Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Wyniki 

Data publikacji: 11.03.2014
więcej...

Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 14 proc. czyli tyle samo co przed miesiącem i 0,4 pkt. proc. mniej niż w ubiegłym roku – szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanW liczbach bezwzględnych ubyło 3,7 tys. osób bezrobotnych. Takie zmiany w lutym odnotowano w statystykach urzędów pracy ostatni raz w 2008 r., kiedy sytuacja na rynku pracy była najlepsza od początku lat 90–tych, czyli od kiedy prowadzone są statystyki bezrobocia. Niezwykłość tych danych wynika z faktu, że w Polsce obserwujemy silny trend sezonowości bezrobocia. Koniec roku i...

Data publikacji: 10.03.2014
więcej...

Przeprowadzenie programu pilotażowego opartego na częściowym refundowaniu kosztu przyjęcia praktykanta, zwiększenie zaangażowania organizacji wspierających rozwój kompetencji miękkich w program nauczania i uzależnienie liczby zdobywanych punktów ECTS od jakości staży – to najważniejsze zmiany, które proponuje Forum Młodych Lewiatan w stażach i praktykach studenckich. Forum Młodych Lewiatan przedstawiło te propozycje minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lenie Kolarskiej–Bobińskiej.– Zmiana struktury wiekowej społeczeństwa, jaka dokona się w najbliższej dekadzie, to doskonała okazja do jakościowej reformy systemu szkolnictwa wyższego. Liczba studentów zmniejsza się od 2005 i trend ten się utrzyma z uwagi na prognozowane zmniejszenie liczby ludzi młodych (19–24 lata) w nadchodzącej...

Data publikacji: 07.03.2014
więcej...

W dniach 1–2 kwietnia 2014 roku po raz szósty odbędzie się Konferencja dla Budownictwa poświęcona problemom branży budowlanej na tle tempa rozwoju naszej gospodarki. Program Formularz uczestnictwa i regulamin Lokalizacja i wskazówki dojazdu W programie: –      3% wzrostu PKB – prognozy makroekonomiczne 2014/15. Konsekwencje dla rozwoju gospodarki, –      Koniunktura i prognozy dla rynku budowlanego – inwestycje publiczne, w tym infrastrukturalne, rynek mieszkaniowy. Konsekwencje dla strategii sprzedaży i marketingu, –      Zysk firmy a rzetelność przedsiębiorcy – co robić, aby uczciwym przedsiębiorcom było lepiej, –      Zamówienia publiczne kreatorem jakości w budownictwie – czy to możliwe?...

Data publikacji: 05.03.2014
więcej...

Aby przedsiębiorcy przystępowali do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych powinni mieć możliwość jego wykorzystania do stworzenia atrakcyjnego wizerunku firmy, w ramach modelu biznesowego CSR. Wymaga to zobowiązania ze strony administracji publicznej do podejmowania działań w zakresie promowania akcji, jej logo oraz przedsiębiorstw przystępujących do programu – uważa Konfederacja Lewiatan. Celem rządowego programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, jej pozytywnego wizerunku, umacnianie oraz wspieranie dużych rodzin, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z takich rodzin. – Wobec tak szeroko określonych celów opisane w projekcie działania, które ograniczają się do ustanowienia i dystrybucji Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin wydają się...

Data publikacji: 04.03.2014
więcej...

Związek Pracodawców Branży Internetowej oraz Polskie Badania Internetu (PBI) organizują 26 marca  Digital Research For Marketing (DR4M) –  pierwszą w Polsce konferencję badawczą skierowaną do marketerów. Uczestnicy  konferencji dowiedzą się jak skutecznie podejmować decyzje marketingowe związane z zarządzaniem marką i produktem. Już 26 marca 2014 pierwsza w Polsce konferencja o badaniach dla marketerów – Digital Research for Marketing (DR4M). DR4M jest odpowiedzią na zapotrzebowanie marketerów (firm i korporacji działających na polskim rynku) oraz branży internetowej. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu wykorzystania narzędzi badawczych on–line w działalności firmy oraz działaniach strategicznych i...

Data publikacji: 03.03.2014
więcej...

Jak wiadomo przedsiębiorstwa nie mogą się rozwijać bez inwestycji, które są jednak kosztowne, wymagają zaangażowania własnego lub pożyczonego kapitału. W warunkach globalizacji i zmieniających się technologii wybór właściwej, najbardziej opłacalnej metody inwestowania nie należy do łatwych. Kryzys finansowy udowodnił, że w trudnych czasach receptą na dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej firmy jest umiejętność pozyskiwania kapitału. Czy przeciętne przedsiębiorstwo może podjąć ryzyko inwestowania w innowacyjne technologie? Jak zminimalizować ryzyko i pozyskać kapitał przy użyciu funduszy Venture Capital i Private Equity? Jak wykorzystać rynek giełdowy do zdobycia kapitału potrzebnego na inwestycje? W jaki...

Data publikacji: 28.02.2014
więcej...

Wyrażamy swoje zaniepokojenie nasilonymi atakami na prywatnych operatorów pocztowych w związku z realizacją przez nich kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. Kontraktu, co pragniemy mocno podkreślić, pozyskanego w drodze uczciwego i otwartego postępowania przetargowego – napisali Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC we wspólnym stanowisku dotyczącym rozwoju konkurencji na rynku pocztowym w Polsce. Rynek usług pocztowych podlega powolnej liberalizacji. Jest to ważny aspekt wdrażania do krajowego porządku prawnego regulacji Unii Europejskiej, ale również wyraz dążenia do umożliwienia prawidłowej konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością pocztową. Rynek usług pocztowych w Polsce – nadzorowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej...

Data publikacji: 27.02.2014
więcej...

Cztery reprezentatywne organizacje pracodawców z Dolnego Śląska od stycznia br zaczęły tworzyć model współzarządzania zakładowym funduszem szkoleniowym dla firm z sektora MŚP. Model jest testowany w projekcie unijnym realizowanym przez Sudecki Związek Pracodawców w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W Polsce jest realizowanych tylko pięć takich projektów pilotażowych. Zakładowy fundusz szkoleniowy to opłacalna metoda podniesienia i rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników. Fundusz szkoleniowy może założyć każdy pracodawca, niezależnie od wielkości zatrudnienia,  czy zasięgu działania. Może także być powołany przez większą liczbę pracodawców; wówczas tworzenie i korzystanie z niego odbywa się w drodze...

Data publikacji: 26.02.2014
więcej...

Grupa Pracuj oferuje innowacyjne rozwiązania wspierające pracodawców w skutecznej rekrutacji i budowaniu wizerunku firm jako pracodawców. Najbardziej znaną marką w portfolio firmy, powstałej w 2000 roku, jest Pracuj.pl, czyli portal pracy, który miesięcznie odwiedza ponad 2 mln użytkowników. Pracuj.pl to też najbardziej rozpoznawalna marka na rynku serwisów rekrutacyjnych w Polsce – nazwę i logo serwisu zna 7 na 10 internautów w grupie wiekowej 24–45 lat, z co najmniej średnim wykształceniem. W 2013 roku marka Pracuj.pl została wyróżniona tytułem Superbrands Created in Poland, który przyznawany jest najcenniejszym markom stworzonym w naszym kraju.

Data publikacji: 25.02.2014
więcej...

Sprzedaż detaliczna w styczniu br. wzrosła o 4,8 proc. w ujęciu rocznym – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanNa początku roku gospodarstwa domowe zwiększają, ale nadal jeszcze ostrożnie, wydatki. Wzrostu sprzedaży detalicznej w styczniu 2014 roku nie ma co porównywać, na przykład, ze styczniem 2012 roku, kiedy wyniósł aż 14,3 proc. Warto bowiem pamiętać, że dopiero wychodzimy z osłabienia gospodarczego, a sytuacja na rynku pracy jest ciągle trudna (w styczniu bezrobocie osiągnęło 14 proc.). Taki wzrost sprzedaży detalicznej jest efektem, z jednej strony oswojenia się przez Polaków z sytuacją na rynku pracy i przekonaniem, że...

Data publikacji: 24.02.2014
więcej...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał do konsultacji społecznych priorytety rządu na najbliższe lata w ochronie konkurencji i konsumentów. Projekty strategii Polityka konsumencka na lata 2014–2018 oraz Polityka konkurencji na lata 2014–2018 zakładają wprowadzenie m.in. monitorowania przetargów publicznych, nowych narzędzi usprawniających wykrywanie praktyk antykonkurencyjnych oraz ochronę najsłabszych uczestników rynku. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani przedstawieniem opinii do zaprezentowanych strategii, proszę o przesłanie uwag do 5 marca br. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

Data publikacji: 21.02.2014
więcej...

Największe reprezentatywne organizacje pracodawców na Dolnym Śląsku podpisały wczoraj wspólne stanowisko do Marszałka Województwa i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ostatniego konkursu RPO 2007–2013 skierowanego do przedsiębiorców. Liderzy regionalnych związków pracodawców z ogromnym niezadowoleniem przyjęli przebieg ostatniego naboru, który odbył się 11 lutego 2014 roku. Konkurs Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej adresowany do przedsiębiorców z sektora MŚP trwał tylko 57 sekund. W piśmie liderzy apelują do Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz organów odpowiedzialnych za przygotowanie systemu wdrażania funduszy strukturalnych UE na lata 2014–2020, aby podjąć działania związane z poprawą procesu naboru projektów inwestycyjnych. Pod wspólnym stanowiskiem podpisali się przedstawiciele 5 reprezentatywnych,...

Data publikacji: 18.02.2014
więcej...

Rada Programowa VI edycji konkursu Telemarketer Roku oraz przewodnicząca jury  – Urszula Zarańska – Dyrektor Działu Rozwoju Sprzedaży Departament Marketingu Bezpośredniego w MetLife Amplico, podjęła decyzję o wyborze członków jury Telemarketera Roku 2014.  –„ W tym roku było wyjątkowo dużo zgłoszeń do jury konkursu co sprawiło, że wybór był bardzo trudny. W wyborze kierowaliśmy się doświadczeniem zdobytym w branży contact center oraz bieżącą praktyką szkoleniową. W związku z tym, że podczas 6 edycji spodziewamy się większej liczby zgłoszeń telemarketerów  do samego konkursu, zadecydowaliśmy o rozszerzeniu grona jury z 12 do 14 osób. – podkreśla Urszula Zarańska, przewodnicząca jury.  ...

Data publikacji: 17.02.2014
więcej...

Konfederacja Lewiatan przekazała Komisji Europejskiej uwagi do konsultowanego unijnego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych (GBER). W projekcie nowego rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 lipca 2014 r. (zastąpi rozporządzenie Komisji nr 800/2008) określono warunki, których spełnienie umożliwia udzielanie pomocy publicznej bez notyfikacji do Komisji Europejskiej. Przepisy GBER są istotne m.in. z punktu widzenia wdrażania funduszy spójności – w zakresie, w którym współfinansowanie przez nie poszczególnych przedsięwzięć stanowi pomoc publiczną. W projekcie rozporządzenia zaproponowano m.in.: 1)      wprowadzenie progów notyfikacji dla programów pomocowych; zgodnie z propozycją programy pomocowe o wydatkach przekraczających poziom 0,01% PKB oraz 100 mln EUR podlegałyby obowiązkowi notyfikacji do...

Data publikacji: 14.02.2014
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica