Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Z usług dedykowanych przedsiębiorcom odczuwającym skutki spowolnienia gospodarczego w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) korzysta 210 firm – łącznie  ponad 4500 pracowników i przedsiębiorców. Widać już pozytywne efekty wdrożonych w przedsiębiorstwach działań doradczych i szkoleniowych. Od października 2011 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt systemowy Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), skierowany do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Wybrane przedsiębiorstwa otrzymują profesjonalne wsparcie: kompleksową analizę sytuacji firmy, indywidualny, krótkookresowy Plan Rozwoju o charakterze naprawczym i/lub rozwojowym wraz z pakietem usług doradczo–szkoleniowych, które następnie są wdrażane w przedsiębiorstwie.

Data publikacji: 26.08.2013
więcej...

Za miesiąc, w dniach 25–27 września, Sopot już po raz trzeci będzie gościć jedno z najbardziej prestiżowych międzynarodowych wydarzeń biznesowych w Europie. Światowej sławy ekonomiści oraz liderzy biznesu z Polski, Europy i innych kontynentów, przedstawiciele polityki, kultury i świata nauki wezmą udział w Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI), organizowanym przez Konfederację Lewiatan. Hasłem przewodnim EFNI 2013 jest „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu. Zaproszeni paneliści będą dyskutować o największych i najbardziej palących problemach Europy i szukać sposobów ich rozwiązania. Dlaczego Europa wciąż tkwi w kryzysie? Jak przełamać konflikt narodowych interesów ekonomicznych i wyzwań ścisłej integracji? Gdzie trzeba więcej...

Data publikacji: 26.08.2013
więcej...

Przychody przedsiębiorstw po sześciu miesiącach bieżącego roku były mniejsze o 1,7 proc. niż w porównywalnym okresie roku 2012, a wynik finansowy netto wyniósł 45,4 mld zł, czyli był niższy o 1,6 proc. niż w ciągu sześciu miesięcy poprzedniego roku – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan: Ostatnie dobre dane i wskaźniki dotyczące gospodarki polskiej w lipcu 2013 r. – produkcja sprzedana przemysłu, wynagrodzenia, eksport, wskaźnik PMI – pokazały, że mamy szanse na przyspieszenie wzrostu PKB w 2 połowie 2013 r. Na razie jednak trzeba podsumować pierwszą połowę 2013 r., która...

Data publikacji: 23.08.2013
więcej...

Celem konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań edukacji cyfrowej mających charakter międzypokoleniowy ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50–tym roku życia. Adresatami konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Poprzez konkurs Koalicja „Dojrz@łość w sieci oraz Porozumienie chcą popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza w grupie szczególnie na to narażonej, jaką są seniorzy. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw a także do inspirowania innych podmiotów do korzystania z najlepszych, skutecznych rozwiązań.

Data publikacji: 23.08.2013
więcej...

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu dla firm zaangażowanych społecznie „Liderzy Filantropii. Od lat w gronie laureatów konkursu znajdują się zarówno największe spółki w Polsce, jak i małe firmy, które wspierają społeczności lokalne. Jeśli Państwa firma przeznaczyła w 2012 roku środki na działania społeczne, ma szansę na znalezienie się w prestiżowym rankingu i raporcie publikowanym podczas uroczystej gali finałowej konkursu.„Liderem Filantropii można zostać w 2 głównych kategoriach:– firma, która przekazała w 2012 roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem,– firma, która przekazała w 2012 roku najwięcej środków finansowych na cele społeczne.Nowością w tegorocznej edycji konkursu...

Data publikacji: 21.08.2013
więcej...

Zarządzanie różnorodnością to temat, który coraz bardziej interesuje przedsiębiorców/czynie. Pracodawcy/czynie coraz częściej dostrzegają korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność. Z drugiej strony otwarcie na pracowników, którzy dotychczas mieli większe problemy na rynku pracy i byli mniej doceniani – kobiety, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, czy obcokrajowcy coraz silniej wynika ze zmian demograficznych i takich zjawisk jak choćby starzenie się społeczeństwa. Odpowiedzią na tę zmieniającą się rzeczywistość może być zarządzanie różnorodnością, które – skutecznie realizowane – daje wymierne korzyści finansowe.

Data publikacji: 21.08.2013
więcej...

Produkcja przemysłowa w lipcu br. wzrosła o 6,3 proc., a w okresie siedmiu miesięcy 2013 r. była większa o 0,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan: W czerwcu br., gdy produkcja przemysłowa wzrosła o 3 proc. r/r pisałam, że skala tego wzrostu budzi nadzieje. Lipiec zweryfikował te oczekiwania pozytywnie. Wzrost produkcji przemysłowej o 6,3 proc. r/r i 1,5 proc. w stosunku do czerwca jest imponujący. Nawet uwzględniając korzystny układ dni roboczych. Z drugiej strony należy...

Data publikacji: 20.08.2013
więcej...

Przesyłamy w załączeniu prośbę Ministerstwa Środowiska w sprawie przekazania informacji o możliwościach zbierania i przetwarzania odpadów z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych. Informacje zebrane od przedsiębiorców będą podstawą do wyznaczania poziomów odzysku i recyklingu dla odpadów z opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych.Zaproszenie do konsultacji Uwagi proszę przesyłać do 28 sierpnia na adres astaniewska@konfederacjalewiatan.pl

Data publikacji: 20.08.2013
więcej...

Profesor Zygmunt Bauman, światowej sławy socjolog i filozof, jeden z czołowych twórców koncepcji ponowoczesności, będzie gościem specjalnym Europejskiego Forum Nowych Idei w dniach 25–27 września br. w Sopocie. W swoim wystąpieniu przedstawi autorską diagnozę obecnych kłopotów Unii Europejskiej. Tym samym, blisko 10 lat od wydania książki pt. „Europa – niedokończona przygoda wybitny myśliciel zmierzy się z pytaniem, a zarazem mottem tegorocznego EFNI: „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent?. Oprócz profesora Baumana, swoją obecność na EFNI 2013 potwierdzili także m.in.: Benjamin R. Barber, Markus Beyrer, Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Arndt G. Kirchhoff, Ivan Krastev, Henri Malosse,...

Data publikacji: 19.08.2013
więcej...

Filary współpracy organizacji pozarządowych z biznesem: partnerstwo, synergia, komunikacja, rezultaty – to temat tegorocznej konferencji Konkordia, która w dniach 25–26 września odbędzie się w Sopocie, podczas Europejskiego Forum Nowych Idei.Jak co roku zapraszamy do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, nauki i władz lokalnych, których interesuje tematyka partnerstw międzysektorowych.W programie konferencji przewidziano m.in. debaty, wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów z Polski i zagranicy, podczas których poruszone zostaną zagadnienia związane z partnerstwem między oragnizacjami pozarządowymi a biznesem, synergią we współpracy międzysektorowej oraz jej rezultatami. Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty podróży oraz zakwaterowanie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Formularz rejestracyjny  Udział...

Data publikacji: 19.08.2013
więcej...

Zapraszamy do udziału w Vademecum HR–owca – kolejnej edycji cyklu warsztatów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu m.in. podatku PIT, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi, związanych z planowaniem oraz prowadzeniem optymalnej polityki HR w przedsiębiorstwie.Vademecum HR–owca zostało opracowane przez zespół ekspertów PwC, specjalizujących się we wdrażaniu efektywnej polityki personalnej w przedsiębiorstwach. Nasze doświadczenie i znajomość problemów, z jakimi borykają się obecnie pracownicy działów HR, pozwoliły nam przygotować program, który zapewnia kompleksowe przedstawienie zagadnień nie tylko w teorii, ale również w praktyce.PROGRAM REJESTRACJA Dla firm członkowskich Konfederacji Lewiatan i PSZK przewidziany jest dodatkowy 10% rabat (prosimy o informacjęprzy...

Data publikacji: 19.08.2013
więcej...

W lipcu br. ubyło pieniędzy na kontach bankowych przedsiębiorstw, zmniejszyły się również kredyty – podał NBP. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.Jeśli mielibyśmy oceniać szanse na szybszy wzrost gospodarczy w III kwartale na podstawie danych o depozytach i kredytach firm w lipcu br. to nie widać przesłanek do przyspieszenia spożycia indywidualnego, wspomaganego kredytem, ani do wzrostu inwestycji firm. Z tego punktu widzenia III kwartał br. zaczął się słabo. Przedsiębiorstwa w dalszym ciągu opierają działalność operacyjną, ale i rozwojową, na własnych środkach. Niechętnie sięgają po finansowanie zewnętrzne. W lipcu w stosunku do czerwca wartość kredytów firm zmniejszyła się...

Data publikacji: 14.08.2013
więcej...

Inflacja w lipcu br., w ujęciu rocznym, wyniosła 1,1 proc., wobec 0,2 proc. w czerwcu – podał GUS.  Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.Wysoka inflacja w lipcu zaskoczyła wszystkich. Zakładaliśmy, że będzie ona wyższa niż w czerwcu, zakładaliśmy także możliwość niespodzianek, ale jednak nie aż takich. Tym bardziej, że nastąpiła obniżka cen energii dla gospodarstw domowych, a żywność, jak to z reguły bywa w miesiącach letnich – jest tańsza (aczkolwiek tym razem była tańsza w stosunku do czerwca w niewielkim stopniu). Z takiego skoku inflacji na pewno cieszy się minister finansów, bo oznacza to nieco wyższe wpływy z...

Data publikacji: 14.08.2013
więcej...

Wzrost PKB w drugim kwartale 2013 r. wyniósł 0,8 proc. r/r – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.Bez niespodzianek – tak można skomentować dane dotyczące wzrostu PKB w drugim kwartale 2013 r. Możemy powiedzieć, że „dół mamy za sobą, ale na pewno nie możemy jeszcze stwierdzić, że spowolnienie gospodarcze minęło.Po wynikach sprzedaży detalicznej, produkcji sprzedanej przemysłu, wynagrodzeń, zatrudnienia za czerwiec 2013 r., a szczególnie po danych dotyczących eksportu i importu w drugim kwartale br. należało spodziewać się nieco wyższego wzrostu PKB niż w pierwszym kwartale br. Na rzecz wyższego wzrostu PKB działała także niższa...

Data publikacji: 14.08.2013
więcej...

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w inauguracyjnym posiedzeniu Komisji do spraw Konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego ICC. Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 września 2013 r. o godz. 17.00 (K&L Gates Jamka, Al. Jana Pawła II 25).   Gościem specjalnym posiedzenia będzie Paul Lugard – Przewodniczący Komisji do spraw Konkurencji ICC  http://www.iccwbo.org/About–ICC/Policy–Commissions/Competition/Leadership/ .   Celem powołania Komisji do spraw Konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego ICC jest otwarcie dla polskich specjalistów zajmujących się konkurencją możliwości uczestniczenia w międzynarodowej wymianie myśli w ramach jednej z najstarszych i największych organizacji biznesowych świata. Więcej o ICC, w tym o jej komisji arbitrażowej,...

Data publikacji: 13.08.2013
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica