Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy studentów na temat najważniejszych zagadnień współczesnej ekonomii, dyskusja o bieżących problemach ekonomicznych, politycznych i prawnych oraz inspiracja do zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także włączenie się w działania i realizację misji FOR. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 25–27 listopada 2016 r. (rozpoczęcie w piątek o godz. 14:00, zakończenie w niedzielę o 16:30) w Warszawie. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać pracę na jeden z poniższych tematów i przesłać ją poprzez specjalny formularz do 31 października br. Nagrodą specjalną jest trzytygodniowy letni...

Data publikacji: 18.10.2016
więcej...

W ramach prac Komitetu Monitorującego PO WER 2014–2020 powołano Grupę roboczą do spraw efektywności PO WER. Zadaniem powołanej grupy jest wypracowanie uproszczeń i usprawnień w zakresie wdrażania PO WER i EFS. Grupa robocza zajmuje się m.in. opracowaniem propozycji rozwiązań, które przyśpieszą długi proces oceny wniosków o dofinansowanie. W ramach prac powołanej grupy Ministerstwo Rozwoju przedstawiło propozycję modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów w PO WER, które mają być pilotażowo zastosowane w jednym konkursie w 2016 roku organizowanym przez MR w Działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Pilotaż proponowanych zmian ma na celu skrócenie zbyt...

Data publikacji: 17.10.2016
więcej...

Zapraszamy na VII Morskie Regaty Żeglarskie Konfederacji Lewiatan! Charakter imprezy Spotkanie ma charakter integracyjno–promocyjny. Jak zawsze łączymy tradycyjne regaty żeglarskie z możliwością promowania uczestniczących w nich firm. Nowością siódmej edycji będzie możliwość używania genakerów (zapewnimy załogom szkolenie).

Data publikacji: 14.10.2016
więcej...

74% mieszkańców Polski robi zakupy w niedzielę, a 54% odwiedza sklepy w niedzielę przynajmniej raz w miesiącu – wynika z badania TNS zrealizowanego, na zlecenie Konfederacji Lewiatan, na przełomie września i października br., wśród 3000 dorosłych mieszkańców Polski. Zakazowi handlu w niedzielę sprzeciwiają się pracujący w tym dniu. Najczęściej zakupy w niedzielę robią ludzie młodzi, w wieku 18–29 lat. W tej grupie jest to aż 87% osób. Nieznacznie mniej (83%) badanych w wieku 30–39 lat i 80% w wieku 40–49 lat. Osoby starsze, kupują rzadziej, choć korzystający z możliwości niedzielnych zakupów są w tych grupach wciąż większością – 69%...

Data publikacji: 13.10.2016
więcej...

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e–learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Baza jest kluczowym narzędziem wspierającym dystrybucję środków w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (tzw. podmiotowe systemy finansowania). Najważniejszą jej cechą z punktu widzenia firm szkoleniowych jest fakt, że przedsiębiorcy, którzy pozyskają dofinansowanie w regionach, mogą skorzystać jedynie ze szkoleń oferowanych przez podmioty zarejestrowane w Bazie. Pierwsze środki mają trafić do przedsiębiorców z województwa warmińsko–mazurskiego. Uruchomienie podmiotowego systemu finansowania w tym regionie zaplanowano pod koniec...

Data publikacji: 13.10.2016
więcej...

Trwają przygotowania do dziewiątej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniach 14–20 listopada. W zeszłym roku Polska okazała się rekordzistą ŚTP organizując największą liczbę wydarzeń ze wszystkich 163 krajów biorących udział w projekcie. Tylko na Mazowszu odbyło się ponad 110 spotkań i konferencji biznesowych, w których udział wzięło aż 3,5 tysiąca osób. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zostanie zainaugurowany w Warszawie, a gościem specjalnym będzie Ambasador USA w Polsce, pan Paul Wayne Jones. W programie również power speach`e ludzi związanych z przedsiębiorczością społeczną oraz warsztaty dla start upów i początkujących przedsiębiorców.

Data publikacji: 12.10.2016
więcej...

Przedsiębiorczość jest dobra – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna, dziewiąta już edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14–20.11.2016). Partnerzy, którzy chcieliby dołączyć do tej inicjatywy i zorganizować wydarzenie promujące biznes w swoim mieście, mogą się już rejestrować na nowej stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl . Przedsiębiorczość jest dobra! W tym roku tematem przewodnim Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce będzie promocja przedsiębiorczości społecznej łączącej cele ekonomiczne i społeczne. „To idea spójna z hasłem tegorocznej edycji „przedsiębiorczość jest dobra. Chcemy w ten sposób zachęcić przedsiębiorców, aby w swojej działalności realizowali nie tylko cele finansowe, ale rozwiązywali ważne problemy związane...

Data publikacji: 11.10.2016
więcej...

Wprowadzenie jednej umowy o pracę, wydłużenie trwania umów na okres próbny, określenie przejrzystych i prostych zasad rozwiązywania umowy o pracę, ograniczenie grup pracowników podlegających szczególnej ochronie przed zwolnieniem, ułatwienie wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku porzucenia pracy – to niektóre propozycje przygotowane przez Konfederację Lewiatan, a zawarte w rekomendacjach na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy. – Proponujemy kompleksową zmianę Kodeksu pracy dotyczącą regulacji stosunku pracy. Ideą jest zrównanie umów o pracę na czas określony z umowami o pracę na czas nieokreślony. W miejsce obowiązujących obecnie różnych rodzajów umów o pracę postulujemy wprowadzić jeden rodzaj umowy, w którym uprawnienia...

Data publikacji: 07.10.2016
więcej...

Private enforcement – Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji 26 października 2016 r. Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3   Partner: Szanowni Państwo, Zapraszamy na szkolenie „Private enforcement – Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i jak obronić się przed ewentualnymi roszczeniami – uzasadnienie prawne i ekonomiczne”. Celem tego szkolenia jest przedstawienie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki problematyki roszczeń za naruszenia prawa konkurencji, mając na uwadze, między innymi, konieczność implementacji, do końca tego roku do polskiego systemu...

Data publikacji: 06.10.2016
więcej...

Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu z 13 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Istotą regulacji jest podwyższenie minimalnych świadczeń z FUS i KRUS oraz zmiana zasad  ich waloryzacji. Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy mają być podwyższone z 883 zł obecnie do 1000 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 677 zł obecnie do 750 zł. Waloryzacja świadczeń będzie dokonywana jak dotychczas (inflacja + co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń), ale dodatkowo wprowadzony zostanie...

Data publikacji: 05.10.2016
więcej...

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 1.       Art. 1. pkt 2 ( zmiana w art. 17 Ustawy VAT) Wprowadzenie tzw. odwrotnego obciążenia na usługi budowlane oraz transakcje dostawy procesorów i określonych towarów z kategorii złota i srebra. Obserwacja branż, w których wprowadzono obowiązek rozliczenia podatku VAT przez nabywcę określonych towarów wskazuje, że jest to skuteczny środek walki z wyłudzeniami w podatku VAT. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tych branżach pozytywnie oceniają jego funkcjonowanie. Biorąc pod uwagę,...

Data publikacji: 04.10.2016
więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei. 28 września 2016 .Gala otwarcia EFNI: przyszłość pracy zależy od przyszłości UEDziennik Gazeta Prawna wręczy nagrody Wizjonerzy 2016CDP.PL ostrzega – zbliża się Świt Robotów!Komunikat prasowy UN Global Compact 29 września 2016 r.Unia Europejska musi odzyskać zaufanie społeczeństwPolski kapitalizm w ogniu pytańKażda firmy może podwoić swój zysk – ale musi odpowiadać na zmiany zachodzące w społeczeństwie – Garry JacobsCzy jeśli zwycięży Trump, czekają nas przynajmniej dwa lata stagnacji w sferze polityki międzynarodowej USA?Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonkiPolska – Unia Europejska. Wspólne wyzwania i perspektywyCzy elastyczny i bezpieczny rynek...

Data publikacji: 03.10.2016
więcej...

W ostatnim dniu EFNI tradycyjnie przyjęta została Deklaracja Sopocka, w której przedsiębiorcy przypomnieli o najważniejszych wyzwaniach, stojących przed Europą. Wartości to fundament zjednoczonej Europy Wspólnoty Europejskie, a potem Unia Europejska, dały naszemu kontynentowi ponad 70 lat pokoju, spokoju i dobrobytu. Idea integracji pozwoliła Zachodowi po wojnie na odbudowę i zabliźnienie głębokich ran. Zamiast rywalizacji i konfliktów Europa zaczęła tworzyć kulturę współpracy i współdecydowania – bez rezygnowania z odmienności i różnic interesów między państwami. Stary Kontynent wszedł w trzecie tysiąclecie na fali entuzjazmu po zakończeniu zimnej wojny i rozpadzie bloku wschodniego. Otworzyło to...

Data publikacji: 01.10.2016
więcej...

W tym roku po raz pierwszy uczestnicy Europejskiego Forum Nowych Idei mieli okazję wziąć udział w warsztatach. Gospodarzem spotkania była IKEA, a podczas pracy w grupach dyskutowano nad trudnymi aspektami systemowej współpracy międzynarodowej firmy z setkami dostawców. Na całym świecie dostawcy IKEA zatrudniają w sumie ponad 600 000 osób. To ogromna odpowiedzialność, a jednocześnie szansa wywarcia pozytywnego wpływu na ludzi, społeczności i środowisko. Dlatego firma postanowiła opracować podstawowe warunki nawiązywania współpracy, które byłyby zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. – Podstawą współpracy z dostawcami jest kodeks IWAY, który wyznacza nasze minimalne wymagania w dziedzinie środowiska, warunków socjalnych...

Data publikacji: 30.09.2016
więcej...

Premier Beata Szydło poinformowała o zmianie w rządzie. Odwołany został minister finansów, Paweł Szałamacha. Wicepremier Mateusz Morawiecki dołącza do swoich obowiązków funkcję ministra finansów oraz szefa Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanOd rana, w oczekiwaniu na konferencję prasową premier Beaty Szydło, na której miała zostać przedstawiona rekonstrukcja rządu, polski złoty systematycznie, ale jednocześnie niezbyt silnie osłabiał się. Konferencja prasowa i informacja o tylko jednej zmianie kadrowej w rządzie – odwołaniu ministra finansów Pawła Szałamachy i powołaniu na to stanowisko wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który będzie łączył je z dotychczasowymi obowiązkami wicepremiera i ministra rozwoju gospodarczego,...

Data publikacji: 29.09.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica