Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Nowi szefowie resortów gospodarczych – rozwoju, finansów, skarbu państwa, energetyki – będą postawieni w trudnej sytuacji w wyniku obietnic wyborczych. Co z tego, że wskazują słuszne cele – wzrost zatrudnienia, inwestycji i wydajności pracy – skoro nie będą mogli ich zrealizować. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanW sytuacji, kiedy na 38 mln Polaków, zaledwie 16 mln pracuje, a ponad 9 mln pobiera emerytury i renty, obniżenie wieku emerytalnego jest społecznym „samobójstwem. Znaczne zwiększenie wydatków socjalnych ograniczy w sposób oczywisty możliwość finansowania inwestycji. Dotowanie trwale nierentownych kopalń i rozdrobnionego rolnictwa, utrzymywanie ogromnego sektora publicznego, zarządzanie spółkami skarbu państwa...

Data publikacji: 10.11.2015
więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dzisiaj rejestrację podmiotów w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). To dobra wiadomość dla firm świadczących usługi rozwojowe, w tym szkoleniowe i doradcze, ale także dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w rozwój swoich pracowników. Ale rejestr nie jest jeszcze gotowy – zauważa Konfederacja Lewiatan. – RUR nie jest jednak gotowy, by stanowić element systemu wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na podnoszenie adaptacyjności przedsiębiorstw w latach 2014–2020, a to zdecydowanie zła wiadomość. Około 400 mln euro na wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników zarezerwowane w regionalnych programach operacyjnych będzie czekać na firmy...

Data publikacji: 09.11.2015
więcej...

Przed rządem Beaty Szydło – Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło dzisiaj nazwiska kandydatów na nowych ministrów – stoją wielkie wyzwania. Aby im sprostać będzie musiał stać się prawdziwym zespołem, jedną drużyną grającą do tej samej bramki. Mamy nadzieję, że nowy rząd nie będzie realizował postulatów przedstawionych w trakcie kampanii wyborczej, które uderzają w gospodarkę, a tym samym ograniczą tworzenie miejsc pracy i zmniejszą możliwości inwestycyjne przedsiębiorców – podkreśla Konfederacja Lewiatan. Utworzenie super resortu gospodarczego odpowiedzialnego za całość prowadzonej polityki gospodarczej jednoznacznie wskazuje, że nowy rząd nie chce, aby jego polityka była wypadkową przypadkowych działań poszczególnych resortów, co było słabością wielu...

Data publikacji: 09.11.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan i kancelaria Domański Zakrzewski Palinka rozpoczynają realizację wspólnego projekt „Zmieniamy zamówienia publiczne, którego celem jest wywołanie szeroko zakrojonej, merytorycznej, konstruktywnej debaty nad zagadnieniami kluczowymi dla systemu zamówień publicznych i sposobem implementacji unijnych dyrektyw. Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy otrzymali realną szansę na współkształtowanie nowych regulacji, które mają przecież bezpośrednie przełożenie na ich biznes. Ich rola nie powinna się zatem sprowadzać do biernych, niezadowolonych „użytkowników ustawy, którzy ponoszą daleko idące skutki błędnych regulacji.Chcemy to osiągnąć poprzez ukierunkowane, przemyślane działania medialne, szeroko zakrojoną akcję informacyjną, dbałość o najwyższy możliwy poziom dyskusji merytorycznej i wreszcie daleko idące zaangażowanie w proces legislacyjny.

Data publikacji: 09.11.2015
więcej...

KOKOS, czyli Konkurs Konstrukcji Studenckich, to ogólnopolski projekt, którego celem jest wyłonienie najbardziej utalentowanych konstruktorów spośród studentów najlepszych polskich uczelni technicznych. Misją projektu jest rozwijanie inspiracji naukowych studentów, jak również zwiększenie komercjalizacji konstrukcji studenckich. Istotna jest także współpraca ze światem biznesu inżynieryjnego i wspieranie studenckiej przedsiębiorczości, a także integracja środowisk naukowych. Organizowany Konkurs wzbudza szerokie zainteresowanie wśród studentów uczelni technicznych w całej Polsce. Odbywa się on w tym roku po raz drugi, a laureaci poprzedniej edycji osiągają sukcesy na skalę międzynarodową. –„KOKOS to szansa dla młodych konstruktorów...

Data publikacji: 09.11.2015
więcej...

Głównym celem tegorocznej, trzeciej już edycji Spotkań Warszawskich organizowanych przez Francusko–Polską Izbę Gospodarczą, będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Czy warto być green?. Transformacja energetyczna, trudności w rozwoju europejskiej gospodarki, a także gwałtownie postępujące przemiany społeczne, coraz częściej i coraz mocniej powiązane są z potrzebą, a nawet koniecznością dbałości o środowisko naturalne.  Czy warto być GREEN? Sobota, 21 listopada 2015 Zamek Królewski w Warszawie (wejście przez Arkady Kubickiego) Godz. 9.30   Spotkania Warszawskie mają dopomóc w dochodzeniu do kompromisu, niezbędnego dla realizacji najpilniejszych wyzwań współczesnego...

Data publikacji: 06.11.2015
więcej...

Stopa bezrobocia pod koniec października br. wyniosła 9,6 proc. wobec 9,7 proc. we wrześniu – podał resort pracy i polityki społecznej. Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanDane za październik uprawdopodobniają szanse, że bezrobocie na koniec 2015 roku pozostanie na poziomie 9,9 proc. W październiku br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 112 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. W porównaniu z październikiem 2014 r. jest to wzrost o 13,9 tys. Najwięcej pracowników poszukają firmy w województwie zachodniopomorskim i wielkopolskim. W urzędach pracy na koniec października zarejestrowanych było 1 518,3 tys. osób. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca...

Data publikacji: 06.11.2015
więcej...

Przegląd dostępnych instrumentów wsparcia finansowanego dla innowacyjnych firm z Dolnego Śląska, dyskusja na temat wzmocnienia rozwoju rynkowego liderów – to najważniejsze tematy spotkania w ramach Champions Club. Przedstawiciele biznesu oraz administracji publicznej wspólnie zastanawiali się, jak rozwijać innowacje i zwiększyć potencjał championów. Dolnośląscy Pracodawcy jako jedyna organizacja pracodawców byli partnerami tego wydarzenia. Champions Club to dedykowane spotkanie dla firm uczestniczących w projekcie pilotażowym Banku Światowego i Ministerstwa Gospodarki, mające zamknięty charakter. W spotkaniu biorą udział wyselekcjonowane firmy z Dolnego Śląska, które mają najwyższy potencjał rozwoju. Ich ocena potrzeb dokonywana jest na podstawie wywiadów przez konsultantów Banku Światowego. Projekt adresowany jest...

Data publikacji: 06.11.2015
więcej...

New Education Forum /Forum Nowej Edukacji/ to międzynarodowe wydarzenie, które jest odpowiedzią zarówno na dynamiczne zmiany dotyczące rynku pracy, jak i na problemy niedostosowania oświaty do tempa zmian naszej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. W tym roku Forum odbędzie się w miejscu szczególnym dla nauki, wyobraźni i edukacji – w Centrum Nauki Kopernik. New Education Forum / Forum Nowej Edukacji , 30.11–1.12.2015 Centrum Nauki Kopernik, Warszawa / Warsaw, Poland    Bezrobocie młodzieży, a niski poziom motywacji w procesie uczenia się   W dniach 30 listopada – 1 grudnia poruszać...

Data publikacji: 05.11.2015
więcej...

Polska gospodarka wzrośnie w 2015 r. i w 2016 r. o 3,5 proc. – podała Komisja Europejska w swojej listopadowej prognozie. Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski w 2015 r. (z 3,3 proc. w poprzedniej, majowej prognozie do 3,5 proc. ) i w 2016 r. (także do 3,5 proc. z 3,4 proc.). Cały potencjał wzrostu tkwi wg KE w popycie krajowym, bo eksport netto, mimo solidnej dynamiki wzrostu eksportu – o 5,8 proc. – nie przełoży się na wzrost PKB.Prognoza ciągle wysokiej dynamiki wzrostu polskiego eksportu w kolejnych latach wiąże się zapewne z dobrymi prognozami dla gospodarki...

Data publikacji: 05.11.2015
więcej...

Konsultujemy Komunikat ws. strategii jednolitego rynku towarów i usług. Konfederacja Lewiatan otrzymała od Ministerstwa Gospodarki Komunikat ws. strategii jednolitego rynku towarów i usług – Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business COM(2015)550 (w załączeniu, wraz z pismem od Ministerstwa Gospodarki). Jeżeli mają Państwo uwagi do załączonego materiału, prosimy o ich przesłanie do 12 listopada br. na adres akarkoszka@konfederacjalewiatan.pl. Na bazie przekazanych przez Państwa materiałów Konfederacja Lewiatan opracuje stanowisko do komunikatu.Komunikat

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zabranie z otwartych funduszy emerytalnych 153 mld zł do ZUS było zgodne z konstytucją. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanMam nadzieję, że uznanie za zgodne z konstytucją zabrania połowy oszczędności zgromadzonych w OFE w postaci obligacji nie pociągnie za sobą przejęcia przez rząd drugiej połowy oszczędności ulokowanych w akcjach. Umorzenie obligacji było technicznie proste, ale sprzedaż akcji znajdujących się w portfelach OFE wpłynęłaby bardzo negatywnie na kondycję warszawskiej giełdy i notowanych na niej polskich firm oraz przyniosłaby straty inwestorom, w tym członkom funduszy emerytalnych. Polska gospodarka bardzo potrzebuje długoterminowych oszczędności do finansowania długoterminowych inwestycji. Tymczasem...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Program Prac Komisji Europejskiej na rok 2016 został przedstawiony przez Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego KE, 27 października br. na sesji PE w Strasburgu. Co złośliwsi zauważyli, że odbyło się to przy prawie pustej sali... Zabrakło J–C. Junckera, więc nie pojawili się także liderzy poszczególnych ugrupowań politycznych. Wiceprzewodniczący Timmermans zaczął swoje wystąpienie stwierdzeniem, że nie ma już czasu na działania takie jak do tej pory („no time for business as usual).   W trzynastostronicowym programie Komisja zaproponowała 23 kluczowe inicjatywy. Każda z nich zawiera propozycje konkretnych działań. Komisja zamierza także wycofać 20 nieaktualnych...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Nadchodzące wydarzenia: ·         4 listopada br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. energii i klimatu, Bruksela; ·         5 listopada br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. edukacji i szkoleń, Bruksela; ·         9 listopada br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Bruksela; ·         10 listopada br. Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Bruksela; ·         11–12 listopada br. konferencja Europejskiego Komitetu–Społeczno–Ekonomicznego zatytułowana „Road transport: social dumping and cross–border infrastructure integration, Luksemburg;   ·         11–13 listopada br. spotkanie Rady Zarządzającej EUROFOUND, Dublin; ·         16–17 listopada br. Europejskie Forum Danych 2015, Luksemburg; ·         17 listopada br. konferencja Europejskiego Komitetu...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku innych istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorców, tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie serię konsultacji dotyczących gospodarki cyfrowej, dyrektywy mediacyjnej oraz podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego. Bankowość i finanse Termin odpowiedzi: do 6.01.2016 Obligacje zabezpieczone w Unii Europejskiej (więcej informacji tutaj) Termin odpowiedzi: do 6.01.2016 Unijne ramy prawne dotyczące usług finansowych (więcej informacji tutaj) Termin odpowiedzi: do 6.01.2016 Przegląd rozporządzenia w sprawie europejskich...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica