Aktualności » Konfederacja Lewiatan

14 i 15 kwietnia odbędzie się w Warszawie druga edycja konferencji e–Administracja dla Biznesu (EAB 2015). Konferencja organizowana jest we współpracy trzech podmiotów zaangażowanych w rozwój polskiej e–administracji: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania. Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Konferencja skupi przedstawicieli władz, organów publicznych oraz środowiska biznesowe. Celem konferencji jest zbudowanie platformy wymiany informacji i uzyskanie odpowiedzi miedzy innymi na pytania o to jakie są oczekiwania przedsiębiorców od administracji, w jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja. W czasie konferencji zaprezentowane...

Data publikacji: 11.03.2015
więcej...

W Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015 – 2017., wątpliwości budzi przyjęty wskaźnik osiągnięcia w 2017 r. zatrudnienia na poziomie 68,1 proc. przez osoby w wieku 20–64 lata – uważa Konfederacja Lewiatan. Dzisiaj planem zatrudnienia w tych latach zajmuje się rząd. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanJeśli wziąć pod uwagę wyzwania, które stoją przed naszym rynkiem pracy, to należy uznać za słuszne wyznaczenie celu polegającego na zwiększeniu zatrudnienia i aktywności zawodowej. Analiza zadań szczegółowych wskazuje na pewne braki w zakresie praktycznych przedsięwzięć, dotyczących przede wszystkim charakteru podejmowanych...

Data publikacji: 10.03.2015
więcej...

Stopa bezrobocia pod koniec lutego wyniosła 12 proc – poinformował resort pracy i polityki społecznej. To powtórzenie wyniku z końca stycznia. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej opierając się na meldunkach z urzędów pracy wyliczyło, że stopa bezrobocia w lutym wyniosła 12 proc., czyli nie zmieniła się w stosunku do stycznia. Również liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy pozostała na niemal niezmienionym poziomie ok. 1919 tys. osób . Zwykle na polskim rynku pracy doświadczamy w tym okresie wzrostu bezrobocia, co wiąże się z jego sezonowością. W zimie część...

Data publikacji: 10.03.2015
więcej...

W 2015 r. PKB wzrośnie o 3,4 proc. przy deflacji na poziomie 0,5 proc. – prognozuje w marcowej projekcji inflacji Instytut Ekonomiczny NBP. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanInstytut Ekonomiczny NBP podniósł prognozę wzrostu PKB w 2015 r. z 3 proc. (listopad 2014) do 3,4 proc. Jednocześnie obniżył znacząco (w stosunku do listopadowej prognozy), bo aż o 1,6 punktu procentowego prognozę inflacji. Przypomnę, że budżet państwa na 2015 r. był opracowany na bazie założeń dotyczących wzrostu PKB także na poziomie 3,4 proc., ale inflację zakładał na poziomie 1,2 proc., czyli o 1,7 punktu procentowego wyższą od marcowych...

Data publikacji: 10.03.2015
więcej...

Wyjazdowe spotkanie członków Konfederacji Lewiatan w pierwszy weekend marca w Krynicy okazało się wyjątkowym wydarzeniem pod względem frekwencji, rywalizacji na stoku, dyskusji i pogody. Do udziału w tegorocznym wyjeździe zarejestrowała się bezprecedensowa liczba uczestników w sile aż 135 przedstawicieli biznesu. W rozegranych 7 marca br., na stokach Jaworzyny Krynickiej, IX Narciarskich Zawodach Lewiatana zwyciężył Aleksander Drzewiecki z firmy Konsorcjum Doradczo–Szkoleniowe S.A., drugie miejsce zajął Grzegorz Szczepański z Hill and Knowlton Poland, a podium uzupełnił Mirosław Sędłak z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. Wśród pań najlepsza okazała się Anna Kwiatkiewicz z Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, wyprzedzając Marinę Szczepek...

Data publikacji: 09.03.2015
więcej...

Wyjazdowe spotkanie członków Konfederacji Lewiatan w pierwszy weekend marca w Krynicy okazało się wyjątkowym wydarzeniem pod względem frekwencji, rywalizacji na stoku, dyskusji i pogody. Do udziału w tegorocznym wyjeździe zarejestrowała się bezprecedensowa liczba uczestników w sile aż 135 przedstawicieli biznesu. W rozegranych 7 marca br., na stokach Jaworzyny Krynickiej, IX Narciarskich Zawodach Lewiatana zwyciężył Aleksander Drzewiecki z firmy Konsorcjum Doradczo–Szkoleniowe S.A., drugie miejsce zajął Grzegorz Szczepański z Hill and Knowlton Poland, a podium uzupełnił Mirosław Sędłak z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. Wśród pań najlepsza okazała się Anna Kwiatkiewicz z Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, wyprzedzając Marinę Szczepek...

Data publikacji: 09.03.2015
więcej...

Citi Mobile Challenge to program, który zbiera w jednym miejscu programistów, projektantów, inwestorów i ludzi biznesu, by wspólnie tworzyć bankowość jutra. Jeśli masz pomysł na rozwiązanie związane z finansami osobistymi lub bankowością dla biznesu – nie przegap tej okazji! Zgłoś swoje uczestnictwo – Twoje rozwiązanie ma szansę podbić cały świat! Zapisy na Citi Mobile Challenge trwają do 10.03 – udział w Citi Mobile Challenge mogą wziąć udział małe i duże firmy, zespoły oraz indywidualne osoby.

Data publikacji: 06.03.2015
więcej...

Trzy firmy technologiczne z Polski: XTRF Translation Management System, Zencard i SESAME+ zwyciężyły w konkursie, w którym nagrodą jest udział w V4 TechMatch Silicon Valley, pierwszej wspólnej prezentacji start–upów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w Dolinie Krzemowej. Partnerem przedsięwzięcia jest Konfederacja Lewiatan. Jury wyłoniło polskich finalistów, którzy pojadą do Kalifornii. XTRF Translation Management System to internetowa platforma umożliwiająca automatyczne zarządzanie projektami związanymi z tłumaczeniami. Zencard oferuje unikalne rozwiązanie umożliwiające traktowanie każdej karty płatniczej jako karty lojalnościowej. System automatycznie rozpoznaje klientów i umożliwia lojalnym klientów otrzymywanie promocyjnych ofert. SESAME+ umożliwia nowy niezawodny sposób identyfikacji...

Data publikacji: 05.03.2015
więcej...

Jeśli senatorowie nie poprawią przyjętej przez Sejm ustawy o komornikach sądowych i egzekucji to liczba bulwersujących opinię publiczną postępowań komorniczych może wzrosnąć – ostrzega Konfederacja Lewiatan. 4 marca br. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajmie się znowelizowaną niedawno przez Sejm ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizacja wprowadza ograniczenie liczby spraw z wyboru, które komornik będzie mógł w ciągu w roku przyjąć. Jeżeli zechce ich mieć 10 000 rocznie to będzie musiał wykazać się 35 proc. skutecznością egzekucji.Dlatego Konfederacja Lewiatan apeluje o zmianę zapisów ustawy, polegającą na rezygnacji z kryterium 35 proc. skuteczności egzekucji i wprowadzeniu...

Data publikacji: 03.03.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan popiera obowiązek rejestracji w odrębnym rejestrze podmiotów prowadzących działalność polegającą na udzielaniu kredytów konsumenckich, czyli tzw. instytucji pożyczkowych. Pracodawcy przedstawili uwagi odnoszące się do nadzoru nad działalnością instytucji niekredytowych w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami. Zdaniem Lewiatana należy zadbać o spójność opiniowanego projektu z aktualnie procedowanym w Ministerstwie Finansów, projektem ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.W opinii Lewiatana zwiększenie ochrony klientów instytucji finansowych, powinno nastąpić poprzez precyzyjne określenie warunków podejmowania i wykonywania działalności przez podmioty udzielające kredytów konsumenckich i zasad nadzoru nad ich działalnością. Sama działalność instytucji pożyczkowych, powinna być regulowana w rozumieniu...

Data publikacji: 02.03.2015
więcej...

27 lutego kończy się Polsko–Japońskie Forum Gospodarcze w Tokio. Henryka Bochniarz, prezydent Lewiatana i przewodnicząca Polsko–Japońskiego Komitetu Gospodarczego wraz z grupą polskich przedsiębiorców wzięła udział w oficjalnej delegacji Prezydenta RP. Relacje z wizyty można śledzić na stronie Prezydent.pl 

Data publikacji: 27.02.2015
więcej...

5 marca 2015 r. zapraszamy członków Lewiatana, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, na spotkanie z Małgorzatą Szczepańską, Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki. Spotkanie będzie poświęcone II i III osi PO Inteligentny Rozwój 2014–2020, za które odpowiada Ministerstwo Gospodarki. Podczas spotkania porozmawiamy o: –        założeniach merytorycznych do działań, które są zaplanowane do realizacji w ramach II i III osi PO IR (np. zakres, typy projektów, grupy beneficjentów) –        planowanym harmonogramie wdrażania tych działań –        propozycjach najważniejszych kryteriów...

Data publikacji: 26.02.2015
więcej...

W załączeniu przekazujemy pismo z Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązku niezwłocznego składania wniosków o nowe decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. Biorąc pod uwagę, że z dniem 23 stycznia 2016 roku tracą ważność decyzje wydane przed dniem wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy o odpadach na: 1.       Zezwolenie na zbieranie 2.       Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów 3.       Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Data publikacji: 25.02.2015
więcej...

AdWords + Facebook Ads + porównywarka cenowa – to model pozyskiwania klientów, który aktualny był jakiś czas temu. Obecnie, by myśleć o wysokich wskaźnikach sprzedaży potrzebne jest coś więcej... Czy eSklepy nadążają za tym tempem? Dynamika zmian, jakie zachodzą w środowisku internetowym wymusza ciągłą naukę, ale też sprawdzanie nowych rozwiązań. Organizowany już po raz drugi w Warszawie Kongres eHandlu to okazja, by sprawdzić jakie nowe narzędzia pojawiły się w walce o lojalność klienta. W jednym miejscu, 20 prezentacji i ponad 10 godzin prelekcji w trakcie, których można dowiedzieć się jak działa RTB, reklama kontekstowa, dropshipping,...

Data publikacji: 24.02.2015
więcej...

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MAC ws udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnianie zasobów kultury w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Projektowane rozporządzenie stworzy podstawy prawne dla wsparcia udzielanego w ramach działania 2.3 w POPC „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Celem przygotowywanego wsparcia jest cyfrowe udostępnianie przez podmioty publiczne ich zasobów, m.in. poprzez tworzenie lub dostosowanie już istniejących narzędzi teleinformatycznych, np. rejestrów oraz repozytoriów, do przygotowywania, przetwarzania i udostępniania ISP w sposób, który ułatwia ich wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie w nowych aplikacjach...

Data publikacji: 23.02.2015
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica