Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W artykule „Data złożenia wniosku nie zdecyduje o dopłacie, który ukazał się 2 stycznia br. w „ Gazecie Prawnej Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, wypowiada się o dofinansowaniu kształcenia pracowników.Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 02.01.2017
więcej...

W terminie 20–21 stycznia 2017 r. w Kalkucie odbędzie się Bengalski Globalny Szczyt Biznesowy (Bengal Global Business Summit – BGBS – 2017), organizowany przez rząd indyjskiego stanu Bengal Zachodni. Wydarzenie będzie miało wielosektorowy charakter – dotyczyć będzie sektora motoryzacyjnego, hutnictwa, inżynierii, energetyki (w tym źródeł odnawialnych), górnictwa, transportu, przemysłu chemicznego, garbarskiego, włókienniczego, gumowego, rolno – spożywczego, a także usług finansowych i telekomunikacyjnych, infrastruktury miejskiej (w tym w szczególności dla tzw. smart cities), ochrony zdrowia, edukacji, turystyki i rozrywki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Szczytu: http://bengalglobalsummit.com/. Program imprezy przesyłamy w załączeniu.

Data publikacji: 30.12.2016
więcej...

Ministerstwo Finansów wprowadziło do projektu ustawy o kredycie hipotecznym zapis dotyczący zakazu wypłaty pośrednikom wynagrodzenia przez kredytodawcę. Takie działanie budzi wątpliwości, szczególnie że podczas konferencji uzgodnieniowej resort wyraźnie był przeciwny wprowadzeniu takiego zakazu i w efekcie nie znalazł się on w uzgodnionej wersji projektu ustawy – uważa Konfederacja Lewiatan. Lewiatan skierował w tej sprawie stanowisko do Ministerstwa Finansów.– Wskazujemy w nim między innymi, że wprowadzenie zakazu wypłaty prowizji wpłynie negatywnie nie tylko na rynek pośrednictwa kredytu hipotecznego, ale także na samych konsumentów. Jeżeli będą chcieli skorzystać z usługi pośrednika, będą musieli za nią zapłacić. Do tej pory bowiem pośrednicy...

Data publikacji: 29.12.2016
więcej...

Zróżnicowanie stawki akcyzy, niższej dla samochodów spełniających najnowsze normy emisji spalin, mających silniki o małej pojemności a zwiększonej w przypadku silników o wyższej pojemności i niższych normach emisji to dobre rozwiązanie. Niepokoi objęcie akcyzą aut dostawczych o ładowności do 3,5 tony – uważają Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Konfederacja Lewiatan. Organizacje pracodawców pozytywnie oceniły projekt ustawy o podatku akcyzowym i zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, z powodu: – ograniczenia możliwości zaniżania wartości celnej samochodów w celu unikania właściwego opodatkowania, – pozytywnego wpływu na poprawę stanu środowiska,– oddziaływania na poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa samochodów poruszających się po...

Data publikacji: 28.12.2016
więcej...

W artykule „Bezrobocie ma spadać wolniej zamieszczonym w „Rzeczpospolitej, 27 grudnia br. Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan wypowiada się o sytuacji na rynku pracy.http://www.rp.pl/Dane–gospodarcze/312269920–Bezrobocie––ma–spadac–wolniej.html#ap–1 Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 27.12.2016
więcej...

W końcu listopada br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 313 tys. osób, tj. nieznacznie zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale stopa bezrobocia pozostała na poziomie 8,2% – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan i wykładowcy UWZgodnie z przewidywaniami bezrobocie na koniec roku jest rekordowo niskie, ale perspektywy w 2017 roku zależą od podjęcia wysiłków związanych ze wspieraniem inwestycji w gospodarce i polityką zatrudnienia. Bardzo realny wydaje się prognozowany przeze mnie na początku roku poziom bezrobocia na koniec roku 2016 – 8,5 – 8,6%. To oznacza, że udało się...

Data publikacji: 23.12.2016
więcej...

19 grudnia 2016 roku Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zaprezentował raport dotyczący gospodarczych skutków wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety.Raport powstał na zlecenie organizacji branżowych reprezentujących branżę komunikacji marketingowej: IAA Polska, IAB, SKM SAR, Rady Reklamy, Konfederacji Lewiatan (Związek Pracodawców Prywatnych Mediów) przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Autorzy raportu nawiązują do wyników prac i rekomendacji powołanego przez Ministra Zdrowia w czerwcu br. Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. Największe kontrowersje budzi wyartykułowana w roboczej wersji Raportu rekomendacja wprowadzenie w Polsce całkowitego zakazu reklamy leków dostępnych...

Data publikacji: 22.12.2016
więcej...

Komitet Monitorujący PO Inteligentny Rozwój zaakceptował szereg zmian w brzmieniu kryteriów wyboru projektów w czterech osiach priorytetowych programu. Zmiany w osi I i IV miały charakter porządkujący i ujednolicający. Najważniejsze zmiany merytoryczne pojawiły się w działaniach 2.1 i 3.2.1. Większość z nich jest zgodna z postulatami Lewiatana zgłaszanymi jeszcze na etapie projektowania wsparcia w tych schematach. Zmiana, która nie uzyskała naszej akceptacji dotyczyła kryteriów, które wprowadziły nowy tryb definiowania beneficjentów wsparcia w tzw. konkursach dedykowanych w działaniu 3.2.1, polegający na faktycznym wykluczeniu komitetu monitorującego z decyzji o wyborze  branż objętych wsparciem...

Data publikacji: 21.12.2016
więcej...

Chcemy, aby dialog społeczny był doceniany przez Polaków. Dlatego Rada Dialogu Społecznego musi reagować na to, co się dzieje w państwie – powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa dolnośląskiego, które odbyło się 20 grudnia br. Przewodnicząca RDS podkreśliła, że w związku z przygotowywaną w przyszłym roku nowelizacją ustawy dotyczącej dialogu społecznego, konieczna jest współpraca w tym zakresie z regionami, zbieranie opinii, dobrych praktyk. Chodzi o to, żeby poprzez zmiany w ustawie jeszcze bardziej wzmocnić i usprawnić dialog społeczny.Henryka Bochniarz zapowiedziała też, że w styczniu 2017 roku plenarne posiedzenie RDS...

Data publikacji: 20.12.2016
więcej...

Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad prawnym rozwiązaniem problemu sukcesji w firmach rodzinnych. Wszystko wskazuje na to, że w styczniu 2017 r. będzie gotowy projekt ustawy, która wprowadzi do porządku prawnego instytucję prokurenta spadkowego. Będzie on zarządzał firmą do czasu rozstrzygnięć spadkowych – informuje Konfederacja Lewiatan. Sukcesji w firmach rodzinnych poświęcone było spotkanie Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Firmy rodzinne działające w Radzie Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan, a także w Regionalnych Radach Firm Rodzinnych od dawna wskazywały na prawne problemy związane z sukcesją, tak przedsiębiorstw osób fizycznych, jak i spółek. Ministerstwo Rozwoju...

Data publikacji: 19.12.2016
więcej...

Firmy MŚP uzyskają możliwość finansowania wprowadzania innowacji, dzięki środkom przeznaczonym na zabezpieczenia kredytów. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie oferował małym i średnim przedsiębiorstwom instrumenty, które umożliwią zabezpieczenie kredytów.  Gwarancje spłaty kredytów znacząco ułatwią małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do finansowania projektów inwestycyjnych. Niejednokrotnie bez takich gwarancji, przedsiębiorcy nie mieliby możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Wsparcie ma być dostępne do końca 2023 r. Państwowy bank utworzył Fundusz Gwarancyjny (FG) ze środków z obecnej perspektywy 2014–2020. Fundusze unijne w kwocie 525 mln zł pochodzą z programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój (POIR), a resztę...

Data publikacji: 17.12.2016
więcej...

Fundacja Ashoka w ramach swojej misji wspierania innowatorów społecznych stworzyła program Społeczny StartUp. Jest on skierowany do przedsiębiorców społecznych, czyli tych, którzy szukają rozwiązań problemów społecznych związanych z aktywizacją zawodową grup wykluczonych, z ochroną środowiska, z wsparciem osób z niepełno sprawnościami oraz ich rodzin i innymi trudnościami nękającymi naszą teraźniejszość. Jury złożone z przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz biznesu wybrało spośród 41 zgłoszonych w II edycji programu pomysłów 5 przedsiębiorstw lub pomysłów na przedsiębiorstwa. Zapewniamy im grant oraz szkolenia merytoryczne. W sumie wspieramy 15 podmiotów z całej...

Data publikacji: 16.12.2016
więcej...

O projekcie zmian w prawie farmaceutycznym wypowiada się w Pulsie Biznesu, 15 grudnia br. dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.https://pulsbiznesu.pb.pl/premium/4651464,36613,aptekarze–kloca–sie–w–sejmie Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 15.12.2016
więcej...

Pogłębienie dysproporcji w rozmieszczeniu aptek, ograniczenie dostępu do usług farmaceutycznych, utrwalenie nieprawidłowości występujących na tym rynku, naruszenie prawa unijnego, w szczególności swobody przedsiębiorczości oraz zasady ochrony konkurencji – takie zdaniem Konfederacji Lewiatan mogą być konsekwencje wprowadzenia w życie poselskiego projektu Prawo farmaceutyczne, nad którym pracuje Sejm. Posłowie proponują wprowadzenie zasady zwanej „Apteka dla aptekarza, która przewiduje możliwość prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów lub wybrane spółki osobowe farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu, stopniowe wygaszanie aptek prowadzonych przez innych przedsiębiorców oraz zastosowanie ograniczeń podmiotowych, terytorialnych i demograficznych uniemożliwiających otwieranie nowych aptek w określonych lokalizacjach.– Projekt nie zawiera żadnych przepisów, które sprzyjałyby powstawaniu...

Data publikacji: 14.12.2016
więcej...

W programie Prawy do lewego, 13 grudnia br., w telewizji Polsat News 2, Daria Kulczycka, ekspertka Konfederacji Lewiatan mówi o przyszłości polskiego górnictwa.http://www.ipla.tv/Prawy–do–lewego–lewy–do–prawego–35–lat–pozniej/vod–7190458 Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 14.12.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica