa warmińsko–mazurskiego. Przewodnicząca RDS zachęcała partnerów społecznych w regionie do współpracy i zgłaszania propozycji dotyczących nowelizacji ustawy o RDS, m.in. chodzi o usytuowanie i finansowanie WRD–sów. Podkreślała, że nadal mamy do czynienia z bardzo niską świadomością społeczeństwa w kwestiach dialogu społecznego. Henryka Bochniarz zapowiedziała, że na najbliższym plenarnym posiedzeniu RDS, 19 stycznia 2017 roku odbędzie się dyskusja na temat reformy służby zdrowia, planowane jest także wysłuchanie publiczne dotyczące zmian w edukacji.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 09.12.2016
więcej...

W 2012 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Będzie on częścią ogólnoświatowego spisu, realizowanego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. GUS rozpoczął proces formułowania zakresu informacyjnego spisu. W tym celu prowadzone są konsultacje społeczne. Polegają one na wypełnieniu formularza ankiety internetowej. Zawiera ona pytania, pozwalające na ustalenie wykorzystania przez użytkowników danych spisowych, rozpoznanie alternatywnych źródeł danych, poznanie potrzeb informacyjnych.Wypełnienie ankiety daje przedsiębiorcom szansę wpłynięcia na kształt spisu i uwzględnienia w nim tematów ważnych z punktu widzenia danej firmy lub branży. Jest to szczególnie ważne dla prowadzących działalność skierowaną do gospodarstw domowych (np. instytucje finansowe,...

Data publikacji: 09.12.2016
więcej...

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz rozpoczęła spotkania z szefami klubów parlamentarnych w sprawie roli i zadań dla Rady Dialogu Społecznego. Wczoraj rozmawiała z Władysławem Kosiniak–Kamyszem, przewodniczącym klubu parlamentarnego PSL.Konfederacja Lewiatan  

Data publikacji: 08.12.2016
więcej...

W dzisiejszym wydaniu, 7 grudnia br., Dziennika Gazety Prawnej, w artykule Przed nami rewolucja talentów Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan pisze o przyszłości pracy. Przed nami rewolucja talentów Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 07.12.2016
więcej...

Przedsiębiorco, jeśli masz niewykorzystany budżet szkoleniowy to kurs na certyfikowanego mediatora w sprawach cywilnych organizowany przez renomowane Centrum Mediacji i prowadzony przez najlepszych wykładowców będzie najlepszą inwestycją na koniec roku 2016 r. Wiedza na temat soft skills i umiejętności przeprowadzenia rozmowy, zadawania otwartych pytań, ale także podstawowych umiejętności negocjacyjnych z pewnością zostanie wykorzystana w codziennej działalności. Centrum Mediacji Lewiatan ma zaszczyt zaprosić na Szkolenie Certyfikujące na Mediatora w Sprawach Cywilnych, które rozpocznie się 19 grudnia br. a skończy 27 stycznia 2017 r. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na jego temat:http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2016/12/1/szkolenie_certyfikujace_na_mediatora_292012 Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 06.12.2016
więcej...

Jak stworzyć w Polsce atrakcyjny rynek pracy, jaką rolę w jego budowaniu powinna odgrywać Rada Dialogu Społecznego – to tylko część pytań, na które szukają odpowiedzi uczestnicy dwudniowej konferencji „Praca 4,0, czyli przygotuj się na zmiany na rynku pracy, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan w Centrum Zielna w Warszawie. Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan podkreśliła, że czwarta rewolucja przemysłowa dzieje się na naszych oczach. Na przykład każdy kto korzysta z taksówek Ubera powinien być świadomy, że ma do czynienia z nową formą pracy. Zmieniają się relacje między pracodawcami i pracownikami. Wiele osób, niesłusznie, obawia się...

Data publikacji: 05.12.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica