Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W Miami zakończyła się właśnie kolejna, jedenasta runda negocjacji Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu I Inwestycji (TTIP). Zdecydowanie mniejszy niż początkowo rozgłos w mediach w połączeniu ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w USA wskazywać mogą na coraz mniej realny finał umowy. Wraz z postępem rozmów negocjatorzy napotykają coraz więcej punktów spornych. Stany Zjednoczone nie wydają się być skłonne do ustępstw w kluczowych dla Unii Europejskiej kwestiach, takich jak chociażby zamówienia publiczne ułatwiające dostęp europejskich firm do amerykańskiego rynku. Z kolei po stronie UE niepokój opinii publicznej budzi, istotna dla Amerykanów, ale...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

28 października Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwaną Strategię dla Rynku Wewnętrznego Towarów i Usług. Pracę komisarzy przygotowujących strategię koordynował wiceszef KE Jyrki Katainen, ale kluczową rolę odegrała Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. jednolitego rynku, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP. Strategia nie ma charakteru nowego, strategicznego dokumentu, raczej „uszczelnia istniejące już przepisy i sposób ich wdrażania. Oto konkretne inicjatywy Strategii wraz z naszą wstępną oceną: ·         „gospodarka dzielenia się (collaborative/sharing economy): KE opracuje europejskie podejście do gospodarki dzielenia się, które będzie zawierało wskazówki jak prawo UE ma być stosowane do nowych modeli...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Atrakcyjne pożyczki dla kobiet na uruchomienie i rozwój firmy będą dostępne, do końca roku, nie tylko w wybranych powiatach, ale w całej Polsce. Zdaniem Konfederacji Lewiatan pozwoli to z jednej strony wesprzeć dobre pomysły na biznes, a z drugiej efektywnie wykorzystać zarezerwowane na fundusz pieniądze. Fundusz Pożyczkowy finansowany jest ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Gospodarki, a dystrybuowany przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Wspiera uruchomienie działalności i rozwój firm przez kobiety, które mogą pozyskać do 40 tys. zł w formie atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki (2% w stosunku rocznym). Od kwietnia 2015 r. środki z funduszu dostępne były tylko dla kobiet...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Polska Izba Gospodarcza Czystości – członek Konfederacji Lewiatan – wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej wobec treści zamówienia Poczty Polskiej na usługi utrzymania czystości. Poczta Polska w specyfikacji zamówienia na świadczenie kompleksowych usług sprzątania w Katowicach i Wrocławiu chce wyłonić wykonawcę wyłącznie w oparciu o kryterium najniższej ceny. Nie przestrzega zatem rządowych wytycznych o stosowaniu klauzul społecznych i nie stosuje jakościowych kryteriów w postępowaniu przetargowym. Tym samym Poczta Polska zdaje się negować dotychczasowy dorobek prawny osiągnięty w ostatnich latach na rynku zamówień publicznych. Wbrew woli ustawodawcy Poczta Polska wraca do nagannych praktyk, które mogą zdestabilizować rynek pracy i cały sektor...

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Przekazujemy do konsultacji projekty rozporządzeń Ministra Finansów:   1)      z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz 2)      z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.   Uwagi proszę przekazywać do 12 listopada br., do godz. 10:00, na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl .

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 1 grudnia. PROGRAM SPOTKANIA:          v Podsumowanie działalności Rady w 2015 r. v Plan prac na 2016 r. v Implementacja Dyrektywy 2014/24/EU Rady i Parlamentu Europejskiego z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych – „mała czy „duża? v Zmiany organizacyjne w UZP v Rola Rady Dialogu Społecznego w tworzeniu prawa zamówień publicznych v Wolne wnioski    Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 27 listopada br. do godziny 18.00 pod numerem telefonu: +48 666 307 421 lub na adres e–mail: dswierblewska@konfederacjalewiatan.pl

Data publikacji: 04.11.2015
więcej...

160 krajów, tysiące bezpłatnych szkoleń, wykładów i debat. 16 listopada br. rusza ósma edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw. Patronat nad wydarzeniem objęła Konfederacja Lewiatan.  Global Entrepreneurship Week to największe na świecie święto przedsiębiorczości, stawiające w centrum uwagi innowatorów, start–upowców i wszystkich tych, którzy swoją działalnością tworzą miejsca pracy, rozwiązują problemy społeczne i ekonomiczne. Celem organizatorów i partnerów przedsięwzięcia jest inspirowanie ludzi na całym świecie do odkrywania swojego przedsiębiorczego potencjału, rozwijania kompetencji i sieci kontaktów. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to inicjatywa wyjątkowa, bo gromadząca instytucje państwowe i...

Data publikacji: 03.11.2015
więcej...

Unia Europejska dokłada wszelkich starań w eliminacji barier spotykających europejskich przedsiębiorców działających na rynku wewnętrznym. Niektóre państwa wciąż jednak stosują rozwiązania prawne, które powodują ograniczenia działalności gospodarczej zagranicznych podmiotów. Przykładem takich rozwiązań są zmiany wprowadzone do konstytucji Słowacji w odniesieniu do importerów wody źródlanej – zauważa Konfederacja Lewiatan. Zgodnie z artykułem 4 ustęp 2 konstytucji Republiki Słowackiej niezgodny z prawem jest eksport wody wydobywanej ze źródeł znajdujących się na terenie Słowacji, o ile nie jest ona rozlewana do opakowań konsumenckich na terenie tego kraju. – Wymóg, aby woda źródlana wywożona poza granice słowackie była butelkowana, wyraźnie faworyzuje rodzime firmy, które...

Data publikacji: 03.11.2015
więcej...

Jednolity patent pomoże w budowie innowacyjnej gospodarki – to tytuł artykułu ekspertki Lewiatana, który ukazał się 3 listopada w ‘Dzienniku Gazecie Prawnej. W artykule autorka stwierdza, że Europa jest coraz bliżej zakończenia trwających od ponad 30 lat prac nad ustanowieniem patentu unijnego o jednolitym skutku i informuje, co się dzieje w tej kwestii w naszym kraju. Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 03.11.2015
więcej...

W opinii Konfederacji Lewiatan zawarta w uzasadnieniu projektu (s.2) teza, że „Dokonana analiza wykazała, że najlepszym rozwiązaniem będzie przyjęcie nowego rozporządzenia, zastępującego dotychczasowe rozporządzenie MG z 15 czerwca 2007 r., dostosowujące warunki udzielania, rozliczania i zwrotu wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy do znowelizowanych przepisów w sprawie pomocy państwa. budzi uzasadnione wątpliwości. Po pierwsze, zmiana prawa europejskiego – wejście w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (dalej „Rozp. 651) – automatycznie rozciąga się na jurysdykcje narodowe i nie wymaga transpozycji do przepisów narodowych. Tymczasem autorzy  projektu zastosowali dość niezrozumiały zabieg wprowadzania...

Data publikacji: 03.11.2015
więcej...

Od ponad 20 lat działalności na polskim rynku UPC Polska tworzy solidne podstawy do rozwoju cyfrowej gospodarki i dobrobytu Polski. Dzięki wielomilionowym inwestycjom w rozwój szerokopasmowej infrastruktury i cyfrowych usług, firma oferuje dostęp do internetu o szybkości nawet do 250 Mb/s (300 Mb/s dla biznesu) dla ponad 2,8 mln gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu sieci w ponad 140 miastach. Przyczynia się tym samym znacząco do realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. Będąc liderem rynku innowacyjnych usług cyfrowych: telewizji, szerokopasmowego internetu i telefonii, w kilkunastu miastach w całej Polsce firma zatrudnia w sumie 1700...

Data publikacji: 03.11.2015
więcej...

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w październiku 52,2 wobec 50,9 we wrześniu i 51,1 w sierpniu 2015. W lipcu wyniósł 54,5, a w czerwcu 54,3 pkt – podał Markit. Komentarz dr Jacka Adamskiego, doradcy Zarządu Konfederacji LewiatanMamy znów wyraźną poprawę wskaźnika. Co prawda nie powracają już wartości PMI, jakich doświadczaliśmy od listopada 2014 aż do lipca br., kiedy to utrzymywały się – z małymi wyjątkami – powyżej 54 punktów, znamionując stale przyspieszanie wzrostu gospodarczego. Jednak nie sprawdziły się też wrześniowe obawy o trwałe osłabienie wzrostu. Obecny wskaźnik 52,2 w Polsce na tle Europy jest jednak przeciętnym wynikiem. Idziemy...

Data publikacji: 02.11.2015
więcej...

Po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącej naruszenia przez spółki motoryzacyjne obowiązku zapewnienia sieci zbierania zużytych aut w 2006 r. zastosowanie znajdą nowe, bardziej racjonalne przepisy, przewidujące możliwość obniżenia sankcji, w sytuacji, w której – mówiąc w uproszczeniu – stopień naruszenia obowiązku prawnego był znikomy lub niewielki. To ważne orzeczenie dla branży motoryzacyjnej – uważa Konfederacja Lewiatan. Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie siedmiu sędziów podjął bardzo ważną uchwałę dla przedsiębiorców branży motoryzacyjnej. Uchwała (sygn.: II OPS 1/15) ma kluczowe znaczenie dla licznych, toczących się od wielu lat sporów między spółkami motoryzacyjnymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska (GIOŚ), ale nie tylko.

Data publikacji: 02.11.2015
więcej...

We hope that after a period of slackness related to the election campaign in Poland, the new government will immediately get to work. Poland is to face great challenges like creating a long–lasting industrial policy strategy or assuring balance of public finances. Employers expect that the new government will be formed as quickly as possible, and they cant wait the expose of the new Prime Minister. Polish Confederation Lewiatan underlines that entrepreneurs need to know directions of the economic policy and feel stability in strategic decisions.   Law and Justice party (PiS)...

Data publikacji: 02.11.2015
więcej...

Wystartowała V Jubileuszowa Edycja Konkursu. Zarejestruj się i wygraj cenne nagrody! 2 listopada 2015 r. wystartował ogólnopolski konkurs LIDER KSIĘGOWOŚCI 2016. Wydawnictwo Wolters Kluwer już po raz piąty zaprasza wszystkie osoby fizyczne, które zawodowo są związane z dziedziną rachunkowości i podatków, księgowych, księgowych małych i dużych firm oraz biur rachunkowych do walki o prestiżowy tytuł LIDERA KSIĘGOWOŚCI 2016. Konkurs daje możliwość nie tylko sprawdzenia swojej wiedzy, ale także rozwoju umiejętności oraz wyróżnienia swojej osoby i działalności na tle konkurencji.   Obecną jubileuszową edycję konkursu patronatem objęli: – Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów...

Data publikacji: 02.11.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica