Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Array

Data publikacji: 11.01.2020
więcej...

• Nową dyrektorką departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan została Dorota Zawadzka–Stępniak.• Zastąpiła na tym stanowisku Darię Kulczycką, która objęła funkcję doradcy zarządu. Dorota Zawadzka– Stępniak ma bogate doświadczenie w zakresie ochrony środowiska oraz energetyki. W resorcie środowiska była odpowiedzialna za kreowanie polityki klimatycznej oraz wdrażanie rozwiązań wynikających z ekologicznych konwencji międzynarodowych. Przewodniczyła zespołowi ds. negocjacji międzynarodowych sprzedaży polskiej nadwyżki Kioto. Była zastępcą dyrektora departamentu zmian klimatu i ochrony atmosfery. W Fundacji WWF koordynowała pion polityki środowiskowej. Była odpowiedzialna za działania lobbingowe oraz komunikacyjne dotyczące polityki klimatyczno–energetycznej, wodnej oraz funduszy Unii Europejskich na lata 2014–2020.Jako zastępca prezesa...

Data publikacji: 10.01.2020
więcej...

Spółka IGT Poland jest częścią międzynarodowej korporacji IGT (dawniej GTECH), będącej liderem w projektowaniu oraz dostarczaniu innowacyjnych systemów loteryjnych i rozwiązań IT dla kasyn. Na całym świecie firma zatrudnia ok. 13 tys. osób. W Polsce posiada blisko 400 osobowy oddział, którego wiodącymi działami są: Warszawskie Centrum Technologiczne oraz Europejskie Centrum Operacyjne. Warszawskie Centrum Technologiczne jest głównym centrum R&D firmy i zarazem dla całej branży loteryjnej na świecie. Eksportuje rocznie usługi IT o wartości ok. 80 mln zł.W Polsce zlokalizowane jest też Europejskie Centrum Operacyjne. Jeden z nielicznych ośrodków na świecie z którego zdalnie zarządza się systemami loteryjnymi...

Data publikacji: 09.01.2020
więcej...

• Sejm ma zająć się projektem ustawy dotyczącym wprowadzenia wyspecjalizowanych sądów w zakresie własności intelektualnej. • Konfederacja Lewiatan popiera zmiany przygotowane przez resort sprawiedliwości, bo uwzględniają one propozycje zgłaszane przez przedsiębiorców. • Pracodawcy postulują dodatkowo doprecyzowanie lub zmianę niektórych przepisów, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom przemysłu. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, jest stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego wyspecjalizowanych jednostek w sądach okręgowych i apelacyjnych, które zajmowałyby się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji. Przepisy mają wejść w życie 1...

Data publikacji: 08.01.2020
więcej...

Ważne dla firm: Duży wzrost inflacji w grudniu 2019 roku nie skłoni Rady Polityki Pieniężnej do zmiany stóp procentowych. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanNieco później niż zwykle opublikowany przez GUS szybki szacunek inflacji wskazuje, że dynamika cen w grudniu 2019 r. wyniosła 3,4% r/r i 0,8% m/m. Na tle listopadowego 2,6% inflacja rzędu 3,4% r/r to znaczący skok i – nie da się ukryć – bardzo wysoki poziom, wartość ledwie mieszcząca się w dopuszczalnym przez RPP przedziale 1,5–3,5%. Naturalnie taki jednostkowy odczyt nie doprowadzi do zmiany stóp procentowych, ale z pewnością będzie powodem do głębszych...

Data publikacji: 07.01.2020
więcej...

Ważne dla firm: Z perspektywy przedsiębiorców nieciekawie wygląda wzrost kosztów, któremu towarzyszy obniżanie cen produktów. Zwiastują one ograniczanie przestrzeni do zysków, ale również mniejszą poduszkę finansową na wzrosty cen na początku 2020 roku. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanPierwsze tegoroczne dane to wyniki badania PMI w polskim przetwórstwie przemysłowym. Jak podają analitycy IHS Markit, w grudniu 2019 wskaźnik wzrósł do poziomu 48 pkt (w listopadzie 46,7), co oznacza relatywne pogorszenie warunków w sektorze, obserwowane niezmiennie od 14 miesięcy, ale o wyraźnie mniejszej skali niż w poprzednim kwartale.Wskaźnik PMI to wypadkowa 5 składowych: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia,...

Data publikacji: 02.01.2020
więcej...

Ważne dla firm: Ogólny wskaźnik koniunktury w grudniu br. był najniższy od trzech lat. Sytuacja poszczególnych sektorów gospodarki jest mocno zróżnicowana. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanOstatnie w tym roku dane z gospodarki opublikowane przez GUS przynoszą spore zaskoczenie: ogólny wskaźnik koniunktury w grudniu wyniósł 99,7 – wynik poniżej 100 ostatni raz obserwowaliśmy dokładnie 3 lata temu. Na przestrzeni miesiąca pogorszenie sytuacji odnotowały przetwórstwo przemysłowe (105,4 z 105,8) oraz usługi (89,9 z 91), nieznaczna poprawa dotyczyła budownictwa (111,9 z 111,7) oraz handlu detalicznego (100,3 z 99,9). Dla całej tej grupy prognoza przyszłej koniunktury utrzymuje się...

Data publikacji: 20.12.2019
więcej...

Ważne dla firm: Produkcja przemysłowa w listopadzie br. wzrosła o 1,4%. To niewiele – ale mogło być gorzej, wziąwszy pod uwagę inne dane z gospodarki. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanW świetle dzisiejszego komunikatu GUS, produkcja przemysłowa w cenach stałych w listopadzie 2019 wzrosła o 1,4% r/r (przed rokiem 4,6%) i spadła o 5,8% m/m. Korekta o czynniki sezonowe i kalendarzowe przynosi odczyty odpowiednio 5,4% r/r i 1,5% m/m. To mimo wszystko więcej niż można było oczekiwać po fatalnych wynikach badania ankietowego PMI – ale zarazem daleko do optymizmu. Po dobrym październiku, niestety, wracamy do...

Data publikacji: 19.12.2019
więcej...

• Od nowego roku zacznie obowiązywać elektroniczna baza danych o odpadach (BDO). • Rząd, po apelach przedsiębiorców, chce zmienić przepisy, dzięki czemu mniej firm będzie miało obowiązek prowadzić ewidencję w BDO. • Konfederacja Lewiatan apelowała o opóźnienie wejścia w życie nowych przepisów, co najmniej o 6 miesięcy. – Resort klimatu przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Na pewno oznacza to zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw. Warto, jednak pamiętać, że w wielu przypadkach zwolnione z ewidencji odpady są wytwarzane w niewielkich ilościach np. w...

Data publikacji: 18.12.2019
więcej...

• Przedsiębiorcy krytykują projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w ustawie o VAT.• Apelują, aby wzór zawiadomienia dostosować do praktyki i realiów biznesowych.• Wątpliwości budzi też fakt, że projekt rozporządzenia nie został skierowany do konsultacji społecznych – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. – Przedsiębiorcy widzą ogromną wartość w uszczelnianiu systemu podatkowego, gdyż dzięki temu procesowi możliwa jest uczciwa konkurencja. Ale działania uszczelniające nie mogą paraliżować funkcjonowania firm. Należy mieć bowiem na uwadze, że w początkowym okresie, kiedy wykaz nie działa...

Data publikacji: 17.12.2019
więcej...

Spotkanie z przedstawicielami Japanese Business Council in Europe (JBCE)W poniedziałek, 16 grudnia, w biurze Konfederacji Lewiatan w Brukseli odbyło się spotkanie z delegacją JBCE. W spotkaniu po stronie japońskiej udział wzięli T. Nagamune, sekretarz generalny JBCE, oraz eksperci: T. Koide i Y. Masuda. Konfederację Lewiatan reprezentowała K. Grafa. Omówiono priorytety dla obydwu organizacji w związku z rozpoczęciem prac przez nową KE, jak m. in. kwestie cyfrowe (Digital Service Act), energia i klimat (Zielony Ład), gospodarka o obiegu zamkniętym oraz finansowanie zrównoważonego rozwoju w UE. Konferencja IBM o odpowiedzialnej, otwartej i włączającej gospodarce cyfrowej w UE11 grudnia obyła się konferencja organizowana...

Data publikacji: 16.12.2019
więcej...

Ważne dla firm: W listopadzie ceny usług pozostały na tym samym poziomie co przed miesiącem. Oznacza to, że spowolnienie gospodarcze hamuje wzrost płac w usługach. Ale tylko do grudnia. Od nowego roku o ponad 15 proc. wzrośnie płaca minimalna, co przełoży się na ceny towarów i usług. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanDzisiejszy komunikat GUS przynosi szersze spektrum informacji o źródłach inflacji w listopadzie 2019 roku. Wskaźnik inflacji wyniósł 2,6% r/r (2,5% w październiku) – minimalnie powyżej celu inflacyjnego. Z tej perspektywy, polityka monetarna osiąga zakładane cele i nie ma powodu interweniować RPP. Jak podaje...

Data publikacji: 13.12.2019
więcej...

• Postępowania karne skarbowe są wszczynane przed zakończeniem właściwego postępowania niemalże wyłącznie wtedy, kiedy zobowiązanie podatkowe „zagrożone jest przedawnieniem – wynika z raport Kancelarii GWW i Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan nt. praktyki wszczynania postępowań karno–skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. • Pracownicy urzędów skarbowych nadużywają prawa i instrumentalnie traktują przepisy o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Autorzy raportu na podstawie danych uzyskanych w drodze dostępu do informacji publicznej przeprowadzili badanie, które miało odpowiedzieć na pytanie: dlaczego organy skarbowe wszczynają postępowania karno–skarbowe przed zakończeniem postępowania wymiarowego i czy jedynym ich celem jest zawieszenie...

Data publikacji: 12.12.2019
więcej...

W związku ze zbliżającą się prezydencją Chorwacji w Radzie UE, w Zagrzebiu odbyła się Rada Prezydentów BusinessEurope (CoPres). Omówiono m.in. sytuację w państwach członkowskich oraz priorytety biznesu dla nowej Komisji Europejskiej. Konfederację Lewiatan reprezentowali Prezydent Maciej Witucki, Dyrektor Generalny Grzegorz Baczewski oraz Kinga Grafa, Dyrektorka biura w Brukseli. Na spotkaniu z pracodawcami, premier Chorwacji Andrej Plenković mówił o kwestiach priorytetowych dla chorwackiej prezydencji w pierwszej połowie 2020 r. Wymienił m.in. porozumienie w zakresie wieloletnich ram finansowych (MFF), ponieważ od niego zależy kontynuacja projektów europejskich oraz Brexit. Niepewność spowodowana procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE wpływa na cały projekt europejski. Plenković...

Data publikacji: 11.12.2019
więcej...

• W tym tygodniu Sejm ma się zająć ustawą, która zawiesi do połowy przyszłego roku pobór podatku od sprzedaży detalicznej. • Konfederacja Lewiatan apeluje o szybkie przyjęcie ustawy. Gdyby podatek zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, to po ewentualnym niekorzystnym rozstrzygnięciu unijnego trybunału, Polska zmuszona byłaby do zwrotu pobranych kwot podatku wraz z odsetkami. • Pracodawcy proponują także, aby podatek był naliczany od przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021 roku. – Regulacja o tak poważnych skutkach dla firm i całej branży handlu detalicznego, powinna zostać ogłoszona z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, tak aby firmy mogły uwzględnić jej skutki w budżetach.

Data publikacji: 10.12.2019
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica