Aktualności » Konfederacja Lewiatan

„Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej to tytuł konferencji zorganizowanej 28 października 2015 r. przez Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Choć jak na wstępie podkreśliła Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, mediacja dotyczy prawie każdego aspektu życia, wydarzenie było poświęcone mediacji w wymiarze gospodarczym. „Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej to tytuł konferencji zorganizowanej 28 października 2015 r. przez Centrum Mediacji Lewiatan i Forum Obywatelskiego Rozwoju w Hotelu Marriott w Warszawie. Wśród ponad stu gości znaleźli się prawnicy, mediatorzy, przedsiębiorcy, wykładowcy akademiccy i przedstawiciele mediów. Choć jak na wstępie podkreśliła Henryka Bochniarz, prezydent...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwaną „Strategię dla Rynku Wewnętrznego Towarów i Usług. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia pragmatyzm KE, inicjatywy mające na celu ochronę graczy na wewnętrznym rynku UE przed tendencjami protekcjonistycznymi. Powodzenie Strategii będzie zależało od sposobu wdrożenia zaproponowanych inicjatyw. Pracę komisarzy przygotowujących strategię koordynował wiceszef KE Jyrki Katainen, ale kluczową rolę odegrała Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. jednolitego rynku, przemysłu, przedsiębiorczości oraz MŚP. Strategia nie ma charakteru nowego, strategicznego dokumentu, lecz raczej „uszczelnia istniejące już przepisy i poprawia sposób ich wdrażania. Oto konkretne inicjatywy wraz z wstępną oceną Konfederacji Lewiatan: • „gospodarka dzielenia się (collaborative/sharing economy): KE opracuje europejskie...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

Pomimo dużego zapotrzebowania na pracowników ochrony, stawki za godzinę ich pracy systematycznie spadają. W składanych ofertach, w ramach zamówień publicznych, bardzo często kształtują się one na poziomie połowy ustawowego minimalnego wynagrodzenia lub niewiele wyższym. Taka kwota uniemożliwia zatrudnienie profesjonalnego pracownika w oparciu o umowę o pracę – zauważa Konfederacja Lewiatan. Usługi ochrony są świadczone na szeroką skalę zarówno w sferze publicznej, jak i w sektorze prywatnym. Zatrudnienie ochroniarzy jest powszechne już nie tylko w galeriach handlowych, budynkach biurowych, urzędach państwowych czy obiektach strategicznych, ale staje się normą również w szpitalach czy szkołach. – Zawód ochroniarza – spełniający tak potrzebną...

Data publikacji: 29.10.2015
więcej...

Polska awansowała na 25 miejsce w rankingu Doing Business, jeszcze rok temu zajmowała 32 pozycję. Komentarz Krzysztofa Kajdy, dyrektora departamentu prawnego Konfederacji LewiatanWe wszystkich komentarzach, w tym osób odpowiedzialnych za tworzenie raportu ze strony Banku Światowego, przejawia się motyw zmiany metody rankingu dla uzasadnienia awansu Polski w poszczególnych obszarach poddanych rankingowi. Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednim roku gdzie także BŚ zmieniał kilka istotnych kryteriów oceny. Ten brak ciągłości kryteriów oceny utrudnia racjonalną i rzetelną ocenę jaki rzeczywiście postęp Polska robi w ostatnich latach w odniesieniu do najbardziej konkurencyjnych i przyjaznych gospodarek świata.Niezależnie od powyższego z raportu dowiadujemy się m.in.,...

Data publikacji: 28.10.2015
więcej...

W Polsce działa 330 sieci aptecznych posiadających po pięć i więcej aptek. W zdecydowanej większości są to małe i średnie polskie przedsiębiorstwa o niewielkiej koncentracji rynkowej – wynika z raportu Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET „Sieci apteczne w Polsce, przygotowanego wspólnie z firmą PharmaExpert. Jak wynika z raportu, 330 sieci aptecznych mających po pięć i więcej aptek skupia w sumie 34 proc. wszystkich aptek działających na rynku. Są to w ogromnej większości małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające niewielkie udziały w ogólnym rynku aptek. Z 330 sieci zaledwie 11 posiada powyżej 50 aptek w skali całego kraju,...

Data publikacji: 28.10.2015
więcej...

Konsultujemy projekty rozporządzeń akcyzowych. Zapraszamy do przesłania opinii.   1) z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego; http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278306/katalog/12317678#12317678 2) z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego; http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278307/katalog/12317711#12317711 3) z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju; http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278351/katalog/12317791#12317791 4) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu...

Data publikacji: 28.10.2015
więcej...

Zagadnienia związane z ewolucją rynku pracy, przewidywaniami odnośnie pożądanych kierunków rozwojów poszczególnych sektorów ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży były tematami przewodnimi spotkania „Will selling provide jobs in jobless economy of the future?. Warsztat w charakterze śniadania biznesowego został zorganizowany przez Polish National Sales Awards oraz A.T. Kearney i odbył się 8 października br. w Warszawie, w Polskiej Radzie Biznesu przy Alejach Ujazdowskich 13. Uczestniczyli w nim wybitni specjaliści, praktycy biznesu zgromadzeniu wokół platformy PNSA. Spotkanie poprowadził Wojciech Maziarski dziennikarz „Gazety Wyborczej. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli: prof. dr hab. Alojzy Nowak, prorektor ds. badań naukowych i współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz...

Data publikacji: 28.10.2015
więcej...

Mamy nadzieję, że po karnawale kampanii wyborczej, która rządzi się swoimi prawami, nastąpi czas pracy. Przed Polską stoją wielkie wyzwania, m.in. sformułowanie wieloletniej strategii polityki przemysłowej, czy zapewnienie równowagi finansów publicznych. Pracodawcy oczekują na jak najszybsze utworzenie rządu i expose premier. Przedsiębiorcy, potrzebują pewności co do kierunków polityki gospodarczej i stabilności w decyzjach strategicznych – podkreśla Konfederacja Lewiatan. Prawo i Sprawiedliwość obejmuje rządy w czasie dobrej sytuacji gospodarczej i wewnętrznej Polski. Dotychczasowy rząd przygotował dość zrównoważony budżet państwa, chociaż w naszej ocenie deficyt powinien być niższy, rozpoczyna się wydawanie środków z funduszy europejskich, które mamy do dyspozycji do 2020...

Data publikacji: 27.10.2015
więcej...

Wprowadzenie zamówień in house, nieprecyzyjne zapisy, pozwalające na swobodną interpretację przepisów, nieuwzględnienie postulatów, m.in. dotyczących wydłużenia terminu na składanie pytań, restrykcyjny sposób uregulowania instytucji podwykonawstwa – krytykuje w projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych Rada Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan i wzywa rząd do jego odrzucenia. Projekt jest w zdecydowanej części powieleniem poprzedniej wersji dokumentu z kwietnia 2015 r., w którym mechanicznie umieszczono artykuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. W projekcie ustawy jest próba uregulowania zamówień in house, (jednostka samorządu udziela zamówienia publicznego kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, np. spółce...

Data publikacji: 27.10.2015
więcej...

Mediacja z roku na rok jest coraz chętniej wykorzystywana przez polskie firmy w celu rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Wchodzące w życie przepisy wspierające polubowne rozwiązywanie sporów mają szansę dodatkowo przyspieszyć ten trend. Tym samym mediacja staje się realną alternatywą dla postępowania sądowego. Uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na pytanie, co to oznacza dla gospodarki, społeczeństwa oraz środowisk prawniczych. Organizatorem konferencji jest Centrum Mediacji Lewiatan oraz Forum Odpowiedzialnego Rozwoju. Podczas konferencji głos zabierze między innymi Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, a swoje przesłanie w formie wideo przedstawi Profesor Leszek Balcerowicz. Ważnym elementem wydarzenia będzie również wręczenie nagród dla szczególnie zasłużonych...

Data publikacji: 27.10.2015
więcej...

Innowacyjność polskich firm jest niska, ich konkurencyjność wynika z niskich kosztów, co w globalnej konkurencji z Azją, a niedługo z Afryką, może okazać się katastrofalne w skutkach. Przemysł nie generuje nowych miejsc pracy. Mamy mało rozpoznawalnych marek i znaków towarowych na rynkach międzynarodowych – podkreślali uczestnicy konferencji „Polska 2015–2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan. Ponad 200 przedsiębiorców, polityków, przedstawicieli administracji publicznej, polityków i ekonomistów zastanawiało się w warszawskim hotelu Sheraton, jakiej polityki przemysłowej potrzebuje Polska, aby szybko się rozwijać. W panelu „Czy możliwa jest jedna polityka przemysłowa? uczestniczyli z jednej strony przedsiębiorcy, z drugiej zaś przedstawiciele...

Data publikacji: 21.09.2015
więcej...

Na podstawie uchwalonej w dniu 10 lipca 2015 r. ustawy o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, mogą być obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.  Przekazujemy do konsultacji rozporządzenia Ministra Finansów: – w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż...

Data publikacji: 21.09.2015
więcej...

W dniach 13–14 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się XVI Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy, którego organizatorem jest firma SEKA SA. Tegoroczne wydarzenie będzie poświęcone analizie obowiązujących zmian Kodeksu pracy w zakresie stosowania umów terminowych, a także kontrowersjom przy kontrolowaniu przez ZUS zasadności zawierania umów o dzieło. Udział w Forum jest bezpłatny.  SEKA SA, firma działająca od 1988 roku, świadcząca usługi m.in. doradztwa w zakresie prawa pracy od kilku lat organizuje coroczne Forum, na którym poruszane są kwestie ważne dla każdego pracodawcy, a związane z wypełnianiem Kodeksu Pracy. Tegoroczne spotkanie stanowić będzie doskonałą okazję do poznania opinii...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

9 września br. Komisja Europejska (KE) przedstawiła wstępny zarys Programu Prac na 2016 r., którego ostateczne przyjęcie zaplanowane jest na 27 października br. Propozycja KE została przesłana do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, oraz do Xaviera Bettela, premiera Luksemburga, kraju sprawującego aktualnie prezydencję w Radzie UE. Z projektu wynika, że Program będzie opierał się na dziesięciu priorytetach zogniskowanych wokół kilku najważniejszych kwestii tj. kryzysu związanego z napływem uchodźców, wsparcia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, pogłębienia integracji rynku wewnętrznego i wzmocnienia aspektu socjalnego Unii Gospodarczo–Walutowej. Wszelkie propozycje legislacyjne muszą przy tym być spójne z...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają na spotkanie dla przedsiębiorców oraz instytucji finansowych, poświęcone możliwościom korzystania ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej w ramach instrumentów Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Szczególna uwaga poświęcona zostanie projektom z budżetu KE, zarządzanym m.in. przez organizacje międzynarodowe, w tym EBI i Europejski Fundusz Inwestycyjny, organy publiczne oraz organy podlegające prawu prywatnemu, a mające obowiązek świadczenia usługi publicznej. Seminarium odbędzie się 28 września 2015 r. (poniedziałek) w Klubie Bankowca, ul. Smolna 6 w...

Data publikacji: 18.09.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica