Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Obecnie w Polsce produkuje się rocznie ok. 1 mln ton wodoru.• W projekcie Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku nie ma przedstawionej w sposób przejrzysty ścieżki rozwoju wytwarzania wodoru i zwiększenia jego produkcji.• Nie wiadomo na kim rząd chce oprzeć realizację najważniejszych celów, firmach państwowych, prywatnych czy różnych konsorcjach – uważa Konfederacja Lewiatan. – W strategii wodorowej zabrakło informacji o planowanych kosztach inwestycyjnych w poszczególnych latach, scenariuszach rozwoju. Nie ma oceny możliwości, szans, ryzyk, i zagrożeń realizacji wskazanych celów. Nie wiemy np. o ile dodatkowo ma wzrosnąć udział OZE w stosunku do...

Data publikacji: 17.02.2021
więcej...

• Uzależnienie Unii Europejskiej od dostaw produktów farmaceutycznych spoza kontynentu, długie łańcuchy dostaw, utrata kompetencji wytwarzania – zagroziły bezpieczeństwu Europejczyków.• Dlatego konieczne jest wsparcie produkcji leków i substancji czynnych w Polsce i innych unijnych państwach. • Dzięki wyszkolonej i doświadczonej kadrze, a także istniejącej infrastrukturze Polska może stać się ważnym europejskim centrum produkcji farmaceutycznej – uważa Konfederacja Lewiatan. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie high–level meeting Komisji Europejskiej z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i przemysłu farmaceutycznego państw członkowskich dotyczące powrotu produkcji substancji czynnych do Unii Europejskiej. Pandemia pokazała, jak istotne jest posiadanie silnego europejskiego i krajowego przemysłu...

Data publikacji: 16.02.2021
więcej...

Rada Przedsiębiorczości podkreśla konieczność stworzenia regulacji pracy zdalnej przyjaznej dla obu stron stosunku pracy, dającej możliwość elastycznego i efektywnego stosowania tej formy organizacji pracy. Apel Rady Przedsiębiorczości znajdziesz tutaj Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość niemalże w każdej dziedzinie życia. Jedną z bardziej fundamentalnych zmian jest powszechna digitalizacja procesów i szersze zastosowanie w ciągu ostatnich miesięcy pracy w formie zdalnej. Polski rynek pracy musi dostosować się do nowej rzeczywistości, jednocześnie starając się sprostać wyzwaniom tzw. digitaleconomy – napisała Rada Przedsiębiorczości, którą tworzą ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC i Związek...

Data publikacji: 15.02.2021
więcej...

• Konfederacja Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podpisały porozumienie dotyczące realizacji programu certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracowniom.• Celem programu ma być promowanie najlepszych agencji zatrudnienia.• To pierwsza inicjatywa podjęta wspólnie przez organizację pracodawców i związki zawodowe. Program ma promować agencje zatrudnienia, które przestrzegają obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności, wykazują ponadprzeciętną jakość świadczonych usług, promują stabilne formy zatrudnienia oraz podejmują działania służące zwiększeniu zadowolenia pracowników. Certyfikacja agencji zatrudnienia ma na celu weryfikację jakości świadczonych przez nie usług, poprawę wizerunku branży oraz promocję dobrych praktyk. Składanie wniosków o nadanie certyfikatu „Agencji zatrudnienia przyjaznej pracownikom będzie możliwe już za kilka...

Data publikacji: 12.02.2021
więcej...

– Do tej pory pomoc otrzymało 48 branż, które ucierpiały wskutek pandemii Covid–9. Wkrótce wsparciem zostaną objęte kolejne. Wydłużony zostanie też okres udzielanej pomocy. Trwają rozmowy na ten temat – poinformowała Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, w czasie konferencji „Praca 4.0. Zawirowanie czy nowa era, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan. Więcej informacji o konferencji Praca 4.0 znajdziesz tutaj Zdaniem Iwony Michałek stosunkowo dobra sytuacja na rynku pracy i niewielki wzrost bezrobocia, to efekt ogromnej pomocy państwa dla przedsiębiorstw. Skala pomocy udzielonej firmom stawia nas w europejskiej czołówce. – Nadal część branż jest jednak zamknięta. Chcemy...

Data publikacji: 11.02.2021
więcej...

Dzisiaj prywatne media w akcji „Media bez wyboru protestują przeciwko zapowiadanemu przez rząd wprowadzeniu podatku od reklam. Konfederacja Lewiatan solidaryzuje się z mediami i wzywa rząd do wycofania się z tego pomysłu. – Nowy podatek negatywnie wpłynie na media prywatne w Polsce, uderzy w najważniejsze źródło ich przychodu – reklamę, zwiększy niepewność inwestycyjną, ograniczy rozwój branży oraz pogorszy jej konkurencyjność. Osłabienie mediów zagraża demokracji i wolności słowa. Dlatego wspieramy wolne media w ich proteście przeciwko wprowadzeniu kolejnego podatku – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan. Konsekwencją wprowadzenia podatku będzie wzrost ceny...

Data publikacji: 10.02.2021
więcej...

Przed nami drugi ‘Plan Marshalla. Unijne wsparcie po COVID–19, z którego 57 mld euro przypadnie Polsce. To wielka szansa na skok cywilizacyjny. My, organizacje społeczne oraz przedsiębiorcy, domagamy się w liście do Premiera, dialogu i aktywnego włączenia nas do wspólnego wypracowania reform i projektów w ramach KPO. Obawiamy się wykorzystania funduszy do wsparcia niskiej jakości projektów, które powstają ponad głowami społeczeństwa.  List do Premiera Polska będzie czwartym największym beneficjentem nadzwyczajnego instrumentu wartego 750 mld euro (pełna nazwa to Next Generation EU). Nasz kraj na projekty odbudowy dostanie nawet 57 mld euro, z czego 34 mld euro w formie pożyczek i...

Data publikacji: 09.02.2021
więcej...

Wierzymy, że jest możliwe wybranie osoby na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego, która będzie stała ponad istniejącymi podziałami na rynku aptecznym – na straży prawa i dobra polskiego pacjenta i z poszanowaniem dla przedsiębiorców uczciwie prowadzących placówki apteczne, które obecnie, w dobie pandemii, pełnią niebagatelną funkcję społeczną – napisali w liście otwartym do premiera i ministra zdrowia BCC, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jako organizacje pracodawców, jesteśmy głęboko zainteresowani trwającym postępowaniem konkursowym na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jest to urząd, który ma ogromny wpływ na funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w kraju. Niezwykle ważne jest, żeby...

Data publikacji: 08.02.2021
więcej...

Rząd jeszcze dzisiaj ogłosi stopniowe odmrożenie kolejnych branż. Będą dobre wieści dla hotelarzy, branży sportowej i kultury. Na otwarcie będzie musiała jeszcze poczekać gastronomia – zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin na zimowym spotkaniu władz i członków Konfederacji Lewiatan. Wicepremier poinformował również, że za dwa, trzy tygodnie trafi do konsultacji społecznych projekt ustawy, która ułatwi cudzoziemcom dostęp do naszego rynku pracy. Trwają także prace nad reformą instytucji rynku pracy, m.in. uregulowaniem pracy zdalnej.– Jednym z moim priorytetów jest otoczenie przedsiębiorców tarczą prawną czyli zapewnienie im jak najlepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. To że polska gospodarka przechodzi w miarę bezboleśnie czas pandemii,...

Data publikacji: 05.02.2021
więcej...

Resort rozwoju, pracy i technologii szacuje, że stopa bezrobocia na koniec stycznia br. wyniosła 6,5%, a to oznacza wzrost tego wskaźnika, w stosunku do grudnia ubiegłego roku, o 0,3 pkt proc. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Od lat obserwujemy na rynku pracy zjawisko sezonowego wzrostu bezrobocia, będącego wynikiem zakończenia w ostatnim miesiącu ubiegłego roku umów terminowych oraz udziału osób bezrobotnych w działaniach aktywizacyjnych. Wzrost tego wskaźnika nie powinien dziwić. Na tle danych z wcześniejszych miesięcy raczej pewną niespodzianką było utrzymywanie stopy bezrobocia na poziomie 6,1% przez kolejne sześć miesięcy 2020 roku. Jednym z czynników, które powstrzymywały wzrost bezrobocia...

Data publikacji: 04.02.2021
więcej...

• Wczoraj rząd przyjął Politykę Energetyczną Polski do 2040 r., bardzo ważny i długo wyczekiwany dokument.• Konfederacja Lewiatan wyraża zadowolenie, że po 12 latach od ustanowienia poprzedniej Polityki Energetycznej, przyjęto nowy strategiczny dokument, wyznaczający kierunki rozwoju energetyki i mający odpowiedzieć na wyzwania związane z Europejskim Zielonym Ładem. Dokument opiera się na trzech głównych filarach – sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. Wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce, która zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem ma prowadzić do dekarbonizacji sektora energetycznego oraz być sprawiedliwa i niewykluczająca. – Cieszymy się, że po tak długim okresie,...

Data publikacji: 03.02.2021
więcej...

• Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych nie powinny finansować firmy farmaceutyczne. • W czasie pandemii przedsiębiorstwa oczekują od państwa wsparcia, a nie nakładania kolejnych danin publicznych, w których mają obowiązek partycypować – uważa Konfederacja Lewiatan. Rząd zapowiedział powstanie Funduszu Kompensacyjnego, z którego byłyby wypłacane odszkodowania w przypadku pojawienia się niepożądanych odczynów u osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Wśród źródeł finansowania Funduszu wymieniono firmy farmaceutyczne, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych.. – Popieramy utworzenie takiego Funduszu, ale nie widzimy podstaw, aby finansowały go firmy farmaceutyczne. Skoro państwo chce przejąć odpowiedzialność za działania niepożądane, to...

Data publikacji: 02.02.2021
więcej...

• Popieramy odejście od odpowiedzialności zbiorowej właścicieli mieszkań w blokach za osoby, które nie przestrzegają selektywnej zbiórki odpadów. • Nie popieramy drastycznego zaostrzenia sankcji czy dwukrotnego karania wytwórców odpadów komunalnych, którzy nie prowadzą segregacji zgodnie z wymaganiami – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Brak możliwości przypisania worków z odpadami do konkretnego lokalu sprzyja niskiej motywacji do właściwego ich segregowania. Odejście od tej zasady polepszy jakość surowców wtórnych zebranych przez gminę, a także będzie sprzyjało osiąganiu przez nie wyższych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz obniżeniu kosztów gospodarowania odpadami.

Data publikacji: 01.02.2021
więcej...

Today the European Union and the People’s Republic of China announced the conclusion in principle of the negotiations on the Comprehensive Agreement on Investment (CAI). The agreement aims at increasing market access for investors and establishing rules that will improve the level playing field for European companies in China. BusinessEurope Director General Markus J. Beyrer said:  “In what concerns EU–China our priority is to rebalance the relationship, making it more beneficial for both sides. Improving the conditions for European companies to access and do business in China is critical to achieve this objective. Setting binding commitments regarding level playing...

Data publikacji: 30.01.2021
więcej...

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, rozpoczęło prace nad przygotowanie, pakietu rozwiązań legislacyjnych, które mają wpłynąć na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Zwróciło się z prośbą o zgłoszenie propozycji zmian w prawie, które Państwa zdaniem przyczynią się do poprawy sytuacji firm, uproszczą lub usprawnią prowadzenie działalności gospodarczej. Dadzą impuls dla rozwoju i pobudzą inwestycje. W związku z powyższym prosimy o przesłanie propozycji takich rozwiązań, z podziałem na następujące obszary.1. Nadmierna restrykcyjność obowiązków sprawozdawczych     Wskaż i opisz regulacje (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), w ramach których np.: zasadne jest zmniejszenie zakresu lub częstotliwości przedkładanych przez przedsiębiorców danych, informacji...

Data publikacji: 18.01.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica