Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Mamy coraz lepszy klimat dla rodziny, co nie znaczy, że nie może być on jeszcze  lepszy. I o to będziemy zabiegali – powiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas Gali finałowej konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”, któremu patronuje Para Prezydencka. Firmy nagrodzone za tworzenie rozwiązań ułatwiających łączenie pracy z życiem rodzinnym i opieką nad dziećmi to: VERMICULITE POLAND Firma produkcyjna Diana Kuprianow; WESSLING Polska sp. z o.o.; LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz NUTRICIA. Konfederacja Lewiatan była partnerem konkursu. Relacja z wydarzenia dostępna na stronie Prezydent.plOstatecznego wyboru laureatów dokonała Para Prezydencka. Kapituła Konkursu: Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Po rozmowach z premier i wicepremierem RP oraz parlamentarzystami, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej, Maroš Šefčovič spotkał się w Konfederacji Lewiatan ze środowiskiem biznesu, aby w trakcie blisko dwugodzinnej debaty wysłuchać opinii i odpowiedzieć na pytania oraz postulaty dotyczące wspólnej europejskiej polityki energetycznej. Swoją wypowiedź Maroš Šefčovič rozpoczął od podkreślenia zdecydowanej woli współpracy ze środowiskiem  biznesu i otwartości w prowadzeniu dyskusji. Zachęcał przy tym polskie firmy do większej aktywności w Brukseli oraz do udziału w dalszych konsultacjach projektu.W debacie moderowanej przez Henrykę Bochniarz, prezydent Lewiatana, wzięli udział przedstawiciele sektora wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, gazu i paliw naftowych...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan popiera przyjęcie rozwiązań pozwalających na stworzenie nowoczesnych i skutecznych ram ładu korporacyjnego dla europejskich przedsiębiorstw, inwestorów i pracowników. Poważne wątpliwości pracodawców budzą jednak niektóre propozycje przedstawione przez Komisję Europejską. Konfederacja Lewiatan przedstawiła uwagi do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego. Zaproponowane przepisy stwarzają niebezpieczeństwo nieuzasadnionej ingerencji w sposób podejmowania decyzji w spółkach. Sprzeciw budzi także stopień szczegółowości zapisów, które w rzeczywistości mogą nie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów, a jedynie nałożą dodatkowe obciążenia administracyjne na notowane firmy, inwestorów i samych akcjonariuszy. Należy liczyć się ze skutkami negatywnego wpływu regulacji...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wystosowały do decydentów wspólny list, w którym zwracają uwagę, że wybór nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest ważny nie tylko dla obywateli, ale również dla polskiego biznesu. W ostatnich dniach jednym z głównych tematów debaty publicznej stał się wybór nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, że realizacja wyzwań stojących przed GIODO w najbliższej kadencji będzie miała kluczowy wpływ na rozwój polskiej gospodarki, organizacje reprezentujące przedsiębiorców postanowiły wspólnie zabrać głos w tej dyskusji.– Jednym z najważniejszych wyzwań,...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

ROSA Radom nowym członkiem Związek Pracodawców Klubów Sportowych. ROSA Radom to obecnie jedyny reprezentant koszykarskiego Mazowsza w najlepszej polskiej lidze – Tauron Basket Lidze. W ciągu przeszło dziesięciu lat przygody z koszykówką seniorską, radomski Klub trwale zaznaczył swoją obecność na koszykarskiej mapie naszego kraju. Krok po kroku włodarze Klubu z nad Mlecznej realizowali bardzo ambitną wizję występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, zaczynając swoją przygodę od występów w trzeciej lidze, chwilę później w drugiej, następnie na bezpośrednim zapleczu ekstraklasy, aż w końcu, od sezonu 2012/2013 w koszykarskiej elicie. Już w trzecim sezonie gry w ekstraklasie radomski zespół uznawany...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

W warszawskim biurze Lewiatana gościł 2 lutego wiceprzewodniczący KE ds. energii, Maroš Šefčovič, w Brukseli odbyło się zaś spotkanie z komisarz Cecilią Malmström. Warszawska debata z udziałem firm członkowskich Lewiatana była poświęcona projektowi unii energetycznej, podczas gdy w Brukseli rozmowy dotyczyły partnerstwa UE–USA (TTIP). Komisarz Malmström zapewniła, że zaczynająca się ósma runda negocjacji wymaga wielkiego zaangażowania i pracy obu zespołów negocjatorów. Podkreśliła, że zaangażowanie przedstawicieli biznesu w debaty toczące się na poziomie krajów członkowskich na temat TTIP jest bardzo ważne, ponieważ tylko biznes może pokazać, w jaki sposób zarówno firmy, jak i konsumenci mogą skorzystać z ambitnego porozumienia. Zapewniła, że...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Koszty dostosowania firm do projektowanych przepisów rozporządzenia o ochronie i przetwarzaniu danych wzrosną 9– krotnie. Tekst rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie tych danych, zaproponowany w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego, wymaga naszym zdaniem wielu zmian . Postanowienia rozporządzenia nakładają na administratorów danych nieproporcjonalne i generujące koszty obowiązki. Paradoksalnie, przyjęte rozwiązania będą często niekorzystne również dla podmiotów danych. Najbardziej problematyczne są przepisy dotyczące uzasadnionego interesu administratora, całokształt przepisów odnoszących się do obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych, obowiązek notyfikacji naruszenia wobec podmiotu danych i bezwarunkowe prawo sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o uzasadniony interes administratora.

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Reprezentacja klienta w mediacjiZapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Reprezentacja klienta w mediacji– szkolenie jednodniowe dla przedstawicieli środowisk prawniczych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów gospodarczych. Terminy:13.02.2015, godz. 09.00 do 17.00.20.02.2015, godz. 09.00 do 17.00.Więcej...  Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów4–dniowe bezpłatne szkolenie pt. „Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów. Odbędzie się ono w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie w dniach:Terminy: 16.02.2015 godz. 10.15 do 17.3017.02.2015 godz. 08.45 do 16.0002.03.2015 godz. 09.15 do 16.3003.03. 2015 r. godz. 09.15 do 16.30.Więcej... Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów (cykl 2)4–dniowe bezpłatne szkolenie pt. „Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów. Odbędzie...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy wkracza w 20–ty rok działalności. Od początku specjalizuje się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych oraz wiodących koncernów zagranicznych. Posiada mocno zaznaczony międzynarodowy profil, od lat z sukcesami działa na rynkach międzynarodowych, w tym w szczególności na rynkach wschodnich. Kancelaria wielokrotnie brała czynny udział w opiniowaniu projektów i ekspertyz rządowych na arenie międzynarodowej będąc za to wielokrotnie nagradzaną – otrzymała m.in. statuetkę od Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Ałmaty, za wybitne osiągnięcia w rozwoju polsko – kazachstańskiej współpracy gospodarczej, a także prestiżowy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki wręczany przez BCC pod patronatem...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Polska branża leasingowa 2014 rok zaliczyła do udanych. Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan, wypracowały 21,3 proc. wzrost i łączne finansowanie na poziomie 42,8 mld zł, przy czym w przeważającej części były to transakcje odnoszące się do dóbr ruchomych. Łączna wartość aktywnego portfela branży na koniec 2014r. (78,3 mld zł) jest porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych, udzielonych firmom przez banki. Związek Polskiego Leasingu odpowiadający za 90 proc. polskiego rynku leasingu, podał, że branża leasingowa w 2014 roku wypracowała 21,3 proc. wzrost liczony rok do roku. Łącznie sfinansowano transakcje o wartości 42,8 mld zł, co wskazuje...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę będzie wpływał korzystnie na realizację zamówień publicznych tylko wtedy, gdy będzie on wykorzystywany w sposób logiczny i zgodnie z intencją ustawodawcy. Niestety, już pojawiają się pierwsze przypadki mylnej interpretacji nowych przepisów, co skutkuje weryfikacją przez zamawiającego zatrudnienia w całej firmie wykonawcy, naruszając tym samym ustawę o swobodzie działalności gospodarczej – przestrzega Rada Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan. Zapis w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zamawiającemu uwzględnienie w SIWZ obowiązku zatrudniania przez wykonawcę pracowników – dedykowanych do wykonania wskazanego zamówienia – na umowę o pracę, to niewątpliwie przełom w dążeniu do profesjonalizacji bardzo...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Styczniowy indeks PMI wzrósł z 52,8 pkt. do 55,2 pkt., osiągając najwyższą wartość od lutego 2014 roku – podał bank HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPrzemysł sygnalizuje zdecydowaną poprawę koniunktury, głównie za sprawą rynku wewnętrznego, ale także nowych zamówień eksportowych. W efekcie przedsiębiorstwa planują wzrost zatrudnienia, co jest bardzo ważne z punktu widzenia całej gospodarki. Potwierdza to nasze prognozy, że w tym roku będziemy mieli do czynienia z „walką o pracowników w niektórych zawodach, w tym o inżynierów i techników. Powinno to wpłynąć na stabilny wzrost spożycia gospodarstw domowych, główną składową PKB. Po raz pierwszy od...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

W imieniu MPiPS zapraszamy na cykl bezpłatnych seminariów informacyjno–szkoleniowych pt. „Równe szanse kobiet i mężczyzn w biznesie. Jak to zrobić?.Seminaria są dedykowane dużym firmom (zatrudniającym powyżej 250 osób) i zostały przygotowane z myślą o menedżerach/menedżerkach i specjalistach/specjalistkach z działów związanych z HR, CSR oraz z działów współpracujących. Dzięki udziałowi w seminarium mogą Państwo uzyskać następujące korzyści: Dla firm: · Wsparcie doradcze dla firm we wprowadzaniu rozwiązań zwiększających równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz w inicjowaniu procesów promocji kobiet na stanowiska decyzyjne; · Wskazówki, jak najlepiej wykorzystać Przewodnik „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się...

Data publikacji: 02.02.2015
więcej...

Dlaczego projekt Unii Energetycznej jest ważny dla przedsiębiorców w Polsce? O tym będą rozmawiać przedstawiciele biznesu zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan z wiceprzewodniczącym KE, Marošem Šefčovičem, który 2 lutego przyjedzie z wizytą do Warszawy. Polska została wybrana z wąskiej grupy pięciu krajów, jakie odwiedzi Šefčovič. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lewiatana. – Ta wizyta jest wyrazem nowego otwarcia w Komisji Europejskiej i chęci wsłuchiwania się w głos biznesu. Doceniamy ją tym bardziej, że nasza organizacja została uznana za najlepszego partnera do rozmów – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. Konfederacja Lewiatan zrzesza zarówno producentów, jak i odbiorców energii. Umożliwia to przekrojowe...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno–Prywatnego uruchomiła profesjonalną platformę informacyjną o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w formule PPP w Polsce: http://bazappp.pl/   Baza zawiera ponad 500 rekordów dotyczących projektów PPP, na różnych etapach (od pomysłu, poprzez wybór doradców, analizy wstępne i wybór partnera prywatnego, aż do fazy realizacji).Jako jedyna w Polsce, Baza PPP, jest codziennie aktualizowana przez specjalnie powołany do tego Zespół! Bazę można łatwo przeszukiwać dzięki funkcji filtrowania (województwo, sektor, status, wartość).Serdecznie zapraszamy do rejestracji i korzystania z Bazy PPP.Rejestrując się uzyskujesz: – Dostęp do najbardziej aktualnych informacji o planowanych i realizowanych projektach PPP w Polsce. – Dane kontaktowe...

Data publikacji: 30.01.2015
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica