Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który zakłada przedłużenie systemów wsparcia dla wytwórców energii z OZE.• Rada OZE Konfederacji Lewiatan uważa, że przedłużenie wsparcia zapewni stabilną perspektywę inwestycyjną, zwłaszcza w technologiach OZE, w których faza rozwoju projektów trwa dłużej niż 1–2 lata i przyczyni się do realizacji przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przewiduje wydłużenie do 30 grudnia 2021 r. okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach systemu aukcyjnego oraz do 30 czerwca 2024 r. w ramach systemu taryf FIT (sprzedaż energii po stałej cenie) oraz...

Data publikacji: 14.04.2021
więcej...

Konfederacja Lewiatan proponuje ważne dla przedsiębiorców zmiany w prawie własności przemysłowej w zakresie m.in. patentów, w tym postępowań przed Urzędem Patentowym. Wśród propozycji zgłoszonych przez przedsiębiorców znalazły się m.in. te dotyczące zmian w postępowaniu zgłoszeniowym, sprzeciwowym i spornym przed Urzędem Patentowym. Ich celem jest uproszczenie, przyspieszenie postępowań i usunięcie błędów, które mogą w konsekwencji doprowadzić do nieuzyskania patentu na wynalazek. Chodzi także o wyeliminowanie sytuacji, w których uprawniony może składać kolejne wnioski o zmianę zastrzeżeń, co prowadzi do blokowania postępowania spornego. – Innowacyjne rozwiązania są niezbędnym elementem działalności przedsiębiorstw pozwalającym zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Mimo, że w ostatnich latach...

Data publikacji: 13.04.2021
więcej...

• Pracodawcy chcą wziąć udział w szczepieniach przeciw Covid–19 jeśli przyspieszy to cały proces i znacząco zwiększy odporność pracowników na wirusa.• Konfederacja Lewiatan apeluje m.in. o jak najszybsze ogłoszenie i skonsultowanie przez rząd szczegółowych procedur oraz wytycznych dotyczących szczepień, umożliwienie szczepienia rodzin pracowników, a także organizowania wspólnych punktów szczepień przez kilku pracodawców czy rezygnację z kalendarza szczepień uzależnionego od roku urodzenia. – Zainteresowanie szczepieniami w firmach jest ogromne. Do końca tygodnia chcemy wypracować szczegółowe rozwiązania dotyczące szczepień pracowników, a potem szybko skonsultować je z biznesem. Firmy zgłosiły wiele konkretnych postulatów. Szczepienia w zakładach pracy mogłyby się rozpocząć...

Data publikacji: 12.04.2021
więcej...

• Ministerstwo Zdrowia chce umożliwić zakup leków w hurtowniach farmaceutycznych domom opieki społecznej, domom dziecka, schroniskom dla bezdomnych i izbom wytrzeźwień.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan skutkiem takiej decyzji mogą być niekontrolowany wywóz leków za granicę, wprowadzanie do obrotu leków sfałszowanych oraz pogorszenie sytuacji finansowej aptek. Propozycje zmian w zakresie zakupu leków w hurtowniach znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. – Nowe placówki, które uzyskałyby prawo zakupu leków w hurtowniach, nie mają pracowników, którzy byliby odpowiedzialni za wdrożenie procedur związanych z nabywaniem, wykorzystywaniem i zabezpieczaniem leków przed osobami...

Data publikacji: 09.04.2021
więcej...

– Nasza firma jest gotowa do szczepień pracowników przeciw Covid–19. Potrafimy bezpiecznie i efektywnie zorganizować cały proces. Mamy własny punkt medyczny. W ciągu tygodnia wykonujemy 2,6 tys. testów na obecność koronawirusa – powiedziała dr Ewa Łabno–Falęcka, dyrektorka ds. komunikacji w Mercedes Benz Polska, w czasie spotkania poświęconego roli ozdrowieńców w odmrażaniu gospodarki, zorganizowanego przez Konfederację Lewiatan. W najbliższych tygodniach mają ruszyć szczepienia przeciw Covid–19 w zakładach pracy. Część firm już deklaruje, że weźmie w nich udział. Teraz czeka na szczegóły, aby dobrze przygotować się, z pewnym wyprzedzeniem, do realizacji programu szczepień.Firma Merceds Benz Polska, która zatrudnia w naszym...

Data publikacji: 08.04.2021
więcej...

• Przedsiębiorstwa, które wytwarzają ciepło będą mogły skorzystać z jednorazowej rekompensaty z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji gazów cieplarnianych.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan jednorazowa rekompensata rozwiąże problem tylko w jednym roku, podczas gdy ceny uprawnień będą rosły dalej.• Branża ciepłownicza oczekuje wprowadzenia możliwości doliczania rekompensaty z tytułu niepokrytych kosztów emisji CO2 także w kolejnych latach. W ostatnim czasie w rekordowym tempie drożeją uprawnienia do emisji CO2. W rozporządzeniu resortu klimatu i środowiska znalazł się przepis umożliwiający przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło doliczanie rekompensaty z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji gazów cieplarnianych. – Z zadowoleniem przyjęliśmy opublikowanie projektu rozporządzenia umożliwiającego firmom...

Data publikacji: 07.04.2021
więcej...

• W najbliższych tygodniach mają ruszyć szczepienia przeciw Covid–19 w zakładach pracy. Część firm już deklaruje, że zorganizuje bezpiecznie i efektywnie ten proces i zgłosi się po szczepionki. • Udział pracodawców w programie szczepień odciąży system podstawowej opieki zdrowotnej i przyspieszy szczepienia.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan najważniejszą kwestią jest w tej chwili umożliwienie pracodawcom przygotowania się, z pewnym wyprzedzeniem, do realizacji programu szczepień. Przedsiębiorcy mają doświadczenie związane m.in. z: funkcjonowaniem zakładowych przychodni, współpracą z prywatną opieką medyczną, organizacją regularnych szczepień dużych grup pracowników przeciw grypie. – Pracodawcy mają odpowiedni potencjał organizacyjny i doświadczenie, które są gwarancją...

Data publikacji: 06.04.2021
więcej...

Informacja o rozszerzeniu liczby punktów szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS–CoV–2, poszerzeniu kadry wykonującej szczepienia i uwzględnieniu w systemie szczepień zakładów pracy, została przyjęta bardzo pozytywnie przez środowisko pracodawców. Udział pracodawców istotnie przyczyni się do odciążenia systemu podstawowej opieki zdrowotnej. Konfederacja Lewiatan zwraca się z prośbą o zorganizowanie spotkania przedstawicieli zespołu kierowanego przez ministra Michała Dworczyka z pracodawcami w celu omówienia aspektów organizacyjnych tego procesu. Pobierz pełną treść >>Konfederacja Lewiatan, KL/143/106/RL/2021

Data publikacji: 02.04.2021
więcej...

PMI polskiego przemysłu wyniósł w marcu 54,3 pkt, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do danych z lutego (53,4 pkt) – podał IHS Markit. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanChociaż wskaźnik jest wyraźnie powyżej neutralnego progu 50 pkt i rośnie, co jest powodem do zadowolenia, to warto nadać tym danym odpowiedni kontekst, który optymizm nieco studzi. Przede wszystkim, po flashu PMI dla Niemiec z rekordowym 66,6 pkt można było spodziewać się, że nasze przetwórstwo bardziej skorzysta z rozkręcającego się niemieckiego przemysłu i poprawiającego się stanu usług. Tymczasem w marcu ten efekt jest widoczny (wskazują na niego respondenci –...

Data publikacji: 01.04.2021
więcej...

Inicjatorem konferencji o przyszłości Europy był prezydent Emmanuel Macron. Przewodnicząca von der Leyen poparła ją i włączyła do swojego programu. Stworzyła nawet osobne portfolio, które objęła  wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica. Pomysł Macrona polegał na tym, aby umożliwić obywatelom wypowiedzenie się na temat przyszłego kierunku rozwoju Unii oraz wspólnie z Europejczykami znaleźć rozwiązania umożliwiające skuteczniejsze zarządzanie instytucjami UE (np. procesem wyłaniania Spitzenkandidaten oraz wprowadzenie międzynarodowych list w wyborach do Parlamentu Europejskiego). Innym ważnym tematem miała być dyskusja o zmianie traktatów w obszarach, w których jest to potrzebne dla przyspieszenia procesu decyzyjnego.

Data publikacji: 31.03.2021
więcej...

• Spółki inwestujące w nieruchomości (REIT–y) powinny korzystać, tak jak w innych krajach, z preferencyjnych zasad opodatkowania.• Konfederacja Lewiatan proponuje zwolnienie podmiotowe z CIT pod warunkiem wypłacania inwestorom odpowiednio wysokiej dywidendy (zysku). REIT–y to spółki, które inwestują w nieruchomości przynoszące dochód z najmu, a ten jest wypłacany akcjonariuszom w formie dywidendy. To drugie podejście do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tego rodzaju spółek. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT–y, jako FINN–y (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości), zakończył się na etapie Sejmu i nie został uchwalony. – Aby lokowanie pieniędzy w spółki typu REIT było atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych...

Data publikacji: 30.03.2021
więcej...

Zapraszamy do śledzenia prac nad kluczowymi dokumentami dotyczącymi nowej, unijnej perspektywy finansowej 2021–2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. Poniżej prezentujemy projekty skierowane do konsultacji społecznych wraz z aktualną informacją o terminach, w których można zgłaszać uwagi. Każdorazowo są to odesłania do oficjalnych konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej lub inne właściwie dla danego dokumentu instytucje. W przypadku, jeśli planowane jest przygotowanie stanowiska Konfederacji Lewiatan, podajemy także informację o sposobie i terminach zgłaszania uwag przez naszych członków. Na tej stronie znajdą Państwo także stanowiska już przygotowane przez Konfederację i przesłane do administracji. Poniższe informacje jest aktualizowana na bieżąco.

Data publikacji: 29.03.2021
więcej...

• Firmy telekomunikacyjne często pełnią rolę pośrednika usług finansowych sprzedając, np. polisy ubezpieczeniowe, czy kredyty.• Włączenie ubezpieczeń świadczonych przez operatorów do zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku, jak proponuje rząd, obniży konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa finansowego oraz doprowadzi do rozwiązania istniejących już umów.• Konfederacja Lewiatan apeluje, aby pośrednictwo firm telekomunikacyjnych w sprzedaży polis ubezpieczeniowych było wyłączone z zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku. Zaproponowana w projekcie Prawa Komunikacji Elektronicznej nowa, rozszerzona definicja usługi fakultatywnego obciążania rachunku wymaga wyrażenia zgody klienta na każdą czynność. W przypadku jej braku operator nie będzie mógł obciążyć faktury jakimikolwiek dodatkowymi opłatami...

Data publikacji: 26.03.2021
więcej...

Array

Data publikacji: 25.03.2021
więcej...

• Spółki inwestujące w nieruchomości (REIT–y), które przynoszą dochód z najmu, nie powinny być podwójnie opodatkowywane, a 80–90% corocznego zysku finansowego, po zapłaceniu podatku i z uwzględnieniem wyjątków dotyczących ograniczenia dywidendy, powinny wypłacać inwestorom. • Należy im umożliwić inwestowanie w różne rodzaje nieruchomości, także komercyjne. Najlepszą formą prawną dla takich podmiotów byłyby spółki akcyjne lub komandytowo–akcyjne. • W REIT–y mogliby inwestować inwestorzy indywidualni i korporacyjni, zarówno krajowi, jak i zagraniczni – proponuje Konfederacja Lewiatan. To kolejna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tych specjalnych podmiotów gospodarczych (spółek lub funduszy) inwestujących w najem nieruchomości. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT–y, jako FINN–y...

Data publikacji: 24.03.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica