Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Największy Konkurs Marketingu Bezpośredniego GOLDEN ARROW (www.goldenarrow.pl), który jest organizowany od 2006 roku przez przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu i VFP Communications, wydawcę m.in. miesięcznika „Media & Marketing Polska, w tym roku został rozbudowany o dodatkową kategorię, oprócz dotychczasowych (www.goldenarrow.pl/kategorie.html) tj,:        wysyłka bezpośrednia,        program lojalnościowy,        promocja sprzedaży,        experiential marketing,        program incentive travel,        marketing internetowy,        social media,        marketing mobilny,        direct response advertising,        kampania zintegrowana        Kampania design       ...

Data publikacji: 29.04.2014
więcej...

Cykl seminariów w formie wspólnych śniadań prowadzony przez ekspertów z MDDP Business Consulting zostaje przedłużony o kolejne dwa terminy. Aktualny plan seminariów: >        8 maja 2014: Jak przekładać cele strategiczne na realne działania w firmie >        15 maja 2014: Formułowanie i wdrażanie efektywnych strategii biznesowych >        22 maja 2014: Skuteczne podejście do projektowania i wdrażania systemu KPI w organizacji >        29 maja 2014: Jak efektywnie podejść do optymalizacji procesów biznesowych Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie www.mddp–bc.pl/seminaria/   Dla Członków Konfederacji LEWIATAN 40% zniżki!...

Data publikacji: 28.04.2014
więcej...

O wydłużenie vacatio legis z 3 do 12 miesięcy, aby przedsiębiorcy realizującydługoterminowe kontrakty podpisane przed uchwaleniem ustawy nie znaleźli się w pułapce i wprowadzenie rocznego zamiast miesięcznego limitu składek – apeluje Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym rządowego projektu ozusowania umów zleceń. – Nie kwestionujemy rozszerzenia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu kolejnych umów zleceń wykonywanych w tym samym okresie aż do momentu kiedy uzyskany z nich przychód osiągnie wysokość co najmniej ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rozwiązanie to uznajemy za wyważony kompromis: zapewni osobom pracującym na zlecenie przynajmniej minimalny poziom ubezpieczenia, niepowodując jednocześnie nadmiernego wzrostu kosztu pracy.

Data publikacji: 25.04.2014
więcej...

W programie m.in. Inspirujące debaty: • Inteligentna gospodarka: rola kobiet, globalizacja współczesnej gospodarki • GIRL POWER! Droga do Zarządu – nasze kariery – młode, pełne energii, pomysłów i wiary w to co robią – ich historie to inspiracja dla młodych kobiet, że warto brać los we własne ręce, podejmować odważne wybory i konsekwentnie dążyć do celu. • Work–life balance; czy to tylko problem kobiet? gdzie go szukać? Czy w sobie, czy w relacjach z innymi ludźmi? Niezależność finansowa, jak osiągnąć równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym • Aktywizacja zawodowa kobiet Praktyczne warsztaty i prezentacje:  ...

Data publikacji: 24.04.2014
więcej...

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czeka już tylko na podpis prezydenta RP. Nowe przepisy pozwolą znacznej części społeczeństwa, jaką stanowią osoby bezrobotne i ich rodziny, na skorzystanie z odradzającego się wzrostu gospodarczego – uważa Konfederacja Lewiatan. Konfederacja Lewiatan od początku popierała przeprowadzenie kompleksowej reformy rynku pracy, która idąc za przykładem innych państw członkowskich Unii Europejskiej, doprowadzi do zwiększenia efektywności usług rynku pracy i poprawy funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. Zmiana przepisów była potrzebna ponieważ system publicznych służb zatrudnienia funkcjonujący w oparciu o dotychczasowe regulacje jest nieefektywny, na co wskazały m.in. niedawno ogłoszone wyniki kontroli NIK dotyczące wsparcia zatrudnienia...

Data publikacji: 23.04.2014
więcej...

INCENTIVE SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. Twój partner w programach motywacyjnych, lojalnościowych i kafeteryjnych Oferujemy: Programy lojalnościowe Skierowane zarówno do klientów B2B jak i B2C. Własne rozwiązania technologiczne pozwalają nam na szybkie i efektywne kosztowo wdrożenia. Nasze programy oparte są na własnym katalogu nagród liczącym kilkadziesiąt tysięcy produktów i usług, a także katalogach opartych na produktach własnych naszych klientów. Programy motywacyjne Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom wdrażamy w krótkim czasie programy motywacyjne skierowane zarówno do grupy kilkudziesięciu jak i kilku tysięcy osób. Internetowa platforma motywacyjna pozwala zarządzać programami na bieżąco. Łatwa komunikacja z uczestnikami programu, możliwość...

Data publikacji: 17.04.2014
więcej...

IV edycja Konkursu na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne roku jest adresowana do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno–Prywatne 2014 Roku. Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno–Publiczne 2014 Roku. Opisy zwycięskich partnerstw z poprzednich edycji oraz regulamin Konkursu są dostępne na stronie www.partnerstwo.roefs.pl.  ************************************************************************************ Organizatorem Konkursu jest Krajowy Ośrodek EFS (w poprzednich latach również Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Konkurs...

Data publikacji: 16.04.2014
więcej...

14 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Konfederacji Lewiatan. W pierwszej części ambasador Polski przy OECD, Paweł Wojciechowski, przedstawił najważniejsze rekomendacje Raportu OECD dotyczące Polski, zwrócił też uwagę na ogromne, a niewykorzystane możliwości korzystania z pozycji i projektów OECD przez Polskę. Konkluzja dyskusji była wspólna: rekomendacje OECD są w większości tożsame z postulatami Lewiatana. Problemem jest ich implementacja. Zarząd zalecił przeanalizowanie możliwości wzmocnienia współpracy z OECD i BIAC. W drugiej części posiedzenia Zarząd: – wysłuchał informacji o bieżących projektach legislacyjnych (m.in. uzusowienie umów zleceń, ustawa o promocji zatrudnienia i...

Data publikacji: 15.04.2014
więcej...

W pierwszym kwartale 2014 roku  w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców  Lewiatan wstąpiły następujące  firmy: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed  J. Świerczyński  sp.j. MEDITECH Sp. z o.o. ZEPHYR  POLSKA Sp. z o.o. DYMON–BUD DEVELOPMENT Aktualnie Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan liczy 143 członków, w tym 15 członków wspierających. Ogółem w firmach zatrudnionych jest 19 069 pracowników.

Data publikacji: 14.04.2014
więcej...

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy chcą się przekonać, jak w ich instytucjach wygląda zarządzanie różnorodnością, Konfederacja Lewiatan przeprowadza drugą edycję Barometru Różnorodności. Żeby wziąć udział w badaniu wystarczy wejść na stronę www.diversityindex.konfederacjalewiatan.pl i wypełnić ankietę. Zarządzanie różnorodnością to temat, który zaczyna być w Polsce coraz bardziej popularny. Nie jest chwilową modą czy fanaberią – jest wyzwaniem, z którym zmaga się lub wkrótce zmagać się będzie każda firma. Różnorodność jest faktem. Część organizacji ignoruje ją, tracąc tym samym wynikające z niej korzyści biznesowe.

Data publikacji: 11.04.2014
więcej...

Polityka Państwa oparta o popyt pobudza innowacyjność. Deloitte Europa Środkowa bada skłonność firm do zaangażowania się działalność badawczo – rozwojową. Coroczne badanie, prowadzone w tym roku wśród przedsiębiorców z 10 krajów: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Węgier służy dostarczeniu regulatorom wiedzy na temat potrzeb i ważnych czynników stymulujących zwiększanie wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój (wskaźnik BERD – business expenditure on research and development). Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią na temat tego, jakie działania skłoniłyby Państwa do zwiększenia inwestycji w...

Data publikacji: 10.04.2014
więcej...

Konkurs Marketingu Bezpośredniego „Golden Arrow to wyjątkowe wydarzenie w branży, które od dziewięciu lat przyciąga coraz więcej uczestników i poddaje analizie i ocenie największe przeprowadzone kampanie. marketingu bezpośredniego i BTL zrealizowane w Polsce. Głównym celem konkursu jest promowanie efektywności w działaniach marketingowych. Jury w tym roku pod przewodnictwem Leszka Kurnickiego dyrektora wykonawczego ds. marketingu PKN ORLEN SA, oprócz skuteczności i efektywności podejmowanych działań, będzie oceniało zarówno sposób opracowania strategii kampanii, jak i kreatywność oraz świeżość podejścia. UDZIAŁ W KONKURSIE W konkursie oprócz agencji komunikacji marketingowej i domów mediowych, mogą brać udział firmy, kontrahenci...

Data publikacji: 09.04.2014
więcej...

PKB wzrósł w 2013 roku o 1,6 proc. czyli zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, natomiast wzrost gospodarczy w 2012 roku był wyższy i wyniósł 2 proc. – podał GUS skorygowane dane. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanGUS potwierdził dynamikę PKB w 2013 r., ale dosyć istotnie skorygował tempo wzrostu jego części składowych. Dynamika spożycia publicznego została podwyższona z 2 proc. do 2,8 proc. Wyraźnie szybciej rósł eksport (o 4,6 proc., a nie 3,9 proc.). Większy niż w pierwszym odczycie był import – realnie wzrósł o 1,2 proc., co oznacza, że udział eksportu netto we wzroście PKB minimalnie...

Data publikacji: 04.04.2014
więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić do udziału w seminarium realizowanym w ramach projektu systemowego „Zarządzanie Kompetencjami w MSP, które odbędzie się 9 kwietnia 2014 roku w Blue Tower przy ul. Chmielnej 85/87 w Warszawie,  w godzinach 8.30 – 16.30. Przedsiębiorstwa z sektora MSP stosunkowo rzadko w sposób strategiczny i długofalowy zarządzają swoim kapitałem ludzkim. Celem seminarium, którego tematy przewodni brzmi „Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa, jest wskazanie małym i średnim przedsiębiorstwom korzyści z zarządzania opartego na kompetencjach. Podczas seminarium eksperci w tej dziedzinie podzielą się wiedzą na temat metod tworzenia strategii, sposobów wdrażania oraz...

Data publikacji: 03.04.2014
więcej...

Nowelizacja ustawy – zakładająca ozusowanie umów zleceń – ma zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i zmienić funkcjonowanie rynku pracy. Skuteczność wprowadzanych rozwiązań zależeć będzie od niezawodności systemu odprowadzania składek, która budzi wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan. Niestety, aktualna propozycja rządu tej niezawodności nie zapewnia, co niesie ze sobą zagrożenia dla wszystkich uczestników rynku – także dla ZUS, który w żaden sposób nie będzie mógł kontrolować, czy kwoty odprowadzane są zgodnie z przyjętymi zasadami. Kluczowe jest zatem zapewnienie odpowiedniego, minimum 12 miesięcznego vacatio legis, które pozwoli ZUS wdrożyć odpowiednie systemy dla odprowadzania i kontroli naliczanych składek, zaś przedsiębiorcom i pracownikom zapewni bezpieczeństwo prawne.Mimo...

Data publikacji: 02.04.2014
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica