Aktualności » Konfederacja Lewiatan

5 września br. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026. Główny cel programu będzie realizowany w powiązaniu z następującymi celami szczegółowymi: 1.    Wzrost innowacji produktowych i technologicznych w sektorze motoryzacyjnym w Polsce 2.    Zwiększenie aktywności podmiotów z sektora motoryzacyjnego w zakresie działalności B+R Zakres tematyczny programu został zdefiniowany w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących w sektorze motoryzacyjnym i obejmuje obszary: Innowacyjne...

Data publikacji: 09.09.2016
więcej...

Wśród panelistów także: Małgorzata Bonikowska * Piotr Buras * Jacek Męcina * Bartłomiej Radziejewski * JanuszReiter * Paweł Świeboda * Kamil Wyszkowski

Data publikacji: 08.09.2016
więcej...

O propozycjach rządu karania więzieniem za oszustwa VAT pisze w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan. W artykule „ Kontrowersyjne 25 lat więzienia za wyłudzenie VAT podkreśla, że nie budzi wątpliwości, że ktoś, kto podrabia lub przerabia fakturę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej powinien liczyć się z sankcją karną – nawet bardzo surową. Jednak minister sprawiedliwości poszedł krok dalej i uznał, że tej samej karze podlegać będzie osoba, która wystawia fakturę dotyczącą towarów lub usług o znacznej wartości i podaje w niej nieprawdę co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej. Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 07.09.2016
więcej...

Polish National Sales Awards ramię w ramię z Women in Sales Awards. Czy w działach sprzedaży i obsługi klienta spektakularne sukcesy zdobywają głównie mężczyźni? A może kobieca empatia i bardzo dobrze rozwinięte umiejętności miękkie sprawiają, że właśnie Panie są predestynowane do osiągnięcia sukcesu w sprzedaży? Wśród laureatek i wyróżnionych w konkursie PNSA od wielu już lat odnotowuje się znaczące grono bardzo utalentowanych kobiet sukcesu.  Podczas tegorocznej, VIII edycji konkursu PNSA trwa stała współpraca z konkursem Women in Sales Awards UK.  Działania odbywają się na zasadach patronackich i obejmują obszar wzajemnego wsparcia na płaszczyźnie medialnej. W ubiegłym roku konkurs...

Data publikacji: 06.09.2016
więcej...

Wydłużony został termin zgłaszania projektów do dziewiątej edycji nagrody NEW@POLAND, ustanowionej przez Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych LEWIATAN.Termin nadsyłania zgłoszeń to 9 września 2016 r. Nagroda promuje działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologicznej innowacyjności w Polsce, skupiając się na projektach, które w największym stopniu zmieniają sposób organizacji państwa i oferowania usług publicznych. Nagrodą będą uhonorowane firma lub organizacja, która w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowała projekt informatyczny dla administracji publicznej, wnoszący najwięcej wartości dla użytkowników i zasadniczo zmieniający sposób oferowania usług publicznych. Wybór laureatów wspiera Kapituła Nagrody NEW@POLAND złożona z powszechnie szanowanych przedstawicieli nauki i biznesu...

Data publikacji: 05.09.2016
więcej...

Scena Liderów Biznesu to unikalne przedsięwzięcie, którego bohaterami są wyjątkowe postacie polskiego biznesu, wybrane i zaprezentowane w zupełnie nowy sposób. Partnerem wydarzenia jest Konfederacja Lewiatan. W czasie konferencji organizowanych 29 września i 27 października br. spotkacie wyłącznie praktyków, przedsiębiorców i zarządzających, którzy rozwijają biznes i kariery, osiągają sukcesy i zmieniają rzeczywistość. Ludzie ci są inspiracją dla innych, a to co czyni ich naprawdę wyjątkowymi, jest ich autentyczność. Podczas wydarzenia – konferencji Jesteś Marką. Scena Liderów Biznesu dowiecie się jak odnieść sukces i pozostać sobą. Liderzy odpowiedzą na to pytanie w krótkich, 12–minutowych, inspirujących wystąpieniach przygotowanych specjalnie na Scenę Jesteś...

Data publikacji: 02.09.2016
więcej...

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego jest jednym z członków międzynarodowego konsorcjum, w ramach największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w UE, Horyzont 2020. Konsorcjum jest beneficjentem projektu NEPTUNE. Projekt skierowany jest do małych i średnich firm, zakłada wsparcie działań w zakresie tworzenia nowych projektów, innowacji i przedsiębiorczości poprzez  rozwój międzysektorowego i transgranicznego łańcucha wartości w obszarze „niebieskiego wzrostu (Blue Growth) w Europie i poza nią. Celem projektu jest rozwój regionalnych ekosystemów gospodarczych oraz tworzenie lepszych warunków współpracy między firmami i klastrami w sektorach: morskim, przestrzeni kosmicznej, technologii informacyjno–komunikacyjnych,...

Data publikacji: 01.09.2016
więcej...

31 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan. Członkowie Rady wysłuchali informacji o konferencjach regionalnych firm rodzinnych, które odbyły się w siedmiu miastach, posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej ds. MŚP na temat „Firmy rodzinne w polskiej gospodarce i Europejskim Forum Nowych Idei, które po raz szósty odbędzie się we wrześniu w Sopocie.Eksperci Lewiatana przedstawili stan prac nad kilkoma ważnymi projektami, m.in. nowelizacją ustawy o pracy tymczasowej, nowelizacją ustawy o związkach zawodowych i zmianami w kodeksie karnym (chodzi o karę 25 lat m.in. za oszustwa podatkowe).Gośćmi przedsiębiorców były Luiza Modzelewska, dyrektor departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych Ministerstwa...

Data publikacji: 31.08.2016
więcej...

8 sierpnia 2016 r. w Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie w sprawie organizacji bezpiecznych parkingów dla samochodów ciężarowych. Posiedzenie zostało poprzedzone krótką prezentacją przedstawiciela firmy ABC Czepczyński na temat procedur wyłudzania i kradzieży towaru oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Oba tematy zainteresowały zarówno firmy transportowe, firmy z sektora bezpieczeństwa, jak również firmy produkcyjne i sprzedaży detalicznej. Na spotkaniu wszyscy uczestnicy zgodzili się co do dwóch głównych spraw: 1) utworzenie w Polsce bezpiecznych parkingów jest jak najbardziej wskazane i potrzebne; 2) będzie to bardzo trudne, długofalowe przedsięwzięcie, wymagające zaangażowania wielu podmiotów.

Data publikacji: 30.08.2016
więcej...

Compass & Partners to firma specjalizująca się w budowie kultury organizacyjnej opartej na optymalizacji procesów oraz odpowiedzialności pracowników za zmiany. Konsultanci koncentrują się na rozwoju liderów, przy jednoczesnym praktycznym wsparciu podczas przejścia przez proces zmian. Współpraca z C&P oparta jest o nowoczesne koncepcje zarządzania i know–how z zakresu zarządzania strategicznego i Lean Management. Dla ekspertów Compass & Partners, w centrum uwagi jest człowiek i wiara w jego możliwości. Siłą napędową realizacji celów – koncentracja na podnoszeniu kompetencji zespołu, spójna z kluczowymi procesami organizacji oraz przyświecającą jej strategią rozwoju.    Atuty Compass & Partners:       ...

Data publikacji: 29.08.2016
więcej...

Ministerstwo Rozwoju przygotowało, wspólnie z innymi resortami, projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konsultacje społeczne Strategii mają trwać do września 2016 r. W konsultacjach nie może zabraknąć Członków Konfederacji Lewiatan. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o uwagi, pytania oraz propozycje zmian. Przygotowaliśmy fiszkę, którą ma nam wszystkim pomóc w pracy nad analizą i oceną Strategii (w załączeniu). Planujemy następujący harmonogram prac nad analizą i oceną Strategii: 1)    sierpień 2016 a)    przygotowanie na podstawie Państwa uwag i propozycji oraz analiz ekspertów Konfederacji Lewiatan wstępnej oceny Strategii i propozycji jej...

Data publikacji: 10.08.2016
więcej...

Zapraszamy do zalogowania się na platformie Konfederaci Konfederatom – miejsca, gdzie członkowie Konfederacji mają okazję zaprezentować swój profil działalności, historię firmy i filozofię jej działania, zamieścić swoje zapytania ofertowe, dane kontaktowe, a także nawiązać współpracę na korzystnych warunkach z innymi firmami zrzeszonymi w organizacji. Głównym celem platformy jest wspieranie budowania relacji biznesowych.  Firmy, które zalogują się do portalu, co 3 tygodnie otrzymywać będą biuletyn z najnowszymi wiadomościami dot. nowych firm i ofert specjalnych. Dostęp do platformy mają tylko zalogowani członkowie Konfederacji Lewiatan. Prowadzenie konta firmy, zamieszczanie ofert i korzystanie z ofert firm członkowskich jest bezpłatne. Zapraszamy do...

Data publikacji: 05.08.2016
więcej...

Nowe przepisy dotyczące pracy tymczasowej zniechęcą przedsiębiorców do stosowania tej formy zatrudnienia – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy, który ma uregulować ten sposób zatrudniania. Nowelizacja ustawy jest nakierowana na ograniczenie stosowania pracy tymczasowej w ramach umowy o pracę. Niepokoją takie propozycje jak:– zwiększanie stopnia złożoności regulacji prowadzących do braku pewności po stronie podmiotów je stosujących,– wprowadzanie nowych obciążeń i kosztów w przypadku umów o pracę (np. przerzucenie na przedsiębiorców kosztów wydłużania umowy o pracę do dnia porodu),– wzmacnianie umów cywilnoprawnych kosztem umów o pracę, – brak promowania umów o pracę poprzez wydłużenie okresu skierowania pracownika tymczasowego do 24...

Data publikacji: 04.08.2016
więcej...

2 sierpnia br. w trakcie spotkania Podzespołu ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej (działającego w ramach RDS) rozmawialiśmy m.in. na temat listy leków dla osób powyżej 75 roku życia. Piotr Błaszczyk, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego podkreślił, że zaproponowana przez Ministra Zdrowia lista jest kompromisem, który łączy oczekiwania pacjentów i umożliwia kontynuowanie stabilnej aktywności gospodarczej przedsiębiorcom działającym w Polsce. W drugiej części spotkania Minister Krzysztof Łanda przybliżył zakres prac nad zmianami w zakresie ustawy refundacyjnej i Prawa farmaceutycznego. Przedsiębiorców ucieszył fakt realizacji wcześniejszych zapowiedzi dotyczących wprowadzenia...

Data publikacji: 03.08.2016
więcej...

Choć unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zostało przyjęte 27 kwietnia br., prace legislacyjne, związane z reformą unijnych ram prawnych nadal trwają. Obecnie przeniosły się one na grunt krajowy. Państwa członkowskie muszą dostosować swoje przepisy do wymogów rozporządzenia. Mają na to czas do 25 maja 2018 roku, od kiedy rozporządzenie będzie stosowane – podkreśla Konfederacja Lewiatan. – Wśród przepisów, które wymagają zmiany wymienić można akty sektorowe, m.in. prawo bankowe, przepisy o udostępnianiu informacji gospodarczych czy prawo ubezpieczeniowe. Ważne będzie także uregulowanie kwestii przetwarzania danych osobowych pracowników – wskazuje Magdalena Piech, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Konieczne jest także uchylenie aktów krajowych lub...

Data publikacji: 02.08.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica