Aktualności » Konfederacja Lewiatan

– Zakres wprowadzanych zmian jest ogromny. Trudno nawet oszacować jakie będą one miały wpływ na przykład na sektory telekomunikacyjny i teleinformatyczny. Przy analizie projektu ustawy napotkaliśmy liczne wątpliwości natury interpretacyjnej, a potencjalnie także kwestie wymagające poprawek oraz zwiększenia proporcjonalności. Zakładamy, że w innych branżach objętych nowymi przepisami sytuacja jest podobna. Dlatego tak ważne jest zorganizowanie […] Artykuł Apel o kontynuację konsultacji dotyczących zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 28.05.2024
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana Stopa bezrobocia powraca do swoich minimów. W kwietniu spośród osób aktywnych zawodowo jedynie 5,1% nie wykonywało pracy. Gdy uwzględnimy czynnik sezonowy bezrobocie ociera się o granicę 5%. Liczba bezrobotnych po raz pierwszym w tym roku spadła ponownie poniżej 800 tys. Z tej liczby ponad 300 tys. to osoby długotrwale […] Artykuł Bezrobocie w dół. Przybyło ofert pracy pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 27.05.2024
więcej...

– Dostrzegamy potrzebę zapewnienia wysokiego standardu przy tworzeniu prawa. Przejrzystość oraz przewidywalność procesu legislacyjnego mają bezpośrednie przełożenie na jakość i skuteczność samego prawa. Prawo dobre, czyli stabilne, zrozumiałe i takie, które służy rozwiązywaniu realnych, a nie pozornych problemów przy pomocy proporcjonalnych środków, sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego […] Artykuł Postulaty Lewiatana. Jak podwyższyć jakość prac legislacyjnych? pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 24.05.2024
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana Po wczorajszych dobrych danych z gospodarki, dziś GUS podał również nie najgorsze informacje. Sprzedaż detaliczna wzrosła rok do roku realnie o 4,1%. To wynik gorszy niż przed miesiącem. Nadal jednak można uznać, że scenariusz napędzania wzrostu PKB w oparciu o wysoką konsumpcję nie traci na aktualności. […] Artykuł Konsumpcja nadal napędza wzrost gospodarczy [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 23.05.2024
więcej...

W pierwszym kwartale 2024 roku członkowie Polskiego Forum HR, które należy do Konfederacji Lewiatan,  zatrudniali ponad 74 tys. pracowników tymczasowych. O ile jest to wynik bardzo zbliżony do tego samego kwartału poprzedniego roku, to jednak towarzyszący mu spadek liczby przepracowanych godzin, który w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 9% sugeruje, że popyt na pracę tymczasową […] Artykuł Rynek usług HR. Popyt na pracę tymczasową spada pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 22.05.2024
więcej...

Kongres Rady Podatkowej otworzyli Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. W swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie dialogu z administracją publiczną dla tworzenia dobrych, przyjaznych dla firm, przepisów podatkowych. W tym kontekście warto docenić otwarte dyskusje i rozmowy z przedstawicielami resortu finansów obecnymi w czasie konferencji. Źle przygotowane regulacje uderzają […] Artykuł Firmom przybywa obowiązków sprawozdawczych pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 21.05.2024
więcej...

Krótkie vacatio legis – Drastyczne skrócenie okresu vacatio legis z 6 do 3 miesięcy zmniejszy zdolność firm telekomunikacyjnych do wdrożenia wszystkich niezbędnych zmian. Jest wysoce prawdopodobne, że większość z nich nie zostanie wdrożona lub zostanie wprowadzona w sposób niepełny, a w konsekwencji nieprawidłowy. Prawo komunikacji elektronicznej przynosi epokowe zmiany w firmach świadczących usługi komunikacji elektronicznej […] Artykuł Niektóre regulacje prawa komunikacji elektronicznej należy zmienić pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 20.05.2024
więcej...

W nawiązaniu do publikacji najnowszej wersji projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) oraz projektu ustawy wprowadzającej ustawę Prawo komunikacji elektronicznej (wPKE) (projekty datowane na 29 kwietnia br.), Konfederacja Lewiatan przekazuje propozycje konkretnych zmian do obu projektów wraz z uzasadnieniem. KL/276/71/AM/2024 Artykuł Prawo komunikacji elektronicznej – stanowisko Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 17.05.2024
więcej...

– Cieszymy się, że tryb warunkowy przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, który miał obowiązywać do 24 czerwca br. roku został przedłużony do 24 października br. Pozwoli to zakończyć trwające wciąż procesy rekrutacji i przystosowania personelu medycznego z Ukrainy do wykonywania zawodów medycznych w warunkach polskich oraz dostosowania się do wymogów stałego wykonywania […] Artykuł Medycy z Ukrainy. Warunkowa zgoda na wykonywanie zawodu przedłużona pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 16.05.2024
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana Bez niespodzianki. Potwierdziły się wcześniejsze szacunki inflacji. Duża konkurencja w branży spożywczej spowodowała, że sklepy w obawie przed utratą klientów, nie zdecydowały się na pełny powrót do cen uwzględniających 5% VAT na żywność, kosztem zapewne swoich marż. Nie ma też co ukrywać, że sytuacja na rynku spożywczym i walutowym […] Artykuł Wyższy VAT na żywność na razie nie podwyższył zbytnio inflacji [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 15.05.2024
więcej...

– Kluczowym aspektem funkcjonowania takiego organu powinno być wypracowanie mechanizmów komunikacji oraz dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład planowanej Komisji. Ponadto, struktura i organizacja nowej  komisji powinny być elastyczne, aby efektywnie reagować na dynamiczny rozwój technologii jaką jest sztuczna inteligencja. Niezbędne jest unikanie nadmiernego obciążenia biurokratycznego, a także uwzględnienie konieczności współpracy z ekspertami […] Artykuł Nowa komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją nie może być organem biurokratycznym pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 14.05.2024
więcej...

Obywatele Ukrainy pozostają niezmiennie najliczniejszą grupą cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce. Niemniej jednak, istotne jest zwrócenie uwagi na zmiany w dynamice ich zgłoszeń do ZUS. Analizując roczne dane dotyczące udziału pracowników z Ukrainy w ogólnej liczbie zatrudnionych cudzoziemców, można zauważyć zahamowanie wzrostu liczby osób zgłoszonych do ZUS. – W kontekście nowelizacji ukraińskiej ustawy o mobilizacji […] Artykuł Mniej pracowników z Ukrainy będzie zgłaszanych do ZUS pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 13.05.2024
więcej...

Wydarzenia ostatnich czterech lat w polskiej, ale też światowej gospodarce wzmacniają w przedsiębiorcach coraz większy pragmatyzm, a jednocześnie przyzwyczajają do permanentnego stanu niepewności. Można powiedzieć, że powoli wracamy gospodarczo do tego, co było przed wybuchem pandemii, ale ze zdecydowanie większym bagażem doświadczeń. Przyszłość w większości sfer gospodarki jawi się według autorów wieloletniego planu finansowego w […] Artykuł Nowy plan na finanse państwa wyzwaniem dla rządu pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 10.05.2024
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana Obecny rząd, podobnie jak poprzedni, robi bardzo dużo, aby utrzymać poziom stóp procentowych jeszcze przez najbliższy rok. Dzisiejsza decyzja RPP, pozostawiająca główną stopę procentową na niezmienionym poziomie, nie jest zaskoczeniem. Zacznijmy od tego, że wynagrodzenia realne rosną, w tempie przekraczającym 6%. Podobną dynamikę prognozuje resort finansów średnio w całym […] Artykuł Nie ma przesłanek do obniżenia stóp procentowych pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 09.05.2024
więcej...

– Z aprobatą przyjmujemy zmiany usuwające nadmiarowe regulacje sektora telekomunikacyjnego. Dobrze oceniamy propozycje, które prowadzą do rezygnacji z ograniczenia liczby dozwolonych dokumentów umownych, w tym dopuszczających posługiwanie się przy zawarciu umowy dodatkowymi wzorcami w odniesieniu do konkretnych rozwiązań taryfowych czy usług dodatkowych. Doceniamy kwestie uregulowania na odpowiednim poziomie opłaty telekomunikacyjnej oraz zniesienie zakazu zawierania umów […] Artykuł Prawo komunikacji elektronicznej ograniczy uciążliwe regulacje pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 08.05.2024
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica