Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Trzy największe regionalne związki pracodawców zwróciły się z apelem do Marszałka Dolnego Śląska, Cezarego Przybylskiego o wprowadzenie ułatwień w dostępie do kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Organizacje biznesu zwracają uwagę, że prywatni pracodawcy zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o środki unijne w ramach działania 10.4 RPO. Pod apelem podpisali się liderzy Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, Loży Dolnośląskiej BCC oraz Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Pracodawcy postulują, aby Marszałek Cezary Przybylski wprowadził zmiany w działaniu 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego, które umożliwią finansowanie m.in.

Data publikacji: 10.05.2017
więcej...

Podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku powinna być adekwatna do wzrostu wydajności pracy – uważa Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy czekają na prognozy makroekonomiczne rządu, które posłużą do wypracowania ostatecznego stanowiska w sprawie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. – W tym roku płaca minimalna wynosi 2 tys. zł. Przy średnim wzroście wydajności pracy rzędu dwóch procent i dwuprocentowej inflacji optymalna byłaby podwyżka rzędu 80 zł. Pamiętajmy, że bezrobocie jest rekordowo niskie, ale prawdziwym problemem jest mała aktywność zawodowa. Spośród 31,5 mln dorosłych Polaków pracuje tylko 16,3 mln osób. Zbyt duża podwyżka płacy minimalnej utrudni aktywizację osób o niskich kwalifikacjach, szczególnie w biednych regionach, ponieważ...

Data publikacji: 09.05.2017
więcej...

Podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku powinna być adekwatna do wzrostu wydajności pracy – uważa Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy czekają na prognozy makroekonomiczne rządu, które posłużą do wypracowania ostatecznego stanowiska w sprawie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. – W tym roku płaca minimalna wynosi 2 tys. zł. Przy średnim wzroście wydajności pracy rzędu dwóch procent i dwuprocentowej inflacji optymalna byłaby podwyżka rzędu 80 zł. Pamiętajmy, że bezrobocie jest rekordowo niskie, ale prawdziwym problemem jest mała aktywność zawodowa. Spośród 31,5 mln dorosłych Polaków pracuje tylko 16,3 mln osób. Zbyt duża podwyżka płacy minimalnej utrudni aktywizację osób o niskich kwalifikacjach, szczególnie w biednych regionach, ponieważ...

Data publikacji: 09.05.2017
więcej...

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno–informacyjnym z Panią dr Żanetą Pacud z Uniwersytetu Jagiellońskiego nt.: „Wyłączność danych i wyłączność rynkowa na tle systemu patentowego i SP. W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia: wyłączność danych i wyłączność rynkowa jako instrumenty prawnej ochrony leków  innowacyjnych;zasady wyłączności danych i wyłączności rynkowej w prawie Polski i Unii Europejskiej (leki referencyjne, leki sieroce, leki i zastosowania pediatryczne);zależności pomiędzy wyłącznością danych i wyłącznością rynkową a patentami i...

Data publikacji: 08.05.2017
więcej...

W rozmowie zatytułowanej „Dni wolne odbijają się gospodarce czkawką?, która ukazała się 5 maja br. w „Gazecie Wrocławskiej, dr Małgorzata Starczewska–Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, mówi o tym jaki wpływ na gospodarkę mają dodatkowe dni wolne. http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/dlugi–weekend–odbije–sie–czkawka,12047576/ Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 05.05.2017
więcej...

5 maja br. prezydenci i dyrektorzy generalni federacji zrzeszonych w BusinessEurope spotkają się, aby rozmawiać o sprawach ważnych dla Unii Europejskiej oraz europejskiego biznesu. Kluczowe tematy CoPres to dyskusja o przyszłości Europy, Brexit i unijna polityka handlowa. Konfederację Lewiatan reprezentować będzie Prezydent Henryka Bochniarz, Grzegorz Baczewski oraz Kinga Grafa. W odpowiedzi na „Białą Księgę, zaprezentowaną przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej w związku z obchodami 60–tej rocznicy Traktatów Rzymskich, BusinessEurope przygotowuje swoje stanowisko na temat przyszłości UE. Nawiązując do pięciu scenariuszy zaproponowanych przez Junckera, biznes europejski chce podkreślić, m. in., potrzebę wzmacniania jednolitego...

Data publikacji: 04.05.2017
więcej...

23 marca br. 28 państw członkowskich podpisało list intencyjny w sprawie udziału w wielkoskalowych projektach mających testować możliwości technologiczne pojazdów współpracujących i autonomicznych (connected and autonomous driving, CAD). Ze strony Polski podpis pod dokumentem złożył Krzysztof Szubert, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego. List jest dostępny pod adresem: https://mc.gov.pl/aktualnosci/polska–podpisuje–list–intencyjny–w–sprawie–automatycznych–samochodow. Dokument ten można traktować jako kolejny krok na drodze wdrażania nowoczesnych technologii wspomagających transport drogowy. Celem jest budowanie europejskich rozwiązań, które zapewnią wzajemną współpracę zautomatyzowanych systemów przemieszczania się i transportu w całej Unii...

Data publikacji: 28.04.2017
więcej...

24 kwietnia rozpoczęła się III edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do specjalistów BHP oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, szkolenia i vouchery na wydarzenia branżowe. Mistrzostwa Kadry BHP są największym konkursem w Polsce popularyzującym tematykę BHP, w którym wzięło już udział ponad 1200 osób. Konkurs skierowany jest do specjalistów BHP, studentów studiów związanych z bezpieczeństwem i higieną w pracy, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką. Konkursowi patronują najważniejsze instytucje państwowe i media branżowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wśród nich znajduje się...

Data publikacji: 27.04.2017
więcej...

Stopa bezrobocia na koniec marca 2017 r. wyniosła 8,1 proc., co oznacza spadek o 1,8 pkt proc. rok do roku i 0,4 pkt proc. w stosunku lutego br. Jest to najlepszy wynik od 26 lat. Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta z departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan To kolejne dane, które mówią o poprawie sytuacji na ryku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 roku może wynieść mniej niż 8 proc, co zapisał rząd w ustawie budżetowej. Spadek bezrobocia jest efektem ożywienia gospodarczego, a nie zmian w strukturze rynku pracy, tak ważnej dla pracodawców...

Data publikacji: 26.04.2017
więcej...

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (dalej GOZ), jest koncepcją, w której wartość produktów, materiałów oraz surowców jest zachowana tak długo, jak to możliwe przy jednoczesnej minimalizacji wytwarzania odpadów. GOZ będzie elementem tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Polski. W ramach GOZ planowane jest podjęcie działań, które kompleksowo zajmą się produktami i usługami od etapu pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, aż po gospodarowanie odpadami. W ramach powołanego w Ministerstwie Rozwoju Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym przystąpiono do tworzenia dokumentu „Mapa Drogowa – transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Dokument ten oraz dalsze działania, również o charakterze...

Data publikacji: 25.04.2017
więcej...

Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrażają sprzeciw wobec przyjęcia przez Senat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, do którego na ostatnim etapie procesu legislacyjnego przywrócono szkodliwą zasadę „apteki dla aptekarza. Przyjęta nowelizacja dotkliwie reglamentuje swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i silnie upośledza konkurencję na rynku aptecznym. Przyjęcie ustawy w obecnym kształcie stanowi nieuzasadnioną ingerencję w konstytucyjnie chronione prawo własności i wolność działalności gospodarczej. Zmiany w prawie doprowadzą do ograniczenia konkurencji oraz wzrostu cen leków nierefundowanych i spadku ich dostępności dla pacjentów. Ustawa uniemożliwi otwieranie nowych...

Data publikacji: 24.04.2017
więcej...

20 kwietnia 2017 roku w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie Michela Barniera, głównego negocjatora wyjścia Wielkiej Brytanii z UE z przedstawicielami polskich pracodawców oraz związków zawodowych. Konfederację Lewiatan na spotkaniu reprezentowali Blanka Chmurzyńska–Brown, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Paweł Widel, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych. W trakcie spotkania Michel Barnier przedstawił trzy kluczowe obszary niepewności, które trzeba jak najszybciej wyeliminować, aby zapewnić poparcie polityczne i społeczne dla przyszłego partnerstwa z Wielką Brytanią. Pierwszym obszarem jest niepewność obywateli Unii i Wielkiej Brytanii...

Data publikacji: 22.04.2017
więcej...

20 kwietnia br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się seminarium poświęcone zmianom w regulacjach dotyczących zatrudnienia pracowników tymczasowych. Eksperci Konfederacji oraz Polskiego Forum HR dyskutowali z przedsiębiorcami nt. mających wejść w życie w dniu 1 czerwca br. regulacji z perspektywy pracodawców–użytkowników. W trakcie dyskusji zwrócono szczególną uwagę na nowe obowiązki pracodawców–użytkowników (m.in. prowadzenie ewidencji pracowników tymczasowych), a także nowe zasady rozliczania maksymalnych okresów skierowania pracowników tymczasowych na rzecz określonego pracodawcy użytkownika. Omówiono również funkcjonowanie przepisów przejściowych.

Data publikacji: 20.04.2017
więcej...

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Nowym Delhi poleca udział w trzeciej edycji targów Smart Cities India 2017 Expo, które odbędą się w dniach 10–12 maja 2017 r. w centrum wystawienniczym Pragati Maidan w Nowym Delhi. W poprzedniej edycji targów wzięło udział 329 wystawców z 40 krajów, a liczba odwiedzających przekroczyła 13,5 tys. osób. Udział w targach będzie dla polskich firm branż związanych z tematyką inteligentnych miast bardzo dobrą okazją do zaprezentowania swojej oferty eksportowej oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych. Więcej informacji o targach można znaleźć na stronie: http://www.smartcitiesindia.com/. Zachęcamy polskie...

Data publikacji: 19.04.2017
więcej...

Nauka, praktyka i integracja środowiska MBA, czyli XIII Międzynarodowy Kongres MBA (12–14 maja 2017 r., Kraków) Międzynarodowy Kongres MBA to coroczne spotkanie menedżerów z Polski i świata, kadry naukowej, studentów, absolwentów i dyrektorów programów Master of Business Administration. Kongres jest przykładem działań nastawionych z jednej strony na edukację i integrację środowiska MBA, z drugiej na aktywnym kształtowaniu trendów i dobrych praktyk w biznesie. Tegoroczne edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami. Co przewiduje program Kongresu? Do udziału w XIII Międzynarodowym Kongresie MBA zaprosiliśmy znakomitych specjalistów. Na początek zapraszamy na wykład inauguracyjny poprowadzony przez Kamila Kamińskiego –...

Data publikacji: 18.04.2017
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica