Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W każdej minucie rejestruje się około 70 nowych domen, co 60 sekund powstaje 700 000 nowych statusów na Facebook, a na Ebay`u dochodzi do ponad 950 transakcji. Czy e–Sklepy nadążają za tym tempem? Szum informacyjny, ilość kanałów dotarcia do klienta, ilość działań wykonywanych jednocześnie – to wszystko przeszkadza w procesie zakupowym. E–Sklepy stają więc jednocześnie przed dwoma wyzwaniami. Pierwsze to przedstawienie swojej oferty potencjalnemu klientowi, drugie – zbudowanie u niego lojalności po zakupie. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga zastosowania szeregu narzędzi marketingowych. O tym na które z tych narzędzi warto zwrócić uwagę, jakimi kryteriami kierować przy wyborze...

Data publikacji: 05.02.2015
więcej...

Klub Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna dołączył do związku branżowego. Klub Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna został założony w  2003 roku. Prowadzi on ekstraklasową drużynę koszykówki pod nazwą Anwil Włocławek. Zespół z Włocławka na parkietach ekstraklasy zadebiutował już w 1992 r. i od tego czasu jako jedyna ekipa w kraju nieprzerwanie gra o medale mistrzostw Polski. Ma ich na swoim koncie aż 11, w tym najcenniejszy złoty z 2003r. Klubowe gabloty zdobią także trzy Puchary Polski i jeden Superpuchar. Anwil Włocławek to także wielokrotny uczestnik pucharów europejskich. Koszulki legendarnych zawodników– Igora Griszczuka i Andrzeja Pluty wiszą pod kopułą hali, a ich...

Data publikacji: 05.02.2015
więcej...

Dwanaście firm technologicznych, po trzy z Polski, Węgier, Czech i Słowacji, ma szanse na udział w V4 TechMatch Silicon Valley. To pierwsza wspólna prezentacja start–upów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w Dolinie Krzemowej. Przez dwa tygodnie od 6 lutego br. przyjmowane będą zgłoszenia firm zainteresowanych tym wydarzeniem. Partnerem przedsięwzięcia w Polsce jest Konfederacja Lewiatan. W prezentacji, która odbędzie się w San Francisco od 21 do 24 kwietnia br., mogą uczestniczyć innowacyjne firmy, które mają globalne ambicje i oferują nowoczesne produkty. Start–upy będą miały okazję przedstawić inwestorom i przedsiębiorcom swój pomysł na biznes, zainteresować nim media, skorzystać z bezpłatnej promocji w...

Data publikacji: 05.02.2015
więcej...

Coraz mniej nietrzeźwych kierowców na polskich drogach – taki wniosek płynie z raportu ITS „Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006–2013. Raport zaprezentowano 4 lutego br. na spotkaniu zorganizowanym przez nieformalna koalicję organizacji i instytucji zawiązaną w celu walki z problemem nietrzeźwych kierowców. Członkami koalicji są: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Stowarzyszenie Polska Wódka, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polska Izba Motoryzacji oraz członek Konfederacji Lewiatan, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.Dane Komendy Głównej Policji pokazują spadek liczby...

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

Przedsiębiorczość to cecha kluczowa do tego, by odnaleźć się w dzisiejszym świecie. To kreatywność, umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach i wytrwałość w pokonywaniu barier. Nie każdy z nas przejawia te cechy od urodzenia. Na szczęście – zdaniem wielu – przedsiębiorczość to zestaw umiejętności i postaw, których można się nauczyć. Niezwykle istotną rolę w tym procesie odgrywa szkoła. Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza Państwa na podsumowanie projektu Przedsiębiorcza Szkoła na wyjątkowym, międzynarodowym spotkaniu. Swoim doświadczeniem w zakresie nauczania i promowania przedsiębiorczości podzielą się m.in. Wiceprezydent m. st. Warszawy Michał Oleszwski i prof. Jacek Klich z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

3 lutego przedstawiciele firm zrzeszonych bezpośrednio w Konfederacji Lewiatan spotkali się z Prezydent Henryką Bochniarz na śniadaniu roboczym. Celem spotkania było omówienie programu działania Konfederacji w 2015 roku i priorytetów firm członkowskich. Podczas rozmowy poruszono kwestie obecnej sytuacji społeczno–gospodarczej w kraju, a także nadchodzących wyzwań dla Polski w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Ustalono, że Konfederacja powinna zwracać uwagę politykom i opinii publicznej na potrzeby gospodarki i konieczność ujęcia w programach wyborczych aspektów z nią związanych. Zdaniem członków Konfederacji Lewiatan w dyskusji społecznej brakuje informacji o roli przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w tworzeniu...

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych osłabia jej deregulacyjny charakter. Nowe obowiązki dokumentacyjne i nadmierny formalizm są sprzeczne z intencjami ustawodawcy – uważa Konfederacja Lewiatan. W przypadku ustawy o ochronie danych osobowych głównym ułatwieniem, wprowadzonym ustawą deregulacyjną z myślą o przedsiębiorcach było zwolnienie z obowiązku rejestracji niektórych zbiorów danych osobowych dla Administratorów Danych Osobowych, którzy powołają i zgłoszą do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Jednocześnie, rola i obowiązki ABI zostały doprecyzowane, a jego rola wzmocniona. Projekt rozporządzenia miał, zgodnie z delegacją...

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

Deficyt budżetu państwa w 2014 roku był niższy niż 30 miliardów złotych – szacuje resort finansów. W ustawie budżetowej zaplanowano deficyt o 18 mld zł wyższy. Komentarz dr Jacka Adamskiego, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanInformacja, o dużo lepszym wykonaniu budżetu (deficyt poniżej 30 mld zł) od zaplanowanego na 2014 była oczekiwana. Według wcześniejszych danych Ministerstwa Finansów po 11 miesiącach 2014 deficyt osiągnął jedynie połowę dopuszczalnej wielkości tj. 24,8 mld zł. Zawdzięczaliśmy to głównie szybszemu wzrostowi PKB i konsumpcji, co przyniosło ponadplanowy wzrost dochodów z VAT. Po stronie wydatków oszczędności wobec planu przyniosła obsługa zadłużenia zagranicznego, dzięki...

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

Wśród ok. 250 projektów, które mogłyby być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) zabrakło propozycji od prywatnych firm energetycznych – napisała Konfederacja Lewiatan w liście do ministrów finansów i gospodarki. Konfederacja Lewiatan z uwagą śledzi przygotowania do uruchomienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), sztandarowej inicjatywy Jeana Claude Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, która ma pobudzić wzrost gospodarczy w Europie. – Zwracamy uwagę na potrzebę zapewnienia większej przejrzystości przy tworzeniu puli projektów, które mogłyby być współfinansowane z EFSI. Przedsiębiorstwa, w których Skarb Państwa nie ma udziałów, zostały pominięte podczas konsultacji i w rezultacie, przesłana do Komisji Europejskiej lista około...

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

Urząd Zamówień Publicznych stworzył platformę eKatalogi, która pozwala zamawiającym i wykonawcom na przeprowadzenie procedury zakupu produktów poniżej progu stosowania ustawy Pzp. Instytucjom zamawiającym platforma umożliwia dokonywanie zakupów z uwzględnieniem dwóch form wyboru produktów: zakupy produktów umieszczonych w katalogu, na określonych w nim warunkach realizacji, składanie zapytań ofertowych w odniesieniu do produktów, które nie są oferowane na platformie lub dotyczących zmiany warunków zakupu w przypadku produktów ujętych w katalogu. Wykonawcom platforma umożliwia oferowanie wyspecyfikowanych produktów poprzez zamieszczenie kart produktów o jednolitej formie dla danej grupy asortymentowej.Zachęcamy do zapoznania się ze stroną https://www.ekatalogi.uzp.gov.pl  

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji poświęconych zmianie Rozporządzenia 994/2010 z 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE. Celem procesu jest wskazanie obszarów, które w Państwa ocenie wymagają poprawy lub doprecyzowania. Proces konsultacji związany jest m. in. z ustaleniami płynącymi z opublikowanego w dniu 16 października 2014 r. Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odporności europejskiego systemu gazowego w krótkim okresie [COM(2014)654], w szczególności załącznika dotyczącego raportu z wdrożenia rozporządzenia 994/2010 [SWD(2014)325]. Dokument wskazuje na pozytywne efekty stosowania aktualnej formy rozporządzenia, lecz jednocześnie identyfikuje...

Data publikacji: 04.02.2015
więcej...

Ogłoszenie projektu europejskiej polityki energetycznej do 2030 roku nastąpi 25 lutego br., wcześniej 6 lutego, będzie on omawiany na spotkaniu ministrów ds. energetyki krajów członkowskich w Rydze – zapowiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej na spotkaniu w Konfederacji Lewiatan. Komisja Europejska w najbliższym czasie będzie pracować również nad stanowiskiem UE na konferencję klimatyczną w Paryżu oraz instrumentami egzekwowania przyjętych wcześniej celów – jak wdrożenie 2 i 3 pakietu energetycznego, rozbudowy infrastruktury pozwalającej na wymianę co najmniej 10 proc. energii na rynku europejskim, czy kontrolowania zgodności umów z Gazpromem z wymaganiami prawa wspólnotowego analogicznie do postępowań Komisji...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Zapraszamy na Wykład Otwarty FBA Od diagnozy po szkolenie, mentoring i coaching– różne formy rozwoju osobistego menedżera małej firmy. – prof. Olaf Żylicz. 12 lutego 2015, godz. 18:00Szkoła Biznesu PW REJESTRACJA >>> FBA – Skuteczny Lider Małej Firmy (Family Business Academy) to jednosemestralne studium podyplomowe w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości, adresowane do właścicieli i kadry zarządzającej firm rodzinnych na Mazowszu. Zajęcia (94 godziny) realizowane są w języku polskim w sesjach od czwartku do soboty. Celem programu FBA Skuteczny Lider Małej Firmy jest rozwój umiejętności menadżerskich osób zarządzających małymi firmami. Program zawiera wiedzę uwzględniającą specyfikę firm z sektora MŚP przekazaną przez ekspertów i praktyków. Szczególny nacisk kładziemy...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MAC ws udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e–usługi publiczne i informacje sektora publicznego w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Nowe rozporządzenie wdroży ramy prawne dla wsparcia udzielanego w ramach działania 2.4 programu Polska Cyfrowa o nazwie „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e–usługi publiczne i informacje sektora publicznego. W projekcie rozporządzenia określono przede wszystkim: –        rodzaj wspieranych projektów: tworzenie usług i aplikacji cyfrowych wykorzystujących e–usługi publiczne i informacje sektora publicznego, –        rodzaj wsparcia: bezzwrotne, jako pomoc de minimis lub pomoc regionalna, –        potencjalnych beneficjentów: małe i...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

Mamy coraz lepszy klimat dla rodziny, co nie znaczy, że nie może być on jeszcze  lepszy. I o to będziemy zabiegali – powiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas Gali finałowej konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”, któremu patronuje Para Prezydencka. Firmy nagrodzone za tworzenie rozwiązań ułatwiających łączenie pracy z życiem rodzinnym i opieką nad dziećmi to: VERMICULITE POLAND Firma produkcyjna Diana Kuprianow; WESSLING Polska sp. z o.o.; LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz NUTRICIA. Konfederacja Lewiatan była partnerem konkursu. Relacja z wydarzenia dostępna na stronie Prezydent.plOstatecznego wyboru laureatów dokonała Para Prezydencka. Kapituła Konkursu: Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w...

Data publikacji: 03.02.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica