Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Utrzymanie lub obniżenie w tym roku, w stosunku do 2020 r., cen referencyjnych energii elektrycznej wytwarzanej w 33 typach projektów OZE nie wpłynie mobilizująco na inwestorów. W przypadku dużych elektrowni wiatrowych może spowodować dalsze ograniczenie rozwoju tych projektów – ostrzega Konfederacja Lewiatan. – Propozycja dalszego obniżenia ceny referencyjnej prądu dla wiatru na lądzie większej niż 1 MW prawdopodobnie spowoduje, że zamiast części projektów wiatrowych, większe szanse na uzyskanie wsparcia będą mieć projekty fotowoltaiczne, dostarczające energię w znacznie wyższej cenie. Nie wydaje się to efektem zamierzonym ani korzystnym z punktu widzenia odbiorców energii, jak również kosztów funkcjonowania systemu wsparcia – mówi...

Data publikacji: 22.03.2021
więcej...

W lutym sprzedaż detaliczna spadła w horyzoncie roku o 3,1%, natomiast w horyzoncie miesiąca wzrosła o 3,5%. Luty jest piątym miesiącem z rzędu kiedy sprzedaż spada, co niewątpliwie wynika z sekwencji lockdownów – podał dzisiaj GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Nie ma wątpliwości, że dane za marzec będą słabe, chociaż zapaść, jaką widzieliśmy między marcem a majem 2020 r., tworzy bardzo niski punkt odniesienia – dlatego dynamika roczna w marcu powinna być dodatnia. Z komunikatu GUS trudno wyciągnąć spójną narrację, co wynika z charakterystyki wydarzeń 2020 roku. Chomikowanie dóbr pierwszej potrzeby sprzed roku znajduje odzwierciedlenie w...

Data publikacji: 19.03.2021
więcej...

W lutym br. dynamika sprzedaży produktów przemysłowych wyniosła 2,7% r/r i 4,3% m/m. Po korekcie o czynniki sezonowe, analogiczne wskaźniki wyniosły odpowiednio 4,5% r/r i 0,4% m/m – podał GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan To dobre wieści, które pozwalają potwierdzić, że na tle usług polski przemysł jest względnie odporny na skutki COVID–19 – nawet biorąc pod uwagę globalne problemy z dostawami surowców. W lutym przetwórstwo odnotowało dynamikę 2,7% r/r i 4,8% m/m. Coraz wyraźniej widać, że to, co dla jednych sekcji przetwórstwa jest zagrożeniem, dla innych stanowi szansę biznesową. Niewątpliwymi wygranymi są produkcja urządzeń elektrycznych...

Data publikacji: 18.03.2021
więcej...

Konfederacja Lewiatan oraz Transport i Logistyka Polska (TLP), zawiązały koalicję z organizacją pracodawców z Litwy (LPK) i Czech (SPCR), wspólnie apelując do Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady UE i państw członkowskich o zniesienie obowiązkowych testów na COVID–19 i różnych formularzy rejestracyjnych dla kierowców zawodowych, co jest niezbędne dla zachowania płynności łańcuchów dostaw na jednolitym rynku UE. Dyrektor Elisabeth Werner, która odpowiedziała nam w imieniu Komisarz ds. Transportu Adiny Valean, przyznała, że niestety, dodatkowe środki wprowadzone ostatnio przez Niemcy rzeczywiście spowodowały poważne zakłócenia ruchu w samym sercu UE:„Byliśmy świadkami efektu domina, kiedy to inne państwa członkowskie podjęły działania mające na celu uniknięcie...

Data publikacji: 17.03.2021
więcej...

• Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje kolejny pakiet ułatwień i usprawnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Redukcja obowiązków sprawozdawczych dotyczących podatków znacznie ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorstw. • Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. przekazywanie informacji PIT–11 do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika, zmianę procedury sprawdzania zasadności zwrotu VAT, czy ograniczenie liczby informacji w deklaracjach podatkowych. Przedsiębiorcy od dawna uskarżają się na nadmierną restrykcyjność obowiązków sprawozdawczych i domagają się zmniejszenia częstotliwości przedkładanych danych, informacji czy dublujących się...

Data publikacji: 16.03.2021
więcej...

Główne wskaźniki dotyczące sytuacji na polskim rynku pracy wykazały się sporą odpornością na pandemię, nie mniej jednak ubiegły rok przyniósł wiele zmian w zakresie tego jak przedsiębiorcy podejmowali decyzje dotyczące zmian zatrudnienia. Sytuacja na rynku usług HR doskonale odzwierciedla te zmiany – wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan. PRACA TYMCZASOWAJuż pierwsze miesiące 2020 roku przyniosły znaczny spadek zatrudnienia pracowników tymczasowych. Branża zareagowała dużo szybciej niż oficjalne wprowadzenie stanu epidemii w Polsce. Wynikało to z faktu, iż duża część pracowników tymczasowych świadczy pracę na rzecz branży produkcyjnej, w dużym stopniu zależnej od zagranicznych, głównie chińskich poddostawców.

Data publikacji: 10.03.2021
więcej...

• Rząd rozważa zniesienie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie (tzw. obliga giełdowego), co spowoduje wzrost cen prądu zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych – ostrzega Konfederacja Lewiatan.• Przedsiębiorstw i klientów indywidualnych nie stać na opłacanie dużo wyższych rachunków za prąd w sytuacji, kiedy nadal zmagają się ze skutkami pandemii Covid–19. Już w tym roku zapłacimy za energię elektryczną o ponad 5 mld zł więcej w postaci tzw. opłat mocowych, dodanych do rachunków za energię elektryczną. Opłata mocowa to nic innego jak wydatek ponoszony za zapewnienie stałych dostaw prądu. W tej sytuacji nie można dopuścić do kolejnej podwyżki...

Data publikacji: 09.03.2021
więcej...

• Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i Konfederacja Lewiatan proponują wniesienie pod obrady Rady Dialogu Społecznego projektu ustawy ograniczającej różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.• Związkowcy i pracodawcy apelują o przyłączenie się do tej inicjatywy innych organizacji pracodawców i strony rządowej. Zwracają się też do wszystkich ugrupowań parlamentarnych o poparcie projektu ustawy. – Kobiety w Polsce zarabiają mniej niż mężczyźni. Im wyższe stanowisko, tym większa różnica w wynagrodzeniach. To nie służy gospodarce. Zjawisko dyskryminacji płacowej kobiet jest powszechne, pomimo istnienia zapisów konstytucyjnych, kodeksu pracy, dyrektyw unijnych. Aby je zlikwidować potrzebne są regulacje, które nałożą określone obowiązki na...

Data publikacji: 08.03.2021
więcej...

• Firmy będą musiały ujawniać różnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami – zaproponowała Komisja Europejska.• Projekt ustawy ograniczającej lukę płacową w Polsce przygotował też Kongres Kobiet. Konfederacja Lewiatan postuluje, aby zajęła się nim Rada Dialogu Społecznego. – Kobiety od lat zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Zjawisko dyskryminacji płacowej kobiet w Polsce jest powszechne, pomimo istnienia zapisów konstytucyjnych, kodeksu pracy, dyrektyw unijnych. Aby je zlikwidować potrzebne są regulacje, które nałożą określone obowiązki na pracodawców. W tym kierunku idzie inicjatywa KE i do tego też zmierza projekt ustawy Kongresu Kobiet ograniczający lukę płacową w Polsce...

Data publikacji: 05.03.2021
więcej...

• Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy m.in. z resortem finansów zainicjowało prace nad projektem ustawy o REIT–ach (Real Estate Investment Trust). • Zdaniem Konfederacji Lewiatan spółki inwestujące w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu, nie powinny być podwójnie opodatkowywane. Należy im też pozwolić inwestować w obiekty komercyjne. To kolejna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tych specjalnych podmiotów gospodarczych (spółek lub funduszy) inwestujących w najem nieruchomości. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT–y, jako FINN–y (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości), zakończył się na etapie Sejmu i nie został uchwalony. REIT–y w zależności od państwa, funkcjonują na nieco...

Data publikacji: 04.03.2021
więcej...

26 lutego 2021 roku rozpoczęły się konsultacje projektu Krajowego Planu Odbudowy. Będą trwać do 2 kwietnia 2021 roku. Następnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotuje ostateczną wersję projektu KPO, która powinna zostać przekazana do Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 roku. Komisja będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie Planu. Pobierz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (PDF) KPO to dokument, w którym rząd opisuje:jakie reformy związane z wdrażaniem zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform Polski zostaną zrealizowane do 2026 rokujakie inwestycje  są niezbędne, aby te reformy wdrożyć.  Działania zaplanowane w KPO mogą zostać sfinansowane z puli 58 mld...

Data publikacji: 03.03.2021
więcej...

W IV kwartale 2020 roku PKB skurczył się o 2,8% r/r (niewyrównany sezonowo; po wyrównaniu spadek wyniósł 2,7% r/r). W stosunku do danych z 12 lutego jest to minimalna korekta w górę, o 0,1 pkt proc. – podał GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Dzisiejszy odczyt w żadnej mierze nie zaskakuje. Gorszy wynik notowaliśmy w II kwartale, kiedy ograniczenia aktywności gospodarczej były faktycznie większe. Z kolei III kwartał, który przyniósł rozluźnienie obostrzeń, cechuje większa aktywność, a przez to wyższy wzrost PKB.  Odnotowaliśmy spadek konsumpcji prywatnej (wkład –1,7 pkt proc., dynamika –3,2% r/r) tylko częściowo zniwelowany przez...

Data publikacji: 26.02.2021
więcej...

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu Eurofound: „Życie, praca i COVID–19”. Wypełnienie ankiety zajmuje 10 minut. UZUPEŁNIJ ANKIETĘAnkieta jest adresowana do osób mieszkających w UE, lecz znajdujące się w niej pytania dotyczące dobrostanu mogą być interesujące dla osób z dowolnego innego kraju. Udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny.Wszystkie odpowiedzi gromadzone są anonimowo. Więcej na ten temat znajduje się w informacji o ochronie danych. Ankietę tę przeprowadza Eurofound – agencja UE, której zadaniem jest dostarczanie wiedzy w celu wsparcia rozwoju lepszej polityki społecznej, zatrudnienia i związanej z pracą. Więcej informacji na temat Eurofound i prac, którymi się zajmujemy można znaleźć pod...

Data publikacji: 25.02.2021
więcej...

• Rząd wkrótce ma przedstawić Nowy Polski Ład, czyli plan działań i reform w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. • Konfederacja Lewiatan apeluje, aby uwzględnić w nim rolę krajowego przemysłu farmaceutycznego w zagwarantowaniu bezpieczeństwa Polaków i wzmacnianiu naszej gospodarki. Przerwanie globalnych łańcuchów dostaw, braki leków w Europie, problemy z dostępnością szczepionek na Covid–19 udowodniły, że w czasach kryzysu tylko lokalna produkcja gwarantuje dostęp do leków. Kryzys pandemiczny pokazał też, że każdy kraj UE w takiej sytuacji będzie realizował strategię zadbania o własnych obywateli w pierwszej kolejności, a dopiero potem – solidaryzowania się z pozostałymi państwami. –...

Data publikacji: 24.02.2021
więcej...

Stopa bezrobocia w styczniu 2021 roku wyniosła – zgodnie z wcześniejszymi szacunkami – 6,5%, wobec 6,2% w grudniu ubiegłego roku. W powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 1090,4 tys. osób bez pracy – podał GUS. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanPomimo pandemii Covid–19 i wzrostu stopy bezrobocia w skali kraju, nadal są w Polsce obszary na których bezrobocie rejestrowane jest na bardzo niskim poziomie. Przykładem może być m.st. Warszawa (1,9%), Poznań (2,1%), Wrocław (2,5%). Na przeciwległym biegunie są regiony o bezrobociu przekraczającym 10% – podregion szczecinecko– pyrzycki (14.0%), podregion włocławski czy radomski (oba 14,5%). Na poziomie powiatów to zróżnicowanie jest jeszcze...

Data publikacji: 23.02.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica