Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Już 4 października bieżącego roku w warszawskim centrum konferencyjnym Sound&Garden odbędzie się I Kongres Biznesu – spotkanie networkingowe osób piastujących najwyższe stanowiska w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Cięcia kosztów, zwolnienia, bankructwa...Osoby zarządzające na co dzień stykają się z problemami, których rozwiązanie nie jest oczywiste. Wiedza, doświadczenie – dziś teoria zarządcza wystawiona została na wielką próbę. Mimo kryzysu wiemy, że szansa na rozwój jest w zasięgu ręki, a pieniądze leżą na ulicy. Wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć...  Siła networkingu W warszawskim centrum konferencyjnym Sound&Garden, które w lipcu bieżącego roku miało oficjalne otwarcie, spotkają się specjaliści...

Data publikacji: 30.07.2013
więcej...

Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców oraz zrzeszeni w nim przedsiębiorcy zgłosili w sumie 21 uwag merytorycznych i propozycji do projektu programu ZIT dla Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014–2020. – Złożyliśmy największą liczbę uwag podczas konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Wałbrzychu – uważa Artur Mazurkiewicz, Prezes Sudeckiego Związku Pracodawców.Uwagi merytoryczne i redakcyjne zgłoszone przez Sudecki Związek Pracodawców odnosiły się do większości priorytetów zawartych w tym dokumencie. – Zależało nam, aby ocenić nie tylko sam priorytet dotyczący gospodarki oraz innowacyjności przedsiębiorstw, ale również pozostałe priorytety, które będą miały wpływ na rozwój społeczno–gospodarczy Aglomeracji Wałbrzyskiej do 2020 roku – mówi Artur Mazurkiewicz.

Data publikacji: 29.07.2013
więcej...

W załączeniu przedstawiamy stanowisko Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu.Stanowisko

Data publikacji: 29.07.2013
więcej...

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o finansach publicznych zawieszającą na 2013 r. pierwszy próg ostrożnościowy oraz obowiązującą regułę wydatkową. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.Rząd zdecydował się znowelizować budżetu na ten rok. Aby mógł to przeprowadzić musiał jednak zawiesić dwa „zabezpieczenia wzrostu deficytu budżetowego zapisane w ustawie o finansach publicznych – (1) pierwszy próg ostrożnościowy, tj. konsekwencje przekroczenia przez dług publiczny 50 proc. PKB (art. 86, pkt. 1 ust. 1) oraz (2) obowiązującą regułę wydatkową mówiącą o tym, że zaplanowane wydatki z budżetu państwa nie mogą być większe niż planowane wydatki z roku poprzedniego powiększone o planowaną w założeniach...

Data publikacji: 26.07.2013
więcej...

W związku z podjęciem przez Departament Rynku Pracy MPiPS prac dot. przygotowania projektu Stanowiska Rządu RPw odniesieniu do dokumentu KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, RADY EUROPEJSKIEJ, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO–SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW – Pracując wspólnie na rzecz młodych Europejczyków, Wezwanie do działania...

Data publikacji: 25.07.2013
więcej...

W pierwszym półroczu polskie firmy leasingowe sfinansowały transakcje o wartości 16 mld zł, co stanowi wzrost o 5,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Związek Polskiego Leasingu opublikował wyniki badania statystycznego dot. okresu pierwszego półrocza 2013. W segmencie pojazdów, sfinansowano transakcje o wartości 9,1 mld zł (wzrost o 7,3%). W segmencie maszyn i urządzeń sfinansowano transakcje o wartości 5,2 mld zł, (spadek o 2,2%). Łącznie na rynku leasingu ruchomości sfinansowano transakcje o wartości 15,1 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do roku ubiegłego. Po 3,5% spadku wartości udzielonego finansowania w II półroczu 2012 roku...

Data publikacji: 24.07.2013
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica