Działalność » Konsultacje

23.08.2023

Konsultacje KL: Wybór branż, w których zostaną powołane rady sektorowe ds. kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała do konsultacji listę 32 sektorów, w których planowane jest utworzenie rad sektorowych ds. kompetencji. Powołanych zostanie min. 27 rad, ale PARP nie wyklucza utworzenia większej liczby takich ciał.

Zapraszamy do zapoznania się z listą i wzięcia udziału w jej konsultacjach - wszelkie uwagi, pytania prosimy przesyłać do 4 września 2023 r. z wykorzystaniem załączonego poniżej formularza na adres biuro@dp.org.pl

Wśród proponowanych sektorów są m.in.:

 • farmaceutyczny (biotechnologiczny) i chemiczny
 • IT, cyberbezpieczeństwo, telekomunikacji, gospodarka 4.0
 • sektor gamingowy i GameDev
 • energetyczny - OZE, wodorowy
 • gospodarka wodno-ściekowa, rekultywacja, odzysk materiałowy surowców i GOZ

Każdy sektor zdefiniowany jest przez listę PKD.

Celem działania rad jest:

 1. Pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy w danym sektorze.
 2. Upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w danym sektorze.
 3. Inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz innych podmiotów.
 4. Przygotowanie rekomendacji dotyczących dostosowania kadr do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w danym sektorze.

Co najważniejsze za funkcjonowaniem rad idą pieniądze unijne na 2 cele łącznie dla wszystkich sektorów:

 • ok. 105 mln zł na monitorowanie i identyfikację luk kompetencyjnych
 • ok. 475 mln zł na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z tematów rekomendowanych przez rady sektorowe

Jedne i drugie środki trafią wyłącznie do sektorów, w których działać będą rady, stąd bardzo istotny jest wybór właściwych branż.

Prosimy o analizę załączonego poniżej dokumentu przede wszystkim pod kątem potrzeb branży, w której funkcjonują Państwa firmy, uczelnie i organizacje.

Pomocne mogą być poniższe pytania:

 1. Które branże są najbardziej priorytetowe i najmniej istotne Państwa zdaniem - w których sektorach rady bezwzględnie powinny powstać, a które ewentualnie są zbędne?
 2. Czy poszczególne rady są właściwie zdefiniowane czy też nie (są wąsko, za szeroko)? Czy któeś sektory powinno się podzielić lub połączyć?
 3. Czy lista PKD przyporządkowanego do danej rady jest właściwa? Czy czegoś nie brakuje? Czy PKD są właściwie przyporządkowane do obszaru? Czy z czegoś należy zrezygnować?
 4. Czy propozycja PARP nie pomija jakiegoś ważnego sektora gospodarki, który da się zdefiniować odrębnymi kodami PKD i który powinien być uwzględniony na tej liście?

Wszelkie uwagi, pytania prosimy przesyłać do 4 września z wykorzystaniem załączonego poniżej formularza na adres biuro@dp.org.pl

Dokumenty do pobrania:

 1. ​Formularz zgłaszania uwag do listy sektorów
 2. Lista proponowanych sektorów 

 


 

21.06.2023 r.

Konsultacje społeczne projektu Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji dokumentu jakim jest Strategia ZIT AW. Proces konsultacji potrwa od 26 czerwca do 11 sierpnia 2023 r. i składa się ze spotkań konsultacyjnych oraz możliwości zgłaszania swoich uwag i opinii elektronicznie dla osób nie mogących pojawić się na spotkaniach.

Do konsultacji zaproszeni są przedstawiciele:

 1. władz regionalnych, lokalnych i miejskich, innych instytucji publicznych,
 2. partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych,
 3. podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie,
 4. organizacji badawych i uniwersytetów,
 5. innych właściwych zainteresowanych stron.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest w załączniku poniżej.

Osoby nie mogące wziąć udziału w spotkaniach mogą zgłosić swoje uwagi i opinie do projektu poprzez formularz ⇒ https://konsultacjezitaw.webankieta.pl/

Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie od 19.06.2023 r. do 11.08.2023 r. do godz. 15:00 wyłącznie za pośrednictwem powyższego formularza! Uwagi lub opinie zgłoszone po terminie lub zgłoszone w inny sposób nie będą brane pod uwagę!

Pliki do pobrania:

Szczegóły konsultacji społecznych programu ZIT AW

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica