Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Przedsiębiorstwa, które wytwarzają ciepło będą mogły skorzystać z jednorazowej rekompensaty z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji gazów cieplarnianych.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan jednorazowa rekompensata rozwiąże problem tylko w jednym roku, podczas gdy ceny uprawnień będą rosły dalej.• Branża ciepłownicza oczekuje wprowadzenia możliwości doliczania rekompensaty z tytułu niepokrytych kosztów emisji CO2 także w kolejnych latach. W ostatnim czasie w rekordowym tempie drożeją uprawnienia do emisji CO2. W rozporządzeniu resortu klimatu i środowiska znalazł się przepis umożliwiający przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło doliczanie rekompensaty z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji gazów cieplarnianych. – Z zadowoleniem przyjęliśmy opublikowanie projektu rozporządzenia umożliwiającego firmom...

Data publikacji: 07.04.2021
więcej...

• W najbliższych tygodniach mają ruszyć szczepienia przeciw Covid–19 w zakładach pracy. Część firm już deklaruje, że zorganizuje bezpiecznie i efektywnie ten proces i zgłosi się po szczepionki. • Udział pracodawców w programie szczepień odciąży system podstawowej opieki zdrowotnej i przyspieszy szczepienia.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan najważniejszą kwestią jest w tej chwili umożliwienie pracodawcom przygotowania się, z pewnym wyprzedzeniem, do realizacji programu szczepień. Przedsiębiorcy mają doświadczenie związane m.in. z: funkcjonowaniem zakładowych przychodni, współpracą z prywatną opieką medyczną, organizacją regularnych szczepień dużych grup pracowników przeciw grypie. – Pracodawcy mają odpowiedni potencjał organizacyjny i doświadczenie, które są gwarancją...

Data publikacji: 06.04.2021
więcej...

Informacja o rozszerzeniu liczby punktów szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS–CoV–2, poszerzeniu kadry wykonującej szczepienia i uwzględnieniu w systemie szczepień zakładów pracy, została przyjęta bardzo pozytywnie przez środowisko pracodawców. Udział pracodawców istotnie przyczyni się do odciążenia systemu podstawowej opieki zdrowotnej. Konfederacja Lewiatan zwraca się z prośbą o zorganizowanie spotkania przedstawicieli zespołu kierowanego przez ministra Michała Dworczyka z pracodawcami w celu omówienia aspektów organizacyjnych tego procesu. Pobierz pełną treść >>Konfederacja Lewiatan, KL/143/106/RL/2021

Data publikacji: 02.04.2021
więcej...

PMI polskiego przemysłu wyniósł w marcu 54,3 pkt, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do danych z lutego (53,4 pkt) – podał IHS Markit. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanChociaż wskaźnik jest wyraźnie powyżej neutralnego progu 50 pkt i rośnie, co jest powodem do zadowolenia, to warto nadać tym danym odpowiedni kontekst, który optymizm nieco studzi. Przede wszystkim, po flashu PMI dla Niemiec z rekordowym 66,6 pkt można było spodziewać się, że nasze przetwórstwo bardziej skorzysta z rozkręcającego się niemieckiego przemysłu i poprawiającego się stanu usług. Tymczasem w marcu ten efekt jest widoczny (wskazują na niego respondenci –...

Data publikacji: 01.04.2021
więcej...

Inicjatorem konferencji o przyszłości Europy był prezydent Emmanuel Macron. Przewodnicząca von der Leyen poparła ją i włączyła do swojego programu. Stworzyła nawet osobne portfolio, które objęła  wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica. Pomysł Macrona polegał na tym, aby umożliwić obywatelom wypowiedzenie się na temat przyszłego kierunku rozwoju Unii oraz wspólnie z Europejczykami znaleźć rozwiązania umożliwiające skuteczniejsze zarządzanie instytucjami UE (np. procesem wyłaniania Spitzenkandidaten oraz wprowadzenie międzynarodowych list w wyborach do Parlamentu Europejskiego). Innym ważnym tematem miała być dyskusja o zmianie traktatów w obszarach, w których jest to potrzebne dla przyspieszenia procesu decyzyjnego.

Data publikacji: 31.03.2021
więcej...

• Spółki inwestujące w nieruchomości (REIT–y) powinny korzystać, tak jak w innych krajach, z preferencyjnych zasad opodatkowania.• Konfederacja Lewiatan proponuje zwolnienie podmiotowe z CIT pod warunkiem wypłacania inwestorom odpowiednio wysokiej dywidendy (zysku). REIT–y to spółki, które inwestują w nieruchomości przynoszące dochód z najmu, a ten jest wypłacany akcjonariuszom w formie dywidendy. To drugie podejście do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tego rodzaju spółek. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT–y, jako FINN–y (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości), zakończył się na etapie Sejmu i nie został uchwalony. – Aby lokowanie pieniędzy w spółki typu REIT było atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych...

Data publikacji: 30.03.2021
więcej...

Zapraszamy do śledzenia prac nad kluczowymi dokumentami dotyczącymi nowej, unijnej perspektywy finansowej 2021–2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. Poniżej prezentujemy projekty skierowane do konsultacji społecznych wraz z aktualną informacją o terminach, w których można zgłaszać uwagi. Każdorazowo są to odesłania do oficjalnych konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej lub inne właściwie dla danego dokumentu instytucje. W przypadku, jeśli planowane jest przygotowanie stanowiska Konfederacji Lewiatan, podajemy także informację o sposobie i terminach zgłaszania uwag przez naszych członków. Na tej stronie znajdą Państwo także stanowiska już przygotowane przez Konfederację i przesłane do administracji. Poniższe informacje jest aktualizowana na bieżąco.

Data publikacji: 29.03.2021
więcej...

• Firmy telekomunikacyjne często pełnią rolę pośrednika usług finansowych sprzedając, np. polisy ubezpieczeniowe, czy kredyty.• Włączenie ubezpieczeń świadczonych przez operatorów do zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku, jak proponuje rząd, obniży konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa finansowego oraz doprowadzi do rozwiązania istniejących już umów.• Konfederacja Lewiatan apeluje, aby pośrednictwo firm telekomunikacyjnych w sprzedaży polis ubezpieczeniowych było wyłączone z zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku. Zaproponowana w projekcie Prawa Komunikacji Elektronicznej nowa, rozszerzona definicja usługi fakultatywnego obciążania rachunku wymaga wyrażenia zgody klienta na każdą czynność. W przypadku jej braku operator nie będzie mógł obciążyć faktury jakimikolwiek dodatkowymi opłatami...

Data publikacji: 26.03.2021
więcej...

Array

Data publikacji: 25.03.2021
więcej...

• Spółki inwestujące w nieruchomości (REIT–y), które przynoszą dochód z najmu, nie powinny być podwójnie opodatkowywane, a 80–90% corocznego zysku finansowego, po zapłaceniu podatku i z uwzględnieniem wyjątków dotyczących ograniczenia dywidendy, powinny wypłacać inwestorom. • Należy im umożliwić inwestowanie w różne rodzaje nieruchomości, także komercyjne. Najlepszą formą prawną dla takich podmiotów byłyby spółki akcyjne lub komandytowo–akcyjne. • W REIT–y mogliby inwestować inwestorzy indywidualni i korporacyjni, zarówno krajowi, jak i zagraniczni – proponuje Konfederacja Lewiatan. To kolejna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tych specjalnych podmiotów gospodarczych (spółek lub funduszy) inwestujących w najem nieruchomości. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT–y, jako FINN–y...

Data publikacji: 24.03.2021
więcej...

• Spółki inwestujące w nieruchomości (REIT–y), które przynoszą dochód z najmu, nie powinny być podwójnie opodatkowywane, a 80–90% corocznego zysku finansowego, po zapłaceniu podatku i z uwzględnieniem wyjątków dotyczących ograniczenia dywidendy, powinny wypłacać inwestorom. • Należy im umożliwić inwestowanie w różne rodzaje nieruchomości, także komercyjne. Najlepszą formą prawną dla takich podmiotów byłyby spółki akcyjne lub komandytowo–akcyjne. • W REIT–y mogliby inwestować inwestorzy indywidualni i korporacyjni, zarówno krajowi, jak i zagraniczni – proponuje Konfederacja Lewiatan. To kolejna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tych specjalnych podmiotów gospodarczych (spółek lub funduszy) inwestujących w najem nieruchomości. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT–y, jako FINN–y...

Data publikacji: 24.03.2021
więcej...

Bezrobocie na koniec lutego 2021 roku wyniosło 6,5 %. Oznacza to, że wartość tego wskaźnika nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca – podał GUS. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan W powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 1099,5 tys. osób, czyli o 9,1 tys. więcej niż miesiąc temu. Podobny poziom bezrobocia notowany był w marcu 2018 roku. Najwyższa wartość stopy bezrobocia została odnotowana dla województw; warmińsko – mazurskiego (10,7%, wzrost o 0,1 pkt proc. w stosunku do stycznia), podkarpackiego (9,4%, bez zmian) oraz kujawsko – pomorskiego (9,3%, bez zmian). Najniższa zaś dla województwa wielkopolskiego (4%, wzrost w stosunku do...

Data publikacji: 23.03.2021
więcej...

Utrzymanie lub obniżenie w tym roku, w stosunku do 2020 r., cen referencyjnych energii elektrycznej wytwarzanej w 33 typach projektów OZE nie wpłynie mobilizująco na inwestorów. W przypadku dużych elektrowni wiatrowych może spowodować dalsze ograniczenie rozwoju tych projektów – ostrzega Konfederacja Lewiatan. – Propozycja dalszego obniżenia ceny referencyjnej prądu dla wiatru na lądzie większej niż 1 MW prawdopodobnie spowoduje, że zamiast części projektów wiatrowych, większe szanse na uzyskanie wsparcia będą mieć projekty fotowoltaiczne, dostarczające energię w znacznie wyższej cenie. Nie wydaje się to efektem zamierzonym ani korzystnym z punktu widzenia odbiorców energii, jak również kosztów funkcjonowania systemu wsparcia – mówi...

Data publikacji: 22.03.2021
więcej...

W lutym sprzedaż detaliczna spadła w horyzoncie roku o 3,1%, natomiast w horyzoncie miesiąca wzrosła o 3,5%. Luty jest piątym miesiącem z rzędu kiedy sprzedaż spada, co niewątpliwie wynika z sekwencji lockdownów – podał dzisiaj GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Nie ma wątpliwości, że dane za marzec będą słabe, chociaż zapaść, jaką widzieliśmy między marcem a majem 2020 r., tworzy bardzo niski punkt odniesienia – dlatego dynamika roczna w marcu powinna być dodatnia. Z komunikatu GUS trudno wyciągnąć spójną narrację, co wynika z charakterystyki wydarzeń 2020 roku. Chomikowanie dóbr pierwszej potrzeby sprzed roku znajduje odzwierciedlenie w...

Data publikacji: 19.03.2021
więcej...

W lutym br. dynamika sprzedaży produktów przemysłowych wyniosła 2,7% r/r i 4,3% m/m. Po korekcie o czynniki sezonowe, analogiczne wskaźniki wyniosły odpowiednio 4,5% r/r i 0,4% m/m – podał GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan To dobre wieści, które pozwalają potwierdzić, że na tle usług polski przemysł jest względnie odporny na skutki COVID–19 – nawet biorąc pod uwagę globalne problemy z dostawami surowców. W lutym przetwórstwo odnotowało dynamikę 2,7% r/r i 4,8% m/m. Coraz wyraźniej widać, że to, co dla jednych sekcji przetwórstwa jest zagrożeniem, dla innych stanowi szansę biznesową. Niewątpliwymi wygranymi są produkcja urządzeń elektrycznych...

Data publikacji: 18.03.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica