Aktualności » Konfederacja Lewiatan

19 stycznia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone ochronie zdrowia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Henryka Bochniarz, Przewodnicząca RDS, Beata Szydło, Premier RP i Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia. Premier Szydło powiedziała, że zdecydowanie musimy przystąpić do uzdrowienia systemu służby zdrowia w Polsce, a partnerem w tym procesie, we wprowadzaniu zmian w służbie zdrowia, muszą być samorządy.Dodała też, że trudno o system satysfakcjonujący dla wszystkich stron, ale jako rząd bierze odpowiedzialność za tę reformę, która wymaga czasu, konsekwencji i dialogu. Podkreśliła, że to trudna reforma.

Data publikacji: 20.01.2017
więcej...

Ograniczenie dostępu do aptek, które będą mogły być otwierane w odległości od siebie nie mniejszej niż 1000 metrów, najbardziej odczują rodzice chorych dzieci i osoby starsze. Komentarz dr Dobrawy Biadun, radcy prawnego, ekspertki Konfederacji LewiatanW Sejmie trwają prace nad zmianami, które wprowadzą znaczne ograniczenia w prowadzeniu apteki. Dla pacjentów najtrudniejsze będą regulacje, które docelowo pozwolą na otwieranie aptek w odległości nie mniejszej niż 1000 metrów.Największymi beneficjentami obecnie funkcjonującej sieci aptek są rodzice chorych dzieci oraz osoby starsze. Najczęściej bowiem chorują dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz osoby powyżej 60 roku życia. Z wiekiem dochodzi wielochorobowość i liczba wizyt...

Data publikacji: 19.01.2017
więcej...

Rada OZE negatywnie oceniła przygotowanie od strony legislacyjnej i technicznej pierwszej aukcji na energię z odnawialnych źródeł, która odbyła się 30 grudnia 2016. W związku z tym Rada przygotuje stanowisko zawierające postulat przeprowadzenia „aukcji naprawczej, która umożliwiałaby złożenie ofert wszystkim tym, którzy nie zdołali tego zrobić z przyczyn technicznych 30 grudnia 2016 r. Rada przygotuje listę koniecznych zmian w ustawie o OZE. Rada zdecydowała o przygotowaniu kolejnego stanowiska domagającego się szybkiego usunięcia wątpliwości ws. określenia podatku od nieruchomości w tzw. ustawie  odległościowej z 20 maja 2016 r.  Wątpliwości zgłaszane...

Data publikacji: 18.01.2017
więcej...

W tym roku pracodawcy będą mieli do dyspozycji więcej środków na rozwój kwalifikacji zawodowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego niż w latach ubiegłych. Dolny Śląsk otrzyma ponad 12 milionów złotych. Jednak dużym wyzwaniem – według Dolnośląskich Pracodawców – będzie efektywne ich wykorzystanie przez powiatowe urzędy pracy. Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan po raz kolejny włączy się w popularyzowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na Dolnym Śląsku. Tym razem, eksperci organizacji chcą zwrócić uwagę na efektywną dystrybucję środków z KFS wśród pracodawców, ponieważ w ubiegłym roku trzy Powiatowe Urzędy Pracy w regionie nie wykorzystały w...

Data publikacji: 17.01.2017
więcej...

– Okres rotacji firm audytorskich dla jednostek zainteresowania publicznego powinien być wydłużony do 10 lat, badanie wspólne sprawozdań finansowych w określonych jednostkach, tzw. joint audit, nie powinno być obligatoryjne, a zakaz świadczenia innych usług niż badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie oraz jednostki z nimi powiązane będzie barierę dla rozwoju sektora MŚP – uważają we wspólnym stanowisku do projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy RP. Największe kontrowersje wzbudza przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów poprawka do projektu skracająca okres rotacji firm audytorskich do 5 lat dla jednostek zainteresowania publicznego, czyli największych...

Data publikacji: 16.01.2017
więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu 2016 r. o 0,8 proc. r/r, a w stosunku do listopada o 0,7 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanDwa lata, a właściwie więcej, bo 28 miesięcy deflacji za nami. W 2015 r. ceny spadły w skali roku o 0,9 proc. r/r, w 2016 r. – o 0,6 proc. (w 2014 r. ceny nie zmieniły się r/r). Na tym tle zmiany cen dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu są spektakularne, bowiem wzrosły one o 0,8 proc. r/r. Patrząc na strukturę zmian cen w grudniu można postawić tezę,...

Data publikacji: 13.01.2017
więcej...

Posłowie, w nowelizacji Prawa farmaceutycznego, proponują wprowadzenie zasady „Apteka dla aptekarza, która przewiduje możliwość prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów lub wybrane spółki osobowe farmaceutów. To rozwiązanie ograniczy wolność gospodarczą, pogłębi dysproporcje w rozmieszczeniu aptek, utrudni dostęp do usług farmaceutycznych i zahamuje rozwój polskich firm – uważa Konfederacja Lewiatan. Zakłada się, że od dnia wejścia w życie zmian jedynym podmiotem, który będzie mógł złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki będzie farmaceuta bądź spółka jawna /spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, a wspólnikami / partnerami są farmaceuci. – W ten sposób projektodawcy wyłączają z grona...

Data publikacji: 12.01.2017
więcej...

Resort zdrowia chce, aby każda placówka medyczna korzystająca z publicznych pieniędzy była oceniana pod kątem jakości usług i skuteczności leczenia. Takie propozycje znalazły się w założeniach do ustawy o jakości w ochronie zdrowia. Obecnie, zdaniem Konfederacji Lewiatan, mierników oceny jakości placówek medycznych w ogóle nie bierze się pod uwagę. Konieczne są zmiany. – Wszystkie raporty porównujące systemy ochrony zdrowia na świecie wskazują, że Polska najgorsze wyniki osiąga w zakresie respektowania praw pacjenta. A jednym z podstawowych praw jest możliwość otrzymania opieki zgodnej z aktualną wiedzą medyczną w poszanowaniu godności pacjenta. Między innymi temu służą mierniki oceny jakości placówek medycznych,...

Data publikacji: 11.01.2017
więcej...

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zmianami w ustawach o PIT i CIT, które mają umożliwić przedsiębiorcom jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 tys. do 100 tys. zł., z wyłączeniem samochodów osobowych. Pomysł ten komentuje 10 stycznia na łamach „Gazety Wyborczej Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.http://wyborcza.biz/biznes/1,147584,21221434,nowa–ulga–inwestycyjna–dla–firm–ale–nie–na–samochody.html Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 10.01.2017
więcej...

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zmianami w ustawach o PIT i CIT, które mają umożliwić przedsiębiorcom jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 tys. do 100 tys. zł., z wyłączeniem samochodów osobowych. To dobry pomysł – komentuje Konfederacja Lewiatan. – To jest dobra informacja i potrzebna zmiana. Od dawna wskazujemy, że obowiązujący od kilkunastu lat limit 3,5 tys. zł, do którego przedsiębiorca może zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów, jest za niski i nie przystaje do realiów gospodarczych – ogranicza płynność finansową i potencjał inwestycyjny firm – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz...

Data publikacji: 09.01.2017
więcej...

Zgodnie z zaproponowanym projektem zakłada się, że od dnia wejścia w życie zmian jedynym podmiotem, który będzie mógł złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki będzie farmaceuta bądź spółka jawna / spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, a wspólnikami / partnerami spółki są farmaceuci. W ten sposób projektodawcy wyłączają z grona właścicieli dzisiejsze podmioty posiadające apteki, którymi są przede wszystkim przedsiębiorcy niebędący farmaceutami. Jest to w naszej ocenie nieuzasadnione ograniczenie wolności gospodarczej i nieuzasadniona dyskryminacja. W nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji z...

Data publikacji: 05.01.2017
więcej...

W artykule „Data złożenia wniosku nie zdecyduje o dopłacie, który ukazał się 2 stycznia br. w „ Gazecie Prawnej Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan, wypowiada się o dofinansowaniu kształcenia pracowników.Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 02.01.2017
więcej...

W terminie 20–21 stycznia 2017 r. w Kalkucie odbędzie się Bengalski Globalny Szczyt Biznesowy (Bengal Global Business Summit – BGBS – 2017), organizowany przez rząd indyjskiego stanu Bengal Zachodni. Wydarzenie będzie miało wielosektorowy charakter – dotyczyć będzie sektora motoryzacyjnego, hutnictwa, inżynierii, energetyki (w tym źródeł odnawialnych), górnictwa, transportu, przemysłu chemicznego, garbarskiego, włókienniczego, gumowego, rolno – spożywczego, a także usług finansowych i telekomunikacyjnych, infrastruktury miejskiej (w tym w szczególności dla tzw. smart cities), ochrony zdrowia, edukacji, turystyki i rozrywki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Szczytu: http://bengalglobalsummit.com/. Program imprezy przesyłamy w załączeniu.

Data publikacji: 30.12.2016
więcej...

Ministerstwo Finansów wprowadziło do projektu ustawy o kredycie hipotecznym zapis dotyczący zakazu wypłaty pośrednikom wynagrodzenia przez kredytodawcę. Takie działanie budzi wątpliwości, szczególnie że podczas konferencji uzgodnieniowej resort wyraźnie był przeciwny wprowadzeniu takiego zakazu i w efekcie nie znalazł się on w uzgodnionej wersji projektu ustawy – uważa Konfederacja Lewiatan. Lewiatan skierował w tej sprawie stanowisko do Ministerstwa Finansów.– Wskazujemy w nim między innymi, że wprowadzenie zakazu wypłaty prowizji wpłynie negatywnie nie tylko na rynek pośrednictwa kredytu hipotecznego, ale także na samych konsumentów. Jeżeli będą chcieli skorzystać z usługi pośrednika, będą musieli za nią zapłacić. Do tej pory bowiem pośrednicy...

Data publikacji: 29.12.2016
więcej...

Zróżnicowanie stawki akcyzy, niższej dla samochodów spełniających najnowsze normy emisji spalin, mających silniki o małej pojemności a zwiększonej w przypadku silników o wyższej pojemności i niższych normach emisji to dobre rozwiązanie. Niepokoi objęcie akcyzą aut dostawczych o ładowności do 3,5 tony – uważają Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Konfederacja Lewiatan. Organizacje pracodawców pozytywnie oceniły projekt ustawy o podatku akcyzowym i zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, z powodu: – ograniczenia możliwości zaniżania wartości celnej samochodów w celu unikania właściwego opodatkowania, – pozytywnego wpływu na poprawę stanu środowiska,– oddziaływania na poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa samochodów poruszających się po...

Data publikacji: 28.12.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica