Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Po rozmowach z premier i wicepremierem RP oraz parlamentarzystami, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej, Maroš Šefčovič spotkał się w Konfederacji Lewiatan ze środowiskiem biznesu, aby w trakcie blisko dwugodzinnej debaty wysłuchać opinii i odpowiedzieć na pytania oraz postulaty dotyczące wspólnej europejskiej polityki energetycznej. Swoją wypowiedź Maroš Šefčovič rozpoczął od podkreślenia zdecydowanej woli współpracy ze środowiskiem  biznesu i otwartości w prowadzeniu dyskusji. Zachęcał przy tym polskie firmy do większej aktywności w Brukseli oraz do udziału w dalszych konsultacjach projektu.W debacie moderowanej przez Henrykę Bochniarz, prezydent Lewiatana, wzięli udział przedstawiciele sektora wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, gazu i paliw naftowych...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan popiera przyjęcie rozwiązań pozwalających na stworzenie nowoczesnych i skutecznych ram ładu korporacyjnego dla europejskich przedsiębiorstw, inwestorów i pracowników. Poważne wątpliwości pracodawców budzą jednak niektóre propozycje przedstawione przez Komisję Europejską. Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego. Zaproponowane przepisy stwarzają niebezpieczeństwo nieuzasadnionej ingerencji w sposób podejmowania decyzji w spółkach. Sprzeciw budzi także stopień szczegółowości zapisów, które w rzeczywistości mogą nie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów, a jedynie nałożą dodatkowe obciążenia administracyjne na notowane firmy, inwestorów i samych akcjonariuszy. Należy liczyć się ze skutkami negatywnego wpływu regulacji...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wystosowały do decydentów wspólny list, w którym zwracają uwagę, że wybór nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest ważny nie tylko dla obywateli, ale również dla polskiego biznesu. W ostatnich dniach jednym z głównych tematów debaty publicznej stał się wybór nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, że realizacja wyzwań stojących przed GIODO w najbliższej kadencji będzie miała kluczowy wpływ na rozwój polskiej gospodarki, organizacje reprezentujące przedsiębiorców postanowiły wspólnie zabrać głos w tej dyskusji.– Jednym z najważniejszych wyzwań,...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

ROSA Radom nowym członkiem Związek Pracodawców Klubów Sportowych. ROSA Radom to obecnie jedyny reprezentant koszykarskiego Mazowsza w najlepszej polskiej lidze – Tauron Basket Lidze. W ciągu przeszło dziesięciu lat przygody z koszykówką seniorską, radomski Klub trwale zaznaczył swoją obecność na koszykarskiej mapie naszego kraju. Krok po kroku włodarze Klubu z nad Mlecznej realizowali bardzo ambitną wizję występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, zaczynając swoją przygodę od występów w trzeciej lidze, chwilę później w drugiej, następnie na bezpośrednim zapleczu ekstraklasy, aż w końcu, od sezonu 2012/2013 w koszykarskiej elicie. Już w trzecim sezonie gry w ekstraklasie radomski zespół uznawany...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

W warszawskim biurze Lewiatana gościł 2 lutego wiceprzewodniczący KE ds. energii, Maroš Šefčovič, w Brukseli odbyło się zaś spotkanie z komisarz Cecilią Malmström. Warszawska debata z udziałem firm członkowskich Lewiatana była poświęcona projektowi unii energetycznej, podczas gdy w Brukseli rozmowy dotyczyły partnerstwa UE–USA (TTIP). Komisarz Malmström zapewniła, że zaczynająca się ósma runda negocjacji wymaga wielkiego zaangażowania i pracy obu zespołów negocjatorów. Podkreśliła, że zaangażowanie przedstawicieli biznesu w debaty toczące się na poziomie krajów członkowskich na temat TTIP jest bardzo ważne, ponieważ tylko biznes może pokazać, w jaki sposób zarówno firmy, jak i konsumenci mogą skorzystać z ambitnego porozumienia. Zapewniła, że...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Koszty dostosowania firm do projektowanych przepisów rozporządzenia o ochronie i przetwarzaniu danych wzrosną 9– krotnie. Tekst rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie tych danych, zaproponowany w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego, wymaga naszym zdaniem wielu zmian . Postanowienia rozporządzenia nakładają na administratorów danych nieproporcjonalne i generujące koszty obowiązki. Paradoksalnie, przyjęte rozwiązania będą często niekorzystne również dla podmiotów danych. Najbardziej problematyczne są przepisy dotyczące uzasadnionego interesu administratora, całokształt przepisów odnoszących się do obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych, obowiązek notyfikacji naruszenia wobec podmiotu danych i bezwarunkowe prawo sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o uzasadniony interes administratora.

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Reprezentacja klienta w mediacjiZapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Reprezentacja klienta w mediacji– szkolenie jednodniowe dla przedstawicieli środowisk prawniczych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów gospodarczych. Terminy:13.02.2015, godz. 09.00 do 17.00.20.02.2015, godz. 09.00 do 17.00.Więcej...  Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów4–dniowe bezpłatne szkolenie pt. „Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów. Odbędzie się ono w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie w dniach:Terminy: 16.02.2015 godz. 10.15 do 17.3017.02.2015 godz. 08.45 do 16.0002.03.2015 godz. 09.15 do 16.3003.03. 2015 r. godz. 09.15 do 16.30.Więcej... Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów (cykl 2)4–dniowe bezpłatne szkolenie pt. „Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów. Odbędzie...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy wkracza w 20–ty rok działalności. Od początku specjalizuje się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych oraz wiodących koncernów zagranicznych. Posiada mocno zaznaczony międzynarodowy profil, od lat z sukcesami działa na rynkach międzynarodowych, w tym w szczególności na rynkach wschodnich. Kancelaria wielokrotnie brała czynny udział w opiniowaniu projektów i ekspertyz rządowych na arenie międzynarodowej będąc za to wielokrotnie nagradzaną – otrzymała m.in. statuetkę od Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Ałmaty, za wybitne osiągnięcia w rozwoju polsko – kazachstańskiej współpracy gospodarczej, a także prestiżowy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki wręczany przez BCC pod patronatem...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Polska branża leasingowa 2014 rok zaliczyła do udanych. Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan, wypracowały 21,3 proc. wzrost i łączne finansowanie na poziomie 42,8 mld zł, przy czym w przeważającej części były to transakcje odnoszące się do dóbr ruchomych. Łączna wartość aktywnego portfela branży na koniec 2014r. (78,3 mld zł) jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych, udzielonych firmom przez banki. Związek Polskiego Leasingu odpowiadający za 90 proc. polskiego rynku leasingu, podał, że branża leasingowa w 2014 roku wypracowała 21,3 proc. wzrost liczony rok do roku. Łącznie sfinansowano transakcje o wartości 42,8 mld zł, co wskazuje...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę będzie wpływał korzystnie na realizację zamówień publicznych tylko wtedy, gdy będzie on wykorzystywany w sposób logiczny i zgodnie z intencją ustawodawcy. Niestety, już pojawiają się pierwsze przypadki mylnej interpretacji nowych przepisów, co skutkuje weryfikacją przez zamawiającego zatrudnienia w całej firmie wykonawcy, naruszając tym samym ustawę o swobodzie działalności gospodarczej – przestrzega Rada Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan. Zapis w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zamawiającemu uwzględnienie w SIWZ obowiązku zatrudniania przez wykonawcę pracowników – dedykowanych do wykonania wskazanego zamówienia – na umowę o pracę, to niewątpliwie przełom w dążeniu do profesjonalizacji bardzo...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Styczniowy indeks PMI wzrósł z 52,8 pkt. do 55,2 pkt., osiągając najwyższą wartość od lutego 2014 roku – podał bank HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPrzemysł sygnalizuje zdecydowaną poprawę koniunktury, głównie za sprawą rynku wewnętrznego, ale także nowych zamówień eksportowych. W efekcie przedsiębiorstwa planują wzrost zatrudnienia, co jest bardzo ważne z punktu widzenia całej gospodarki. Potwierdza to nasze prognozy, że w tym roku będziemy mieli do czynienia z „walką o pracowników w niektórych zawodach, w tym o inżynierów i techników. Powinno to wpłynąć na stabilny wzrost spożycia gospodarstw domowych, główną składową PKB. Po raz pierwszy od...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

W imieniu MPiPS zapraszamy na cykl bezpłatnych seminariów informacyjno–szkoleniowych pt. „Równe szanse kobiet i mężczyzn w biznesie. Jak to zrobić?.Seminaria są dedykowane dużym firmom (zatrudniającym powyżej 250 osób) i zostały przygotowane z myślą o menedżerach/menedżerkach i specjalistach/specjalistkach z działów związanych z HR, CSR oraz z działów współpracujących. Dzięki udziałowi w seminarium mogą Państwo uzyskać następujące korzyści: Dla firm: · Wsparcie doradcze dla firm we wprowadzaniu rozwiązań zwiększających równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz w inicjowaniu procesów promocji kobiet na stanowiska decyzyjne; · Wskazówki, jak najlepiej wykorzystać Przewodnik „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Dlaczego projekt Unii Energetycznej jest ważny dla przedsiębiorców w Polsce? O tym będą rozmawiać przedstawiciele biznesu zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan z wiceprzewodniczącym KE, Marošem Šefčovičem, który 2 lutego przyjedzie z wizytą do Warszawy. Polska została wybrana z wąskiej grupy pięciu krajów, jakie odwiedzi Šefčovič. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lewiatana. – Ta wizyta jest wyrazem nowego otwarcia w Komisji Europejskiej i chęci wsłuchiwania się w głos biznesu. Doceniamy ją tym bardziej, że nasza organizacja została uznana za najlepszego partnera do rozmów – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. Konfederacja Lewiatan zrzesza zarówno producentów, jak i odbiorców energii. Umożliwia to przekrojowe...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno–Prywatnego uruchomiła profesjonalną platformę informacyjną o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w formule PPP w Polsce: http://bazappp.pl/   Baza zawiera ponad 500 rekordów dotyczących projektów PPP, na różnych etapach (od pomysłu, poprzez wybór doradców, analizy wstępne i wybór partnera prywatnego, aż do fazy realizacji).Jako jedyna w Polsce, Baza PPP, jest codziennie aktualizowana przez specjalnie powołany do tego Zespół! Bazę można łatwo przeszukiwać dzięki funkcji filtrowania (województwo, sektor, status, wartość).Serdecznie zapraszamy do rejestracji i korzystania z Bazy PPP.Rejestrując się uzyskujesz: – Dostęp do najbardziej aktualnych informacji o planowanych i realizowanych projektach PPP w Polsce. – Dane kontaktowe...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy zaangażują się w uruchomienie nowego programu „Gwarancje dla młodzieży, który będzie wdrażany przez urzędy pracy na terenie całego kraju. Jest to specjalny program adresowany do osób młodych poniżej 25 roku życia. Niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy. Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z Konfederacją Lewiatan zaapelowali do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o włączenie organizacji pracodawców na rzecz skuteczniejszej realizacji założeń tego programu. – W szczególności regionalne organizacje pracodawców zrzeszone w...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica