Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MAC ws udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnianie zasobów kultury w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Projektowane rozporządzenie stworzy podstawy prawne dla wsparcia udzielanego w ramach działania 2.3 w POPC „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Celem przygotowywanego wsparcia jest cyfrowe udostępnianie przez podmioty publiczne ich zasobów, m.in. poprzez tworzenie lub dostosowanie już istniejących narzędzi teleinformatycznych, np. rejestrów oraz repozytoriów, do przygotowywania, przetwarzania i udostępniania ISP w sposób, który ułatwia ich wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie w nowych aplikacjach...

Data publikacji: 23.02.2015
więcej...

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie badawczym analizującym trendy dotyczące równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym. Celem badania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jak osiągnąć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Badanie prowadzone jest przez profesorów z uniwersytetu IESE Business School – prof. Nurię Chinchillę oraz prof. Mireia Las Heras we współpracy z Fundacja Liderek Biznesu oraz Fundacją Humanites i skierowane jest do respondentów w 23 krajach. Jego wyniki umożliwią wypracowanie konkretnych zaleceń oraz rekomendacji dla przedsiębiorstw w zakresie polityk i praktyk, które pomogą pracownikom na lepszą integrację życia zawodowego i rodzinnego. Wypełnienie ankiety obliczone jest na max. 15 minut.

Data publikacji: 20.02.2015
więcej...

O wysokości podatków w Polsce, związkach zawodowych, pensjach menadżerów i przyszłości rynku pracy w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim mówi Henryka Bochniarz. Obszerny wywiad można przeczytać w Dużym Formacie, czwartkowym dodatku do Gazety Wyborczej. Polecamy!

Data publikacji: 19.02.2015
więcej...

Zdaniem Konfederacji Lewiatan budowa jednolitego rynku cyfrowego jest jednym z największych gospodarczych wyzwań, przed jakimi obecnie stoi Unia Europejska. Realizacja założeń Agendy Cyfrowej dla Europy[1] odgrywa kluczową rolę w rozwoju zrzeszonych w Konfederacji firm, niezależnie od branży, w której działają. Ponieważ nowe technologie przenikają do wszystkich sektorów i często mają fundamentalny wpływ na ich innowacyjność i konkurencyjność, umożliwienie ich jak najpełniejszego wykorzystania jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju Polskiej i Europejskiej gospodarki. Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Kopenhaski[2] pokazują, że Europa mogłaby zwiększyć PKB o 4% poprzez wprowadzenie jednolitego rynku cyfrowego do roku 2020. Stworzenie...

Data publikacji: 18.02.2015
więcej...

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska zaprasza na 9. edycję Forum IAB, zatytułowanego w tym roku: „Zaadaptuj się lub zgiń. Budowanie biznesu w erze cyfrowego konsumenta. Odbędzie się ono w dniach 10 i 11 czerwca br. w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. Forum IAB to od lat najbardziej inspirujące na polskim rynku wydarzenie w branży marketingu internetowego, podczas którego goście z kraju i z zagranicy prezentują najbardziej aktualne trendy i wydarzenia na rynku internetowym. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie decydującemu wpływowi użytkowników internetu na zmiany modeli biznesowych firm – zarówno w aspekcie komunikacyjnym, poprzez wykorzystywanie nowoczesnych kanałów komunikacji,...

Data publikacji: 17.02.2015
więcej...

Po kilkunastu godzinach negocjacji między stroną społeczną a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej parafowano protokół uzgodnień, w którym zapisano m.in. porozumienie w sprawie wypłat czternastek. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu KonfederacjiKonflikt w JSW ujawnił, jak absurdalne zbiorowe układy pracy obowiązują w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Na ich podstawie trzynasta i czternasta pensja i inne dodatki do wynagrodzeń muszą być wypłacane nawet w sytuacji, kiedy spółka zamiast wypracować zysk, przynosi straty. W sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej, z którym zawsze trzeba się liczyć i uporu związków zawodowych prowadzi to do utraty płynności finansowej i upadłości spółki. Żeby kolejne państwowe firmy...

Data publikacji: 16.02.2015
więcej...

Liczba postępowań komorniczych bulwersujących opinię publiczną może się zwiększyć jeśli posłowie wprowadzą do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przepis podnoszący wymaganą skuteczność egzekucji do 35 proc. Konfederacja Lewiatan proponuje obniżenie tego wskaźnika do 25 proc. lub wprowadzenie jednego limitu spraw dla kancelarii komorniczych na poziomie 10 tys. spraw rocznie. W ostatnich dniach bardzo mocno krytykowana jest bezwzględność komorników, w szczególności w przypadku egzekucji z ruchomości, polegająca na odbieraniu i szybkiej sprzedaży przedmiotów, niepozwalająca na skuteczne jej wstrzymanie. Przykładem takiego postępowania jest nagłośniona przez media tzw. sprawa sprzedaży traktora. Niestety, wydaje się, że postawa komornika w tej...

Data publikacji: 16.02.2015
więcej...

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik–Rostkowska ogłosiła rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców. Jednym z jego priorytetów jest współpraca z przedsiębiorcami oraz dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Wsparciu tego celu ma również służyć Międzyresortowe Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego podpisane 23 stycznia 2015 r. pomiędzy ministrem edukacji narodowej oraz ministrami gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz skarbu. W związku z aktywizacją działań administracji państwowej w zakresie odbudowy kształcenia zawodowego chcielibyśmy wraz z Polsko–Niemiecką izbą Przemysłowo–Handlową zadać Państwu kilka pytań w elektronicznej ankiecie. Pytamy m.in.: 1. Czy kształcą Państwo przyszłych...

Data publikacji: 15.02.2015
więcej...

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik–Rostkowska ogłosiła rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców. Jednym z jego priorytetów jest współpraca z przedsiębiorcami oraz dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Wsparciu tego celu ma również służyć Międzyresortowe Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego podpisane 23 stycznia 2015 r. pomiędzy ministrem edukacji narodowej oraz ministrami gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz skarbu. W związku z aktywizacją działań administracji państwowej w zakresie odbudowy kształcenia zawodowego chcielibyśmy wraz z Polsko–Niemiecką izbą Przemysłowo–Handlową zadać Państwu kilka pytań w elektronicznej ankiecie. Pytamy m.in.:...

Data publikacji: 13.02.2015
więcej...

Treść uwag przesłanych do Ilony Antoniszyn–Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. W nawiązaniu do pisma DPO–VI–021–1/12/14 z 23 stycznia 2015 r. przekazujemy uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowanej na centra badawczo–rozwojowe przedsiębiorców w ramach PO IR 2014–2020. Art. 2 ust. 4 1.         Konieczne jest doprecyzowanie, jakie wydatki będą traktowane jako niekwalifikowalne na potrzeby wyliczenia całkowitej kwoty wydatków ogółem (10 mln PLN). 2.         Rozporządzenie łączy 2 różne typy pomocy: regionalną pomoc inwestycyjną i pomoc na B+R. Takie rozwiązanie budzi następujące wątpliwości: a)   Brak jest informacji...

Data publikacji: 11.02.2015
więcej...

ponadstandardowego leczeniaZarówno minister zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia, stoją na stanowisku, że pacjentowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne przysługuje tylko standard wynikający z rozporządzeń ministra zdrowia i zarządzeń prezesa NFZ – określających koszt poszczególnych procedur. Tym samym nakazuje się placówkom zdrowotnym oferowanie pacjentom świadczeń o określonym standardzie. W przypadku, gdy „standard nie odpowiada potrzebom pacjenta może on wyłącznie skorzystać z pełnopłatnej usługi, nie może dopłacić np. do lepszych soczewek – zauważa Konfederacja Lewiatan. Przepisy ustawy o zawodach lekarza i dentysty wprost nakazują lekarzowi wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Z drugiej strony przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku...

Data publikacji: 10.02.2015
więcej...

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Konfederację Lewiatan oraz Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan konferencji ,,Plany i wyzwania pomorskich MMŚP w 2015 roku. Odbędzie się ona 27 lutego 2015 roku, w godzinach 9.00–14.00, w Gdańskim Parku Naukowo–Technologicznym. Jej tematem przewodnim będzie kondycja pomorskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poznanie jego mocnych i słabych stron oraz barier i szans rozwoju.

Data publikacji: 09.02.2015
więcej...

W styczniu 2015 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych już po raz dziewiąty zorganizował obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji, jak co roku, odbyła się konferencja poświęcona najaktualniejszym zagadnieniom dotyczącym prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Konferencja pt. „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne. W konferencji udział wzięła Magdalena Piech, ekspertka działu prawnego Konfederacji Lewiatan. W programie Konferencji znalazły się tematy związane z europejską reformą ochrony danych osobowych, nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych, a także praktyką europejskich organów ochrony danych osobowych. Retransmisja konferencji i materiały prelegentów dostępne są na stronie: http://www.giodo.gov.pl/410/id_art/8303/j/pl...

Data publikacji: 06.02.2015
więcej...

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, złożony przez Konfederację Lewiatan, został wpisany na listę spraw rozpatrywanych. Zdaniem Lewiatana w obecnej ustawie o społecznej inspekcji pracy brak precyzyjnego określenia maksymalnej liczby społecznych inspektorów pracy jaka może funkcjonować w zakładzie pracy, czego efektem jest nieuzasadniona ważnym interesem publicznym ingerencja w wolność gospodarczą pracodawców.Konfederacja Lewiatan uważa, że niezgodny z Konstytucją RP jest również zapis o zbyt szerokim i ogólnikowym określeniu kompetencji społecznych inspektorów pracy. Prowadzi to do ingerencji w swobodę działalności gospodarczej pracodawców polegającej na umożliwieniu społecznym inspektorom pracy podejmowania działań...

Data publikacji: 06.02.2015
więcej...

W tegorocznym rankingu „Dziennika Gazety Prawnej najbardziej wpływowych prawników Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej, były doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, znalazł się na 3 miejscu. Twórcy rankingu napisali, że jest on tytanem pracy i człowiekiem otwartym na dialog. Przygotował i doprowadził do uchwalenia nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a następnie nadzorował jej wdrażanie w urzędach pracy. Był inicjatorem ekspresowych zmian w ustawie antykryzysowej. Razem z premier Ewą Kopacz negocjował z górnikami zmiany dotyczące restrukturyzacji Kompanii Węglowej.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 06.02.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica