Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W dokumencie zabrakło opisu konkretnych kroków wraz z harmonogramem oraz stosownymi wyliczeniami, które mają służyć osiągnięciu postawionych celów – zauważa Konfederacja Lewiatan. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia określa cele i kierunki działań w dziedzinie rynku pracy, przewidywaną wysokość środków finansowych oraz wskaźniki efektywności. – […] Artykuł Krajowy Plan Zatrudnienia. Słuszne cele, ale wymagają doprecyzowania jak je zrealizować pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 27.04.2023
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Bezrobocie w marcu było niższe o 0,1 pkt. proc. i wyniosło 5,4%. To wynik zbliżony do tego co odnotowywaliśmy przed rokiem (5,6%). Wydaje się, że dobrnęliśmy do poziomu bezrobocia naturalnego. Innymi słowy dopóki sytuacja w gospodarce nie ulegnie znacznemu pogorszeniu dopóty będziemy mieli bezrobocie oscylujące przy granicy 5%. […] Artykuł Bezrobocie bez większych zmian pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 26.04.2023
więcej...

Istotnym punktem spotkania była również dyskusja na temat wojny w Ukrainie oraz współpracy na rzecz odbudowy tego kraju. 20 kwietnia w Pradze odbyło się kolejne już trójstronne spotkanie organizacji pracodawców, w którym udział wzięły Konfederacja Lewiatan oraz federacje z Czech (SPCR) i Niemiec (BDI). Celem tych cyklicznych rozmów jest wymiana informacji oraz zacieśnianie współpracy w […] Artykuł Lewiatan w Pradze na spotkaniu trzech federacji pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 25.04.2023
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan W marcu odnotowaliśmy zmniejszenie produkcji o 2,9% względem poprzedniego roku. To oczywiście efekt wysokiej bazy sprzed roku, szczególnie w dziale zaopatrywania w energię elektryczną i gaz. Miesiąc po wybuchu wojny nasz rząd już wiedział, że czeka nasz kryzys energetyczny i rzucił wszystkie ręce na pokład. […] Artykuł Przemysł w coraz większych tarapatach [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 24.04.2023
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Wysłuchaj komentarza eksperta: Po wczorajszych danych o nastrojach konsumenckich Polaków, dziś przyszła kolej na koniunkturę w gospodarce. Dokładnie tak jak w przypadku konsumentów wśród przedsiębiorców nastąpiła poprawa ogólnego sentymentu. To oznacza, że twarde dane zaczynają ponownie rozjeżdżać się z tym jak widzą rynek i przyszłość firmy. Poprawa nie […] Artykuł Trochę więcej optymizmu w gospodarce [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 21.04.2023
więcej...

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Powołana została podkomisja nadzwyczajna. – Konieczne jest skorelowanie działań dotyczących porządkowania systemu planowania przestrzennego z potrzebami zwiększenia odporności sektora elektroenergetycznego i redukcji zależności energetycznej, w tym poprzez większy udział energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych – mówi […] Artykuł Budowę nowych instalacji OZE może ograniczyć prawo pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 20.04.2023
więcej...

Konfederacja Lewiatan od wielu tygodni apelowała o zaniechanie prac nad kontrowersyjnymi przepisami. Z informacji, które pojawiły się w mediach wynika, że rząd rezygnuje z wprowadzenia w Prawie Komunikacji Elektronicznej przepisów dotyczących telewizji, czyli tzw. lex pilot. Nowe regulacje miały uprzywilejowywać TVP w taki sposób, że na podstawowej liście kanałów telewizyjnych, które muszą  udostępniać operatorzy płatnej […] Artykuł Lex pilot trafi do kosza. Branża telewizyjna odetchnęła z ulgą pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 19.04.2023
więcej...

Wysłuchaj komentarza ekspertki: – Pakiet SLIM VAT 3 to niewielki, niemniej kolejny, krok w kierunku uproszczenia i usprawnienia rozliczeń podatku VAT. Jedną z najbardziej oczekiwanych przez podatników zmian, o którą apelowaliśmy jest rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczeniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). W konsekwencji, w odniesieniu do WNT podatek naliczony […] Artykuł SLIM VAT 3. Dobra wiadomość dla przedsiębiorców [+ MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 18.04.2023
więcej...

Zawarty w projekcie ustawy przepis może sporo kosztować i pacjentów, i budżet państwa. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby system refundacyjny był bardziej efektywny i zapewniał chorym nieprzerwany dostęp do leków. Dobiegają końca prace rządu nad nowelizacją ustawy refundacyjnej.  Znalazł się w niej art. 11 ust. 1a uniemożliwiający złożenie wniosku refundacyjnego na lek konkurujący ceną z produktem, któremu niebawem […] Artykuł Pacjenci mogą więcej płacić za leki pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 17.04.2023
więcej...

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan wspólnie z Europe Direct Kielce, Enterprise Europe Network (przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.) oraz partnerami zorganizował konferencję poświęconą dyskusji o procesach zmiany i ich skutkach dla biznesu. Wśród wniosków jest ten, że z transformacją energetyczną wiąże się wiele wyzwań dla polskich przedsiębiorstw. Firmy skorzystają na […] Artykuł Transformacja energetyczna to niższe koszty, bezpieczne dostawy i konkurencyjne firmy pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 14.04.2023
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Finalny odczyt inflacji za marzec pokazał niewielki jej spadek w stosunku do szybkiego szacunku. Inflacja wyniosła 16,1%, a nie tak jak wcześniej kalkulował GUS 16,2%. Nadal nie widać na horyzoncie czynników, które pozwoliłyby na wnioskowanie o szybszym, oczekiwanym spadku inflacji. To co wyraźnie bije po […] Artykuł Inflacja lekko hamuje, żywność mocno drożeje [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 14.04.2023
więcej...

W nawiązaniu do toczących się konsultacji publicznych projektu rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi. KL/145/59/PG/2023 Artykuł Warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji – uwagi Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 13.04.2023
więcej...

Trudno być emisariuszem Ukrainy, kiedy ma się napięte relacje z najważniejszymi unijnymi krajami i instytucjami  europejskimi – podkreślały uczestniczki  spotkania z cyklu EFNI TALKS zorganizowanego przez Konfederację Lewiatan. Europejskie Forum Nowych Idei rozpoczęło serię regularnych spotkań i dyskusji – EFNI TALKS. Tematem pierwszego spotkania była „Polska w Europie: jej pozycja i najbliższa przyszłość w UE”. […] Artykuł EFNI TALKS. Trudno być adwokatem Ukrainy będąc skonfliktowanym z UE pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 12.04.2023
więcej...

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego, a także omówienie obecnych wyzwań na rynku pracy. 3 kwietnia br. odbyła się pierwsza sesja tematyczna nt. systemów nabywania umiejętności, kompetencji i kwalifikacji przez pracowników w krajach partnerskich, w której udział wzięły organizacje pracodawców z regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej, działające w ramach […] Artykuł Jak zdobywać umiejętności i kwalifikacje? Spotkanie Egelund Network pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 11.04.2023
więcej...

W odpowiedzi na pismo BPZZ.0220.3.2023/4, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy. KL/137/56/NK/2023 Artykuł Przyjmowanie poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy – stanowisko Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 07.04.2023
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica