Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do konsultacji projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015–2017, który przedstawia działania rządu na najbliższe trzy lata w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Termin konsultacji jest krótki 10.01.2014 r., dlatego prosimy zainteresowane osoby lub firmy o jak najszybsze przesyłanie uwag do projektu na adres: gbaczewski@konfederacjalewiatan.plLink do projektu KPDZ/2015–2017 znajduje się poniżej: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty–aktow–prawnych/projekty–programow–i–inne/rajowegolanuziaanarzeczatrudnienianalata2015–2017/ Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło kolejny pakiet projektów Wytycznych horyzontalnych na lata 2014–2020, z różnymi terminami zakończenia konsultacji przypadającymi na początek 2015 r. Wszystkie dokumenty i właściwe im formularze do zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej MIR: http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/strony/start.aspx Gdybyście Państwo mieli uwagi do tych dokumentów, to bardzo prosimy o zgłaszanie ich (z wykorzystaniem właściwych formularzy) na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl na kilka dni przed zamknięciem konsultacji, tak byśmy byli w stanie uwzględnić je w stanowisku Lewiatana. Proponowane terminy przesyłania uwag do Lewiatana:• Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 – 8 stycznia 2015 r. • Wytyczne w...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Konieczność przygotowywania oddzielnych opakowań specjalnie na rynek chiński skutecznie zablokowałaby import produktów i wpłynęłaby negatywnie na zdolność polskich przedsiębiorstw do prowadzenia działalności w Chinach. Dlatego Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego apelują do naszych władz o interwencję, aby zapobiec wejściu w życie zmian w chińskim prawie. Zdaniem pracodawców zmiany te nie przyniosą żadnych korzyści konsumentom i nie podniosą bezpieczeństwa produktów. Wiele polskich firm kosmetycznych, w tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, eksportuje swoje produkty do Chin. Polskie władze powinny więc interweniować w Chińskiej Agencji Żywności i Leków, aby zapobiec wejściu w życie proponowanych zmian w chińskim prawie,...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Prośba o zgłaszanie inicjatyw, programów, działań na rzecz zatrudnienia i szkolenia młodzieży dla lepszego przygotowania młodych do wejścia na rynek pracy.  Sytuacja młodych osób na rynku pracy jest obecnie niezwykle trudna. Kryzys gospodarczy lat 2008–2010 i utrzymujące się od tamtego czasu relatywnie niskie tempo wzrostu gospodarczego uwydatniły problemy rynku pracy konserwowane od lat. Niedostosowanie kompetencyjne kształcenia do realnych potrzeb pracodawców, segmentacja rynku pracy, przy nadmiernej ochronie zatrudnienia pracowników o dłuższym stażu pracy oraz niedostateczna efektywność rynku pracy utrudniająca nawiązanie kontaktu pomiędzy potencjalnym pracodawcą a pracownikiem, powodują, że młodzi ludzie niepotrzebnie i zbyt często zaczynają karierę zawodową od doświadczenia bezrobocia. Konfederacja...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej powołano 18 grudnia 2014 r. nowe ciało opiniodawczo– doradcze o nazwie Rada Rynku Pracy. W skład Rady weszło dwóch przedstawicieli Konfederacji Lewiatan: Anna Karaszewska oraz dr Grzegorz Baczewski, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan, który został także powołany na Wiceprzewodniczącego Rady Rynku Pracy. Na pierwszym posiedzeniu wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz ustalono wstępne założenia programu prac na przyszły rok. Spotkania Rady oprócz spraw bieżących mają być także poświęcone omówieniu wybranych, najważniejszych tematów dotyczących wyzwań, przed którymi stoi polski rynek pracy. Ustalono, że tematy te zostaną zgłoszone prze członków Rady do 15...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do konsultacji projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015–2017, który przedstawia działania rządu na najbliższe trzy lata w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Termin konsultacji jest krótki 10.01.2014 r., dlatego prosimy zainteresowane osoby lub firmy o jak najszybsze przesyłanie uwag do projektu na adres: gbaczewski@konfederacjalewiatan.plLink do projektu KPDZ/2015–2017 znajduje się poniżej: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty–aktow–prawnych/projekty–programow–i–inne/rajowegolanuziaanarzeczatrudnienianalata2015–2017/ Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

To najbardziej rozpoznawalna i jedna z największych firm z branży biletowej w Polsce. Firma współpracuje z największymi organizatorami imprez i wydarzeń, świadcząc kompleksowe usługi w zakresie kreacji sprzedaży na rynku B2C i B2B, promocji oraz obsługi. Ponadto eBilet.pl udostępnia organizatorom kompletne środowisko informatyczne do bieżącej edycji, śledzenia trendów sprzedaży oraz kontroli wejść na imprezy. eBilet zatrudnia blisko 50 osób. Posiada siedzibę w Warszawie (od września 2014 biuro na Stadionie Narodowym) i 5 oddziałów (w Trójmieście, Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu) oraz sieć ponad 250 stacjonarnych punktów sprzedaży w całej Polsce. W serwisie...

Data publikacji: 26.05.2014
więcej...

W środę, 21 maja w Brukseli odbyła się konferencja wysokiego szczebla, zorganizowana przez José Manuel Barroso, Prezydenta Komisji Europejskiej oraz Gunther Oetinger, Komisarza ds. Energii, na której dyskutowane były kwestie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. W konferencji wziął udział Paweł Smoleń, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, który ocenił, że wydarzenie z racji zbliżających się wyborów było bardzo wygładzone, a jedynym interesującym jego momentem było przemówienie premiera Donalda Tuska.„W istocie politycy europejscy, Gunther Oetinger oraz Jose Manuel Barroso, wprowadzili premiera Tuska na mównicę jako lidera europejskiej debaty nad bezpieczeństwem energetycznym UE. Przemówienie premiera było co do formy bardzo koncyliacyjne, poszukujące porozumienia, co jest...

Data publikacji: 23.05.2014
więcej...

Zapraszamy do lektury laudacji wygłoszonych na cześć laureatów nagród Lewiatana podczas Gali Nagród Lewiatana 15 maja 2013 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie.Laudacja Łukasza Kalinowskiego, prezesa MetLife, dla Tomasza Zaboklickiego – laureata Nagrody im. Andrzeja Wierzbickiego.Dzisiejszym laureatem jest twórca globalnej firmy z lokalnym rodowodem, jak sam o niej mówi. Tomasz Zaboklicki – bo o nim mowa – w 2001 roku założył wraz ze współpracownikami spółkę menadżerską, powstałą w oparciu o zrujnowane finansowo Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy.Przedsiębiorstwo zmieniło profil działania. Przestało remontować tabor kolejowy, a wkroczyło na ścieżkę produkcji. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak wielkim przedsięwzięciem jest stworzenie zakładu,...

Data publikacji: 22.05.2014
więcej...

Projekt Tech–Match Poland skierowany jest do polskich firm (start–upów, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych przedsiębiorstw), posiadających gotowe rozwiązania technologiczne (w fazie komercyjnej), wpisujących się w wyniki projektu Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030 oraz Krajowa Inteligentna Specjalizacja (oba dokumenty mają na celu podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki) oraz zapotrzebowanie technologiczne korporacji z Doliny Krzemowej (projekt ma charakter matchmakingowy). Projekt realizowany jest w ramach programu Ministra Gospodarki pn. InSight2030 into Silicon Valley 2013–2016 W 1. edycji projektu Tech_Match Poland, realizowanej w grudniu 2013 r., wzięło udział 10 polskich przedsiębiorstw, które...

Data publikacji: 21.05.2014
więcej...

Brak długoterminowej strategii dla sektora energetycznego, ślimaczące się prace nad regulacjami umożliwiającymi wydobycie gazu z łupków, trwająca od ponad 2 lat dyskusja jak wspierać OZE, brak postępu w procesie liberalizacji rynku gazu, czy w końcu wracający problem niezrestrukturyzowanego górnictwa – to najważniejsze problemy, z którymi boryka się branża – uważa Konfederacja Lewiatan. Nie lepiej jest w Europie. „Obyś żył w ciekawych czasach to chińskie powiedzenie jak ulał pasuje do obecnej sytuacji na europejskim rynku energii – turbulencje polityczne, pat inwestycyjny, skomplikowane regulacje i chwiejne bezpieczeństwo energetyczne Europy.Problemów jest, wiec dużo – zarówno na poziomie Brukseli, jak i Warszawy. Ale,...

Data publikacji: 20.05.2014
więcej...

Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu br. o 5,4 proc., zaś budowlano–montażowa o 12,2 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej –Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPrzemysł ciągle pozytywnie zaskakuje. W kwietniu produkcja wzrosła o 5,4 proc., a w samym przetwórstwie przemysłowym o 7,3 proc. i to mimo świąt Wielkanocnych, które wypadły w tym miesiącu i wbrew temu, co sygnalizował wskaźnik PMI, czyli zmniejszenia się zamówień, tak na rynku krajowym jak i zagranicznym. Aż 27 z 34 działów przemysłu wykazało wzrost produkcji i w dużej mierze były to te związane z eksportem, np. meble czy wyroby z pozostałych mineralnych...

Data publikacji: 20.05.2014
więcej...

30 i 31 maja 2014, Warszawa uzyska dostęp do morza. Po 5 latach w Świnoujściu w stolicy odbędzie się szósta edycja Karuzeli Cooltury pod hasłem „marzenia i bariery. Na plaży Poniatówka przy Stadionie Narodowym w „Temacie Rzeka będzie można spotkać całą gamę osobistości – od Andrzeja Wajdy i Jacka Santorskiego po bp. Tadeusza Pieronka i Beatę Pawlikowską. Zamiast po czerwonym dywanie będą chodzić po piasku. VI edycja Karuzeli Cooltury o marzeniach i barierach    Tegoroczna Karuzela jest „w drodze z uwagi...

Data publikacji: 19.05.2014
więcej...

Ministerstwo Pracy chce, aby dla ubezpieczenia zdrowotnego nie trzeba było już rejestrować się w urzędzie pracy. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanWyprowadzenie z urzędów pracy osób, które rejestrują się jako bezrobotne tylko z powodu potrzeby uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego to krok w dobrym kierunku. Urzędy będą mogły w większym stopniu skoncentrować się na tych, którzy faktycznie potrzebują pracy i chcą współpracować przy jej poszukiwaniu. Teraz jest tak, że część (wg niektórych szacunków nawet 30 proc.) bezrobotnych już w momencie rejestracji wie, że nie jest chętna i gotowa do podjęcia pracy (a zatem rzeczywiście...

Data publikacji: 16.05.2014
więcej...

Należy rozważyć czy na obecnym etapie prac konieczne jest wprowadzenie specjalnego podatku węglowodorowego, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyrażony przez rząd zamiar przesunięcia jego obowiązywania do 2020 roku – uważają Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo–Wydobywczego i Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Branża wydobywcza, oceniając projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, który trafił do Sejmu, wskazuje, że w przypadku, gdyby jednak niezbędne okazało się wprowadzenie specjalnego podatku węglowodorowego już teraz, to należałoby go powiązać z dochodami faktycznie osiąganymi ze sprzedaży kopaliny, a nie z określonym wskaźnikiem rynkowym, który służy do obliczenia...

Data publikacji: 15.05.2014
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica