Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Przegląd dostępnych instrumentów wsparcia finansowanego dla innowacyjnych firm z Dolnego Śląska, dyskusja na temat wzmocnienia rozwoju rynkowego liderów – to najważniejsze tematy spotkania w ramach Champions Club. Przedstawiciele biznesu oraz administracji publicznej wspólnie zastanawiali się, jak rozwijać innowacje i zwiększyć potencjał championów. Dolnośląscy Pracodawcy jako jedyna organizacja pracodawców byli partnerami tego wydarzenia. Champions Club to dedykowane spotkanie dla firm uczestniczących w projekcie pilotażowym Banku Światowego i Ministerstwa Gospodarki, mające zamknięty charakter. W spotkaniu biorą udział wyselekcjonowane firmy z Dolnego Śląska, które mają najwyższy potencjał rozwoju. Ich ocena potrzeb dokonywana jest na podstawie wywiadów przez konsultantów Banku Światowego. Projekt adresowany jest...

Data publikacji: 06.11.2015
więcej...

New Education Forum /Forum Nowej Edukacji/ to międzynarodowe wydarzenie, które jest odpowiedzią zarówno na dynamiczne zmiany dotyczące rynku pracy, jak i na problemy niedostosowania oświaty do tempa zmian naszej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. W tym roku Forum odbędzie się w miejscu szczególnym dla nauki, wyobraźni i edukacji – w Centrum Nauki Kopernik. New Education Forum / Forum Nowej Edukacji , 30.11–1.12.2015 Centrum Nauki Kopernik, Warszawa / Warsaw, Poland    Bezrobocie młodzieży, a niski poziom motywacji w procesie uczenia się   W dniach 30 listopada – 1 grudnia poruszać...

Data publikacji: 05.11.2015
więcej...

Polska gospodarka wzrośnie w 2015 r. i w 2016 r. o 3,5 proc. – podała Komisja Europejska w swojej listopadowej prognozie. Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski w 2015 r. (z 3,3 proc. w poprzedniej, majowej prognozie do 3,5 proc. ) i w 2016 r. (także do 3,5 proc. z 3,4 proc.). Cały potencjał wzrostu tkwi wg KE w popycie krajowym, bo eksport netto, mimo solidnej dynamiki wzrostu eksportu – o 5,8 proc. – nie przełoży się na wzrost PKB.Prognoza ciągle wysokiej dynamiki wzrostu polskiego eksportu w kolejnych latach wiąże się zapewne z dobrymi prognozami dla gospodarki...

Data publikacji: 05.11.2015
więcej...

Konsultujemy Komunikat ws. strategii jednolitego rynku towarów i usług. Konfederacja Lewiatan otrzymała od Ministerstwa Gospodarki Komunikat ws. strategii jednolitego rynku towarów i usług – Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business COM(2015)550 (w załączeniu, wraz z pismem od Ministerstwa Gospodarki). Jeżeli mają Państwo uwagi do załączonego materiału, prosimy o ich przesłanie do 12 listopada br. na adres akarkoszka@konfederacjalewiatan.pl. Na bazie przekazanych przez Państwa materiałów Konfederacja Lewiatan opracuje stanowisko do komunikatu.Komunikat

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zabranie z otwartych funduszy emerytalnych 153 mld zł do ZUS było zgodne z konstytucją. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanMam nadzieję, że uznanie za zgodne z konstytucją zabrania połowy oszczędności zgromadzonych w OFE w postaci obligacji nie pociągnie za sobą przejęcia przez rząd drugiej połowy oszczędności ulokowanych w akcjach. Umorzenie obligacji było technicznie proste, ale sprzedaż akcji znajdujących się w portfelach OFE wpłynęłaby bardzo negatywnie na kondycję warszawskiej giełdy i notowanych na niej polskich firm oraz przyniosłaby straty inwestorom, w tym członkom funduszy emerytalnych. Polska gospodarka bardzo potrzebuje długoterminowych oszczędności do finansowania długoterminowych inwestycji. Tymczasem...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Program Prac Komisji Europejskiej na rok 2016 został przedstawiony przez Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego KE, 27 października br. na sesji PE w Strasburgu. Co złośliwsi zauważyli, że odbyło się to przy prawie pustej sali... Zabrakło J–C. Junckera, więc nie pojawili się także liderzy poszczególnych ugrupowań politycznych. Wiceprzewodniczący Timmermans zaczął swoje wystąpienie stwierdzeniem, że nie ma już czasu na działania takie jak do tej pory („no time for business as usual).   W trzynastostronicowym programie Komisja zaproponowała 23 kluczowe inicjatywy. Każda z nich zawiera propozycje konkretnych działań. Komisja zamierza także wycofać 20 nieaktualnych...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Nadchodzące wydarzenia: ·         4 listopada br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. energii i klimatu, Bruksela; ·         5 listopada br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. edukacji i szkoleń, Bruksela; ·         9 listopada br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Bruksela; ·         10 listopada br. Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Bruksela; ·         11–12 listopada br. konferencja Europejskiego Komitetu–Społeczno–Ekonomicznego zatytułowana „Road transport: social dumping and cross–border infrastructure integration, Luksemburg;   ·         11–13 listopada br. spotkanie Rady Zarządzającej EUROFOUND, Dublin; ·         16–17 listopada br. Europejskie Forum Danych 2015, Luksemburg; ·         17 listopada br. konferencja Europejskiego Komitetu...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku innych istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorców, tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie serię konsultacji dotyczących gospodarki cyfrowej, dyrektywy mediacyjnej oraz podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego. Bankowość i finanse Termin odpowiedzi: do 6.01.2016 Obligacje zabezpieczone w Unii Europejskiej (więcej informacji tutaj) Termin odpowiedzi: do 6.01.2016 Unijne ramy prawne dotyczące usług finansowych (więcej informacji tutaj) Termin odpowiedzi: do 6.01.2016 Przegląd rozporządzenia w sprawie europejskich...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

W Miami zakończyła się właśnie kolejna, jedenasta runda negocjacji Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu I Inwestycji (TTIP). Zdecydowanie mniejszy niż początkowo rozgłos w mediach w połączeniu ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA wskazywać mogą na coraz mniej realny finał umowy. Wraz z postępem rozmów negocjatorzy napotykają coraz więcej punktów spornych. Stany Zjednoczone nie wydają się być skłonne do ustępstw w kluczowych dla Unii Europejskiej kwestiach, takich jak chociażby zamówienia publiczne ułatwiające dostęp europejskich firm do amerykańskiego rynku. Z kolei po stronie UE niepokój opinii publicznej budzi, istotna dla Amerykanów, ale...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

28 października Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwaną Strategię dla Rynku Wewnętrznego Towarów i Usług. Pracę komisarzy przygotowujących strategię koordynował wiceszef KE Jyrki Katainen, ale kluczową rolę odegrała Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. jednolitego rynku, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP. Strategia nie ma charakteru nowego, strategicznego dokumentu, raczej „uszczelnia istniejące już przepisy i sposób ich wdrażania. Oto konkretne inicjatywy Strategii wraz z naszą wstępną oceną: ·         „gospodarka dzielenia się (collaborative/sharing economy): KE opracuje europejskie podejście do gospodarki dzielenia się, które będzie zawierało wskazówki jak prawo UE ma być stosowane do nowych modeli...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Atrakcyjne pożyczki dla kobiet na uruchomienie i rozwój firmy będą dostępne, do końca roku, nie tylko w wybranych powiatach, ale w całej Polsce. Zdaniem Konfederacji Lewiatan pozwoli to z jednej strony wesprzeć dobre pomysły na biznes, a z drugiej efektywnie wykorzystać zarezerwowane na fundusz pieniądze. Fundusz Pożyczkowy finansowany jest ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Gospodarki, a dystrybuowany przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Wspiera uruchomienie działalności i rozwój firm przez kobiety, które mogą pozyskać do 40 tys. zł w formie atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki (2% w stosunku rocznym). Od kwietnia 2015 r. środki z funduszu dostępne były tylko dla kobiet...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Polska Izba Gospodarcza Czystości – członek Konfederacji Lewiatan – wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej wobec treści zamówienia Poczty Polskiej na usługi utrzymania czystości. Poczta Polska w specyfikacji zamówienia na świadczenie kompleksowych usług sprzątania w Katowicach i Wrocławiu chce wyłonić wykonawcę wyłącznie w oparciu o kryterium najniższej ceny. Nie przestrzega zatem rządowych wytycznych o stosowaniu klauzul społecznych i nie stosuje jakościowych kryteriów w postępowaniu przetargowym. Tym samym Poczta Polska zdaje się negować dotychczasowy dorobek prawny osiągnięty w ostatnich latach na rynku zamówień publicznych. Wbrew woli ustawodawcy Poczta Polska wraca do nagannych praktyk, które mogą zdestabilizować rynek pracy i cały sektor...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Przekazujemy do konsultacji projekty rozporządzeń Ministra Finansów:   1)      z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz 2)      z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.   Uwagi proszę przekazywać do 12 listopada br., do godz. 10:00, na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl .

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 1 grudnia. PROGRAM SPOTKANIA:          v Podsumowanie działalności Rady w 2015 r. v Plan prac na 2016 r. v Implementacja Dyrektywy 2014/24/EU Rady i Parlamentu Europejskiego z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych – „mała czy „duża? v Zmiany organizacyjne w UZP v Rola Rady Dialogu Społecznego w tworzeniu prawa zamówień publicznych v Wolne wnioski    Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 27 listopada br. do godziny 18.00 pod numerem telefonu: +48 666 307 421 lub na adres e–mail: dswierblewska@konfederacjalewiatan.pl

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

160 krajów, tysiące bezpłatnych szkoleń, wykładów i debat. 16 listopada br. rusza ósma edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw. Patronat nad wydarzeniem objęła Konfederacja Lewiatan.  Global Entrepreneurship Week to największe na świecie święto przedsiębiorczości, stawiające w centrum uwagi innowatorów, start–upowców i wszystkich tych, którzy swoją działalnością tworzą miejsca pracy, rozwiązują problemy społeczne i ekonomiczne. Celem organizatorów i partnerów przedsięwzięcia jest inspirowanie ludzi na całym świecie do odkrywania swojego przedsiębiorczego potencjału, rozwijania kompetencji i sieci kontaktów. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to inicjatywa wyjątkowa, bo gromadząca instytucje państwowe i...

Data publikacji: 03.11.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica