Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Recently I participated in the Polish–Italian Business Summit in Milan. Discussions concerned mutual investments, euro, crisis in Greece, and others, however, it was not possible to avoid certain feeling of distaste. We might say it was about the menu. Italians are convinced that Poland wants to benefit from the EU à la carte. In their opinion Poland understands solidarity as funds for new roads, stadiums and laboratories, but not as sharing responsibility for immigrants who are coming to Lampedusa Island in huge numbers to find a better place to live. This was the...

Data publikacji: 30.10.2015
więcej...

W Miami zakończyła się właśnie kolejna, jedenasta runda negocjacji Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu I Inwestycji (TTIP). Zdecydowanie mniejszy niż początkowo rozgłos w mediach w połączeniu ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA, wskazywać mogą na coraz mniej realny finał umowy. Wraz z postępem rozmów negocjatorzy napotykają coraz więcej punktów spornych. Stany Zjednoczone nie wydają się być skłonne do ustępstw w kluczowych dla Unii Europejskiej kwestiach, takich jak chociażby zamówienia publiczne ułatwiające dostęp europejskich firm do amerykańskiego rynku. Z kolei po stronie UE niepokój opinii publicznej budzi, istotna dla Amerykanów, ale także...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

Inflacja na Białorusi we wrześniu wyniosła 1,3%, od początku roku – 9,2% 1. Inflacja na Białorusi we wrześniu wyniosła 1,3%, od początku roku – 9,2% Na Białorusi inflacja w styczniu 2015 r. wyniosła 2,4%, w lutym – 1,7%, w marcu – 0,8%, w kwietniu – 0,9%, w czerwcu – 0,7%, w lipcu – 0,2%, w sierpniu – 0,2%. W segmencie produktów spożywczych ceny we wrześniu wzrosły o 1,5%, niespożywczych – o 1,3%, na usługi odpłatne – o 1%. Najbardziej we wrześniu potaniały ziemniaki – o 16,8%, a zdrożały pozostałe warzywa – o...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

26 października w kenijskim dzienniku „Daily Nation, na stronie kenijskiego Ministerstwa Rolnictwa (http://www.kilimo.go.ke/index.php/tenders/ ) oraz na stronie polskiego Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/wspieranie–eksportu/kredyty–rzadowe/informacje–dla–przedsiębiorców ) ukazało się ogłoszenie o przetargu międzynarodowym w związku z podpisaniem polsko – kenijskiej umowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Umowę tę podpisano 22 września 2015 r. W jej ramach polska udzieli kredytu Kenii w wysokości 100 mln dolarów na modernizację rolnictwa. Ogłoszenie o przetargu jest skierowane do polskich firm, spółek joint venture oraz konsorcjów. Ogłoszenie zawiera 22 pozycje obejmujące projekty w zakresie modernizacji rolnictwa, w tym m. in.

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

Ministerstwo Gospodarki zbiera informacje o barierach w prowadzeniu działalności na rynku wewnątrzunijnym, chce przeanalizować pojawiające się trudności pod kątem obowiązującego prawa UE, a następnie, tam gdzie to zasadne, pomóc i wesprzeć polskich przedsiębiorców również poprzez kontakt z państwami członkowskimi i instytucjami UE. Informacje przekazane przez przedsiębiorców są niezbędne do monitorowania, czy rynek wewnętrzny faktycznie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej.  Jeżeli: jesteś polskim przedsiębiorcą obecnym na rynkach innych państw członkowskich UE lub reprezentujesz izbę zrzeszającą takich przedsiębiorców,uważasz, że napotykasz nieuzasadnione bariery prawne lub administracyjne na rynkach innych państw UE, poinformuj o...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

„Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej to tytuł konferencji zorganizowanej 28 października 2015 r. przez Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Choć jak na wstępie podkreśliła Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, mediacja dotyczy prawie każdego aspektu życia, wydarzenie było poświęcone mediacji w wymiarze gospodarczym. „Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej to tytuł konferencji zorganizowanej 28 października 2015 r. przez Centrum Mediacji Lewiatan i Forum Obywatelskiego Rozwoju w Hotelu Marriott w Warszawie. Wśród ponad stu gości znaleźli się prawnicy, mediatorzy, przedsiębiorcy, wykładowcy akademiccy i przedstawiciele mediów. Choć jak na wstępie podkreśliła Henryka Bochniarz, prezydent...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwaną „Strategię dla Rynku Wewnętrznego Towarów i Usług. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia pragmatyzm KE, inicjatywy mające na celu ochronę graczy na wewnętrznym rynku UE przed tendencjami protekcjonistycznymi. Powodzenie Strategii będzie zależało od sposobu wdrożenia zaproponowanych inicjatyw. Pracę komisarzy przygotowujących strategię koordynował wiceszef KE Jyrki Katainen, ale kluczową rolę odegrała Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. jednolitego rynku, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP. Strategia nie ma charakteru nowego, strategicznego dokumentu, lecz raczej „uszczelnia istniejące już przepisy i poprawia sposób ich wdrażania. Oto konkretne inicjatywy wraz z wstępną oceną Konfederacji Lewiatan: • „gospodarka dzielenia się (collaborative/sharing economy): KE opracuje europejskie...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

Pomimo dużego zapotrzebowania na pracowników ochrony, stawki za godzinę ich pracy systematycznie spadają. W składanych ofertach, w ramach zamówień publicznych, bardzo często kształtują się one na poziomie połowy ustawowego minimalnego wynagrodzenia lub niewiele wyższym. Taka kwota uniemożliwia zatrudnienie profesjonalnego pracownika w oparciu o umowę o pracę – zauważa Konfederacja Lewiatan. Usługi ochrony są świadczone na szeroką skalę zarówno w sferze publicznej, jak i w sektorze prywatnym. Zatrudnienie ochroniarzy jest powszechne już nie tylko w galeriach handlowych, budynkach biurowych, urzędach państwowych czy obiektach strategicznych, ale staje się normą również w szpitalach czy szkołach. – Zawód ochroniarza – spełniający tak potrzebną...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

Polska awansowała na 25 miejsce w rankingu Doing Business, jeszcze rok temu zajmowała 32 pozycję. Komentarz Krzysztofa Kajdy, dyrektora departamentu prawnego Konfederacji LewiatanWe wszystkich komentarzach, w tym osób odpowiedzialnych za tworzenie raportu ze strony Banku Światowego, przejawia się motyw zmiany metody rankingu dla uzasadnienia awansu Polski w poszczególnych obszarach poddanych rankingowi. Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednim roku gdzie także BŚ zmieniał kilka istotnych kryteriów oceny. Ten brak ciągłości kryteriów oceny utrudnia racjonalną i rzetelną ocenę jaki rzeczywiście postęp Polska robi w ostatnich latach w odniesieniu do najbardziej konkurencyjnych i przyjaznych gospodarek świata.Niezależnie od powyższego z raportu dowiadujemy się m.in.,...

Data publikacji: 28.10.2015
więcej...

W Polsce działa 330 sieci aptecznych posiadających po pięć i więcej aptek. W zdecydowanej większości są to małe i średnie polskie przedsiębiorstwa o niewielkiej koncentracji rynkowej – wynika z raportu Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET „Sieci apteczne w Polsce, przygotowanego wspólnie z firmą PharmaExpert. Jak wynika z raportu, 330 sieci aptecznych mających po pięć i więcej aptek skupia w sumie 34 proc. wszystkich aptek działających na rynku. Są to w ogromnej większości małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające niewielkie udziały w ogólnym rynku aptek. Z 330 sieci zaledwie 11 posiada powyżej 50 aptek w skali całego kraju,...

Data publikacji: 28.10.2015
więcej...

Konsultujemy projekty rozporządzeń akcyzowych. Zapraszamy do przesłania opinii.   1) z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego; http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278306/katalog/12317678#12317678 2) z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego; http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278307/katalog/12317711#12317711 3) z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju; http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278351/katalog/12317791#12317791 4) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu...

Data publikacji: 28.10.2015
więcej...

Zagadnienia związane z ewolucją rynku pracy, przewidywaniami odnośnie pożądanych kierunków rozwojów poszczególnych sektorów ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży były tematami przewodnimi spotkania „Will selling provide jobs in jobless economy of the future?. Warsztat w charakterze śniadania biznesowego został zorganizowany przez Polish National Sales Awards oraz A.T. Kearney i odbył się 8 października br. w Warszawie, w Polskiej Radzie Biznesu przy Alejach Ujazdowskich 13. Uczestniczyli w nim wybitni specjaliści, praktycy biznesu zgromadzeniu wokół platformy PNSA. Spotkanie poprowadził Wojciech Maziarski dziennikarz „Gazety Wyborczej. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: prof. dr hab. Alojzy Nowak, prorektor ds. badań naukowych i współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz...

Data publikacji: 28.10.2015
więcej...

Mamy nadzieję, że po karnawale kampanii wyborczej, która rządzi się swoimi prawami, nastąpi czas pracy. Przed Polską stoją wielkie wyzwania, m.in. sformułowanie wieloletniej strategii polityki przemysłowej, czy zapewnienie równowagi finansów publicznych. Pracodawcy oczekują na jak najszybsze utworzenie rządu i expose premier. Przedsiębiorcy, potrzebują pewności co do kierunków polityki gospodarczej i stabilności w decyzjach strategicznych – podkreśla Konfederacja Lewiatan. Prawo i Sprawiedliwość obejmuje rządy w czasie dobrej sytuacji gospodarczej i wewnętrznej Polski. Dotychczasowy rząd przygotował dość zrównoważony budżet państwa, chociaż w naszej ocenie deficyt powinien być niższy, rozpoczyna się wydawanie środków z funduszy europejskich, które mamy do dyspozycji do 2020...

Data publikacji: 27.10.2015
więcej...

Wprowadzenie zamówień in house, nieprecyzyjne zapisy, pozwalające na swobodną interpretację przepisów, nieuwzględnienie postulatów, m.in. dotyczących wydłużenia terminu na składanie pytań, restrykcyjny sposób uregulowania instytucji podwykonawstwa – krytykuje w projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych Rada Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan i wzywa rząd do jego odrzucenia. Projekt jest w zdecydowanej części powieleniem poprzedniej wersji dokumentu z kwietnia 2015 r., w którym mechanicznie umieszczono artykuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. W projekcie ustawy jest próba uregulowania zamówień in house, (jednostka samorządu udziela zamówienia publicznego kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, np. spółce...

Data publikacji: 27.10.2015
więcej...

Mediacja z roku na rok jest coraz chętniej wykorzystywana przez polskie firmy w celu rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Wchodzące w życie przepisy wspierające polubowne rozwiązywanie sporów mają szansę dodatkowo przyspieszyć ten trend. Tym samym mediacja staje się realną alternatywą dla postępowania sądowego. Uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na pytanie, co to oznacza dla gospodarki, społeczeństwa oraz środowisk prawniczych. Organizatorem konferencji jest Centrum Mediacji Lewiatan oraz Forum Odpowiedzialnego Rozwoju. Podczas konferencji głos zabierze między innymi Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, a swoje przesłanie w formie wideo przedstawi Profesor Leszek Balcerowicz. Ważnym elementem wydarzenia będzie również wręczenie nagród dla szczególnie zasłużonych...

Data publikacji: 27.10.2015
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica