Aktualności » Konfederacja Lewiatan

24 i 25 listopada w Bratysławie odbyło się spotkanie Rady Prezydentów BusinessEurope. Konfederację reprezentowała prezydent Henryka Bochniarz oraz Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego. Podczas spotkania obecny był także, reprezentujący Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny, przewodniczący Grupy Pracodawców i wiceprezydent Konfederacji Lewiatan – Jacek Krawczyk. Obecni byli szefowie 40 federacji krajowych. W trakcie spotkania Henryka Bochniarz została po raz kolejny wybrana na wiceprezydenta BusinessEurope na kadencję 2017 – 2018. Gratulujemy!Jakub Wojnarowski również otrzymał przedłużenie kadencji w Biurze Wykonawczym BE (Executive Bureau). Szefowie federacji tworzących BusinessEurope zdecydowali także o zatwierdzeniu budżetu organizacji na kolejny rok i wydłużeniu współpracy z dyrektorem generalnym Markusem...

Data publikacji: 28.11.2016
więcej...

24 listopada br. prezydent Konfederacji Lewiatan wzięła udził w zjeździe delegatów NSZZ Solidarność w Płocku. Poniżej przedstawiamy treść wygłoszonego wystąpienia Henryki Bochniarz, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego. Szanowni Delegaci Zjazdu,  Szanowni Państwo, dziękując za zaproszenie  za XXVIII Sesję Krajowego Zjazdu Delegatów ciepło wspominam pierwsze spotkanie blisko 20 lat temu, gdy jako Prezydent nowo utworzonej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych poszukując partnerów do rzeczowego dialogu społecznego spotkałam się z Komisją Krajową wtedy pod Przewodnictwem Mariana Krzaklewskiego. Potem jeszcze kilkakrotnie miałam przyjemność gościć na Zjazdach NSZZ Solidarność, nie zawsze jednak mogłam liczyć na tak ciepłe przyjęcie.

Data publikacji: 25.11.2016
więcej...

Ministerstwo Rozwoju przyznało się do błędu i wycofuje się z ogłoszonych kilka dni temu propozycji dotyczących rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków na samochody. To nasz sukces, bo od początku krytykowaliśmy kontrowersyjne rozwiązanie i sugerowaliśmy zmianę przepisów. Przypomnijmy, że w projekcie ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców zawarto propozycję, zgodnie z którą, prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem w działalności gospodarczej samochodu osobowego, przysługiwać będzie pod warunkiem prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Bez takiej ewidencji do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć będzie można jedynie połowę odpisów amortyzacyjnych, opłat leasingowych, czynszu najmu i innych wydatków związanych eksploatacją samochodu...

Data publikacji: 24.11.2016
więcej...

„Sam kapitan nie wygra meczu – to tytuł rozmowy z Henryką Bochniarz, przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, w najnowszym Tygodniku Solidarność.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 23.11.2016
więcej...

21 listopada br., podczas posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego partnerzy społeczni dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach, które staną przez Radą w przyszłym roku. Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan przedstawiła wizję współpracy w najbliższych miesiącach i priorytety, którymi Rada powinna się zająć.Rozmawiano również o formule przeglądu funkcjonowania ustawy o RDS i ewentualnym wypracowaniu projektu jej nowelizacji, o idei wysłuchań publicznych, w tym wniosku Pracodawców RP w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.Dyskutowano także o pomyśle przeprowadzenia debaty nt. reformy ochrony zdrowia.Konfederacja Lewiatan  

Data publikacji: 22.11.2016
więcej...

Dla osób, które zarabiają więcej, nie powinno być kwoty wolnej – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanKwota wolna od podatku w wysokości najniższych możliwych kosztów utrzymania powinna przysługiwać każdemu członkowi rodziny. Zgodnie z powszechnie akceptowaną zasadą, że nie należy pobierać podatków od dochodów poniżej minimum egzystencji. Skoro jednak wprowadziliśmy zasiłki na dzieci to kwota wolna powinna przysługiwać każdemu podatnikowi niezależnie od jego dochodu. Jeżeli rządzący politycy chcą zwiększyć progresję podatku dochodowego to powinni to uczynić otwarcie wprowadzając wyższe stawki podatkowe.Pozbawienie wybranych osób o wysokich czy też średnich dochodach kwoty wolnej zaciemni rzeczywistą wysokość płaconych...

Data publikacji: 21.11.2016
więcej...

W ochronie zdrowia, jak nigdzie indziej, sprawdzają się słowa: zmiana jest dobra, jeśli jest... dobra. Niestety, proponowane przez ministra zdrowia zmiany nie spełniają tego warunku. Nie tylko nie są dobre. Są złe, a nawet bardzo złe – pisze w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej Maciej Piróg, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, w artykule „Rollercoaster w zdrowiu nie wyjdzie na zdrowie.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 21.11.2016
więcej...

Od 18 do 20 listopada br. w hotelu Ossa, nieopodal Rawy Mazowieckiej odbyło się spotkanie władz i kluczowych członków Konfederacji Lewiatan. W trakcie narady zorganizowano kilka interesujących debat, paneli, warsztatów w których udział wzięli szefowie największych firm, ekonomiści, komentatorzy, eurodeputowani. Piątkowe spotkanie rozpoczęło się od otwartego posiedzenia Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, w trakcie którego Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan podsumowała 2016 rok i wskazała na najważniejsze wyzwania, które stoją przed organizacją w przyszłym roku, m.in. w kontekście prac Rady Dialogu Społecznego, której przez najbliższy rok będzie przewodniczyła szefowa Lewiatana. Członkowie Rady zapoznali się też z programem na 2017 rok...

Data publikacji: 21.11.2016
więcej...

23 i 24 listopada w AmberExpo w Gdańsku odbędzie się piąta edycja międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia. Dwudniowy Kongres to spotkanie przedstawicieli administracji, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych,  stanowiące międzynarodowe forum wymiany koncepcji i doświadczeń, związanych z funkcjonowaniem i problematyką obszarów metropolitalnych. Tematem przewodnim wydarzenia jest „Otwartość i bezpieczeństwo. W jego trakcie uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji wielu zagranicznych gości oraz ekspertów z całej Polski, którzy przedstawią swoje wystąpienia w trzech blokach tematycznych: Gospodarka Metropolii, Przestrzeń Metropolii i Społeczeństwo Metropolii.  Głównym organizatorem Kongresu jest Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia–Sopot, apolityczne stowarzyszenie współtworzone przez 57...

Data publikacji: 21.11.2016
więcej...

Komentarz Krzysztofa Kajdy, radcy prawnego, dyrektora Departamentu Prawnego Konfederacji Lewiatan: Zaprezentowany dokument zdaniem autorów ma stanowić przełom w kontaktach państwo–biznes, ale warto zauważyć, że podczas prac nad nim nie podjęto współpracy z organizacjami przedsiębiorców czy Radą Dialogu Społecznego. Projekt aktu prawnego, przedstawiany jako kluczowy dla biznesu, powstał bez jego udziału. Dlatego też  szczegółowa ocena propozycji możliwa będzie po zapoznaniu się z projektem ustawy. Naszym zdaniem przedstawiony dokument nie powinien funkcjonować w przestrzeni publicznej jako „konstytucja, bowiem sugeruje jego szczególne miejsce w polskim systemie prawnym, a na stronie Ministerstwa Rozwoju zamieszczono projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Jest to o tyle...

Data publikacji: 18.11.2016
więcej...

Wzrost gospodarczy w trzecim kwartale br. wyhamował do 2,5 proc., co jest najgorszym wynikiem od trzech lat. Gospodarka rozwija się wolniej głównie z powodu spadku inwestycji. Prezes PiS winą obarcza polskich przedsiębiorców, a szczególnie tych związanych jakoby z opozycją. Jarosław Kaczyński stwierdził, że„ nie chcą podejmować się różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, zyskownych dla nich, bo uważają, że lepiej zaczekać, że wrócą dawne czasy. To absurdalny pogląd. Każdy przedsiębiorca wie, że jeśli nie będzie się rozwijał, w szybkim tempie zniknie z rynku. Polscy przedsiębiorcy przy decyzjach inwestycyjnych nie kierują się motywami politycznymi, czy partyjnymi. Decyduje rachunek ekonomiczny: opłacalność, poziom ryzyka,...

Data publikacji: 18.11.2016
więcej...

Minister Sprawiedliwości przekazał do konsultacji społecznych projekt  ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz projekt rozporządzenia do tej ustawy.  W ocenie Projektodawcy znowelizowana ustawa realizować ma następujące cele: – skrócenie czasu rejestracji podmiotów gospodarczych – ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej – wzmocnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu – zwiększenie efektywności i usprawnienie działania sądu rejestrowego – wprowadzenie nowych technologii do funkcjonowania KRS  PROJEKT i UZASADNIENIE   Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i przesyłanie uwag do nich do 27 listopada 2016 r.

Data publikacji: 17.11.2016
więcej...

Nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku prawdopodobnie znacząco wpłynie na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Niektóre rozwiązania utrudnią działalność gospodarczą – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. – Motywem przewodnim zmian jest walka z oszustwami VAT czy szerzej uszczelnienie systemu. Niestety niektóre rozwiązania (np. znaczne ograniczenie możliwości stosowania deklaracji kwartalnych) oznaczają utrudnienia dla przedsiębiorstw. Wprowadzenie sankcji VAT zwiększy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Jerzy Martini, przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.Przedsiębiorcy powinni zwiększyć nacisk na zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości w podatku VAT, gdyż błędy w tym zakresie staną się jeszcze bardziej kosztowne. Wiąże się to z...

Data publikacji: 17.11.2016
więcej...

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan powołał w ramach swoich struktur Radę Firm Rodzinnych. Spotkanie inaugurujące odbyło się 15 listopada 2016 r. w Hotelu Bristol Art & Medical Spa w Busku–Zdroju. Inicjatywa ta jest zwieńczeniem wcześniejszych działań związku w tym obszarze i ma na celu docenienie roli przedsiębiorstw rodzinnych jako najsilniejszych ogniw polskiej i regionalnej gospodarki. Cechą wyróżniającą firmy rodzinne jest własność jednej rodziny oraz zaangażowanie rodziny przedsiębiorcy w prowadzenie działalności. To firmy mocno związane z miejscem prowadzenia działalności, nastawione na rozwój w perspektywie długoterminowej, kultywujące tradycję. Zdecydowana większość firm prowadzących działalność w regionie, w tym wśród...

Data publikacji: 17.11.2016
więcej...

Co zrobić aby porażka nie była końcem działalności, ale dala impuls do dalszego rozwoju? Co zrobić, aby symptomy nadciągającego kryzysu dostrzec na tyle wcześniej, aby zminimalizować jego skutki? Zagadnieniu jak radzić sobie w trudnych sytuacjach poświęcona będzie konferencja inaugurująca projekt Early Warning Europe, organizowana przez Ministerstwo Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundację Firmy Rodzinne. Celem projektu jest destygmatyzacja zjawiska porażki biznesowej i wsparcie przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: wydarzenia.parp.gov.pl/earlywarning

Data publikacji: 17.11.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica