Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Zamiast 9–proc. składki zdrowotnej bez możliwości odliczenia jej od podatku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zapłacą w przyszłym roku 3 proc., natomiast rok później 4,8 – 4,9 proc. od swoich dochodów. Pojawi się też w Polskim Ładzie nowy podatek od przychodów przedsiębiorców – poinformowały dzisiaj nieoficjalnie „Rzeczpospolita i „Dziennik Gazeta Prawna. Komentarz Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan Trudno ufać nowym propozycjom podatkowym, ponieważ powstają w ekspresowym tempie, są niedopracowane i nie poddane konsultacjom społecznym. Nie mieszczą się w jakichkolwiek standardach prowadzenia polityki gospodarczej. Do końca też nie wiadomo jaki kształt przybiorą w czasie prac w Sejmie. Konsekwencją tej legislacyjnej gorączki będzie...

Data publikacji: 06.09.2021
więcej...

Konfederacja Lewiatan przymierza się do prac nad implementacją dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Krótkie podsumowanie dot. dyrektywy: Stan prawny w zakresie postępowań grupowych w UE jest zróżnicowany. Część krajów (w tym Polska) przewiduje możliwość wytaczania powództw grupowych, podczas gdy inne państwa w ogóle tej instytucji nie znają. Dyrektywa wprowadza jednolite przepisy dotyczących możliwości wnoszenia przez konsumentów pozwów zbiorowych.Konsumenci, za pośrednictwem pozwów zbiorowych, będą mogli domagać się od przedsiębiorców naruszających ich prawa, środków naprawczych w postaci: odszkodowania, naprawy, wymiany, obniżenia ceny, rozwiązania umowy lub zwrotu spełnionego świadczenia. Dyrektywa umożliwi upoważnionym...

Data publikacji: 03.09.2021
więcej...

Obserwatorium Rynku Pracy EKES (Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego) organizuje publiczne wysłuchanie dotyczące praktyki stosowania układów zbiorowych w krajach o niskim uzwiązkowieniu.   Są co najmniej dwa powody, dlaczego warto o tym rozmawiać: ciągłe podnoszenie przez związki zawodowe zachodniej części UE, iż kraje o niskim pokryciu rynku pracy układami zbiorowymi stosują dumping społeczny i w ten sposób stosują nieuczciwą konkurencję oraz forsowanie wobec KE i PE postulatu wprowadzenia warunkowości dostępu do zamówień publicznych i funduszy europejskich od stosowania układów zbiorowych.Wysłuchanie odbędzie się 6 września w godzinach 10:00–13:00 i 14:30–16:30 w formie on–line. Aby wziąć udział w wysłuchaniu wystarczy zarejestrować się w formularzu...

Data publikacji: 02.09.2021
więcej...

• Projekt pilotażowego przeglądu lekowego wymaga doprecyzowania i uzupełnienia – uważa Konfederacja Lewiatan. • Niepokój budzą przepisy kwestionujące słuszność objęcia przeglądów lekowych zakresem opieki farmaceutycznej.• Nie wiadomo też w jaki sposób farmaceuta ma uzyskiwać dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądu lekowego. – Usługi opieki farmaceutycznej, których świadczenie stało się możliwe dzięki przyjęciu ustawy o zawodzie farmaceuty mogą w znacznym stopniu odciążyć służbę zdrowia. Popieramy wszelkie inicjatywy służące lepszemu wykorzystaniu wiedzy, kompetencji i doświadczenia polskich farmaceutów. Projekt przeglądu lekowego wymaga jednak doprecyzowania. Trzeba wyraźnie potwierdzić, że...

Data publikacji: 01.09.2021
więcej...

W sierpniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 5,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. PKB zaś w drugim kwartale był wyższy o 11,1% niż przed rokiem – podał GUS. Komentarz Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego Konfederacji LewiatanMamy do czynienia z najwyższą inflacją od 20 lat. I nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie tempo wzrostu cen wyhamowało. Kolejne miesiące przyniosą dalsze wzrosty inflacji, która już od ponad roku utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego NBP. Wysoka inflacja osłabia siłę nabywczą Polaków i zwiększa koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, bo rosną ceny surowców. Tracą na wartości nasze pieniądze...

Data publikacji: 31.08.2021
więcej...

• Obniżenie składki zdrowotnej do 3 proc. w przyszłym roku trudno uznać za rozwiązanie kompromisowe ponieważ dalej oznaczałoby znaczący wzrost obciążeń przedsiębiorców w stosunku do stanu obecnego – uważa Konfederacja Lewiatan. • Najbardziej poszkodowani byliby w 2022 roku ci, którzy rozliczają się według 19 proc. stawki liniowej. Składka zdrowotna dalej nie mogłaby być odliczana od podatku, a w kolejnych latach byłaby podnoszona do 9 proc. To oznacza drastyczny wzrost obciążeń przedsiębiorców, tylko rozłożony na kilka lat. Kilka miesięcy temu rząd zapowiedział w Polskim Ładzie podwyższenie składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców do 9 proc. i uniemożliwienie odliczenia jej od podatku,...

Data publikacji: 30.08.2021
więcej...

 • Inwestycje prywatne w Polsce spadają od kilku lat i należą do najniższych w Unii Europejskiej. Nie pomogą im propozycje podatkowe zawarte w Polskim Ładzie, ani różne pomysły dotyczące, np. wprowadzenia 1% podatku od przychodów – napisała Konfederacja Lewiatan w raporcie poświęconym inwestycjom prywatnym.• Polska zamiast tworzyć bariery dla inwestycji powinna wspierać największych inwestorów prywatnych, także zagranicznych, ponieważ mogą nam pomóc w wychodzeniu gospodarki z pandemicznego kryzysu.   Raport o inwestycjach prywatnych znajdziesz tutaj – Pomysł wprowadzenia 1% podatku od przychodów firm, pod pretekstem niepłacenia podatku CIT przez inwestorów zagranicznych, uderza przede wszystkim w tych, którzy od lat przeznaczają ogromne środki...

Data publikacji: 27.08.2021
więcej...

• Przyspieszenie pracy e–sądu, wdrożenie komunikacji elektronicznej, zniesienie limitów komorniczych i ograniczeń terytorialnych, cyfryzację korespondencji z ZUS, zmianę zasad ochrony wynagrodzenia przed egzekucją, ułatwienie dostępu do rejestrów czy wprowadzenie cyfrowego wezwania do zapłaty – proponują eksperci Konfederacji Lewiatan w raporcie „Bariery w dochodzeniu i zarządzaniu wierzytelnościami, aby przyspieszyć odzyskiwanie długów.• W raporcie przedstawiono bariery, które utrudniają skuteczne odzyskiwanie długów. Ich usunięcie poprawiłoby sytuację firm dochodzących należności. Raport o wierzytelnościach znajdziesz tutaj Bariery mają charakter uniwersalny, nie zależą od kryzysu Covid–19, występowały też przed nim. Pogarszają one sytuację wierzycieli. Jeśli proponowane rozwiązania nie zostaną wdrożone, bariery będą problemem gospodarki...

Data publikacji: 26.08.2021
więcej...

• Przyspieszenie pracy e–sądu, wdrożenie komunikacji elektronicznej, zniesienie limitów komorniczych i ograniczeń terytorialnych, cyfryzację korespondencji z ZUS, zmianę zasad ochrony wynagrodzenia przed egzekucją, ułatwienie dostępu do rejestrów czy wprowadzenie cyfrowego wezwania do zapłaty – proponują eksperci Konfederacji Lewiatan w raporcie „Bariery w dochodzeniu i zarządzaniu wierzytelnościami, aby przyspieszyć odzyskiwanie długów.• W raporcie przedstawiono bariery, które utrudniają skuteczne odzyskiwanie długów. Ich usunięcie poprawiłoby sytuację firm dochodzących należności. Raport o wierzytelnościach znajdziesz tutaj Bariery mają charakter uniwersalny, nie zależą od kryzysu Covid–19, występowały też przed nim. Pogarszają one sytuację wierzycieli. Jeśli proponowane rozwiązania nie zostaną wdrożone, bariery będą problemem gospodarki...

Data publikacji: 26.08.2021
więcej...

• Wyłączenie odpowiedzialności medyków za nieumyślne błędy, które proponuje się w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów, może negatywnie wpłynąć na jakość usług – uważa Konfederacja Lewiatan.• Trudno będzie monitorować jakość usług medycznych bez uwzględnienia i weryfikacji zgłoszonych przez poszkodowanych pacjentów roszczeń lub toczących się w sądzie spraw o błąd medyczny. – Wyłączenie z odpowiedzialności lekarzy, którzy zgłoszą zdarzenia niepożądane, ograniczy możliwości pracodawcy wyciągania konsekwencji wobec osób niewłaściwie wykonujących swoje obowiązki, w szczególności w sposób niezapewniający odpowiedniej jakości opieki. W projekcie ustawy wskazano, że brak sankcji z tytułu zgłoszenia zdarzenia niepożądanego nie dotyczy przypadków działań...

Data publikacji: 23.08.2021
więcej...

Rozszerzenie definicji pracownika na osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również świadczące pracę na podstawie innej umowy, zawarte w poselskim projekcie zmian w Kodeksie pracy i Prawie przedsiębiorców, budzi poważane zastrzeżenia – uważa Konfederacja Lewiatan. – Rozszerzenie definicji pracownika na osoby świadczące pracę na podstawie innej umowy miałoby trudne do oszacowania skutki społeczno–gospodarcze. Prowadziłoby do zatarcia i zrównania praw oraz obowiązków wynikających ze stosunku pracy z uprawnieniami z innych umów – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan. Z wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy wiążą się określone prawa i obowiązki. Pracownik zobowiązuje się...

Data publikacji: 20.08.2021
więcej...

17 organizacji branżowych i przedsiębiorstw, w tym Konfederacja Lewiatan, apeluje o wydłużenie do 17 września br. terminu konsultacji projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która ma wdrożyć model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Apel organizacji i firm znajdziesz tutaj Organizacje przedsiębiorców i firmy proponują Ministerstwu Klimatu i Środowiska, ze względu na kompleksowość proponowanych zmian oraz okres urlopowy, przedłużenie konsultacji społecznych o 10 dni roboczych, do 17 września br.– Chcemy uczestniczyć w przygotowaniu nowego systemu ROP, ale potrzebujemy więcej czasu, aby odnieść się do propozycji zawartych w projekcie ustawy – mówi Roksana Kozłowska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Do apelu o wydłużenie terminu konsultacji...

Data publikacji: 19.08.2021
więcej...

• Ministerstwo Zdrowia pracuje nad przepisami, które umożliwią pracodawcom dostęp do informacji, którzy pracownicy są zaszczepieni.• Przedsiębiorcom zależy na zapewnieniu bezpiecznych warunków funkcjonowania, zatrudnienia, a do tego niezbędne są im informacje, kto jest już zaszczepiony, a kto nie – uważa Konfederacja Lewiatan. Mając na uwadze doświadczenia wyniesione z ostatniego 1,5 roku pandemii i w sytuacji zagrożenia czwartą falą zakażeń Covid–19, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy staje się priorytetem. Na przedsiębiorcach ciąży odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów oraz sprawne funkcjonowanie firmy. – Informacje, o tym którzy pracownicy są zaszczepieni, umożliwiłyby pracodawcom lepsze planowanie swojego działania, zarządzanie ryzykiem, organizację pracy...

Data publikacji: 17.08.2021
więcej...

73% przedsiębiorstw negatywnie ocenia Polski Ład. Poparcie dla niego deklaruje 27% respondentów – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator. Bardzo krytyczne nastawienie do Polskiego Ładu mają firmy średnie (81%). Nie cieszy się on także poparciem 71% firm małych i 66% dużych. Rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie popiera 34% dużych firm, 29% małych i 19% średnich. Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu przeprowadził w sierpniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 16.08.2021
więcej...

– Na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie stracą prawie wszyscy przedsiębiorcy.– Negatywnie odczują je także osoby mało zarabiające ponieważ zwiększenie obciążeń dla firm przełoży się na wzrost cen. Obniżka podatków nie zrekompensuje im wyższych wydatków na zakup towarów pierwszej potrzeby.– Części dochodów pozbawione zostaną także osoby, które poza działalnością gospodarczą albo umową o pracę, wynajmują prywatne mieszkania – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Z dotychczas zaprezentowanych składowych Polskiego Ładu poznaliśmy jedynie projekt ustawy podatkowej. Zawiera on wiele propozycji dedykowanych przedsiębiorcom oraz osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. W ocenie projektodawców dla 18 mln obywateli planowane zmiany będą podatkowo korzystne albo neutralne. Z wyliczeń...

Data publikacji: 13.08.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica