Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych osłabia jej deregulacyjny charakter. Nowe obowiązki dokumentacyjne i nadmierny formalizm są sprzeczne z intencjami ustawodawcy – uważa Konfederacja Lewiatan. W przypadku ustawy o ochronie danych osobowych głównym ułatwieniem, wprowadzonym ustawą deregulacyjną z myślą o przedsiębiorcach było zwolnienie z obowiązku rejestracji niektórych zbiorów danych osobowych dla Administratorów Danych Osobowych, którzy powołają i zgłoszą do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Jednocześnie, rola i obowiązki ABI zostały doprecyzowane, a jego rola wzmocniona. Projekt rozporządzenia miał, zgodnie z delegacją...

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

Deficyt budżetu państwa w 2014 roku był niższy niż 30 miliardów złotych – szacuje resort finansów. W ustawie budżetowej zaplanowano deficyt o 18 mld zł wyższy. Komentarz dr Jacka Adamskiego, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanInformacja, o dużo lepszym wykonaniu budżetu (deficyt poniżej 30 mld zł) od zaplanowanego na 2014 była oczekiwana. Według wcześniejszych danych Ministerstwa Finansów po 11 miesiącach 2014 deficyt osiągnął jedynie połowę dopuszczalnej wielkości tj. 24,8 mld zł. Zawdzięczaliśmy to głównie szybszemu wzrostowi PKB i konsumpcji, co przyniosło ponadplanowy wzrost dochodów z VAT. Po stronie wydatków oszczędności wobec planu przyniosła obsługa zadłużenia zagranicznego, dzięki...

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

Wśród ok. 250 projektów, które mogłyby być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) zabrakło propozycji od prywatnych firm energetycznych – napisała Konfederacja Lewiatan w liście do ministrów finansów i gospodarki. Konfederacja Lewiatan z uwagą śledzi przygotowania do uruchomienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), sztandarowej inicjatywy Jeana Claude Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, która ma pobudzić wzrost gospodarczy w Europie. – Zwracamy uwagę na potrzebę zapewnienia większej przejrzystości przy tworzeniu puli projektów, które mogłyby być współfinansowane z EFSI. Przedsiębiorstwa, w których Skarb Państwa nie ma udziałów, zostały pominięte podczas konsultacji i w rezultacie, przesłana do Komisji Europejskiej lista około...

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

Urząd Zamówień Publicznych stworzył platformę eKatalogi, która pozwala zamawiającym i wykonawcom na przeprowadzenie procedury zakupu produktów poniżej progu stosowania ustawy Pzp. Instytucjom zamawiającym platforma umożliwia dokonywanie zakupów z uwzględnieniem dwóch form wyboru produktów: zakupy produktów umieszczonych w katalogu, na określonych w nim warunkach realizacji, składanie zapytań ofertowych w odniesieniu do produktów, które nie są oferowane na platformie lub dotyczących zmiany warunków zakupu w przypadku produktów ujętych w katalogu. Wykonawcom platforma umożliwia oferowanie wyspecyfikowanych produktów poprzez zamieszczenie kart produktów o jednolitej formie dla danej grupy asortymentowej.Zachęcamy do zapoznania się ze stroną https://www.ekatalogi.uzp.gov.pl  

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji poświęconych zmianie Rozporządzenia 994/2010 z 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE. Celem procesu jest wskazanie obszarów, które w Państwa ocenie wymagają poprawy lub doprecyzowania. Proces konsultacji związany jest m. in. z ustaleniami płynącymi z opublikowanego w dniu 16 października 2014 r. Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odporności europejskiego systemu gazowego w krótkim okresie [COM(2014)654], w szczególności załącznika dotyczącego raportu z wdrożenia rozporządzenia 994/2010 [SWD(2014)325]. Dokument wskazuje na pozytywne efekty stosowania aktualnej formy rozporządzenia, lecz jednocześnie identyfikuje...

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

Ogłoszenie projektu europejskiej polityki energetycznej do 2030 roku nastąpi 25 lutego br., wcześniej 6 lutego, będzie on omawiany na spotkaniu ministrów ds. energetyki krajów członkowskich w Rydze – zapowiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej na spotkaniu w Konfederacji Lewiatan. Komisja Europejska w najbliższym czasie będzie pracować również nad stanowiskiem UE na konferencję klimatyczną w Paryżu oraz instrumentami egzekwowania przyjętych wcześniej celów – jak wdrożenie 2 i 3 pakietu energetycznego, rozbudowy infrastruktury pozwalającej na wymianę co najmniej 10 proc. energii na rynku europejskim, czy kontrolowania zgodności umów z Gazpromem z wymaganiami prawa wspólnotowego analogicznie do postępowań Komisji...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Zapraszamy na Wykład Otwarty FBA Od diagnozy po szkolenie, mentoring i coaching– różne formy rozwoju osobistego menedżera małej firmy. – prof. Olaf Żylicz. 12 lutego 2015, godz. 18:00Szkoła Biznesu PW REJESTRACJA >>> FBA – Skuteczny Lider Małej Firmy (Family Business Academy) to jednosemestralne studium podyplomowe w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości, adresowane do właścicieli i kadry zarządzającej firm rodzinnych na Mazowszu. Zajęcia (94 godziny) realizowane są w języku polskim w sesjach od czwartku do soboty. Celem programu FBA Skuteczny Lider Małej Firmy jest rozwój umiejętności menadżerskich osób zarządzających małymi firmami. Program zawiera wiedzę uwzględniającą specyfikę firm z sektora MŚP przekazaną przez ekspertów i praktyków. Szczególny nacisk kładziemy...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MAC ws udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e–usługi publiczne i informacje sektora publicznego w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Nowe rozporządzenie wdroży ramy prawne dla wsparcia udzielanego w ramach działania 2.4 programu Polska Cyfrowa o nazwie „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e–usługi publiczne i informacje sektora publicznego. W projekcie rozporządzenia określono przede wszystkim: –        rodzaj wspieranych projektów: tworzenie usług i aplikacji cyfrowych wykorzystujących e–usługi publiczne i informacje sektora publicznego, –        rodzaj wsparcia: bezzwrotne, jako pomoc de minimis lub pomoc regionalna, –        potencjalnych beneficjentów: małe i...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Mamy coraz lepszy klimat dla rodziny, co nie znaczy, że nie może być on jeszcze  lepszy. I o to będziemy zabiegali – powiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas Gali finałowej konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”, któremu patronuje Para Prezydencka. Firmy nagrodzone za tworzenie rozwiązań ułatwiających łączenie pracy z życiem rodzinnym i opieką nad dziećmi to: VERMICULITE POLAND Firma produkcyjna Diana Kuprianow; WESSLING Polska sp. z o.o.; LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz NUTRICIA. Konfederacja Lewiatan była partnerem konkursu. Relacja z wydarzenia dostępna na stronie Prezydent.plOstatecznego wyboru laureatów dokonała Para Prezydencka. Kapituła Konkursu: Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Po rozmowach z premier i wicepremierem RP oraz parlamentarzystami, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej, Maroš Šefčovič spotkał się w Konfederacji Lewiatan ze środowiskiem biznesu, aby w trakcie blisko dwugodzinnej debaty wysłuchać opinii i odpowiedzieć na pytania oraz postulaty dotyczące wspólnej europejskiej polityki energetycznej. Swoją wypowiedź Maroš Šefčovič rozpoczął od podkreślenia zdecydowanej woli współpracy ze środowiskiem  biznesu i otwartości w prowadzeniu dyskusji. Zachęcał przy tym polskie firmy do większej aktywności w Brukseli oraz do udziału w dalszych konsultacjach projektu.W debacie moderowanej przez Henrykę Bochniarz, prezydent Lewiatana, wzięli udział przedstawiciele sektora wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, gazu i paliw naftowych...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan popiera przyjęcie rozwiązań pozwalających na stworzenie nowoczesnych i skutecznych ram ładu korporacyjnego dla europejskich przedsiębiorstw, inwestorów i pracowników. Poważne wątpliwości pracodawców budzą jednak niektóre propozycje przedstawione przez Komisję Europejską. Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego. Zaproponowane przepisy stwarzają niebezpieczeństwo nieuzasadnionej ingerencji w sposób podejmowania decyzji w spółkach. Sprzeciw budzi także stopień szczegółowości zapisów, które w rzeczywistości mogą nie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów, a jedynie nałożą dodatkowe obciążenia administracyjne na notowane firmy, inwestorów i samych akcjonariuszy. Należy liczyć się ze skutkami negatywnego wpływu regulacji...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wystosowały do decydentów wspólny list, w którym zwracają uwagę, że wybór nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest ważny nie tylko dla obywateli, ale również dla polskiego biznesu. W ostatnich dniach jednym z głównych tematów debaty publicznej stał się wybór nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, że realizacja wyzwań stojących przed GIODO w najbliższej kadencji będzie miała kluczowy wpływ na rozwój polskiej gospodarki, organizacje reprezentujące przedsiębiorców postanowiły wspólnie zabrać głos w tej dyskusji.– Jednym z najważniejszych wyzwań,...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

ROSA Radom nowym członkiem Związek Pracodawców Klubów Sportowych. ROSA Radom to obecnie jedyny reprezentant koszykarskiego Mazowsza w najlepszej polskiej lidze – Tauron Basket Lidze. W ciągu przeszło dziesięciu lat przygody z koszykówką seniorską, radomski Klub trwale zaznaczył swoją obecność na koszykarskiej mapie naszego kraju. Krok po kroku włodarze Klubu z nad Mlecznej realizowali bardzo ambitną wizję występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, zaczynając swoją przygodę od występów w trzeciej lidze, chwilę później w drugiej, następnie na bezpośrednim zapleczu ekstraklasy, aż w końcu, od sezonu 2012/2013 w koszykarskiej elicie. Już w trzecim sezonie gry w ekstraklasie radomski zespół uznawany...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

W warszawskim biurze Lewiatana gościł 2 lutego wiceprzewodniczący KE ds. energii, Maroš Šefčovič, w Brukseli odbyło się zaś spotkanie z komisarz Cecilią Malmström. Warszawska debata z udziałem firm członkowskich Lewiatana była poświęcona projektowi unii energetycznej, podczas gdy w Brukseli rozmowy dotyczyły partnerstwa UE–USA (TTIP). Komisarz Malmström zapewniła, że zaczynająca się ósma runda negocjacji wymaga wielkiego zaangażowania i pracy obu zespołów negocjatorów. Podkreśliła, że zaangażowanie przedstawicieli biznesu w debaty toczące się na poziomie krajów członkowskich na temat TTIP jest bardzo ważne, ponieważ tylko biznes może pokazać, w jaki sposób zarówno firmy, jak i konsumenci mogą skorzystać z ambitnego porozumienia. Zapewniła, że...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Koszty dostosowania firm do projektowanych przepisów rozporządzenia o ochronie i przetwarzaniu danych wzrosną 9– krotnie. Tekst rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie tych danych, zaproponowany w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego, wymaga naszym zdaniem wielu zmian . Postanowienia rozporządzenia nakładają na administratorów danych nieproporcjonalne i generujące koszty obowiązki. Paradoksalnie, przyjęte rozwiązania będą często niekorzystne również dla podmiotów danych. Najbardziej problematyczne są przepisy dotyczące uzasadnionego interesu administratora, całokształt przepisów odnoszących się do obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych, obowiązek notyfikacji naruszenia wobec podmiotu danych i bezwarunkowe prawo sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o uzasadniony interes administratora.

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica