Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Pandemia Covid–19 zwiększyła niepewność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od ponad roku utrzymuje się ona na wyraźnie wyższym poziomie. • Przedsiębiorcy borykają się też z problemem absencji pracowników. W szczytowym momencie pandemii dotyczyła ona niemal dwóch milionów pracowników – zauważa Konfederacja Lewiatan. Niepewność jest jedną z największych barier prowadzenia działalności gospodarczej. Przed pandemią przedsiębiorcy narzekali głównie na niepewność legislacyjną (zmienne i niespójne prawo). Natomiast od marca 2020 roku bardzo wyraźnie zyskała na znaczeniu niepewność gospodarcza (spadek popytu, zmienność, trudność w jego pokryciu). Odsetek firm postrzegających niepewność gospodarczą jako barierę dla własnej działalności wzrósł w ciągu miesiąca o...

Data publikacji: 20.09.2021
więcej...

• Na tle innych krajów UE polska gospodarka poradziła sobie dobrze ze skutkami pandemii Covid–19. Spadek PKB nastąpił później, był płytszy, a wyjście z dołka bardziej dynamiczne – uważa Konfederacja Lewiatan.• W I kwartale 2021 r. PKB był niższy w stosunku do poziomu sprzed pandemii o 1,6%, podczas gdy w UE ok. 4,6%. Był to jeden z najmniejszych spadków w UE. Pozytywny wkład w ostatnich kwartałach miały zmiany struktury popytu konsumpcyjnego w Polsce i za granicą. Przesunięcie wydatków konsumpcyjnych od objętych obostrzeniami usług do różnego rodzaju dóbr konsumpcyjnych trwałych. Polska jest relatywnie dużym producentem tego rodzaju wyrobów, m.in. sprzętu...

Data publikacji: 17.09.2021
więcej...

• Pandemia Covid–19 stała się istotnym czynnikiem stresogennym dla pracowników. Niepokojowi o stan zdrowia swojego i bliskich szybko zaczął towarzyszyć strach o możliwość utraty pracy i dochodu. • Zmęczenie i frustrację niemożnością pogodzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego odczuwają zwłaszcza kobiety, matki małych dzieci. – Praca świadczona zdalnie (nie zawsze w komfortowych warunkach) przy konieczności godzenia z opieką nad dziećmi, które nie mogły korzystać z instytucji opiekuńczych, wywoływała wielokrotnie zmęczenie i frustracje związane z niemożnością pogodzenia sfery zawodowej i rodzinnej – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Z badań Eurofound (2021) wynika, że kobiety (a zwłaszcza matki małych dzieci) systematycznie odczuwają...

Data publikacji: 16.09.2021
więcej...

• Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy.• Sposób jego wprowadzenia, bez konsultacji społecznych, pogłębi nieufność obywateli i inwestorów do państwa i stanowionego prawa.• Doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE.• Nowy podatek będą musiały zapłacić przedsiębiorstwa, które ponoszą straty.• Konfederacja Lewiatan apeluje do posłów o zaniechanie prac nad tym podatkiem. W Sejmie rozpoczynają się prace nad tzw. podatkiem minimalnym od osób prawnych oraz od podatkowych grup kapitałowych. Propozycja nowej daniny nie została poddana konsultacjom społecznym, co świadczy o braku...

Data publikacji: 15.09.2021
więcej...

W imieniu przedsiębiorców reprezentowanych przez organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości, krytycznie odnosimy się do kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej wchodzącej w skład Polskiego Ładu. Stanowisko Rady Przedsiębiorczości znajdziesz tutaj W naszej ocenie, projekt w wersji skierowanej do prac w Parlamencie dowodzi braku poszanowania przez rząd zasad poprawnej legislacji oraz przejrzystości i przewidywalności systemu podatkowego. Pogłębia nieufność przedsiębiorców i obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.Setki zgłoszonych przez nas merytorycznych uwag do jakości proponowanych przepisów nie zostało uwzględnionych w ramach konsultacji społecznych. Skrócony i przygotowany w ogromnym pośpiechu raport z konsultacji (po tygodniu od ich zakończenia) odnosi się jedynie...

Data publikacji: 14.09.2021
więcej...

• W szczytowym momencie pandemii pracę z domu świadczyło ponad 3 mln pracowników, czyli ok. 20 proc. zatrudnionych.• Udział osób pracujących zdalnie w sektorze informacja i komunikacja wynosił nawet 80 proc., ale w przemyśle, hotelarstwie czy gastronomii nie przekraczał 16 proc – wynika z raportu, który przygotowała Konfederacja Lewiatan. – Specyfika sytuacji epidemicznej spowodowała nagły wzrost liczby osób świadczących pracę poza siedzibą firmy (najczęściej z domu). Wynikało to z powodu racjonalnego rozpraszania pracowników przez pracodawców oraz narzuconych zasad reżimu sanitarnego (np. nauczanie zdalne, nakaz pracy zdalnej dla pracowników administracji publicznej). W świetle danych GUS, kolejne fale pandemii podwoiły lub nawet...

Data publikacji: 13.09.2021
więcej...

• Inwestycje zagraniczne odgrywają ważną rolę w kraju doganiającym najbardziej rozwinięte gospodarki. Dostarczają dodatkowego impulsu popytowego, wnoszą know–how przekładający się na wyższą produktywność pracy i kapitału, umożliwiają dywersyfikację źródeł finansowania działalności i wzbogacają ofertę dóbr i usług. • Z tego powodu inwestycje zagraniczne są pożądane, a wzrost inwestycji krajowych (choć konieczny) nie zastąpi mobilizacji kapitału zagranicznego – napisała Konfederacja Lewiatan w raporcie poświęconym inwestycjom zagranicznym. Raport o inwestycjach zagranicznych znajdziesz tutaj – Od 2004 r. firmy zagraniczne inwestują średnio mniej więcej dwa razy tyle co krajowe. Ich obecność stanowi istotny bodziec do rozwoju. Przekłada się to na wyższy...

Data publikacji: 10.09.2021
więcej...

– Powstanie sądów własności intelektualnej było konieczne. Istnieją jednak pewne obszary, które wymagają jeszcze modyfikacji, np. zabezpieczenie roszczeń, terminy na dokonywanie poszczególnych czynności w toku spraw czy udział biegłych w postępowaniach w sprawach własności intelektualnej – uważa Konfederacja Lewiatan.– Funkcjonowanie sądów jest obecnie kluczowe dla rozpatrywania spraw ze specyficznej i specjalistycznej dziedziny jaką jest własność intelektualna. 1 lipca 2020r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która wprowadziła nowy rodzaj postępowania w sprawie własności intelektualnej. Na mocy rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z 29 czerwca 2020 r. do życia powołano z kolei wyspecjalizowane, od dawna wyczekiwane przez przedsiębiorców sądy, których...

Data publikacji: 09.09.2021
więcej...

• Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w podatkowej części Polskiego Ładu. Wysokość składki zdrowotnej od liniowców będzie wynosić 4,9 proc., wobec pierwotnie proponowanych 9 proc. • Resort finansów ogłosił również wprowadzenie od przyszłego roku minimalnego podatku dla wielkich firm w wysokości 0,4 proc. przychodów i 10 proc. wydatków pasywnych. Komentarz Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan Chaos, bałagan, pośpiech – to słowa, które najlepiej charakteryzują, to co się dzieje w sprawie przyszłorocznych podatków dla przedsiębiorców. Firmy w Polsce i potencjalni inwestorzy 8 września o godz. 11–tej dowiedzieli się z Twittera Ministerstwa Finansów, że od 1 stycznia zapłacą jakiś podatek przychodowy. Nie...

Data publikacji: 08.09.2021
więcej...

• Na planowanych w Polskim Ładzie zmianach podatkowych stracą m.in. osoby i firmy, które uzyskują przychody z wynajmu budynków i lokali mieszkalnych.• Zostaną oni pozbawieni prawa do amortyzowania wynajmowanych nieruchomości, czyli zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ich nabycie. To bardzo niekorzystna zmiana – uważa Konfederacja Lewiatan. Wybrane uwagi do zmian podatkowych w Polskim Ładzie Polski Ład to nie tylko istotna podwyżka podatków, związana z likwidacją prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku, ale także szereg innych propozycji niekorzystnych dla przedsiębiorców i obywateli. Na planowanych rozwiązaniach stracą m.in. osoby i firmy, które uzyskują przychody z wynajmu budynków i lokali...

Data publikacji: 07.09.2021
więcej...

Zamiast 9–proc. składki zdrowotnej bez możliwości odliczenia jej od podatku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zapłacą w przyszłym roku 3 proc., natomiast rok później 4,8 – 4,9 proc. od swoich dochodów. Pojawi się też w Polskim Ładzie nowy podatek od przychodów przedsiębiorców – poinformowały dzisiaj nieoficjalnie „Rzeczpospolita i „Dziennik Gazeta Prawna. Komentarz Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan Trudno ufać nowym propozycjom podatkowym, ponieważ powstają w ekspresowym tempie, są niedopracowane i nie poddane konsultacjom społecznym. Nie mieszczą się w jakichkolwiek standardach prowadzenia polityki gospodarczej. Do końca też nie wiadomo jaki kształt przybiorą w czasie prac w Sejmie. Konsekwencją tej legislacyjnej gorączki będzie...

Data publikacji: 06.09.2021
więcej...

Konfederacja Lewiatan przymierza się do prac nad implementacją dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Krótkie podsumowanie dot. dyrektywy: Stan prawny w zakresie postępowań grupowych w UE jest zróżnicowany. Część krajów (w tym Polska) przewiduje możliwość wytaczania powództw grupowych, podczas gdy inne państwa w ogóle tej instytucji nie znają. Dyrektywa wprowadza jednolite przepisy dotyczących możliwości wnoszenia przez konsumentów pozwów zbiorowych.Konsumenci, za pośrednictwem pozwów zbiorowych, będą mogli domagać się od przedsiębiorców naruszających ich prawa, środków naprawczych w postaci: odszkodowania, naprawy, wymiany, obniżenia ceny, rozwiązania umowy lub zwrotu spełnionego świadczenia. Dyrektywa umożliwi upoważnionym...

Data publikacji: 03.09.2021
więcej...

Obserwatorium Rynku Pracy EKES (Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego) organizuje publiczne wysłuchanie dotyczące praktyki stosowania układów zbiorowych w krajach o niskim uzwiązkowieniu.   Są co najmniej dwa powody, dlaczego warto o tym rozmawiać: ciągłe podnoszenie przez związki zawodowe zachodniej części UE, iż kraje o niskim pokryciu rynku pracy układami zbiorowymi stosują dumping społeczny i w ten sposób stosują nieuczciwą konkurencję oraz forsowanie wobec KE i PE postulatu wprowadzenia warunkowości dostępu do zamówień publicznych i funduszy europejskich od stosowania układów zbiorowych.Wysłuchanie odbędzie się 6 września w godzinach 10:00–13:00 i 14:30–16:30 w formie on–line. Aby wziąć udział w wysłuchaniu wystarczy zarejestrować się w formularzu...

Data publikacji: 02.09.2021
więcej...

• Projekt pilotażowego przeglądu lekowego wymaga doprecyzowania i uzupełnienia – uważa Konfederacja Lewiatan. • Niepokój budzą przepisy kwestionujące słuszność objęcia przeglądów lekowych zakresem opieki farmaceutycznej.• Nie wiadomo też w jaki sposób farmaceuta ma uzyskiwać dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądu lekowego. – Usługi opieki farmaceutycznej, których świadczenie stało się możliwe dzięki przyjęciu ustawy o zawodzie farmaceuty mogą w znacznym stopniu odciążyć służbę zdrowia. Popieramy wszelkie inicjatywy służące lepszemu wykorzystaniu wiedzy, kompetencji i doświadczenia polskich farmaceutów. Projekt przeglądu lekowego wymaga jednak doprecyzowania. Trzeba wyraźnie potwierdzić, że...

Data publikacji: 01.09.2021
więcej...

W sierpniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 5,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. PKB zaś w drugim kwartale był wyższy o 11,1% niż przed rokiem – podał GUS. Komentarz Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego Konfederacji LewiatanMamy do czynienia z najwyższą inflacją od 20 lat. I nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie tempo wzrostu cen wyhamowało. Kolejne miesiące przyniosą dalsze wzrosty inflacji, która już od ponad roku utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego NBP. Wysoka inflacja osłabia siłę nabywczą Polaków i zwiększa koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, bo rosną ceny surowców. Tracą na wartości nasze pieniądze...

Data publikacji: 31.08.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica