Aktualności » Konfederacja Lewiatan

BusinessEurope, federacja pracodawców europejskich, w skład której wchodzi Konfederacja Lewiatan, wraz z EuroCham Vietnam i EU–Vietnam Business Network organizują 7 września w Brukseli spotkanie pt. Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem: co z tego będą mieli europejscy przedsiębiorcy?. Wydarzenie jest doskonałą okazją do nawiązania relacji z urzędnikami unijnymi, przedstawicielami administracji wietnamskiej oraz przedsiębiorcami prowadzącymi wymianę handlową z Wietnamem i innymi krajami Azji Południowo–Wschodniej. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się w jaki sposób korzystać z umowy o wolnym handlu, jakie przyniesie ona korzyści oraz skorzystać z praktycznej...

Data publikacji: 16.08.2017
więcej...

Do grona gości tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei dołączyła Elżbieta Bieńkowska – komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, członek Komisji Europejskiej. Spotkanie z Panią komisarz będzie miało charakter dialogu obywatelskiego. Partnerem wydarzenia jest Komisja Europejska. Dialog Obywatelski jest inicjatywą umożliwiającą Komisji bezpośredni kontakt z obywatelami krajów UE, wsłuchiwanie się w ich opinie i reagowanie na uwagi. Debaty z obywatelami odbywają się we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 2012 roku. PIĄTEK, 29 WRZEŚNIA 2017 09:00 – 10:30 Spotkanie w formule dialogu obywatelskiego...

Data publikacji: 11.08.2017
więcej...

Forbes, jeden z głównych patronów medialnych siódmej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, przygotował specjalną ofertę dla uczestników Forum. Do każdej zakupionej akredytacji dodawana jest prenumerata 12 wydań drukowanej wersji czasopisma bezpłatnie. Miesięcznik dostarcza fachowych informacji o rynkach finansowych, przedstawia i tłumaczy zjawiska biznesowe. Rankingi i raporty przygotowywane przez redakcję w syntetyczny i usystematyzowany sposób prezentują osiągnięcia polskiego biznesu, a publikowany co roku prestiżowy ranking stu najbogatszych Polaków stał się barometrem stanu polskiej gospodarki. Szczegóły promocji oraz regulamin dostępne są efni.pl oraz do pobrania TUTAJ ...

Data publikacji: 11.08.2017
więcej...

» Sąd Arbitrażowy Lewiatan jest współorganizatorem pierwszej polsko–niemieckiej konferencji instytucji arbitrażowch German–Polish Dispute Resolution, która odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku, o godz. 9.00 w Ambasadzie RP w Berlinie, przy udziale Ambasadora RP Pana prof. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego. » W konferencji udział bierze Prezes Honorowa Sądu Arbitrażowego Lewiatan dr Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz. » Formularz rejestracyjny       

Data publikacji: 10.08.2017
więcej...

7 sierpnia br. cztery organizacje pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan, na ręce wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, przekazały listy, w których apelują o przyspieszenie prac nad Konstytucją Biznesu. Pracodawcy zauważają, że flagowy projekt Ministerstwa Rozwoju wyraźnie stracił impet legislacyjny, a środowisko biznesu pozytywnie odniosło się do generalnej idei stojącej za projektowanymi zmianami. Dla pracodawców bardzo ważny jest ten element pakietu ustaw, który dotyczy zasad stanowienia prawa dla przedsiębiorców. Zawiera on katalog zasad tworzenia prawa, obowiązek sporządzania Oceny Skutków Regulacji oraz obowiązek szczególnej troski o sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Są to rozwiązania,...

Data publikacji: 09.08.2017
więcej...

Dzisiaj (8 sierpnia 2017 r.) w Rzeczpospolitej ukazał się felieton dr Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan. W tekście mi.in. odpowiedź na pytanie co powinni zrobić w obliczu rewolucji pracy – pracodawcy, pracownicy, administracja.Zapraszamy do lektury!

Data publikacji: 08.08.2017
więcej...

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego  art. 7541 § 1 k.p.c. w zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowany przepis ma na celu dostosowanie ustaw do wyroku. PROJEKT Ewentualne uwagi do projektu proszę przesyłać na adres akarkoszka@konfederacjalewiatan.pl do 16 sierpnia br.  

Data publikacji: 07.08.2017
więcej...

Nowy projekt zmian w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który trafił do konsultacji społecznych, przewiduje że poszczególne szczeble inspekcji będą merytorycznie i finansowo podległe Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, zakłada też poszerzenie uprawnień inspektorów w zakresie prowadzonej kontroli. Te zmiany idą w dobrym kierunku – uważa Konfederacja Lewiatan. – Dla przedsiębiorców jest to o tyle istotne, że zbyt często spotykają się z różną interpretacją przepisów dokonywaną przez poszczególne inspektoraty. Wprowadzenie jednolitości działań to komfort pracy zarówno dla inspektorów, jak i przedsiębiorców. Obie strony wiedzą, jakie stawiane są wymagania i nikt nie jest zaskakiwany – mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Niestety, prace...

Data publikacji: 04.08.2017
więcej...

27 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Tym razem tematem wiodącym był przyszły polski model gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Spotkanie rozpoczęto od przeglądu bieżących projektów regulacji krajowych i unijnych. W spotkaniu wzięło udział ponad dwudziestu przedstawicieli firm członkowskich, w tym organizacje odzysku opakowań (Rekopol, CP Recycling), Suez Polska zajmująca się odpadami komunalnymi i przemysłowymi, firmy produkujące opakowania i materiały opakowaniowe (CAN–PACK, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Synthos), wprowadzające produkty w  opakowaniach na rynek (POHID, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego,...

Data publikacji: 03.08.2017
więcej...

Rozdzielenie przychodów podatników CIT na dwa źródła: z działalności gospodarczej (operacyjnej) i z zysków kapitałowych, które zaproponował resort finansów, jest złym rozwiązaniem. Brak możliwości kompensowania strat z działalności finansowej i operacyjnej pozbawi firmy motywacji do inwestowania w Polsce i zagranicą, skomplikuje rozliczenia podatkowe, negatywnie wpłynie na przejrzystość sprawozdań finansowych i doprowadzi do oderwania podstawy opodatkowania od wyniku finansowego – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. – Wprowadzenie w życie tych przepisów może nawet oznaczać, iż podatnik, który postanowi przeprowadzić proces inwestycyjny lub prace badawczo–rozwojowe, finansowane ze środków bieżących, poprzez powołaną do tego spółkę celową,...

Data publikacji: 02.08.2017
więcej...

Firmy szkoleniowe i rozwojowe znajdują się w szczególnym momencie. Szybko zmienia się gospodarka, kończą się fundusze unijne i dotykają nas liczne zmiany w prawie i rozmaitych regulacjach. Związek Pracodawców Usług Szkoleniowych i Rozwojowych Lewiatan chce pomóc firmom w rozwoju i dostosowaniu się do tych zmian. W związku z tym prowadzi badanie dotyczące bieżących trudności i barier, z którymi się z Państwo stykacie, bądź które postrzegacie jako blokujące rozwój Waszych firm. Zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Związek Pracodawców Usług Szkoleniowych i Rozwojowych Lewiatan.LINK DO ANKIETY Badanie przeprowadzane  jest w sposób anonimowy. Otrzymane wyniki...

Data publikacji: 01.08.2017
więcej...

Carl Bildt, były premier i minister spraw zagranicznych Szwecji dołączył do grona panelistów EFNI2017. „Idea nowej Europy powinna być oparta na wspólnocie i angażować całą społeczność – tak Bildt postrzega nowy wymiar Starego Kontynentu. Zdaniem doświadczonego polityka, projekt europejski może znacznie zyskać na sile jeśli przestaniemy wciąż żyć przeszłością, przekujemy wypowiadane słowa w czyny oraz ustalimy równe warunki dla wszystkich państw członkowskich. Już 29 września wybrzmią słowa o wielkich wyzwaniach Europy na najbliższe lata, jej postępu intelektualnego oraz innowacji. Czy jego wizja nowej Europy, pełnej równowagi, zacierania podziału na „starych i „nowych oraz podtrzymania ducha...

Data publikacji: 31.07.2017
więcej...

Senat przegłosował nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. To kolejna ustawa energetyczna, która została uchwalona bez konsultacji społecznych i jest niekorzystna dla branży OZE – uważa Konfederacja Lewiatan. – Ustawa, której projekt zgłosili posłowie, jest niekorzystna dla branży OZE, ponieważ nie przyczyni się w żaden sposób do rozwiązania problemu nadpodaży rynkowej świadectw pochodzenia. Wręcz przeciwnie, będzie miała negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną wielu inwestorów OZE – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.Projekt ustawy nie uzyskał pozytywnej opinii Urzędu Regulacji Energetyki. Zdaniem jego prezesa nowe regulacje zaszkodzą branży energetyki odnawialnej, bo oparte są na...

Data publikacji: 28.07.2017
więcej...

27 lipca br. przedstawiciele koalicji organizacji biznesowych (IAB Polska, Konfederacja Lewiatan, ZIPSEE– Cyfrowa Polska, OFBOR) spotkali się w siedzibie Konfederacji Lewiatan z posłem Pawłem Pudłowskim (.Nowoczesna), przewodniczącym sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, w sprawie projektu unijnego rozporządzenia ePrivacy. Spotkanie było konsekwencją założeń listu koalicji organizacji, w którym wystosowany został apel do przedstawicieli władzy o podjęcie niezwłocznych działań w celu wprowadzenia odpowiednich poprawek do projektu. W toku spotkania omówione zostało tło unijnego projektu rozporządzenia ePrivacy – jego geneza, zasady procedowania, harmonogramu wdrażania oraz zakres firm objętych regulacją.

Data publikacji: 27.07.2017
więcej...

Jednym z wyzwań dla obecnego rynku pracy jest łączenie edukacji ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia zawodowego. Wśród wielu kwestii, nad którymi należy pracować jest potrzeba otwarcia się szkół na oczekiwania pracodawców i większe włączenie środowiska pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Organizacje z Dolnego Śląska – Dolnośląscy Pracodawcy, Business Centre Club, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza zwróciły się do Marszałka województwa dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego z postulatem dokonania zmian w regulacjach dotyczących aplikowania o środki unijne. Organizacje zaapelowały o zwiększenie roli przedsiębiorców w realizacji projektów umożliwiających dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań dolnośląskiego rynku pracy. Zwróciły uwagę na duże ograniczenia w...

Data publikacji: 26.07.2017
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica