Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym, w sierpniu wzrosło o 3,4 proc., zaś zatrudnienie zwiększyło się o 1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wyniosło 5588,4 tys. osób i było zaledwie o 5 tys. większe niż w lipcu. Przyrost liczby miejsc pracy w firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników wyniósł zatem zaledwie 0,1%,w stosunku do poprzedniego miesiąca i ok. 1 % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Można zatem założyć, że w tej części rynku pracy...

Data publikacji: 16.09.2015
więcej...

W sektorze zamówień publicznych nie zawsze respektowane są zapisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, które obecnie wynosi 1750 zł. Szereg podmiotów publicznych wciąż nie kalkuluje budżetu w taki sposób, by pracodawcy mieli zagwarantowane środki na płacę dla pracowników przynajmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Tak dzieje się, np. w Małopolsce i na Podkarpaciu – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Przykładem jest Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, które wyceniło jedną godzinę pracy ochroniarzy na rażące 4,95 zł bez VAT. Niestety, takich instytucji publicznych jest więcej – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe podpisało kontrakty z dwoma podmiotami, gdzie stawkę godzinową wyceniono na odpowiednio 5,36 i 5,32...

Data publikacji: 16.09.2015
więcej...

Polecamy studia dla przedsiębiorców, przygotowano 4 miejsca z rabatem 50%. Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej zaprasza na czwartą edycję programu. Semestralne studium w trybie weekendowym dla właścicieli i kadry zarządzającej firm z sektora MŚP. Program zawiera wiedzę uwzględniającą specyfikę małych firm, przekazaną przez ekspertów i praktyków zajmujących się naukowo i zawodowo zarządzaniem oraz finansami małego biznesu. Więcej o programie >>> http://www.biznes.edu.pl/fbaBROSZURA Koszt udziału w programie to 5900 zł. Dla członków Konfederacji Lewiatan przewidziane zostały cztery miejsca w promocyjnej cenie 2950 zł. Zapraszamy także na Spotkanie informacyjne połączone z Wykładem Otwartym prof. Olafa Żylicza, które odbędzie się 29.09.2015 r.

Data publikacji: 16.09.2015
więcej...

Spotkanie będzie miało charakter integracyjno–promocyjny, połączymy bowiem tradycyjne regaty żeglarskie z możliwością promowania uczestniczących w nich firm. Poza ekspozycją logotypów firm na banderach, koszulkach, roll–upach i na tablicy sponsorskiej, oferujemy wieczór promocyjny, podczas którego każda z firm może przedstawić pozostałym informacje na swój temat (misja, wartości, oferta handlowa). W Regatach 2016 postanowiliśmy maksymalnie obniżyć koszty i zorganizować je najtaniej jak się da. Termin i miejsce 21.05–28.05.2015; trasa: Sukosan – Szybenik – Biograd – Sukosan Właściwe regaty rozpoczną się 25...

Data publikacji: 16.09.2015
więcej...

15 września w Lewiatanie odbyło się kolejne spotkanie, w trakcie którego zaprezentowano nowe projekty inwestycyjne. W ramach Lewiatan Business Angels Investors Day uczestnicy spotkania, inwestorzy prywatni oraz przedstawiciele funduszy, mieli okazję zapoznać się z pięcioma propozycjami biznesowymi i ich autorami: Projekt 1 Platforma komunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług prawnych za pośrednictwem internetu.  B2C oraz B2B2C. Faza SEED. Platforma, także w aplikacji mobilnej, umożliwi bezpośrednie świadczenie porad prawnych osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym docelowo w Polsce przez tysiące licencjonowanych prawników. Poszukuje 1–1,2 mln zł. Projekt 2Branża modowa. Producent ekskluzywnych dodatków planuje wznowienie...

Data publikacji: 16.09.2015
więcej...

Firmy audytorskie nie powinny ponosić dużo wyższych kosztów związanych z funkcjonowaniem podwójnego systemu nadzoru i kontroli, 11–letni okres przechowywania dokumentacji z badania jest zbyt długi, a opłata za nadzór w wysokości 7 proc. przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej za wysoka. Wątpliwości budzi również sposób jej naliczania – uważa Konfederacja Lewiatan. Z projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wynika, że kontrola jakości świadczonych czynności rewizji finansowej przez firmy audytorskie wykonywana będzie przez dwie instytucje: Komisję Nadzoru Audytowego i KKN. Firmy audytorskie będą ponosić dużo wyższe koszty związane z funkcjonowaniem podwójnego systemu...

Data publikacji: 15.09.2015
więcej...

Platforma Obywatelska proponuje likwidację konieczności przekazywania składek na ZUS oraz NFZ i zastąpienie ich skonsolidowanym podatkiem, obniżkę VAT, wprowadzenie centralnej ewidencji faktur oraz nowej ordynacji podatkowej. Komentarz Przemysława Pruszyńskiego, doradcy podatkowego, eksperta Konfederacji LewiatanJedna płatność podatku PIT i składek do ZUS od jednolitego kontraktuW zamian za obecnie płacone przez pracownika i pracodawcę składki na ZUS i NFZ, wchodzące w skład wynagrodzenia brutto–brutto pracownika, wprowadzony miałby być skonsolidowany podatek. Najniższa stawka podatkowa miałaby wynosić 10%, a najwyższa 39,5%. Zmiana nie oznacza likwidacji składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a jedynie przeniesienie obowiązku ich odprowadzenia z pracodawcy na urząd skarbowy lub inny...

Data publikacji: 15.09.2015
więcej...

Zastąpienie umów o pracę oraz umów zleceń jednolitym kontraktem pracy, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej nie mniejszej niż 12 zł, likwidację finansowania etatów związkowych przez przedsiębiorstwa – zaproponowała PO w programie gospodarczym. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanDualizm polskiego rynku pracy to narastający problem, który wymaga podjęcia działań zmierzających do obniżenia luki w poziomie ochrony, ale i kosztów zatrudnienia między różnymi rodzajami umów. Wprowadzenie jednolitej umowy o pracę, w ramach której poziom zabezpieczenia pracownika rósłby wraz ze stażem pracy to rozwiązanie, które obie strony – pracodawcy i pracownicy mogliby zaakceptować, bo zapewnia pracownikom większą...

Data publikacji: 14.09.2015
więcej...

Ponad siedem tysięcy zarejestrowanych kobiet (i mężczyzn) z całej Polski, dziesiątki paneli, warsztatów i debat m.in. o roli kobiet w gospodarce i życiu społecznym.  11–12 września na warszawskim Torwarze odbył się ogólnopolski Kongres Kobiet pod hasłem „Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?. Wydarzenie otworzyły Henryka Bochniarz i Magdalena Środa, współtwórczynie inicjatywy. Gościem specjalnym była premier Ewa Kopacz. Szefowa rządu w swoim wystąpieniu podczas otwarcia Kongresu podkreśliła jego zasługi dla wyrównywania praw w życiu społeczno–politycznym polskich kobiet. Przypomniała, że wprowadzenie kwot na listach wyborczych to dokonanie Kongresu i podziękowała jego organizatorkom za pracę na rzecz sprawiedliwej Polski i...

Data publikacji: 14.09.2015
więcej...

Objęcie szerszą ochroną prawną osób zatrudnionych – nie tylko pracowników, ale również wykonujących prace zarobkowe (np. na podstawie umowy zlecenia) nie jest konieczne. Obecne rozwiązania są wystarczające i pozwalają właściwym organom kontroli i nadzoru stosować wiele sankcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy – uważa Konfederacja Lewiatan oceniając poselski projekt zmian w kodeksach: karnym i pracy. Szerszą ochronę prawną ma zagwarantować modyfikacja zapisu w kodeksie karnym, że kto narusza prawa „osoby wykonującej pracę zarobkową wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto...

Data publikacji: 14.09.2015
więcej...

W obu programach znalazło się wiele propozycji mających na celu podnoszenie jakości życia obywateli – m.in.: obniżenie podatków dla najuboższych, dopłaty do dzieci i leków, poprawa sytuacji pracowników. Jednak w obu przypadkach, brakuje wskazania kosztów tych zmian i źródeł ich finansowania. Nie ma również odniesienia do wyzwań, które stoją przed Polską w dłuższej perspektywie – wejścia do strefy euro, polityki energetycznej. W przypadku PO przemilczane zostały kluczowe kwestie górnictwa i rolnictwa, a z kolei propozycje PiS petryfikują obecną patologiczną sytuację w tych sektorach. Polityka jest jednym z kluczowych czynników wpływających na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Z danych Kancelarii...

Data publikacji: 13.09.2015
więcej...

W piątek, 11 września zaczęła obowiązywać ustawa o Radzie Dialogu Społecznego. Konfederacja Lewiatan ma nadzieję, że Rada zacznie działać jak najszybciej. Rada Dialogu Społecznego zastąpi Trójstronną Komisję. Rotacyjne przewodniczenie w Radzie poszczególnych stron przełoży się na większe ich zaangażowanie w prace, a także konieczność wspólnego, długoterminowego planowania prac. Wzmocniony zostanie obowiązek konsultowania projektów ustaw, strategii i programów rządowych. Zakłada się też większą jawność prac Rady, łącznie z rocznym oficjalnym sprawozdaniem z działalności przed parlamentem. Wprowadzenie mechanizmu głosowania większościowego uniemożliwi z kolei blokowanie efektów wspólnych prac przez jedną organizację. Polska potrzebuje dialogu społecznego dla tworzenia warunków stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który...

Data publikacji: 11.09.2015
więcej...

Grant Thornton Legal jest kancelarią prawną działającą w ramach Grant Thornton, wyłącznego partnera Grant Thornton International w Polsce. Jest częścią globalnego zespołu ekspertów, składającego się z ponad 2 600 partnerów oraz 31 000 pracowników, obecnego w ponad 110 krajach na całym świecie. W Polsce działa od 20 lat w kluczowych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław i Kraków), zapewniając bliski kontakt z klientami oraz umożliwiając realizację wymagających projektów w obszarze usług audytorskich, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, prawnego oraz outsourcingu rachunkowości, kadr i płac, bez względu na wielkość, rodzaj i lokalizację biznesu klienta.

Data publikacji: 11.09.2015
więcej...

Utrzymanie obecnych zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji do 2030 roku osłabi konkurencyjność wielu branż europejskiego przemysłu i przedłuży ich niepewność inwestycyjną. Projekt rewizji dyrektywy o europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS) jeszcze bardziej pogorszy obowiązujące dziś zasady – uważa Konfederacja Lewiatan. Po pierwsze, utrzymano mechanizm międzysektorowego współczynnika korekcyjnego. Po drugie, Komisja Europejska wprowadziła nowy mechanizm liniowego ograniczania emisji w sektorach, poprzez coroczną procentową redukcję wartości benchmarku. Oba te mechanizmy są krzywdzące dla najlepszych instalacji przemysłowych, które pomimo tego, że spełniają ustalony przez KE benchmark, nie będą miały zagwarantowanych darmowych uprawnień do emisji. Najlepsze instalacje powinny mieć zagwarantowaną bezpłatną alokację...

Data publikacji: 11.09.2015
więcej...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 1. półroczu 2015 r. wyniosło 4060 zł i było wyższe o 3,6 proc. niż w 1. półroczu 2014 r. Najlepiej płaciły firmy w województwie mazowieckim, a najgorzej przedsiębiorstwa w warmińsko–mazurskim, podkarpackim, lubuskim i podlaskim – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPoziom wynagrodzeń to obraz gospodarki, jej struktury, produktywności, przedsiębiorczości. Także w regionach. Dlatego dane te nie dziwią – jest tak „od zarania dziejów, bo województwa w których wynagrodzenia są najwyższe są też najbardziej rozwinięte, jest w nich więcej przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców, a tym samym większy jest...

Data publikacji: 10.09.2015
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica