Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Jak co roku, Letnie Spotkanie Przyjaciół było okazją do rozmowy – najpierw poświęconej tematyce dialogu społecznego, a potem prywatnych spotkań ze znajomymi, przyjaciółmi, współpracownikami itd. Przyjęliśmy Manifest Dialogu, który jest zestawem zobowiązań i postulatów środowiska pracodawców, dotyczących rozwijania kapitału społecznego w naszym kraju. Stanowisko administracji przedstawił minister pracy i polityki społecznej – Władysław Kosiniak–Kamysz. Każdy z uczestników miał okazję podpisać Manifest, deklarując tym samym, zobowiązanie na rzecz realizacji zasad w nim opisanych. Później był czas na spotkania, umilane przez fotobudkę, loterię, wystawców itd.Partnerem strategicznym spotkania był Związek Pracodawców Branżowych PSC, partnerami głównymi: Medical Spa...

Data publikacji: 13.07.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan podczas dorocznego spotkania członków i przyjaciół ogłosi Manifest Dialogu. Uchwalenie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego w parlamencie i rychłe podpisanie jej przez Prezydenta to zwieńczenie długiej drogi w walce o powrót partnerów społecznych do dialogu. Ale przed nami kolejne trudne zadania. Musimy się nauczyć zawierać kompromisy, bo ważne sprawy, o których będziemy rozmawiać, do łatwych nie należą. Dlatego ogłaszamy Manifest Dialogu. Manifest Dialogu Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, wynegocjowana przez związki zawodowe, organizacje pracodawców i rząd, wzmacnia rolę partnerów społecznych w kształtowaniu polityki państwa i precyzuje cel dialogu – zapewnienie warunków rozwoju społeczno–gospodarczego przez...

Data publikacji: 10.07.2015
więcej...

W maju br. Rada Unii Europejskiej wydała zalecenia w sprawie krajowego programu reform Polski oraz opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2015 r. Zalecenia takie przygotowywane są co roku i uwzględniają stanowisko m.in.: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Dokument i jego wpływ na wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce prezentowany był na Komitecie Monitorującym PO WER, 30 czerwca br. Jak czytamy w dokumencie, Komisja przeprowadziła wszechstronną analizę polityki gospodarczej Polski, oceniła również program konwergencji i krajowy program reform, a także działania następcze podjęte w odpowiedzi na zalecenia skierowane...

Data publikacji: 09.07.2015
więcej...

Aż 97,5% transakcji kartowych w Polsce to transakcje krajowe – dokonywane przy użyciu kart wydawanych w naszym kraju. W porównaniu do innych państw odsetek ten należy do jednego z najwyższych na świecie. Na pierwszy rzut oka oznaczać to powinno istotną korzyść dla użytkowników tego rodzaju instrumentów płatniczych. Problem w tym, że w Polsce nadal wszystkie transakcje kartowe realizowane są przez międzynarodowe schematy. Przy takiej skali transakcji krajowych nie ma to racjonalnego uzasadnienia – koszt rozliczeń jest w ten sposób wyższy i najczęściej zostaje on uwzględniony w cenie karty. Za niepotrzebne pośrednictwo płaci...

Data publikacji: 08.07.2015
więcej...

List Konfederacji Lewiatan do Joanny Kluzik–Rostkowskiej, Minister Edukacji Narodowej, w sprawie projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Jako organizacja reprezentująca pracodawców nieomal codziennie mamy okazję doświadczać jak kluczowe znaczenie ma kapitał ludzki w naszych firmach. Jego rola jest szczególnie ważna w gospodarkach rozwijających się, takich jak Polska. Dają temu wyraz rządowe dokumenty strategiczne, m.in.: „Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020, „Aktualizacja 2012/2013– dokument przyjęty przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 roku, „Strategia rozwoju kraju 2020 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 25 września 2012 roku, „Strategia Rozwoju Kapitału...

Data publikacji: 07.07.2015
więcej...

Podczas posiedzenia Komisji Prawnej (JURI) 16 czerwca br. posłowie do Parlamentu Europejskiego (PE) przyjęli mandat do negocjacji projektu dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know–how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. PE jest zatem gotowy do rozpoczęcia rozmów z państwami członkowskimi, których stanowisko uzgodnione zostało 26 maja 2014 r. Od początku prac nad dyrektywą Konfederacja Lewiatan zdecydowanie popiera dążenia ustawodawcy unijnego do przyjęcia minimalnych, zharmonizowanych na poziomie UE środków prawnych służących ochronie tajemnic handlowych. Tym bardziej zgadzamy się z celem, jakim jest zwiększenie poziomu innowacyjności Europy, propagowanie transferu...

Data publikacji: 06.07.2015
więcej...

Cyfryzacja przedsiębiorstw nie tylko pomaga osiągać wymierne wyniki finansowe i podnosić zyskowność, ale też zmienia podejście do budowania i rozwoju biznesu. Jednak 26% mikrofirm i 9% małych przedsiębiorstw w Polsce nadal nie korzysta z technologii informatycznych. Tak wynika z badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Firmy, które już odkryły możliwości nowoczesnych technologii oraz korzyści wynikające z włączenia ich w rozwój biznesu sięgają po kolejne innowacje stymulujące rozwój, podczas gdy pozostałe – te określane mianem „analogowe koncentrują się jedynie na utrzymaniu na rynku. Nowe technologie pomagają także pracownikom, którzy dzięki nim podnoszą swoją efektywność, mogą sprawniej współpracować...

Data publikacji: 03.07.2015
więcej...

W dniach 25–27 czerwca 2015 r. w Gdańsku odbył się Pierwszy Europejski Kongres Medyczny. W ciągu trzech dni politycy, samorządowcy, przedstawiciele pracodawców oraz eksperci z dziedziny nauki, medycyny i finansów dyskutowali o zmianach i kierunku dalszego rozwoju polskiej medycyny. Szeroko dyskutowane były kwestie związane z zarządzaniem placówkami medycznymi, czy informatyzacją. Na Kongresie nie mogło zabraknąć również obecnie bardzo ważnego dla rozwoju branży tematu związanego z nową perspektywą unijną. Konfederacja Lewiatan odpowiedzialna była za przygotowanie i prowadzenie panelu pn. „Nowa unijna perspektywa finansowa. Szanse dla Polski. Moderatorem spotkania była dr Dobrawa Biadun – ekspertka ds. ochrony zdrowia Konfederacji Lewiatan.W debacie udział...

Data publikacji: 02.07.2015
więcej...

Centrum Medyczne ENEL–MED S.A. istnieje od 1993 roku. Od 2011 r. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. ENEL–MED oferuje pełną obsługę medyczną, prowadzi pacjenta od konsultacji, przez diagnostykę, hospitalizację, operację, aż po rehabilitację – czyli przez cały zamknięty cykl leczenia. Na ogólnopolską sieć medyczną ENEL–MED składają się wieloprofilowe oddziały własne, zlokalizowane w Warszawie (Promenada, Atrium, Arkadia, Blue City, Domaniewska, Puławska, Zacisze), Gdańsku (Grunwaldzka), Łodzi (Manufaktura), Krakowie (Galeria Krakowska), Poznaniu (Kupiec Poznański) i Wrocławiu (Arkady Wrocławskie i West Gate), specjalistyczne przychodnie przyzakładowe oraz dwa szpitale w Warszawie: wielospecjalistyczny...

Data publikacji: 01.07.2015
więcej...

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT od eksploatacji pojazdów służbowych do 3,5 tony. Dzięki tym zmianom, przedsiębiorcy wykorzystujący pojazd do celów mieszanych, za tankowanie zapłacą mniej. Niezmienne obowiązują przepisy pozwalające na pełne odliczenie podatku, jednak pod pewnymi warunkami – przypomina Konfederacja Lewiatan. Dotychczas właściciele firmowych samochodów o masie do 3,5 tony, używanych zarówno do działalności, jak i do celów prywatnych, mogli odliczyć 50 proc. kwoty VAT–u naliczonego od wydatków związanych z nabyciem, importem czy wydatków dotyczących używania pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu, a także od wydatków dotyczących eksploatacji. Jednak...

Data publikacji: 30.06.2015
więcej...

Google uruchamia nowy program Internetowe Rewolucje, który pozwoli przedsiębiorcom podnieść kompetencje cyfrowe i przygotować się do rozwoju i ekspansji zagranicznej w warunkach jednolitego rynku cyfrowego. Do końca przyszłego roku program ma objąć ponad 100 tys. polskich przedsiębiorców. Pilotaż programu rozpocznie się w województwie śląskim już na początku lipca. Partnerem akcji jest Konfederacja Lewiatan. Google rozpoczyna program Internetowe Rewolucje, który do końca 2016 roku zapewni bezpośrednie wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych 100 tys. obecnych i przyszłych przedsiębiorców w Polsce. Dzięki pozyskanym umiejętnościom przedsiębiorcy mają być w stanie nie tylko wprowadzić rozwiązania internetowe w swojej działalności, ale przede wszystkim zrobić...

Data publikacji: 29.06.2015
więcej...

Przed nami ostatnie 5 dni promocyjnej ceny na zakup akredytacji na 5. Europejskie Forum Nowych Idei! Poniżej znajdziecie 5 powodów, dla których warto zarejestrować się już teraz: 1. Wyjątkowi mówcy. Wśród panelistów EFNI 2015 będą: ·         Światowej sławy ekonomista Jeffrey Sachs ·         Wybitny znawca infosfery Luciano Floridi ·         Prezydent BUSINESSEUROPE Emma Marcegaglia ·         Światowy autorytet w dziedzinie nowych mediów Lev Manovich ·         Ceniony komentator spraw międzynarodowych Fyodor Lukyanov ·         Guru baz danych Lutz Finger ·         Ekspert ds. nierówności Salvatore Babones ·        ...

Data publikacji: 26.06.2015
więcej...

Sejm przyjął dziś projekt ustawy o dialogu społecznym, przygotowany i uzgodniony przez organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To pierwszy krok w kierunku odbudowania skuteczność dialogu społecznego w Polsce. RDS to krok do przodu w stosunku do Trójstronnej Komisji. Projekt bowiem określa nowy cel działania Rady czyli „prowadzenie dialogu dla zapewnienia warunków rozwoju społeczno–gospodarczego przez zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Pozwoli to na łatwiejsze znalezienie wspólnych interesów wszystkim stronom dialogu. Rotacyjne przewodniczenie w Radzie poszczególnych stron przełoży się na większe ich zaangażowanie w prace, a także konieczność wspólnego, długoterminowego planowania tych...

Data publikacji: 25.06.2015
więcej...

23 czerwca br., w przeddzień głosowania nad propozycją rozporządzenia dotyczącego EFSI Międzypartyjna Grupa PE ds. MŚP zorganizowała dyskusję na temat możliwości finansowania dla tej grupy przedsiębiorstw w ramach funduszu. Spotkanie otworzył poseł sprawozdawca Udo Bullmann (Partia Socjalistów i Demokratów, S&D). Podkreślił, że głównym celem eurodeputowanych było ustalenie ram projektów finansowanych w ramach EFSI, ich zawartości oraz obszarów tematycznych. Dodał, że przyjęte kryteria finansowania mają zachęcać do inwestowania w przyszłość, nie w przeszłość – dlatego też uznano, że alokowanie określonej kwoty dla poszczególnych sektorów nie ma sensu. Poseł Bullmann wskazał na ważną rolę krajowych banków...

Data publikacji: 24.06.2015
więcej...

Zarządzanie wiekiem to podejście, które pozwala osiągnąć korzyści pracownikom, ale także firmie, umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zróżnicowanym wiekowo zespołom pracowniczym. Jak to zrobić? Pracodawcom może pomóc podręcznik zarządzania wiekiem przygotowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, wraz z filmami prezentującymi przykłady polskich firm stosujących to podejście w praktyce. 19 czerwca br. w Warszawie odbyła się konferencja „DOJRZALI I KOMPETENTNI. Zarządzanie wiekiem – przepis na sukces firmy zorganizowana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Konfederację Lewiatan. Konferencja była jednym z wydarzeń promujących podręcznik, który powstał w ramach projektu „ACTIV 50+, współfinansowanego ze...

Data publikacji: 23.06.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica