Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan z niepokojem śledzi prace nad projektem zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącym określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na 2014 rok i lata następne. Wejście w życie nowych przepisów będzie miało niekorzystne konsekwencje dla całej podstawowej opieki zdrowotnej. Członkowie Lewiatana zrzeszeni w Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska zwracają uwagę, że zarządzenie w obecnym kształcie doprowadzi do pogłębienia i zmniejszenia finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, spowoduje zagrożenie płynności finansowej firm medycznych opartych na podstawowej opiece zdrowotnej, a tym samym wzrośnie niedoinwestowanie w infrastrukturę medyczną. Zmniejszy się dostępność usług medycznych dla obywateli,...

Data publikacji: 28.10.2013
więcej...

Prezydencki projekt ustawy o ochronie krajobrazu może zahamować rozwój niektórych sektorów naszej gospodarki (np. energetyki, telekomunikacji oraz reklamy zewnętrznej), a także doprowadzić do ograniczenia kompetencji gmin w zakresie decydowania o powstających na jej terenie inwestycjach – uważa Konfederacja Lewiatan. W Sejmie toczą się prace na projektem ustawy, który ma powstrzymać degradację krajobrazu. Przestrzeń publiczna wymaga uporządkowania. Dlatego Konfederacja Lewiatan popiera działania Prezydenta. Uważa jednak, że niektóre propozycje przedstawione w projekcie będą ograniczać rozwój poszczególnych sektorów gospodarki oraz zmarginalizują rolę gmin w planowaniu przestrzennym. Na podstawie audytu krajobrazowego sejmik wojewódzki będzie przyjmował tzw. urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu (uzok), które uzyskają...

Data publikacji: 25.10.2013
więcej...

Uwagi Konfederacji Lewiatan do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1703) i do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk nr 1383). A. Główne tezy opinii i postulaty Konfederacji Lewiatan:I. Odpowiedzialność osób zarządzających:Postulat Konfederacji Lewiatan:Postulujemy uchylenie projektowanych art. 4 pkt. 3a), art. 6a, art. 12a i art. 106a i zmianę pozostałych przepisów w niezbędnym zakresie. Uzasadnienie:Proponowana w projekcie ustawy odpowiedzialność osób zarządzających w istocie ma charakter administracyjno–karny, w związku z czym normy proceduralne w tym zakresie powinny spełniać wszelkie niezbędne standardy przewidziane...

Data publikacji: 24.10.2013
więcej...

Program Inteligentny Rozwój 2014–2020 jest coraz lepszy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uwzględniło ważne postulaty Lewiatana. Przede wszystkim punkt ciężkości w programie przeniesiono na projekty przedsiębiorców, przy czym te obciążone największym ryzykiem, a więc przedsięwzięcia badawczo – rozwojowe mają być finansowane przy pomocy dotacji, te w których ryzyko jest mniejsze, przede wszystkim polegające na wdrożeniu nowości do produkcji, będą korzystać z instrumentów zwrotnych na preferencyjnych warunkach lub instrumentów łączących elementy dotacyjne ze zwrotnymi. Co ważne, program jako priorytetowy obszar interwencji, także na poziomie budżetu, traktuje B+R realizowane lub zamawiane przez firmy. To niewątpliwie zmiana jakościowa w stosunku do SPO WKP i PO...

Data publikacji: 23.10.2013
więcej...

Sprzedaż detaliczna w wrześniu br. wzrosła o 3,9 proc. w ujęciu rocznym – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWe wrześniu sprzedaż detaliczna, jak na okres spowolnienia gospodarczego, była całkiem niezła, aczkolwiek oczekiwania były większe. W tym miesiącu mieliśmy jeden dzień roboczy więcej niż w sierpniu, chociaż w odniesieniu do handlu nie ma to aż tak dużego znaczenia, jak w przypadku produkcji. Dodatkowo, we wrześniu 2012 roku dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej (3,1 proc.) była już niższa niż w poprzednich miesiącach. Na niezłe wyniki sprzedaży detalicznej, podobnie jak w poprzednich miesiącach, złożyła się większa sprzedaż samochodów, farmaceutyków, kosmetyków,...

Data publikacji: 22.10.2013
więcej...

W pracach nad unijną reformą ochrony danych osobowych ważniejsza od kalendarza politycznego Unii Europejskiej jest jakość i „czasoodporność przyjętego aktu prawnego – uważa Konfederacja Lewiatan i BUSINESSEEUROPE. BUSINESSEUROPE w apelu do europosłów podkreśla, że pośpiech w pracach nad reformą danych osobowych może doprowadzić do przyjęcia złych rozwiązań, które będą miały szkodliwy wpływ na innowacyjność i wzrost gospodarczy.Na razie stan prac w Radzie i w Parlamencie nie pozwala na stwierdzenie, że którakolwiek z instytucji wypracowała wewnętrzny kompromis co do kluczowych punktów projektu. Zdaniem przedsiębiorców przyjmowanie deklaracji politycznych, które zobowiązywałyby prawodawców unijnych do przyjęcia tego aktu prawnego przed końcem kadencji Komisji...

Data publikacji: 21.10.2013
więcej...

W pracach nad unijną reformą ochrony danych osobowych ważniejsza od kalendarza politycznego Unii Europejskiej jest jakość i „czasoodporność przyjętego aktu prawnego – uważa Konfederacja Lewiatan i BUSINESSEEUROPE. BUSINESSEUROPE w apelu do europosłów podkreśla, że pośpiech w pracach nad reformą danych osobowych może doprowadzić do przyjęcia złych rozwiązań, które będą miały szkodliwy wpływ na innowacyjność i wzrost gospodarczy.Na razie stan prac w Radzie i w Parlamencie nie pozwala na stwierdzenie, że którakolwiek z instytucji wypracowała wewnętrzny kompromis co do kluczowych punktów projektu. Zdaniem przedsiębiorców przyjmowanie deklaracji politycznych, które zobowiązywałyby prawodawców unijnych do przyjęcia tego aktu prawnego przed końcem kadencji Komisji...

Data publikacji: 21.10.2013
więcej...

17 października 2013 roku odbyło się w Warszawie seminarium poświęcone prawnym aspektom transgranicznej wymianie handlowej (cross–border) w obszarze UE. Seminarium kierowane było do sektora MŚP w Polsce, a organizowane przez  Generalną Dyrekcję ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej we współpracy z Konfederacją Lewiatan. Podczas seminarium przedstawiono kompendium wiedzy praktycznej w odniesieniu do negocjacji i konstruowania umów w wymianie transgranicznej, prawa właściwego dla umowy, sądu właściwego dla dochodzenia roszczeń, a także zarządzania należnościami i dochodzeniem roszczeń wynikających z umów w wymianie transgranicznej w obrębie Unii Europejskiej. Głównym celem seminarium było ułatwienie prowadzenia działalności  handlowej poprzez wyeliminowanie obaw i ewentualnych błędów płynących...

Data publikacji: 18.10.2013
więcej...

Zgodnie z danymi brytyjskiego urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS),  od czerwca do sierpnia 2013 r. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 18 tys. w stosunku do danych z maja–lipca br., wynosząc 2,49 mln osób. Bezrobocie pozostaje w UK na  poziomie 7,7% (bez zmian w stosunku do poprzednio badanego okresu). Odnosząc sie do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w okresie 06–08.2013: ·         liczba osób zatrudnionych ogółem wzrosła o 155 tyś. w skali kwartału i wyniosła 29,87 mln osób, co oznacza liczbę najwyższą od momentu rozpoczęcia prowadzenia tego rodzaju statystyk; ·         liczba osób korzystających z zasiłku dla bezrobotnych zmniejszyła się o 41.700 do 1,35 mln; ·         liczba pozostających bez pracy powyżej 12...

Data publikacji: 17.10.2013
więcej...

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Europejska Grupa Doradcza zapraszają do udziału w: Kursie dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych 26 października 2013 r. siedziba OPZL, przy ul. Reja 6 w Zielonej Górze Cel kursu: Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja. Dla kogo: Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych...

Data publikacji: 16.10.2013
więcej...

Ministerstwo Gospodarki szykuje kolejne ułatwienia dla firm, m.in. będzie mniej obowiązków informacyjnych, różnego rodzaju formularzy, druczków. To krok w dobrym kierunku – ocenia Konfederacja Lewiatan. Komentarz Katarzyny Urbańskiej, dyrektorki departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.Przedsiębiorcy tracą dużo czasu, energii i ...pieniędzy na wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych. Szczególnie na biurokratyczną mitręgę narzekają małe firmy, ale i duże przedsiębiorstwa także. Aby sprostać wymaganiom instytucji publicznych często oddelegowują swoich pracowników tylko do wykonania tego typu obowiązków. Odrywa to pracowników od zwykłych obowiązków. Dlatego ograniczenie zbędnych obowiązków informacyjnych, ale także stworzenie narzędzi informatycznych umożliwiających wymianę informacji pomiędzy różnymi instytucjami publicznymi, ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy,...

Data publikacji: 15.10.2013
więcej...

Youth Business Poland jest częścią Princes Youth Business International, sieci programów działających pod auspicjami Fundacji Księcia Karola, która wspiera przedsiębiorczość w blisko 40 krajach świata. Program pomaga młodym osobom stać się przedsiębiorcami poprzez zapewnienie opieki Mentora i wsparcia szkoleniowego. Jesteś początkującym przedsiębiorcą? Myślisz o założeniu własnej firmy? Youth Business Poland to idealny program dla Ciebie! Kto może wziąć udział? Osoby w wieku 18–35 lat, które: Prowadzą własną działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata Planują założyć własną firmę, w tym osoby bezrobotne   Co zyskujesz biorąc udział w programie? Przez 6...

Data publikacji: 14.10.2013
więcej...

Na okrągły stół farmaceutów, właścicieli aptek, organizacji pacjenckich i ekspertów oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia nie przybyli reprezentanci Naczelnej Izby Aptekarskiej. – Ubolewamy nad tym, że Naczelna Izba Aptekarska odrzuciła zaproszenie do wzięcia udziału w „Okrągłym stole. Jeżeli istnieją jakiekolwiek rozbieżności zdań, tym bardziej powinniśmy poszukiwać rozwiązań możliwe najlepszych dla pacjentów i wszystkich uczestników rynku zdrowia. Nie można uważać siebie za nieomylnego w kwestiach, które wymagają osiągnięcia kompromisu wielu stron. To zaprzeczenie demokracji, o którą tak długo walczyliśmy – powiedziała na stępie prowadząca spotkanie Anna Janczewska – Radwan z BCC. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że ustawodawca poprzez ustawę refundacyjną...

Data publikacji: 10.10.2013
więcej...

Climate Solutions jest najbardziej prestiżowym  oraz  opiniotwórczym światowym forum umożliwiającym  liderom branży finansowej, rządowej oraz biznesowej do wspólnego podejmowania decyzji oraz  analizowania rozwiązań dotyczących zmian klimatycznych. Corocznie szczyt odgrywa rolę platformy dyskusyjnej odbywającej się przy konferencji ONZ, proponując nowoczesne rozwiązania różnorakim gałęziom przemysłu, miastom, regionom  a nawet krajom. CZAS I MIEJSCE Climate Solutions się w dniach 17–18 Listopada w Warszawie w hotelu Marriott,  jako wydarzenie towarzyszące XIX–stej Konferencji ONZ. INFORMACJE O SZCZYCIE Kompleksowe oraz wyselekcjonowane – tak w dwóch słowach można określić działanie Szczytu, którego twórcy...

Data publikacji: 09.10.2013
więcej...

Informacja kluczem do prowadzenia biznesu W ciągu ponad sześćdziesięciu lat istnienia Iron Mountain obserwuje, kreuje i wdraża zmiany związane z przetwarzaniem informacji. Rozwój technologiczny, zmiany sposobu pracy i otoczenia biznesowego nie wpływają na jeden tylko obszar – informacja była, jest i będzie najcenniejszym towarem. Iron Mountain przez lata udoskonala techniki ochrony nośników informacji stając się światowym liderem w swojej dziedzinie. Wspieramy naszych Klientów w działaniach mających na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zarządzaniu ryzykiem związanym z utratą dokumentów. Oferujemy kompleksowe usługi związane z przetwarzaniem informacją, które obejmują takie obszary jak: ü  Zarządzanie dokumentacją i jej...

Data publikacji: 08.10.2013
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica