Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła dziś bardzo emocjonalne i proeuropejskie orędzie o stanie UE w Parlamencie Europejskim. • W trwającym półtorej godziny przemówieniu omówiła przyszłość kluczowych unijnych polityk oraz przedstawiła nowe inicjatywy, których celem ma być wspólne wyjście z kryzysu. Przewodnicząca przekazała europosłom list intencyjny, w którym zawarte są wszystkie nowe propozycje KE na najbliższy rok. Wśród najważniejszych postulatów wyróżnić można powołanie europejskiej unii zdrowia, nowe ambicje zwiększenia celów redukcji emisji CO2 do 2030r. do co najmniej 55%, zapowiedź przedstawienia propozycji prawnej w sprawie krajowych ram dotyczących płacy minimalnej oraz tworzenie „cyfrowej dekady Europy.Przemówienie...

Data publikacji: 16.09.2020
więcej...

• Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła dziś bardzo emocjonalne i proeuropejskie orędzie o stanie UE w Parlamencie Europejskim. • W trwającym półtorej godziny przemówieniu omówiła przyszłość kluczowych unijnych polityk oraz przedstawiła nowe inicjatywy, których celem ma być wspólne wyjście z kryzysu. Przewodnicząca przekazała europosłom list intencyjny, w którym zawarte są wszystkie nowe propozycje KE na najbliższy rok. Wśród najważniejszych postulatów wyróżnić można powołanie europejskiej unii zdrowia, nowe ambicje zwiększenia celów redukcji emisji CO2 do 2030r. do co najmniej 55%, zapowiedź przedstawienia propozycji prawnej w sprawie krajowych ram dotyczących płacy minimalnej oraz tworzenie „cyfrowej dekady Europy.Przemówienie...

Data publikacji: 16.09.2020
więcej...

Inflacja dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 wyniosła 2,9% r/r i –0,1% m/m – podał GUS. Oznacza to utrzymanie prognoz z szybkiego szacunku. Przed miesiącem inflacja osiągnęła 3%. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan Od czerwca zbliżamy się w stronę celu inflacyjnego (2,5%), co w praktyce eliminuje szanse na zmianę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wiele wskazuje na to, że rynek dóbr i usług konsumpcyjnych po mobilizacji związanej z lockdownem dostosowuje się, czego oznaką są spadki cen dóbr w horyzoncie miesiąca. W ten trend wpisuje się wiele kategorii żywności. W sierpniu żywność zdrożała o 3% r/r,...

Data publikacji: 15.09.2020
więcej...

• Rząd rozważa zniesienie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w konwencjonalnych źródłach na zorganizowanej platformie obrotu energią. • Zniesienie obowiązku sprzedaży energii przez giełdę spowoduje wzrost cen prądu w Polsce – ostrzega Konfederacja Lewiatan.  – Z niepokojem przyjmujemy informacje o zmianach zasad sprzedaży energii. Jej uzasadnieniem miałoby być ograniczenie importu taniej energii do Polski. To chybiony argument, ponieważ obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych poprzez giełdę nie ma związku z jej importem do naszego kraju – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan. Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na zorganizowanej platformie obrotu został wprowadzony w celu...

Data publikacji: 14.09.2020
więcej...

• Ministerstwo Klimatu i kilkanaście organizacji gospodarczych, w tym Konfederacja Lewiatan, podpisali dzisiaj list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej (PV) i zawarcia porozumienia sektorowego.• Sygnatariusze listu zobowiązują się do podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce. • To pierwsze w Unii Europejskiej porozumienie pomiędzy rządem a firmami dotyczące fotowoltaiki. Ze strony Ministerstwa Klimatu list intencyjny podpisali minister Michał Kurtyka oraz sekretarz stanu Ireneusz Zyska. W imieniu Konfederacji Lewiatan podpisy złożyli prezydent Maciej Witucki i wiceprezydent Wojciech Graczyk, jednocześnie prezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki.Porozumienie będzie zbliżone charakterem do tzw. inicjatywy...

Data publikacji: 11.09.2020
więcej...

Dane GUS dotyczące popytu na pracę w II kwartale 2020 roku wskazują na stopniowe stabilizowanie się sytuacji na rynku pracy po pierwszym szoku spowodowanym COVID–19 i w efekcie zamrożeniem gospodarki. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanW II kwartale br. utworzono zaledwie 81,9 tys. nowych miejsc pracy, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 146,8 tys. Odnotowano 6,4% wzrost wolnych miejsc pracy w stosunku do I kwartału tego roku. Na koniec czerwca liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 81,4 tys. i była większa niż w końcu I kwartału o 4,9 tys. Ale warto ją porównać z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Data publikacji: 10.09.2020
więcej...

• Od 16 do 22 listopada br. trwać będzie 13 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Tym razem pod hasłem Nowa normalność. • Podobnie jak w ubiegłych latach organizatorzy zaplanowali kilkaset wydarzeń promujących świadomy rozwój, przedsiębiorczość i aktywną postawę wobec życia. Partnerem ŚTP jest Konfederacja Lewiatan.   W 2020 roku – niezwykle trudnym dla wszystkich, którzy podjęli wyzwanie samodzielnego rozwoju i „pracy na swoim – o temacie 13. edycji zadecydowała zmieniająca się jak w kalejdoskopie rzeczywistość. – Jako główny cel działalności Fundacji postrzegamy promowanie aktywnej postawy wobec życia, a to zawsze jest uzależnione od okoliczności, dlatego zależy nam, aby reagować na zmieniającą się...

Data publikacji: 08.09.2020
więcej...

• Rynek pracy zmienił się diametralnie, co odzwierciedlają wyniki firm należących do Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, w drugim kwartale 2020 roku. • Rynek rekrutacji stałych zmalał o ponad 30%. Praca tymczasowa odnotowała spadek na poziomie 18%. Największe spadki w rekrutacjach stałychPracodawcy masowo powstrzymują realizację procesów rekrutacyjnych, co odzwierciedla 31%–owy spadek obrotów firm członkowskich PFHR w zakresie sprzedaży tych usług w porównaniu do poprzedniego kwartału. Ich wartość w drugim kwartale (2Q2020) wyniosła 27 mln PLN. Znacznie mniejszy, bo 9%–owy spadek, odnotowaliśmy w zakresie realizacji projektów rekrutacji międzynarodowych, których obroty w badanym okresie wyniosły 3,8 mln PLN.– W wielu branżach...

Data publikacji: 07.09.2020
więcej...

Oświadczenie Jacka Krawczyka, wiceprezydenta Konfederacji Lewiatan, członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego, przewodniczącego Grupy Pracodawców EKES i kandydata Grupy na przewodniczącego EKES w następnej kadencji. W nawiązaniu do poprzednich i ostatnich publikacji w „Politico, Onet i Gazecie Wyborczej wyjaśniam:1. Stanowczo odrzucam stawiane mi zarzuty i będę bronił mojego dobrego imienia i imienia Grupy Pracodawców, której przewodniczę od 7,5 roku, w postępowaniu sądowym, na które czekam. Sam też wnioskowałem do Komitetu o zawieszenie mojego immunitetu, by prokuratura belgijska mogła wszcząć postępowanie.2. Nie jest kompetencją Przewodniczącego EKES, ani Biura EKES, odwoływanie mnie z funkcji przewodniczącego Grupy Pracodawców, może zrobić to tylko Grupa. W związku...

Data publikacji: 04.09.2020
więcej...

• W podziemnych garażach nowych bloków obowiązkowe mają być gniazdka do ładowania elektrycznych samochodów.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan proponowana w rozporządzeniu ministra klimatu moc przyłączeniowa gniazdek jest niewystarczająca.• Już obecnie, przy nowszych modelach samochodów elektrycznych, gniazdka 3,7 kW nie pozwalają na naładowanie pojazdu „do pełna przez 10 godzin. Ministerstwo Klimatu przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. – Uważamy, że minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych w budynkach powinna być większa i wynosić 7,4 kW. Projekt rozporządzenia będzie dotyczył...

Data publikacji: 03.09.2020
więcej...

Rada OZE w Konfederacji Lewiatan apeluje o wprowadzenie systemu wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii po amortyzacji urządzeń, w przypadku których przychody ze sprzedaży energii nie są wystarczające do pokrycia kosztów eksploatacyjnych. – Aby zapewnić dalszą, nieprzerwaną produkcję energii elektrycznej w instalacjach OZE, które utraciły prawo do otrzymywania świadectw pochodzenia lub prawo do korzystania z systemów FIT/FIP albo aukcyjnego, w związku z upływem 15–letniego okresu wsparcia, niezbędne jest ustanowienie nowego systemu pomocy. Powinien on zapewnić rentowność produkcji energii poprzez pokrycie różnicy pomiędzy kosztami operacyjnymi a przychodami ze sprzedaży energii po cenie rynkowej – mówi Dominik Gajewski,...

Data publikacji: 02.09.2020
więcej...

PMI w sierpniu wyniósł 50,6 pkt, wobec 52,8 pkt w lipcu. Oznacza to, że ankietowane przedsiębiorstwa odczuwają poprawę warunków gospodarowania, lecz w wolniejszym tempie niż miesiąc wcześniej – podał dzisiaj IHS Markit. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanPrzewaga notujących poprawę jest jednak mniejsza niż przed miesiącem – wtedy na liczniku pojawiło się 52,8 pkt. Jak pokazujemy dalej, jest to sygnał, że odmrażanie gospodarki przynosi rezultaty, ale jednocześnie nie oznacza to automatycznie wysokiego popytu na wszystkie kategorie dóbr. Obawy o drugą falę i niski popyt inwestycyjny to cześć obrazu gospodarki. Subwskźniki PMI w sierpniu tworzą dość ciekawy obraz. Utrzymany...

Data publikacji: 01.09.2020
więcej...

• Rada OZE w Konfederacji Lewiatan z zadowoleniem przyjęła propozycje Ministerstwa Klimatu, zawarte w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. • Dotyczą one m.in. wydłużenia do 30 czerwca 2026 r. okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach systemu aukcyjnego lub systemu taryf FIP/FIT, czy też wprowadzenia zasady, że rząd określi maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji na lata 2022–2026, a nie tak jak było dotychczas jedynie na następny rok kalendarzowy. – Wydłużenie do 30 czerwca 2026 roku okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach...

Data publikacji: 31.08.2020
więcej...

Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 rok. Przewiduje on dochody na poziomie 403,7 mld zł, a wydatki w wysokości 486 mld zł. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanW 2021 roku będziemy mieli do czynienia z dużym długiem i tylko nieznacznie zredukujemy tempo zadłużania się (deficyt 82,3 mld zł). Jest to efekt powolnego zwiększania transparentności finansów publicznych, wywołanej obecnością europejskiej metodologii opisu długu. Innymi słowy, zaliczenie wydatków Polskiego Funduszu Rozwoju do sektora rządowego zwiększa wysokość zadłużenia. W świetle deklaracji, resort finansów nie zakłada powiększania funduszy celowych. Co więcej, część wydatków z 2021 roku zamierza zabudżetować jeszcze w tym roku.

Data publikacji: 28.08.2020
więcej...

• Przynajmniej ograniczenie podatku bankowego lub zawieszenie elementów szczególnie utrudniających sytuację klientów, firm i banków w kryzysie COVID–19 – proponuje Konfederacja Lewiatan.• Podatek od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. ,,podatek bankowy, pogarsza sytuację przedsiębiorstw, zwiększa ryzyko makroekonomiczne, zmniejsza korzyści klientów banków i obniża konkurencyjność banków. – Podatek przede wszystkim obciąża akcję kredytową skierowaną do przedsiębiorstw ze względu na sposób jego obliczania i fakt, że podstawą opodatkowania są aktywa składające się m.in. z kredytów. Zwiększa ryzyko makroekonomiczne, bo wywiera ujemny wpływ na rynek międzybankowy (zwiększa walor krótkoterminowości rynku) i pozyskiwanie kapitału zewnętrznego (inwestycje) – mówi mec. Adrian Zwoliński, ekspert...

Data publikacji: 27.08.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica