Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska zaprasza na 9. edycję Forum IAB, zatytułowanego w tym roku: „Zaadaptuj się lub zgiń. Budowanie biznesu w erze cyfrowego konsumenta. Odbędzie się ono w dniach 10 i 11 czerwca br. w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. Forum IAB to od lat najbardziej inspirujące na polskim rynku wydarzenie w branży marketingu internetowego, podczas którego goście z kraju i z zagranicy prezentują najbardziej aktualne trendy i wydarzenia na rynku internetowym. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie decydującemu wpływowi użytkowników internetu na zmiany modeli biznesowych firm – zarówno w aspekcie komunikacyjnym, poprzez wykorzystywanie nowoczesnych kanałów komunikacji,...

Data publikacji: 17.02.2015
więcej...

Po kilkunastu godzinach negocjacji między stroną społeczną a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej parafowano protokół uzgodnień, w którym zapisano m.in. porozumienie w sprawie wypłat czternastek. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu KonfederacjiKonflikt w JSW ujawnił, jak absurdalne zbiorowe układy pracy obowiązują w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Na ich podstawie trzynasta i czternasta pensja i inne dodatki do wynagrodzeń muszą być wypłacane nawet w sytuacji, kiedy spółka zamiast wypracować zysk, przynosi straty. W sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej, z którym zawsze trzeba się liczyć i uporu związków zawodowych prowadzi to do utraty płynności finansowej i upadłości spółki. Żeby kolejne państwowe firmy...

Data publikacji: 16.02.2015
więcej...

Liczba postępowań komorniczych bulwersujących opinię publiczną może się zwiększyć jeśli posłowie wprowadzą do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przepis podnoszący wymaganą skuteczność egzekucji do 35 proc. Konfederacja Lewiatan proponuje obniżenie tego wskaźnika do 25 proc. lub wprowadzenie jednego limitu spraw dla kancelarii komorniczych na poziomie 10 tys. spraw rocznie. W ostatnich dniach bardzo mocno krytykowana jest bezwzględność komorników, w szczególności w przypadku egzekucji z ruchomości, polegająca na odbieraniu i szybkiej sprzedaży przedmiotów, niepozwalająca na skuteczne jej wstrzymanie. Przykładem takiego postępowania jest nagłośniona przez media tzw. sprawa sprzedaży traktora. Niestety, wydaje się, że postawa komornika w tej...

Data publikacji: 16.02.2015
więcej...

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik–Rostkowska ogłosiła rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców. Jednym z jego priorytetów jest współpraca z przedsiębiorcami oraz dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Wsparciu tego celu ma również służyć Międzyresortowe Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego podpisane 23 stycznia 2015 r. pomiędzy ministrem edukacji narodowej oraz ministrami gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz skarbu. W związku z aktywizacją działań administracji państwowej w zakresie odbudowy kształcenia zawodowego chcielibyśmy wraz z Polsko–Niemiecką izbą Przemysłowo–Handlową zadać Państwu kilka pytań w elektronicznej ankiecie. Pytamy m.in.: 1. Czy kształcą Państwo przyszłych...

Data publikacji: 15.02.2015
więcej...

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik–Rostkowska ogłosiła rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców. Jednym z jego priorytetów jest współpraca z przedsiębiorcami oraz dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Wsparciu tego celu ma również służyć Międzyresortowe Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego podpisane 23 stycznia 2015 r. pomiędzy ministrem edukacji narodowej oraz ministrami gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz skarbu. W związku z aktywizacją działań administracji państwowej w zakresie odbudowy kształcenia zawodowego chcielibyśmy wraz z Polsko–Niemiecką izbą Przemysłowo–Handlową zadać Państwu kilka pytań w elektronicznej ankiecie. Pytamy m.in.:...

Data publikacji: 13.02.2015
więcej...

Treść uwag przesłanych do Ilony Antoniszyn–Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. W nawiązaniu do pisma DPO–VI–021–1/12/14 z 23 stycznia 2015 r. przekazujemy uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowanej na centra badawczo–rozwojowe przedsiębiorców w ramach PO IR 2014–2020. Art. 2 ust. 4 1.         Konieczne jest doprecyzowanie, jakie wydatki będą traktowane jako niekwalifikowalne na potrzeby wyliczenia całkowitej kwoty wydatków ogółem (10 mln PLN). 2.         Rozporządzenie łączy 2 różne typy pomocy: regionalną pomoc inwestycyjną i pomoc na B+R. Takie rozwiązanie budzi następujące wątpliwości: a)   Brak jest informacji...

Data publikacji: 11.02.2015
więcej...

ponadstandardowego leczeniaZarówno minister zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia, stoją na stanowisku, że pacjentowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne przysługuje tylko standard wynikający z rozporządzeń ministra zdrowia i zarządzeń prezesa NFZ – określających koszt poszczególnych procedur. Tym samym nakazuje się placówkom zdrowotnym oferowanie pacjentom świadczeń o określonym standardzie. W przypadku, gdy „standard nie odpowiada potrzebom pacjenta może on wyłącznie skorzystać z pełnopłatnej usługi, nie może dopłacić np. do lepszych soczewek – zauważa Konfederacja Lewiatan. Przepisy ustawy o zawodach lekarza i dentysty wprost nakazują lekarzowi wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Z drugiej strony przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku...

Data publikacji: 10.02.2015
więcej...

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Konfederację Lewiatan oraz Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan konferencji ,,Plany i wyzwania pomorskich MMŚP w 2015 roku. Odbędzie się ona 27 lutego 2015 roku, w godzinach 9.00–14.00, w Gdańskim Parku Naukowo–Technologicznym. Jej tematem przewodnim będzie kondycja pomorskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poznanie jego mocnych i słabych stron oraz barier i szans rozwoju.

Data publikacji: 09.02.2015
więcej...

W styczniu 2015 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych już po raz dziewiąty zorganizował obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji, jak co roku, odbyła się konferencja poświęcona najaktualniejszym zagadnieniom dotyczącym prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Konferencja pt. „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne. W konferencji udział wzięła Magdalena Piech, ekspertka działu prawnego Konfederacji Lewiatan. W programie Konferencji znalazły się tematy związane z europejską reformą ochrony danych osobowych, nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych, a także praktyką europejskich organów ochrony danych osobowych. Retransmisja konferencji i materiały prelegentów dostępne są na stronie: http://www.giodo.gov.pl/410/id_art/8303/j/pl...

Data publikacji: 06.02.2015
więcej...

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy, złożony przez Konfederację Lewiatan, został wpisany na listę spraw rozpatrywanych. Zdaniem Lewiatana w obecnej ustawie o społecznej inspekcji pracy brak precyzyjnego określenia maksymalnej liczby społecznych inspektorów pracy jaka może funkcjonować w zakładzie pracy, czego efektem jest nieuzasadniona ważnym interesem publicznym ingerencja w wolność gospodarczą pracodawców.Konfederacja Lewiatan uważa, że niezgodny z Konstytucją RP jest również zapis o zbyt szerokim i ogólnikowym określeniu kompetencji społecznych inspektorów pracy. Prowadzi to do ingerencji w swobodę działalności gospodarczej pracodawców polegającej na umożliwieniu społecznym inspektorom pracy podejmowania działań...

Data publikacji: 06.02.2015
więcej...

W tegorocznym rankingu „Dziennika Gazety Prawnej najbardziej wpływowych prawników Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej, były doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, znalazł się na 3 miejscu. Twórcy rankingu napisali, że jest on tytanem pracy i człowiekiem otwartym na dialog. Przygotował i doprowadził do uchwalenia nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a następnie nadzorował jej wdrażanie w urzędach pracy. Był inicjatorem ekspresowych zmian w ustawie antykryzysowej. Razem z premier Ewą Kopacz negocjował z górnikami zmiany dotyczące restrukturyzacji Kompanii Węglowej.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 06.02.2015
więcej...

Przedstawiamy projekt przewodnika opracowanego przez Światową AO i OCED dot. odpowiedzialnych łańcuchów dostaw rolnych: FAO–OECD GUIDANCE FOR RESPONSIBLE AGRICULTURAL SUPPLY CHAINS. Dokument ten został opracowany w oparciu o szereg konsultacji z interesariuszami, uwzględnia m.in. uwagi zgłoszone przez Grupę Roboczą OECD ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu (Working Party on Responsible Business Condact) oraz Grupę Roboczą OECD ds Polityk i Rynków Rolnych (Working Party on Agricultural Policies and Markets). Sekretariat OECD otworzył publiczne konsultacje ww. dokumentu. Termin przesyłania uwag – 20 lutego 2015 r. Uwagi i komentarze należy przesyłać na adres: coralie.david@oecd.org   Więcej szczegółów...

Data publikacji: 06.02.2015
więcej...

FBA – Skuteczny Lider Małej Firmy (Family Business Academy) to jednosemestralne studium podyplomowe w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości, adresowane do właścicieli i kadry zarządzającej sektora MŚP. Celem programu FBA Skuteczny Lider Małej Firmy jest rozwój umiejętności menadżerskich osób zarządzających małymi firmami. Program zawiera wiedzę uwzględniającą specyfikę firm z sektora MŚP przekazaną przez ekspertów i praktyków. Szczególny nacisk kładziemy na strategiczne planowanie i rozwój umiejętności osobistych. Ważne jest również działanie networkingowe– dajemy uczestnikom szansę nawiązania wartościowych znajomości i skorzystania z platformy wymiany doświadczeń z absolwentami poprzednich edycji FBA jak również studiów MBA...

Data publikacji: 06.02.2015
więcej...

Are you an innovative company with scalable product and global ambition? Join the V4 Silicon Valley Tech Match event and accelerate your startup. Pitch in front of Silicon Valley community of investors, serial entrepreneurs and businesspeople. The V4 Tech Match event in Silicon Valley will take place between April 21–April 24, 2015. Submit your presentation and apply now!   Why should you apply? –          pitch in Silicon Valley free of charge –          raise funding for your company or project –          meet and network with investors, like–minded entrepreneurs, and Silicon Valley tech community –         ...

Data publikacji: 06.02.2015
więcej...

W tym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 3,2 proc., a w 2016 roku – 3,4 proc. – przewiduje Komisja Europejska. Najnowsza prognoza makroekonomiczna Komisji Europejskiej dla Polski nie odbiega od konsensusu instytucji międzynarodowych i ośrodków prywatnych, jeśli chodzi o wzrost PKB zarówno w 2015, jak i 2016 roku.Zbieżna z nią jest oficjalna prognoza wzrostu, założona w obowiązującym budżecie na 2015 rok.Zwrócić jednak należy uwagę, że Komisja Europejska oczekuje deflacji przez cały obecny rok – obniżki poziomu cen o 0,2 proc. Ministerstwo Finansów przewiduje natomiast ustąpienie deflacji już w połowie roku, przy czym w prognozie budżetowej założono...

Data publikacji: 05.02.2015
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica